Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MONOGRAFİ UYGULAMASI Erkan Tokatlı. Beyaz Ticaret İşletmesi 01/12/2013 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla faaliyete başlamıştır. Kasa: ¨ 15.000.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MONOGRAFİ UYGULAMASI Erkan Tokatlı. Beyaz Ticaret İşletmesi 01/12/2013 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla faaliyete başlamıştır. Kasa: ¨ 15.000."— Sunum transkripti:

1 MONOGRAFİ UYGULAMASI Erkan Tokatlı

2 Beyaz Ticaret İşletmesi 01/12/2013 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla faaliyete başlamıştır. Kasa: ¨ 15.000 Banka: ¨ 50.000 100-KASA 500-SRM 15.000 153-TİC.MAL 12.000 255-DEMİRBAŞ 30.000 107.000 BEYAZ TİC. İŞL. 01/12/2013 TARİHLİ BİLANÇOSU 100-KASA15.000 153-TİC. MAL.12.000 255-DEMİRBAŞ30.000 500-SERMAYE107.000 100 15.000 153 12.000 255 30.000 500 107.000 102-BANKALAR50.000 102 50.000 102-BANKALAR 50.000 Ticari Mal: ¨ 12.000 Demirbaş: ¨ 30.000

3 05/12/2013: Adedi ¨ 1.000 (%18 KDV Hariç) ’dan 16 adet ticari mal, satıcı Ali Yıldız’dan veresiyeli olarak alınmıştır. 153-TİCARİ M. 320-SATICI 16.000 191-İND. KDV. 2.880 18.880 153 12.000 191 2.880 320 18.880 16.000

4 05/12/2013: Toplam maliyeti ¨ 10.000 olan 10 adet ticari mal, adedi ¨ 2.000 (%18 KDV Hariç) ’dan Hasan Demir’e veresiyeli olarak satılmıştır. 120-ALICILAR 391-HS.KDV 23.600 600-YİS 20.000 3.600 153 12.000 391 3.600 621 10.000 16.000 621-STMM 10.000 153-TİC.MAL 10.000 600 20.000 120 23.600 10.000

5 08/12/2013: Hasan Demir işletmemize olan borcunun ¨ 20.000’lık kısmını nakit olarak ödemiştir. 100-KASA 20.000 120-ALICIL. 20.000 100 15.000 120 23.600 20.000

6 09/12/2013: Yönetim bölümünün aralık ayı kirası olan brüt ¨ 1.000’dan %20’lik stopaj kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar nakit olarak ödenmiştir. 770-GYG 360-ÖDVF 1.000 100-KASA 800 200 100 15.000 20.000 770 1.000 360 200 800

7 12/12/2013: Satıcı Ali Yıldız’a olan borca karşılık ¨ 18.880’lık çek verilmiştir. 320-SATICILAR 18.880 103-VÇÖE 18.880 320 18.880 103 18.880 ¨ 18.880 seksen

8 16/12/2013: ¨ 50’lık (%18 KDV Hariç) elektrik faturası tutarı nakit olarak ödenmiştir. 770-GYG 100-KASA 50 191-İND. KDV. 9 59 770 1.000 100 15.000 20.000 800 191 2.880 50 9 59

9 ¨ 1.000’lık Hizmet ¨ 800 + ¨ 180 KDV ¨ 200 Stopaj Mükellef SMMM TC. Maliye Bakanlığı Muhasebe Ücretini Ödenmesi

10 20/12/2013: SMMM Kemal Çiçek’e brüt ¨ 1.000’lık (%18 KDV Hariç) muhasebe ücreti ödenmiştir. 1.000 200 800 180 980 1.000 X 0,20 1.000 X 0,18 770-GYG 360-ÖDVF 1.000 100-KASA 980 200 100 15.000 20.000 770 1.000 360 200 800 191-İND. KDV 180 50 59 980 1.000 200 191 2.880 9 180 800 + 180

11 25/12/2013: Adedi ¨ 1.200 (%18 KDV Hariç) ’dan 5 adet ticari mal, satıcı Burak Kaya’dan alınmıştır. Fatura bedeli karşılığında senet verilmiştir. 153-TİCARİ M. 321-BORÇ SNT. 6.000 191-İND. KDV. 1.080 7.080 153 12.000 191 2.880 321 16.000 6.000 1.080 7.080 9 180 10.000

12 26/12/2013: Satıcı Ali Yıldız verilen çekin bedelinin banka hesabımızdan ödendiği bankadan alınan hesap özetinden anlaşılmıştır. 103-VÇÖE 18.880 102-BANKA 18.880 103 18.880 102 18.880 50.000 Para Yatırma Çek Bedelinin Ödenmesi-Ali Yıldız’a-18.880 +50.000 50.000 31.120 01/12/2013 26/12/2013

13 27/12/2013: Toplam maliyeti ¨ 5.000 olan 5 adet ticari mal, adedi ¨ 3.000 (%18 KDV Hariç) ’dan Adem Karadeniz’e peşin olarak satılmıştır. 100-KASA 391-HS.KDV 17.700 600-YİS 15.000 2.700 153 12.000 391 3.600 621 10.000 16.000 621-STMM 5.000 153-TİC.MAL 5.000 600 20.000 10.000 15.000 2.700 5.000 6.000 5.000 100 15.000 20.000 800 59 98017.700

14 Brüt Ücret SGK İşçi Payı İşsizlik İşçi Payı Gelir Vergisi Damga Vergisi AGİ İşveren SGK Yükümlülükleri SGK İşveren Payı İşsizlik İşveren Payı...................................................................................2.000 (2.000 x 0,14)................................................................280 (2.000 x 0,01)..............................................................20 (2.000-280-20) x0,15.....................................................255 (2.000 x 0,00759)...........................................................15, 18 Net Ücret (2.000-280-20-255-15, 18 )...............................................1,429, 82....................................................................................................80, 33 (2.000 x 0,20)............................................................400 (2.000 x 0,02).........................................................40........................................................440 İşçi Maliye Bakanlığı İşçi Ücret Tahakkuku

15 Brüt Ücret SGK İşçi Payı İşsizlik İşçi Payı Gelir Vergisi Damga Vergisi AGİ İşveren SGK Yükümlülükleri SGK İşveren Payı İşsizlik İşveren Payı......................2.000...............280...............20................255...............15, 18 Net Ücret................1,429, 82.......................................80, 33........400....40..................440 770-GYG 770.01-İşçi Ücret Gid. 2.000 770.05-Vergi Res. Harç 440 136-DİĞ. ÇEŞİTLİ ALC. 136.01-AGİ 80, 33 2.440 80, 33 335-PERS. BORÇLAR 335.01-Ücret 1.429, 82 335.02-AGİ 80, 33 1.510, 15 360-ÖD.VERGİ 270, 18 360.01-Gelir Ver. 255 360.02-Damga Ver. 15, 18 361-ÖD.SOSYAL G. 740 361.01-İşçi SGK 280 361.02-İşçi İşsizlik 20 361.03-İşveren SGK 400 361.04-İşveren İşsizlik 40 770 1.000 50 1.000 2.440 136 80, 33 335 1.510, 15 360 200 270, 18 361 740

16 31/12/2013: Aralık ayı KDV tahakkuku yapılmıştır. 391 3.600 2.700 191 2.880 1.080 9 180 6.300 4.149 391-HS. KDV 191-İND.KDV 6.300 360-ÖVF 2.151 4.149 6.300 4.149 360 200 270, 18 2.151

17 Genel Geçici Mizan 191 2.880 1.080 9 180 4.149 136 80, 33 153 12.000 16.000 10.000 6.000 5.000 100 15.000 20.000 800 59 98017.700 103 18.880 102 18.880 50.000 120 23.600 20.000 100KASA HESABI52.7001.839 50.861 102BANKALAR HESABI50.00018.880 31.120 103VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS.18.880 - - -- 120ALICILAR HESABI23.60020.0003.600- 136DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI80, 33 - - 153TİCARİ MALLAR HESABI34.00015.00019.000- 191İNDİRİLECEK KDV4.149 --

18 Genel Geçici Mizan 100KASA HESABI52.7001.839 50.861 102BANKALAR HESABI50.00018.880 31.120 103VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS.18.880 - - -- 120ALICILAR HESABI23.60020.0003.600- 136DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI80, 33 - - 153TİCARİ MALLAR HESABI34.00015.00019.000- 191İNDİRİLECEK KDV4.149 -- 30.000 255 DEMİRBAŞLAR HESABI30.000- - 320 18.880 320SATICILAR HESABI18.880 -- 321 7.080 321BORÇ SENETLERİ HESABI-7.080- 335 1.510, 15 335PERSONELE BORÇLAR HESABI-1.510, 15 - 360 200 270, 18 2.151 360ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI-2.821,18 - 361 740 361ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. HESABI-740- 391 3.600 2.700 6.300 391HESAPLANAN KDV HESABI6.300 --

19 Genel Geçici Mizan 100KASA HESABI52.7001.839 50.861 102BANKALAR HESABI50.00018.880 31.120 103VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS.18.880 - - -- 120ALICILAR HESABI23.60020.0003.600- 136DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI80, 33 - - 153TİCARİ MALLAR HESABI34.00015.00019.000- 191İNDİRİLECEK KDV4.149 -- 255DEMİRBAŞLAR HESABI30.000- - 320SATICILAR HESABI18.880 -- 321BORÇ SENETLERİ HESABI-7.080- 335PERSONELE BORÇLAR HESABI-1.510, 15 - 360ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI-2.821,18 - 361ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. HESABI-740- 391HESAPLANAN KDV HESABI6.300 -- 500 107.000 500SERMAYE HESABI-107.000- 621 10.000 600 20.000 15.000 5.000 600YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI-35.000- 621SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ HS.15.000- - 770 1.000 50 1.000 2.440 770GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI4.490- - 258.079, 33 154.151, 33 GENEL GEÇİCİ MİZAN TOPLAMI

20 31/12/2013: Demirbaşlar için %20 oranında amortisman ayrılmıştır. (Demirbaşların ¨ 10.000’lık kısmı pazarlama bölümünde, ¨ 20.000’lık kısmı yönetim bölümünde kullanılmaktadır.) 760-PSDG 257-B.AMORT. 2.000 770-GYG 4.000 6.000 Pazarlama Bölümünün Payı: ¨ 10.000 x 0,20= ¨ 2.000 Yönetim Bölümünün Payı: ¨ 20.000 x 0,20= ¨ 4.000 257 6.000 760 2.000 770 1.000 50 1.000 2.440 4.000

21 31/12/2013: Bankadan alınan hesap özetinden banka hesabımıza ¨ 600 faiz geliri işlendiği anlaşılmıştır. 102-BANKALAR 600 642-FAİZ G. 600 102 18.880 642 600 50.000 Para Yatırma Çek Bedelinin Ödenmesi-Ali Yıldız’a-18.880 +50.000 50.000 31.120 01/12/2013 26/12/2013 Faiz tahakkuku+60031.72030/12/2013 600

22 770760 2.000 771 8.490 761 2.000 632 8.490 631 2.000 631-PSG 771-GYGY 2.000 632-GYG 8.490 761-PSDY2.000 8.490 761-PSDY 770-GYG 2.000 771-GYGY 8.490 760-PSD 2.000 8.490 2.000 8.490 2.000 MALİYET HESAPLARININ KAPATILMASI 1.000 50 1.000 2.440 4.000

23 GELİR TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ 600-YURTİÇİ SATIŞLAR (+) 621-STMMM (-) 631-PAZARLAMA SAT. DAĞ. GİDERLERİ (-) 632-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 642-FAİZ GELİRLERİ (+) 35.000 (15.000) (2.000) (8.490) 600 KÂR/ZARAR10.110

24 632 8.490 631 2.000 600 35.000 621 15.000 600-YİS 35.000 690-DKZ35.600 690-DKZ 632-GYG 25.490 621-STMM 15.000 631-PSD 2.000 8.490 35.000 690 35.600 15.000 2.000 8.490 25.490 GELİR HESAPLARININ KAPATILMASI GİDER HESAPLARININ KAPATILMASI 690-DKZ 10.110 692-DNK10.110 692-DNK 10.110 590-DNK10.110 GELİR-GİDER HESAPLARININ KAPATILMASI 692 10.110 590 10.110 642 600 642-FG 600

25 Erkan Tokatlı www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com


"MONOGRAFİ UYGULAMASI Erkan Tokatlı. Beyaz Ticaret İşletmesi 01/12/2013 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla faaliyete başlamıştır. Kasa: ¨ 15.000." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları