Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ MALİ KRİTERLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ MALİ KRİTERLER"— Sunum transkripti:

1 KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ MALİ KRİTERLER
Derya TUNÇ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Başkan Yardımcılığı Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

2 M-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider
Ana Kriter Mali Amaç Sağlık tesislerinde sunulan sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirlerin, hizmet sunumu için katlanılan toplam giderlerin asgari oranda karşılanması. Hesaplama İçin Gerekli Veriler Hesaplamaya konu olan dönemde; Sağlık Hizmeti Sunumundan Elde Edilen Tahakkuk Geliri Tutarı (A) Toplam Gider Tutarı (B) TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

3 TDMS VERİLER KRİTER ADI HESAP KODU FİŞ TÜRÜ TOPLAM TAHAKKUK GELİRİ
60 ALACAK BAKİYESİ-61 BORÇ BAKİYESİ-602 ALACAK BAKİYESİ KESİN MİZAN VE KAPANIŞ FİŞİ HARİÇ TÜM FİŞLER DAHİL TOPLAM GİDER (150, 253, 254, 255, 256, 260, 267, 681, 689, 740, 750, 770 BORÇ ) - (740.09, , BORÇ) TÜM ÖDEME EMRİ FİŞLERİ DAHİL TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

4 M-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider
Sağlık Tesisi Değeri (STD) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) KED = 1,2 (Hastaneler için) KED = 1,5 (ADSM ve ADSH’ ler için) Gösterge Puanı (GP) 150 puan Puan Katsayısı (k) k = STD / KED Veri Kaynağı TDMS / MEDULA Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

5 Sağlık Tesisi Değeri (STD)
PUAN HESAPLAMA Hastaneler İçin Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD ≥ KED GP KED x 0,98 ≤ STD < KED 0,9 x k x GP KED x 0,96 ≤ STD < KED x 0,98 0,8 x k x GP KED x 0,94 ≤ STD < KED x 0,96 0,7 x k x GP KED x 0,92 ≤ STD < KED x 0,94 0,6 x k x GP KED x 0,90 ≤ STD < KED x 0,92 0,5 x k x GP KED x 0,88 ≤ STD < KED x 0,90 0,4 x k x GP STD < KED x 0,88 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

6 Sağlık Tesisi Değeri (STD)
PUAN HESAPLAMA ADSM ve ADSH’ler için Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD ≥ KED GP KED x 0,95 ≤ STD < KED 0,9 x k x GP KED x 0,90 ≤ STD < KED x 0,95 0,8 x k x GP KED x 0,80 ≤ STD < KED x 0,90 0,7 x k x GP KED x 0,70 ≤ STD < KED x 0,80 0,6 x k x GP STD < KED x 0,70 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

7 M-02 Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı
Ana Kriter Mali Amaç Sağlık tesislerinde sunulan sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen net hizmet tahakkuk tutarı ile kurum borçlarının ödenebilme gücünün değerlendirilmesi. Hesaplama İçin Gerekli Veriler Hesaplamaya konu olan dönemde; Banka Mevcudu (A) Toplam Borçlar (B) Ortalama Hizmet Tahakkuk Geliri (C) TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

8 TDMS VERİLER KRİTER ADI HESAP KODU FİŞ TÜRÜ Net Borç
(-1) * [102 BORÇ BAKİYESİ-(32,36,103,336 ALACAK BAKİYESİ ,336.05, ALACAK BAKİYESİ)] KESİN MİZAN VE KAPANIŞ FİŞİ HARİÇ TÜM FİŞLER DAHİL Ortalama Hizmet Tahakkuk Geliri (60 ALACAK BAKİYESİ-61 BORÇ BAKİYESİ-602 ALACAK BAKİYESİ)/AY SAYISI TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

9 M-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider
Sağlık Tesisi Değeri (STD) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) ( (A-B) *(-1) ) / C Gösterge Puanı (GP) 0,5 ve altı Puan Katsayısı (k) 200 puan Veri Kaynağı TDMS / MEDULA Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

10 Sağlık Tesisi Değeri (STD)
PUAN HESAPLAMA Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD ≥ 2,5 2 ≤ STD < 2,5 0,3 x k x GP 1,5 ≤ STD < 2 0,5 x k x GP 1 ≤ STD < 1,5 0,7 x k x GP 0,5 ≤ STD < 1 0,9 x k x GP STD < 0,5 GP TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

11 M-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Ana Kriter Mali Amaç Sağlık tesislerinde yılı onaylı bütçe gerçekleşme oranını ölçmek. Hesaplama İçin Gerekli Veriler Hesaplamaya konu olan dönemde; TDMS ve BÜTÇE programlarından alınacak olan veriler İlgili Dönem Geliri (A) İlgili Dönem Gelir Bütçesi (B) ·(KVG) Kritik verimlilik göstergesidir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

12 TDMS VERİLER KRİTER ADI HESAP KODU FİŞ TÜRÜ Dönem Gelİrİ
60,64,67 ALACAK BAKİYESİ - 61 BORÇ BAKİYESİ KESİN MİZAN VE KAPANIŞ FİŞİ HARİÇ TÜM FİŞLER DAHİL Dönem Gelİr Bütçesİ (GELİR BÜTÇESİ / 12) * İLGİLİ DÖNEM AY SAYISI TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

13 M-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Gelir Gerçekleşme Oranı = A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Tahakkuk Esaslı Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi Kabul Edilebilir Değer: %100 Gösterge Puanı (GP) 70 puan Puan Katsayısı (k) k = STD / KED Veri Kaynağı TDMS / MEDULA Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

14 Sağlık Tesisi Değeri (STD)
PUAN HESAPLAMA Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD < %85 0* %85 ≤ STD < %90 GP x 0,5 x k %90 ≤ STD < %95 GP x 0,7 x k %95 ≤ STD < %100 GP x 0,9 x k STD ≥ %100 GP TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

15 M-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Ana Kriter Mali Amaç Sağlık tesislerinde gider gerçekleşmesi yılı onaylı bütçesi çerçevesinde kalmak. Hesaplama İçin Gerekli Veriler Hesaplamaya konu olan dönemde; TDMS ve BÜTÇE programlarından alınacak veriler İlgili Dönem Gideri (A) İlgili Dönem Gider Bütçesi (B) (KVG) Kritik verimlilik göstergesidir. TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

16 TDMS VERİLER KRİTER ADI HESAP KODU FİŞ TÜRÜ Dönem GİDERİ
İLGİLİ DÖNEM İÇİN M1 RAPORUNDAKİ GİDER GERÇEKLEŞMESİDİR Dönem GİDER Bütçesİ (GİDER BÜTÇESİ / 12) * İLGİLİ DÖNEM AY SAYISI TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

17 M-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı
Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Gider Gerçekleşme Oranı= (A / B) x 100 / 85 (Hastane) Kabul Edilebilir Değer (KED) Gider Bütçesi Gerçekleşmesi Kabul Edilebilir Değer: ADSM için %70, diğer sağlık tesisleri için: %85’ dir Gösterge Puanı (GP) 80 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS / MEDULA Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

18 Sağlık Tesisi Değeri (STD)
PUAN HESAPLAMA Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD ≤ %100 GP %100 < STD ≤ %102 GP x 0,80 x k %102 < STD ≤ %104 GP x 0,60 x k %104 < STD ≤ %106 GP x 0,40 x k %106 < STD ≤ %108 GP x 0,20 x k STD > %108 0* TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

19 Hesaplama İçin Gerekli Veriler Hesaplamaya konu olan dönemde;
M-05 Borçluluk Süresi Ana Kriter Mali Amaç Sağlık tesislerinin borç ödeme kabiliyetinin artırılması ve borç ödeme süresinin asgari seviyede tutulması. Hesaplama İçin Gerekli Veriler Hesaplamaya konu olan dönemde; Dönem sonu tarihi (A) Ödenmeyen en eski borcun muayene kabul tarihi (B) TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

20 TDMS VERİLER KRİTER ADI HESAP KODU FİŞ TÜRÜ DÖNEM SONU TARİHİ
320.11, ÖDENMEYEN EN ESKİ BORCUN MUAYENE KABUL TARİHİ ÖDEME EMRİ, MUHASEBE İŞLEM FİŞİ TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

21 M-05 Borçluluk Süresi Sağlık Tesisi Değeri (STD) A-B (gün)
Kabul Edilebilir Değer (KED) 120 gün ve altı Gösterge Puanı (GP) 100 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

22 Sağlık Tesisi Değeri (STD)
PUAN HESAPLAMA Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD > 150 gün 140 < STD ≤ 150 gün (50 x GP x k) /100 130 < STD ≤ 140 gün (70 x GP x k) /100 120 < STD ≤ 130 gün (90 x GP x k) /100 STD ≤ 120gün GP TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

23 M-06 Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi
Ana Kriter Mali Amaç Sağlık tesisinde hizmet sunumu için alınan her türlü hizmet ve malın muayene kabulü ile muhasebe kayıtlarına alınmasını kontrol altına almak, ödeme emrine ilişkin belgelerin en geç 10 iş günü içerisinde muhasebe kaydına alınmasını sağlamak. Hesaplama İçin Gerekli Veriler TDMS ve MKYS programından 3'er aylık dönemlerde alınan mali veriler. · (KVG) Kritik verimlilik göstergesi TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

24 TDMS VERİLER KRİTER ADI HESAP KODU FİŞ TÜRÜ Fiş tarihi 320.11, 320.12
320.11, ÖDEME EMRİ, MUHASEBE İŞLEM FİŞİ Ödenmeyen en eski borcun muayene kabul tarihi TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

25 M-06 Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi
Sağlık Tesisi Değeri (STD) STD (iş günü) Kabul Edilebilir Değer (KED) 10 iş günü Gösterge Puanı (GP) 100 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS / MKYS Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

26 Sağlık Tesisi Değeri (STD)
PUAN HESAPLAMA Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD ≤ 10 iş günü GP 10 < STD ≤12 iş günü GP x k x 0,6 12 < STD ≤15 iş günü GP x k x 0,3 STD > 15 iş günü 0* Muayene kabulü yapılmış mal ve hizmet alımlarına ait ödeme emri belgelerinin ilgili muhasebe birimine teslim edilerek kayıtlara alınma süresi TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

27 M-07 Mevcut Stok Tutarı / Aylık Ortalama Tüketim Tutarı
Ana Kriter Mali Amaç Sağlık Tesisinde yüksek mal kabullerinden kaynaklanan finansal riskleri ortadan kaldırmak üzere ilgili mevzuat gereği azami stok miktarıyla çalışılmasını sağlamak Hesaplama İçin Gerekli Veriler TDMS ve MKYS programından 3'er aylık dönemlerde alınan mali veriler. Bu işlem ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri için uygulanır. TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

28 M-07 Mevcut Stok Tutarı / Aylık Ortalama Tüketim Tutarı
Sağlık Tesisi Değeri (STD) STD Kabul Edilebilir Değer (KED) 60 gün Gösterge Puanı (GP) 100 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS / MKYS Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

29 Sağlık Tesisi Değeri (STD)
PUAN HESAPLAMA Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Puanı STD ≤ 60 gün GP 60 < STD ≤ 70 gün (0,8 x k ) x GP 70 < STD ≤ 80 gün (0,6x k) x GP 80 < STD ≤ 90 gün (0,4 x k) x GP Sağlık Tesisinde azami stok miktarlarını aşmayacak şekilde stok bulundurma süresine verilen puan. TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

30 M-08-1 Yatan Hasta Başı Maliyet
Ana Kriter Mali Amaç Sağlık tesislerinde maliyet farkındalığı oluşturmak. Hesaplama İçin Gerekli Veriler İlgili dönem içerisinde; Toplam sağlık hizmeti gideri (A) Yatan hasta sayısı (B) · Bu veri hastaneler için hesaplanır. ADSM ve ADSH’ ler için hesaplanmaz. TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

31 TDMS VERİLER KRİTER ADI HESAP KODU FİŞ TÜRÜ
TOPLAM SAĞLIK HİZMETİ GİDERİ 150, 253, 254, 255, 256, 260, 267, 681, 689, 740, 750, 770 BORÇ , , BORÇ ÖDEME EMRİ YATAN HASTA SAYISI LABORATUVAR MALİYET , BORÇ TIBBİ MALZEME GİDERİ , BORÇ İLAÇ MALİYET BORÇ TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

32 M-08-1 Yatan Hasta Başı Maliyet
Sağlık Tesisi Değeri (STD) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet rolünün yatan hasta başı maliyet ortalaması Gösterge Puanı (GP) 20 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS / TSİM / Hastane Bilgi Sistemleri ve Kurum İstatistik programları Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

33 PUAN HESAPLAMA Puan Katsayısı (k) Sağlık Tesisi Puanı k > 1,1
(GP) / 3 0,9 < k ≤ 1,1 (2 x GP) / 3 k ≤ 0,9 GP TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

34 M-08-2 Ayaktan Hasta Başı Maliyet
Ana Kriter Mali Amaç Sağlık tesislerinde maliyet farkındalığı oluşturmak. Hesaplama İçin Gerekli Veriler İlgili dönem içerisinde; Toplam sağlık hizmeti gideri (A) Ayaktan hasta sayısı (B) TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

35 TDMS VERİLER KRİTER ADI HESAP KODU FİŞ TÜRÜ
Toplam sağlık hizmeti gideri 150, 253, 254, 255, 256, 260, 267, 681, 689, 740, 750, 770 BORÇ , , BORÇ ÖDEME EMRİ Yatan hasta sayısı TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

36 M-08-2 Ayaktan Hasta Başı Maliyet
Sağlık Tesisi Değeri (STD) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet rolünün ayaktan hasta başı maliyet ortalaması Gösterge Puanı (GP) 20 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS / TSİM / Hastane Bilgi Sistemleri ve Kurum İstatistik programları Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

37 PUAN HESAPLAMA Puan Katsayısı (k) Sağlık Tesisi Puanı k > 1,1
(GP) / 4 0,9 < k ≤ 1,1 (3 x GP) / 4 k ≤ 0,9 GP TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

38 M-08-3 Yatan Hasta Başına İlaç Maliyeti
Ana Kriter Mali Amaç Sağlık tesislerinde ilaç giderlerinin yatan hasta maliyeti üzerine değerlendirilmesi. Hesaplama İçin Gerekli Veriler İlgili dönem içerisinde; Toplam ilaç gideri (A) Yatan hasta sayısı (B) · Bu veri hastaneler için hesaplanır. ADSM ve ADSH’ ler için hesaplanmaz. TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

39 TDMS VERİLER KRİTER ADI HESAP KODU FİŞ TÜRÜ Yatan Hasta Sayısı
İlaçMaliyet BORÇ ÖDEME EMRİ TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

40 M-08-3 Yatan Hasta Başına İlaç Maliyeti
Sağlık Tesisi Değeri (STD) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet rolünün yatan hasta başına ilaç maliyeti ortalaması Gösterge Puanı (GP) 20 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS / TSİM / Hastane Bilgi Sistemleri ve Kurum İstatistik programları Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

41 PUAN HESAPLAMA Puan Katsayısı (k) Sağlık Tesisi Puanı k > 1,1
1< k ≤ 1,1 (GP) / 4 0,9 < k ≤1 (3 x GP) / 4 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

42 M-08-4 Yatan Hasta Başı Tıbbı Malzeme Maliyeti
Ana Kriter Mali Amaç Sağlık tesislerinde ilaç giderlerinin yatan hasta maliyeti üzerine değerlendirilmesi. Hesaplama İçin Gerekli Veriler İlgili dönem içerisinde; Kullanılan Tıbbi Malzeme gideri (A) Yatan hasta sayısı (B) · Bu veri hastaneler için hesaplanır. ADSM ve ADSH’ ler için hesaplanmaz. TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

43 TDMS VERİLER KRİTER ADI HESAP KODU FİŞ TÜRÜ Yatan Hasta Sayısı
Tıbbi Malzeme Gideri , BORÇ ÖDEME EMRİ TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

44 M-08-4 Yatan Hasta Başı Tıbbı Malzeme Maliyeti
Sağlık Tesisi Değeri (STD) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet rolünün yatan hasta başına tıbbi malzeme maliyeti ortalaması Gösterge Puanı (GP) 20 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS / TSİM / Hastane Bilgi Sistemleri ve Kurum İstatistik programları Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

45 PUAN HESAPLAMA Puan Katsayısı (k) Sağlık Tesisi Puanı k > 1,1
1< k ≤ 1,1 (GP) / 4 0,9 < k ≤1 (3 x GP) / 4 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

46 M-08-5 Ayaktan Hasta Başına Laboratuvar Maliyeti
Ana Kriter Mali Amaç Sağlık tesislerinde ayaktan hastalara kullanılan laboratuvar hizmet ve malzeme maliyetlerinin değerlendirilmesi. Hesaplama İçin Gerekli Veriler İlgili dönem içerisinde; Toplam laboratuvar gideri (A) Toplam ayaktan hasta sayısı (B) Bu veri hastaneler için hesaplanır. ADSM ve ADSH’ ler için hesaplanmaz. TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

47 TDMS VERİLER KRİTER ADI HESAP KODU FİŞ TÜRÜ Ayaktan hasta sayısı
Laboratuvar Maliyet , BORÇ ÖDEME EMRİ TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

48 M-08-5 Ayaktan Hasta Başına Laboratuvar Maliyeti
Sağlık Tesisi Değeri (STD) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet rolünün ayaktan hasta başına laboratuvar maliyeti ortalaması Gösterge Puanı (GP) 20 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS / TSİM / Hastane Bilgi Sistemleri ve Kurum İstatistik programları Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

49 PUAN HESAPLAMA Puan Katsayısı (k) Sağlık Tesisi Puanı k > 1,1
1< k ≤ 1,1 (GP) / 4 0,9 < k ≤ 1 (3 x GP) / 4 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

50 Hesaplama İçin Gerekli Veriler İlgili dönemde;
M-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk Ana Kriter Mali Amaç Global Bütçe (SGK) Dışı Diğer Tahakkukların (Özel Sigortalar, Turizm, Gerçek Kişi Vb.) artırılmasını ve tahsilatının takibini teşvik etmek. Hesaplama İçin Gerekli Veriler İlgili dönemde; Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat (A) Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk (B) TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

51 TDMS VERİLER KRİTER ADI HESAP KODU FİŞ TÜRÜ
Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat 120 ALACAK-(659.04,659.05,659.06)BORÇ ALACAK Muhasebe işlem fişi Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk 120 BORÇ-(659.04,659.05,659.06)ALACAK BORÇ TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

52 Sağlık Tesisi Değeri (STD) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED)
M-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk Sağlık Tesisi Değeri (STD) A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu rolün ortalaması Gösterge Puanı (GP) 100 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS / MEDULA Verinin Ait Olduğu Dönem Üçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

53 PUAN HESAPLAMA Puan Katsayısı (k) Sağlık Tesisi Puanı k > 0,85 GP
TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

54 M-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk
AÇIKLAMA: Mali kriterlerde hastaneler 900, ADSM’ler 820 puan üzerinden 1000 puana tamamlanarak hesaplamalar yapılacak olup M-09 puanı varsa kurum puanına eklenecek ve toplam puan 1000 puanı geçmeyecek şekilde hesaplanacaktır. EK PUAN: Değer Yukarıdaki tabloda hesaplanan puan kurumun mali kriterlerden aldığı toplam puana (tavan puanı aşmamak kaydı ile) eklenir. Bu kriter 100 puan üzerinden değerlendirilmekle beraber mali kriterlerin bütününe doğrudan etki etmeden ek puan katsayısı olarak kullanılacaktır. TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı


"KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ MALİ KRİTERLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları