Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şimdi bu Duran Varlıklardan 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR üzerinde biraz duralım...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şimdi bu Duran Varlıklardan 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR üzerinde biraz duralım..."— Sunum transkripti:

1

2 Şimdi bu Duran Varlıklardan 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR üzerinde biraz duralım...

3 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 250 ARAZİ VE ARSALAR 251 YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ 252 BİNALAR 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 254 TAŞITLAR 255 DEMİRBAŞLAR 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-) 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

4 MADDİ DURAN VARLIKLARI edinme yöntemleri: - satın alma yolu ile (hazır) - sipariş vererek yaptırma (özel) - ihaleye çıkma yoluyla, - bizzat kendisi inşaa ederek (bina) - bizzat kendisi imal ederek. (makine)

5 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MALİYET BEDELİ ile... İMAL/İNŞAA BEDELİ ile...

6 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MALİYET BEDELİ ile... YURT İÇİ SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme İMAL/İNŞAA BEDELİ ile...

7 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MALİYET BEDELİ ile... YURT İÇİ SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme YURT DIŞI SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme + Gümrük Vergisi + Kredi Faizleri İMAL/İNŞAA BEDELİ ile...

8 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MALİYET BEDELİ ile... YURT İÇİ SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme YURT DIŞI SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme + Gümrük Vergisi + Kredi Faizleri İMAL/İNŞAA BEDELİ ile... KENDİ ÜRETME İmal/İnşaa Maliyeti = + Hammadde ve Malzeme Gid. + İşçilik Giderleri + Diğer Üretim Giderleri

9 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 25 MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MALİYET BEDELİ ile... YURT İÇİ SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme YURT DIŞI SATINALMA Maliyet Bedeli = Alış Bedeli + Sigorta Giderleri + Taşıma Giderleri + Komisyon Giderleri + Montaj Giderleri + Özel Tüketim Vergisi + Noter – Tapu – Mahkeme + Gümrük Vergisi + Kredi Faizleri İMAL/İNŞAA BEDELİ ile... KENDİ ÜRETME İmal/İnşaa Maliyeti = + Hammadde ve Malzeme Gid. + İşçilik Giderleri + Diğer Üretim Giderleri Ayrıca değer artırıcı harcamalar da maliyet bedeline eklenir

10 252 BİNALAR MALİYETE EKLENEBİLİR ! Noter, tapu, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon, emlak alım vergisi ile diğer gider ve harçlar... GİDER YAZILABİLİR ! Daha sonra yapılacak giderler 254 TAŞITLAR Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon, binek oto.ların KDV’si, taşıt alım vergisi ve özel tüketim vergisi ve harçlar... Yeni alınan arsa ve arazi üzerinde daha önceden varolan yapıların yıkılması sırasında ödenen tutarlar dahil, tapu, alımla ilgili vergiler ve harçlar... 250 ARAZİ VE ARSALAR 255 DEMİRBAŞLAR Komisyon, sigorta, taşıma, kurulum - montaj ve özel giderler... Alım esnasında yapılan giderler

11 “GİDERLEŞTİRME” Duran varlığa yazmama (gider yazma) “GİDERLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. “AKTİFLEŞTİRME” Duran varlığa yazma (maliyete ekleme) “AKTİFLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. BİLANÇO Aktifler GELİR TABLOSU Giderler ÖRNEK: 26.000 TL’ye alınan taşıt için 4.000 TL masraf yapılmış...

12 “GİDERLEŞTİRME” Duran varlığa yazmama (gider yazma) “GİDERLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. “AKTİFLEŞTİRME” Duran varlığa yazma (maliyete ekleme) “AKTİFLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. BİLANÇO Aktifler GELİR TABLOSU Giderler 254 TAŞITLAR 795 VERGİ RESİM HARÇLAR 100 KASA 26.000 4.000 30.000 ÖRNEK: 26.000 TL’ye alınan taşıt için 4.000 TL masraf yapılmış...

13 “GİDERLEŞTİRME” Duran varlığa yazmama (gider yazma) “GİDERLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. “AKTİFLEŞTİRME” Duran varlığa yazma (maliyete ekleme) “AKTİFLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. BİLANÇO Aktifler GELİR TABLOSU Giderler 254 TAŞITLAR 100 KASA 254 TAŞITLAR 795 VERGİ RESİM HARÇLAR 100 KASA 30.000 26.000 4.000 30.000 ÖRNEK: 26.000 TL’ye alınan taşıt için 4.000 TL masraf yapılmış...

14 ..... ŞİRKETİNİN 2012 BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 254 TAŞITLAR30.000..... ŞİRKETİNİN 2012 BİLANÇOSU 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 5. ÖZ KAYNAKLAR 1. DÖNEN VARLIKLAR 2. DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 254 TAŞITLAR26.000 “GİDERLEŞTİRME” Duran varlığa yazmama (gider yazma) “GİDERLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir. “AKTİFLEŞTİRME” Duran varlığa yazma (maliyete ekleme) “AKTİFLEŞTİRME” kavramı ile ifade edilir.

15 Şimdi bu Duran Varlıklardan 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR üzerinde biraz duralım...

16 İçinizde ehliyet alan var mı ? Yapın bakayım kaydını ?

17 İçinizde ehliyet alan var mı ? Yapın bakayım kaydını ? EHLİYET PARA XXXX

18 İçinizde ehliyet alan var mı ? Yapın bakayım kaydını ? EHLİYET ? 100 KASA XXXX

19 Maddi Olmayan Duran Varlık Kavramı:  herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan,  işletmenin belli bir şekilde uzun bir süre yararlandığı veya yararlanmayı beklediği,  belli koşullar altında hukuken korunan varlıklardır.

20 ÖRNEĞİN:  Her türlü haklar;  Patent  Lisans  Marka  Ticaret Ünvanı  İsim Hakkı  Telif Hakkı  İmtiyaz Hakkı  Kullanma-Yararlanma Hakkı  Şerefiyeler (Hava Parası),  Aktifleştirilen giderler...  Kuruluş – Örgütlenme Giderleri  Araştırma – Geliştirme Giderleri

21 2 DURAN VARLIKLAR 20 21 22 TİCARİ ALACAKLAR 23 DİĞER ALACAKLAR 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 260 HAKLAR 261 ŞEREFİYE 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 264 ÖZEL MALİYETLER 265 266 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 269 VERİLEN AVANSLAR 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

22 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 260 HAKLAR 261 ŞEREFİYE 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 263 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 264 ÖZEL MALİYETLER 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

23 Şimdi bu Duran Varlıklardan 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR üzerinde biraz duralım...

24 2 DURAN VARLIKLAR 20 21 22 TİCARİ ALACAKLAR 23 DİĞER ALACAKLAR 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 270 271 ARAMA GİDERLERİ 272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 273 274 275 276 277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) 279 VERİLEN AVANSLAR 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

25 • Madenler (kömür, bor vb.), • Petrol yatakları, • Taş ve kum ocakları, vb. doğal kaynaklar çıkarıldıkça tükeneceklerinden özel tükenmeye tabi varlıklar olarak ifade edilirler. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIK KAVRAMI :

26 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 271 ARAMA GİDERLERİ 272 HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)

27 BİLANÇO 1 DÖNEN VARLIKLAR3 K.V.YABANCI KAYNAKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 11 MENKUL DEĞERLER 12 TİCARİ ALACAKLAR 13 DİĞER ALACAKLAR 15 STOKLAR 18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 4 U.V.YABANCI KAYNAKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 5 ÖZ KAYNAKLAR 22 TİCARİ ALACAKLAR 23 DİĞER ALACAKLAR 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

28 Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Duran varlıklar aktif karakterli hesaplardır.

29 Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Alındıklarında, yapıldıklarında, veya elde edildiklerinde... Satıldıklarında, atıldıklarında, veya elden çıkarıldıklarında... BA Duran varlıklar aktif karakterli hesaplardır.

30 Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi • Alındıklarında

31 Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi • Alındıklarında DURAN VARLIKLAR KASA XXXX

32 Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi • Alındıklarında DURAN VARLIKLAR KASA XXXX • Satıldıklarında

33 Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi • Alındıklarında DURAN VARLIKLAR KASA XXXX • Satıldıklarında KASA DURAN VARLIKLAR XXXX neKARneZARAR

34 Duran Varlıkların Karlı Satılmaları Durumu ÖRNEK : 5.000 TL alınan bir duran varlık 6.000 TL’ye satılırsa...

35 Duran Varlıkların Karlı Satılmaları Durumu KASA DURAN VARLIKLAR 6.000 5.000 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.000 ÖRNEK : 5.000 TL alınan bir duran varlık 6.000 TL’ye satılırsa... 679

36 Duran Varlıkların Zararına Satılmaları Durumu ÖRNEK : 5.000 TL alınan bir duran varlık 4.000 TL’ye satılırsa...

37 Duran Varlıkların Zararına Satılmaları Durumu KASA DURAN VARLIKLAR 4.000 5.000 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 1.000 ÖRNEK : 5.000 TL alınan bir duran varlık 4.000 TL’ye satılırsa... 689

38 1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine (100.000 TL);

39 a) % 5 oranında katılmıştır.

40 1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine (100.000 TL); 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 100 KASA 5.000 5.000 a) % 5 oranında katılmıştır.

41 1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine (100.000 TL); 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 100 KASA 5.000 5.000 b) % 20 oranında ortak olmuştur. a) % 5 oranında katılmıştır.

42 1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine (100.000 TL); 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 100 KASA 5.000 5.000 b) % 20 oranında ortak olmuştur. a) % 5 oranında katılmıştır. 242 İŞTİRAKLER 100 KASA 20.000 20.000

43 1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine (100.000 TL); 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 100 KASA 5.000 5.000 b) % 20 oranında ortak olmuştur. c) % 60 iştirak etmiştir. a) % 5 oranında katılmıştır. 242 İŞTİRAKLER 100 KASA 20.000 20.000

44 1.ÖRNEK: İşletmemiz yatırım amacıyla bir A.Ş.’nin sermayesine (100.000 TL); 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER 100 KASA 5.000 5.000 b) % 20 oranında ortak olmuştur. c) % 60 iştirak etmiştir. a) % 5 oranında katılmıştır. 242 İŞTİRAKLER 100 KASA 20.000 20.000 245 BAĞLI ORTAKLIKLAR 100 KASA 60.000 60.000

45 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !)

46 a) 80.000 TL’ye bir arsa alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır.

47 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !) 250 ARAZİ VE ARSALAR 100 KASA 85.000 85.000 a) 80.000 TL’ye bir arsa alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır.

48 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !) 250 ARAZİ VE ARSALAR 100 KASA 85.000 85.000 b) 60.000 TL’ye bir dükkan alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır. a) 80.000 TL’ye bir arsa alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır.

49 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !) 250 ARAZİ VE ARSALAR 100 KASA 85.000 85.000 b) 60.000 TL’ye bir dükkan alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır. a) 80.000 TL’ye bir arsa alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır. 252 BİNALAR 100 KASA 65.000 65.000

50 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !) 250 ARAZİ VE ARSALAR 100 KASA 85.000 85.000 b) 60.000 TL’ye bir dükkan alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır. c) 85.000 TL’ye bir kamyon alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır. a) 80.000 TL’ye bir arsa alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır. 252 BİNALAR 100 KASA 65.000 65.000

51 2.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !) 250 ARAZİ VE ARSALAR 100 KASA 85.000 85.000 b) 60.000 TL’ye bir dükkan alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır. c) 85.000 TL’ye bir kamyon alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır. a) 80.000 TL’ye bir arsa alınmış ve 5.000 TL masraf yapılmıştır. 252 BİNALAR 100 KASA 65.000 65.000 254 TAŞITLAR 100 KASA 90.000 90.000

52 3.ÖRNEK: İşletmenin kendi ihtiyacı için inşaa ettiği ambar 27.000 TL’ye malolmuştur.

53 a) İnşaat devam ederken yapılacak kayıt :

54 3.ÖRNEK: İşletmenin kendi ihtiyacı için inşaa ettiği ambar 27.000 TL’ye malolmuştur. 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 100 KASA 27.000 27.000 a) İnşaat devam ederken yapılacak kayıt :

55 3.ÖRNEK: İşletmenin kendi ihtiyacı için inşaa ettiği ambar 27.000 TL’ye malolmuştur. 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 100 KASA 27.000 27.000 b) İnşaat bittiğinde yapılacak kayıt : a) İnşaat devam ederken yapılacak kayıt :

56 3.ÖRNEK: İşletmenin kendi ihtiyacı için inşaa ettiği ambar 27.000 TL’ye malolmuştur. 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 100 KASA 27.000 27.000 b) İnşaat bittiğinde yapılacak kayıt : a) İnşaat devam ederken yapılacak kayıt : 252 BİNALAR 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 27.000 27.000

57 4.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !)

58 a) 3.000 TL’ye bir ETA muhasebe paket programı alınmıştır.

59 4.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !) 260 HAKLAR 100 KASA 3.000 3.000 a) 3.000 TL’ye bir ETA muhasebe paket programı alınmıştır.

60 4.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !) 260 HAKLAR 100 KASA 3.000 3.000 b) Alınan yeni dükkan için 5.000 TL hava parası ödenmiştir. a) 3.000 TL’ye bir ETA muhasebe paket programı alınmıştır.

61 4.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !) 260 HAKLAR 100 KASA 3.000 3.000 b) Alınan yeni dükkan için 5.000 TL hava parası ödenmiştir. a) 3.000 TL’ye bir ETA muhasebe paket programı alınmıştır. 261 ŞEREFİYE 100 KASA 5.000 5.000

62 4.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !) 260 HAKLAR 100 KASA 3.000 3.000 b) Alınan yeni dükkan için 5.000 TL hava parası ödenmiştir. c) Kiralanan binaya 8.000 TL’ye çatı yaptırılmıştır. a) 3.000 TL’ye bir ETA muhasebe paket programı alınmıştır. 261 ŞEREFİYE 100 KASA 5.000 5.000

63 4.ÖRNEK: (KDV’yi ihmal ediniz !) 260 HAKLAR 100 KASA 3.000 3.000 b) Alınan yeni dükkan için 5.000 TL hava parası ödenmiştir. c) Kiralanan binaya 8.000 TL’ye çatı yaptırılmıştır. a) 3.000 TL’ye bir ETA muhasebe paket programı alınmıştır. 261 ŞEREFİYE 100 KASA 5.000 5.000 264 ÖZEL MALİYETLER 100 KASA 8.000 8.000

64 Haftaya... • Konu: Amortisman ve Yenileme Fonu


"Şimdi bu Duran Varlıklardan 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR üzerinde biraz duralım..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları