Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ MALİ KRİTERLER Derya TUNÇ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Başkan Yardımcılığı Döner Sermaye,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ MALİ KRİTERLER Derya TUNÇ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Başkan Yardımcılığı Döner Sermaye,"— Sunum transkripti:

1 KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ MALİ KRİTERLER Derya TUNÇ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Başkan Yardımcılığı Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı

2 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 2 Ana KriterMali Amaç Sağlık tesislerinde sunulan sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirlerin, hizmet sunumu için katlanılan toplam giderlerin asgari oranda karşılanması. Hesaplama İçin Gerekli Veriler Hesaplamaya konu olan dönemde; Sağlık Hizmeti Sunumundan Elde Edilen Tahakkuk Geliri Tutarı (A) Toplam Gider Tutarı (B) M-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider

3 TDMS VERİLER TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 3

4 M-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider Sağlık Tesisi Değeri (STD)A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) KED = 1,2 (Hastaneler için) KED = 1,5 (ADSM ve ADSH’ ler için) Gösterge Puanı (GP) 150 puan Puan Katsayısı (k)k = STD / KED Veri KaynağıTDMS / MEDULA Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 4

5 PUAN HESAPLAMA Hastaneler İçin Sağlık Tesisi Değeri (STD)Sağlık Tesisi Puanı STD ≥ KEDGP KED x 0,98 ≤ STD < KED0,9 x k x GP KED x 0,96 ≤ STD < KED x 0,980,8 x k x GP KED x 0,94 ≤ STD < KED x 0,960,7 x k x GP KED x 0,92 ≤ STD < KED x 0,940,6 x k x GP KED x 0,90 ≤ STD < KED x 0,920,5 x k x GP KED x 0,88 ≤ STD < KED x 0,900,4 x k x GP STD < KED x 0,880 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 5

6 PUAN HESAPLAMA ADSM ve ADSH’ler için Sağlık Tesisi Değeri (STD)Sağlık Tesisi Puanı STD ≥ KEDGP KED x 0,95 ≤ STD < KED0,9 x k x GP KED x 0,90 ≤ STD < KED x 0,950,8 x k x GP KED x 0,80 ≤ STD < KED x 0,900,7 x k x GP KED x 0,70 ≤ STD < KED x 0,800,6 x k x GP STD < KED x 0,700 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 6

7 7 Ana KriterMali Amaç Sağlık tesislerinde sunulan sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen net hizmet tahakkuk tutarı ile kurum borçlarının ödenebilme gücünün değerlendirilmesi. Hesaplama İçin Gerekli Veriler Hesaplamaya konu olan dönemde; Banka Mevcudu (A) Toplam Borçlar (B) Ortalama Hizmet Tahakkuk Geliri (C) M-02 Net Borç / Net Hizmet Tahakkuk Tutarı

8 TDMS VERİLER TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 8

9 M-01 Toplam Tahakkuk Geliri / Toplam Gider Sağlık Tesisi Değeri (STD)A / B Kabul Edilebilir Değer (KED)( (A-B) *(-1) ) / C Gösterge Puanı (GP)0,5 ve altı Puan Katsayısı (k)200 puan Veri KaynağıTDMS / MEDULA Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 9

10 PUAN HESAPLAMA Sağlık Tesisi Değeri (STD)Sağlık Tesisi Puanı STD ≥ 2,50 2 ≤ STD < 2,50,3 x k x GP 1,5 ≤ STD < 20,5 x k x GP 1 ≤ STD < 1,50,7 x k x GP 0,5 ≤ STD < 10,9 x k x GP STD < 0,5GP TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 10

11 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 11 Ana KriterMali Amaç Sağlık tesislerinde yılı onaylı bütçe gerçekleşme oranını ölçmek. Hesaplama İçin Gerekli Veriler Hesaplamaya konu olan dönemde; TDMS ve BÜTÇE programlarından alınacak olan veriler İlgili Dönem Geliri (A) İlgili Dönem Gelir Bütçesi (B) ·(KVG) Kritik verimlilik göstergesidir M-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı

12 TDMS VERİLER TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 12

13 M-03 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Gelir Gerçekleşme Oranı = A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Tahakkuk Esaslı Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi Kabul Edilebilir Değer: %100 Gösterge Puanı (GP)70 puan Puan Katsayısı (k)k = STD / KED Veri KaynağıTDMS / MEDULA Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 13

14 PUAN HESAPLAMA Sağlık Tesisi Değeri (STD)Sağlık Tesisi Puanı STD < %850* %85 ≤ STD < %90GP x 0,5 x k %90 ≤ STD < %95GP x 0,7 x k %95 ≤ STD < %100GP x 0,9 x k STD ≥ %100 GP TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 14

15 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 15 Ana KriterMali Amaç Sağlık tesislerinde gider gerçekleşmesi yılı onaylı bütçesi çerçevesinde kalmak. Hesaplama İçin Gerekli Veriler Hesaplamaya konu olan dönemde; TDMS ve BÜTÇE programlarından alınacak veriler İlgili Dönem Gideri (A) İlgili Dönem Gider Bütçesi (B) (KVG) Kritik verimlilik göstergesidir. M-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı

16 TDMS VERİLER TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 16

17 M-04 Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı Sağlık Tesisi Değeri (STD) Sağlık Tesisi Gider Gerçekleşme Oranı= (A / B) x 100 / 85 (Hastane) Kabul Edilebilir Değer (KED) Gider Bütçesi Gerçekleşmesi Kabul Edilebilir Değer: ADSM için %70, diğer sağlık tesisleri için: %85’ dir Gösterge Puanı (GP)80 puan Puan Katsayısı (k)k = KED/STD Veri KaynağıTDMS / MEDULA Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 17

18 PUAN HESAPLAMA Sağlık Tesisi Değeri (STD)Sağlık Tesisi Puanı STD ≤ %100GP %100 < STD ≤ %102GP x 0,80 x k %102 < STD ≤ %104GP x 0,60 x k %104 < STD ≤ %106GP x 0,40 x k %106 < STD ≤ %108GP x 0,20 x k STD > %1080* TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 18

19 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 19 Ana KriterMali Amaç Sağlık tesislerinin borç ödeme kabiliyetinin artırılması ve borç ödeme süresinin asgari seviyede tutulması. Hesaplama İçin Gerekli Veriler Hesaplamaya konu olan dönemde; Dönem sonu tarihi (A) Ödenmeyen en eski borcun muayene kabul tarihi (B) M-05 Borçluluk Süresi

20 TDMS VERİLER TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 20

21 M-05 Borçluluk Süresi Sağlık Tesisi Değeri (STD)A-B (gün) Kabul Edilebilir Değer (KED)120 gün ve altı Gösterge Puanı (GP)100 puan Puan Katsayısı (k)k = KED/STD Veri KaynağıTDMS Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 21

22 PUAN HESAPLAMA Sağlık Tesisi Değeri (STD)Sağlık Tesisi Puanı STD > 150 gün0 140 < STD ≤ 150 gün(50 x GP x k) /100 130 < STD ≤ 140 gün(70 x GP x k) /100 120 < STD ≤ 130 gün(90 x GP x k) /100 STD ≤ 120günGP TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 22

23 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 23 Ana KriterMali Amaç Sağlık tesisinde hizmet sunumu için alınan her türlü hizmet ve malın muayene kabulü ile muhasebe kayıtlarına alınmasını kontrol altına almak, ödeme emrine ilişkin belgelerin en geç 10 iş günü içerisinde muhasebe kaydına alınmasını sağlamak. Hesaplama İçin Gerekli Veriler TDMS ve MKYS programından 3'er aylık dönemlerde alınan mali veriler. · (KVG) Kritik verimlilik göstergesi M-06 Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi

24 TDMS VERİLER TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 24

25 M-06 Tahakkukların Muhasebeleştirilme Süresi Sağlık Tesisi Değeri (STD)STD (iş günü) Kabul Edilebilir Değer (KED)10 iş günü Gösterge Puanı (GP)100 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri KaynağıTDMS / MKYS Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 25

26 PUAN HESAPLAMA Sağlık Tesisi Değeri (STD)Sağlık Tesisi Puanı STD ≤ 10 iş günüGP 10 < STD ≤12 iş günüGP x k x 0,6 12 < STD ≤15 iş günüGP x k x 0,3 STD > 15 iş günü0*0* Muayene kabulü yapılmış mal ve hizmet alımlarına ait ödeme emri belgelerinin ilgili muhasebe birimine teslim edilerek kayıtlara alınma süresi TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 26

27 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 27 Ana KriterMali Amaç Sağlık Tesisinde yüksek mal kabullerinden kaynaklanan finansal riskleri ortadan kaldırmak üzere ilgili mevzuat gereği azami stok miktarıyla çalışılmasını sağlamak Hesaplama İçin Gerekli Veriler TDMS ve MKYS programından 3'er aylık dönemlerde alınan mali veriler. Bu işlem ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri için uygulanır. M-07 Mevcut Stok Tutarı / Aylık Ortalama Tüketim Tutarı

28 Sağlık Tesisi Değeri (STD)STD Kabul Edilebilir Değer (KED)60 gün Gösterge Puanı (GP)100 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri KaynağıTDMS / MKYS Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 28

29 PUAN HESAPLAMA Sağlık Tesisi Değeri (STD)Sağlık Tesisi Puanı STD ≤ 60 günGP 60 < STD ≤ 70 gün(0,8 x k ) x GP 70 < STD ≤ 80 gün(0,6x k) x GP 80 < STD ≤ 90 gün(0,4 x k) x GP TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 29 Sağlık Tesisinde azami stok miktarlarını aşmayacak şekilde stok bulundurma süresine verilen puan.

30 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 30 Ana KriterMali Amaç Sağlık tesislerinde maliyet farkındalığı oluşturmak. Hesaplama İçin Gerekli Veriler İlgili dönem içerisinde; Toplam sağlık hizmeti gideri (A) Yatan hasta sayısı (B) · Bu veri hastaneler için hesaplanır. ADSM ve ADSH’ ler için hesaplanmaz. M-08-1 Yatan Hasta Başı Maliyet

31 TDMS VERİLER TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 31

32 M-08-1 Yatan Hasta Başı Maliyet Sağlık Tesisi Değeri (STD)A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet rolünün yatan hasta başı maliyet ortalaması Gösterge Puanı (GP)20 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS / TSİM / Hastane Bilgi Sistemleri ve Kurum İstatistik programları Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 32

33 PUAN HESAPLAMA Puan Katsayısı (k)Sağlık Tesisi Puanı k > 1,1(GP) / 3 0,9 < k ≤ 1,1(2 x GP) / 3 k ≤ 0,9GP TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 33

34 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 34 Ana KriterMali Amaç Sağlık tesislerinde maliyet farkındalığı oluşturmak. Hesaplama İçin Gerekli Veriler İlgili dönem içerisinde; Toplam sağlık hizmeti gideri (A) Ayaktan hasta sayısı (B) M-08-2 Ayaktan Hasta Başı Maliyet

35 TDMS VERİLER TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 35

36 M-08-2 Ayaktan Hasta Başı Maliyet Sağlık Tesisi Değeri (STD)A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet rolünün ayaktan hasta başı maliyet ortalaması Gösterge Puanı (GP)20 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS / TSİM / Hastane Bilgi Sistemleri ve Kurum İstatistik programları Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 36

37 PUAN HESAPLAMA Puan Katsayısı (k)Sağlık Tesisi Puanı k > 1,1(GP) / 4 0,9 < k ≤ 1,1(3 x GP) / 4 k ≤ 0,9GP TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 37

38 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 38 Ana KriterMali Amaç Sağlık tesislerinde ilaç giderlerinin yatan hasta maliyeti üzerine değerlendirilmesi. Hesaplama İçin Gerekli Veriler İlgili dönem içerisinde; Toplam ilaç gideri (A) Yatan hasta sayısı (B) · Bu veri hastaneler için hesaplanır. ADSM ve ADSH’ ler için hesaplanmaz. M-08-3 Yatan Hasta Başına İlaç Maliyeti

39 TDMS VERİLER TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 39

40 M-08-3 Yatan Hasta Başına İlaç Maliyeti Sağlık Tesisi Değeri (STD)A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet rolünün yatan hasta başına ilaç maliyeti ortalaması Gösterge Puanı (GP)20 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS / TSİM / Hastane Bilgi Sistemleri ve Kurum İstatistik programları Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 40

41 PUAN HESAPLAMA Puan Katsayısı (k)Sağlık Tesisi Puanı k > 1,10 1< k ≤ 1,1(GP) / 4 0,9 < k ≤1(3 x GP) / 4 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 41

42 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 42 Ana KriterMali Amaç Sağlık tesislerinde ilaç giderlerinin yatan hasta maliyeti üzerine değerlendirilmesi. Hesaplama İçin Gerekli Veriler İlgili dönem içerisinde; Kullanılan Tıbbi Malzeme gideri (A) Yatan hasta sayısı (B) · Bu veri hastaneler için hesaplanır. ADSM ve ADSH’ ler için hesaplanmaz. M-08-4 Yatan Hasta Başı Tıbbı Malzeme Maliyeti

43 TDMS VERİLER TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 43

44 M-08-4 Yatan Hasta Başı Tıbbı Malzeme Maliyeti Sağlık Tesisi Değeri (STD)A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet rolünün yatan hasta başına tıbbi malzeme maliyeti ortalaması Gösterge Puanı (GP)20 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS / TSİM / Hastane Bilgi Sistemleri ve Kurum İstatistik programları Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 44

45 PUAN HESAPLAMA Puan Katsayısı (k)Sağlık Tesisi Puanı k > 1,10 1< k ≤ 1,1(GP) / 4 0,9 < k ≤1(3 x GP) / 4 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 45

46 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 46 Ana KriterMali Amaç Sağlık tesislerinde ayaktan hastalara kullanılan laboratuvar hizmet ve malzeme maliyetlerinin değerlendirilmesi. Hesaplama İçin Gerekli Veriler İlgili dönem içerisinde; Toplam laboratuvar gideri (A) Toplam ayaktan hasta sayısı (B) Bu veri hastaneler için hesaplanır. ADSM ve ADSH’ ler için hesaplanmaz. M-08-5 Ayaktan Hasta Başına Laboratuvar Maliyeti

47 TDMS VERİLER TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 47

48 M-08-5 Ayaktan Hasta Başına Laboratuvar Maliyeti Sağlık Tesisi Değeri (STD)A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu hizmet rolünün ayaktan hasta başına laboratuvar maliyeti ortalaması Gösterge Puanı (GP)20 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri Kaynağı TDMS / TSİM / Hastane Bilgi Sistemleri ve Kurum İstatistik programları Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 48

49 PUAN HESAPLAMA Puan Katsayısı (k)Sağlık Tesisi Puanı k > 1,10 1< k ≤ 1,1(GP) / 4 0,9 < k ≤ 1(3 x GP) / 4 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 49

50 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 50 Ana KriterMali Amaç Global Bütçe (SGK) Dışı Diğer Tahakkukların (Özel Sigortalar, Turizm, Gerçek Kişi Vb.) artırılmasını ve tahsilatının takibini teşvik etmek. Hesaplama İçin Gerekli Veriler İlgili dönemde; Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat (A) Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk (B) M-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk

51 TDMS VERİLER TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 51

52 M-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk Sağlık Tesisi Değeri (STD)A / B Kabul Edilebilir Değer (KED) Sağlık tesisinin bulunduğu rolün ortalaması Gösterge Puanı (GP)100 puan Puan Katsayısı (k) k = KED/STD Veri KaynağıTDMS / MEDULA Verinin Ait Olduğu DönemÜçer aylık dönemlerde izlenir TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 52

53 PUAN HESAPLAMA Puan Katsayısı (k)Sağlık Tesisi Puanı k > 0,85GP 0,60 ≤ k ≤ 0,85(GP) / 2 0,40 ≤ k < 0,60(GP) / 4 k < 0,400 TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 53

54 M-09 Global Bütçe Dışı Diğer Tahsilat / Global Bütçe Dışı Diğer Tahakkuk AÇIKLAMA: Mali kriterlerde hastaneler 900, ADSM’ler 820 puan üzerinden 1000 puana tamamlanarak hesaplamalar yapılacak olup M-09 puanı varsa kurum puanına eklenecek ve toplam puan 1000 puanı geçmeyecek şekilde hesaplanacaktır. EK PUAN: Değer Yukarıdaki tabloda hesaplanan puan kurumun mali kriterlerden aldığı toplam puana (tavan puanı aşmamak kaydı ile) eklenir. Bu kriter 100 puan üzerinden değerlendirilmekle beraber mali kriterlerin bütününe doğrudan etki etmeden ek puan katsayısı olarak kullanılacaktır. TKHK Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı 54


"KARNE GÖSTERGELERİ VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ MALİ KRİTERLER Derya TUNÇ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Başkan Yardımcılığı Döner Sermaye," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları