Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

2 Finansal Planlama Birimi Sorumlusu HOŞGELDİNİZ

3 GENEL BÜTÇE ÖDENEKLERİ DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ ÖDENEKLERİ

4  Global Bütçe Ödenek Tahsisinde Dikkat Edilen Veriler Sağlık tesislerinin sabit ve değişken giderleri, gelirleri, borçluluk oranları, borç vadeleri, nakit durumları vb. kısacası mali yapı ile ilgili tüm veriler.

5  SGK ya sunulan hizmet karşılığı elde edilen aylık gelir (Medula ve TDMS).  Medula sistemine girişi yapılamayan hastalar (120.05.01.03 Hesap koduna kayıt yapılması gerekmektedir.)  Ücretli hastalar  Kira Gelirleri  Diğer Gelirler  Sağlık tesislerinin aylık gerçekleşen giderleri (sabit gider ve değişken gider olarak 2 şekilde dikkate alınır).

6  Sağlık tesislerinin aylık gelirleri ile borçlarını karşılayabilme yeteneği (borçluluk oranı)  Mali sürdürülebilirlik açısından borçlarını hangi vade ile idame ettirebildiği.  Sağlık tesislerinin nakit durumu ve net borç miktarı.  Sağlık tesislerinin döner sermaye bütçesinden yaptığı maaş ödemeleri

7

8

9

10

11 GENEL BÜTÇE PLANLAMA SÜRECİ  Maliye Bakanlığı tarafından gider ayrıntısına göre genel bütçe ödenekleri yıl içerisinde dilimler halinde serbest bırakılır.  Serbest kalan ödenek birimimiz tarafından sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda tahsis edilir.

12  15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.2 Genel Bütçe kaleminden; Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Alımları (Elkt., Su, D.Gaz vb.)  15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.4 Genel Bütçe kaleminden; Görev Giderleri (Dava Takip)  15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.5 Genel Bütçe kaleminden; Hizmet Alımları (Telefon gibi)  15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.7 Genel Bütçe kaleminden; Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onar. Gid.  15.75.00.62-07.3.1.00-1.03.8 Genel Bütçe kaleminden; Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

13  15.75.00.62-07.3.1.00-1.06.1 Genel Bütçe kaleminden; Mamul Mal Alımları (Tıbbi Cihaz)  15.75.00.62-07.3.1.00-1.06.7 Genel Bütçe kaleminden; Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri  15.75.00.62-07.3.1.02-1.03.9 Genel Bütçe kaleminden; Yabancı Uyruklu Hastalar(ikili anlaşma kapsamında)  15.75.00.62-07.3.1.10-1.03.9 Genel Bütçe kaleminden; Tutuklu Hükümlü Adli Vaka

14  15.75.00.62-07.3.1.10-1.03.9 Genel Bütçe kaleminden; Tutuklu Hükümlü Adli Vaka Muhasebe Kaydı; Fatura oluşturulduğunda yapılması gereken kayıt 120.01.15.01 Adli Vaka200 TL 600 Y.İçi Satışlar200 TL _______________________________/__________________________________ Tahsilat Gerçekleştiğinde yapılması gereken kayıt 102 Banka200 TL 120.01.15.01 Adli Vaka 200 TL _______________________________/__________________________________

15  15.75.00.62-07.3.1.02-1.03.9 Genel Bütçe kaleminden; Yabancı Uyruklu Hastalar(ikili anlaşma kapsamında) Muhasebe Kaydı; Fatura oluşturulduğunda yapılması gereken kayıt 120.01.15.03 İkili Anlaşma 100 TL 600 Y.İçi Satışlar100 TL _______________________________/__________________________________ Tahsilat Gerçekleştiğinde yapılması gereken kayıt 102 Banka100 TL 120.01.15.03 İkili Anlaşma 100 TL _______________________________/__________________________________

16  15.75.00.62-07.8.8.00-1.06.1 Genel Bütçe kaleminden; Arge Mamul Mal Alımları  15.75.00.62-07.8.8.00-1.06.5 Genel Bütçe kaleminden; Arge Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  15.75.00.62-07.8.8.00-1.06.9 Genel Bütçe kaleminden; Arge Diğer Sermaye Giderleri

17 GLOBAL BÜTÇE KAPSAMINDA SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÖDENEKLERİN GENEL SEKRETERLİK BANKA HESABINA AKTARILMASI

18 Amaç: Global bütçe kapsamında ödeneklerin birlik sekreterliği hesabına gönderilerek hangi sağlık tesisine ne kadar ödenek tahsisi yapılacağının kamu hastaneleri birliği genel sekreterliği tarafından belirlenmesinin sağlanması.

19 Süreç: İlgili ödeneklerin Merkez Saymanlık hesabına aktarılması (Strateji Geliştirme Başkanlığı). Halk Sağlığı Kurumu ve Kamu Hastaneleri Kurumuna ayrılan ödeneklerin gönderilmesi. Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından sağlık tesisi bazında planlamanın yapılarak ödeneklerin ilgili birliğin hesabına toplu olarak aktarılması.

20 Birlik tarafından, ilk aşamada sağlık tesislerinin adına tahsis edilen tutarın planlanarak dağıtımının yapılması. Birlik merkezi harcamaları için kullanılmak üzere belirlenen tutarın birlik merkezi hesaplarında tutulması.

21 SGK SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIĞI (STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI) TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU (1000 TL) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU (1000 TL) X KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ A SAĞLIK TESİSİ B SAĞLIK TESİSİ C SAĞLIK TESİSİ D SAĞLIK TESİSİ 900 TL 400 TL 300 TL 100 TL

22 İlgili Muhasebe Kayıtları İlgili Dönem Ödeneğinin Genel Sekreterlik Banka Hesabına Alınması Muhasebe Kaydı; 102.01.02 Banka1000 TL 336.051000 TL ________________________/____________________ Not:Bu Kayıt Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından otomatik oluşturulacaktır.

23 Genel sekreterlik tarafından yapılan planlama sonucunda ödeneğin hesaplardan çıkarılıp sağlık tesislerine gönderilmesi Muhasebe Kaydı; 336.05900 TL 103.02900 TL ________________________/____________________

24 Genel sekreterlik harcamaları için merkezde tutulan ödeneğin gelir hesaplarına alınması Muhasebe Kaydı; 336.05100 TL 602.99100 TL ________________________/____________________ Not:Bu tutar üzerinden hazine, shçek ve merkez pay ödemeleri sekreterlik tarafından yapılacaktır.

25 Sağlık tesisleri banka hesaplarına tahsis edilen ödeneklerin kayıtlara alınması Muhasebe Kaydı; 102.01.02900 TL 120.05 veya 340.03900 TL ________________________/____________________ Not:Bu tutar üzerinden hazine ve merkez pay ödemeleri sağlık tesisi tarafından yapılacaktır.

26 Genel sekreterlik harcamaları için merkezde tutulan 100 TL nin sağlık tesisi alacaklarından düşülmesi Muhasebe Kaydı; 659.08«Tahsil veya Terkin Edilmeyen birlik merkezi Kesintisi Hesabı»100 TL 120.05 100 TL ________________________/____________________ Not:Bu şekilde mükerrer SHÇEK payı ödenmesi engellenmiş olacaktır.

27


"TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları