Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ"— Sunum transkripti:

1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2007-2011
STRATEJİK PLANI Kasım 2006

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 1. GENEL BİLGİLER 4 1.1. Tarihçe 1.2. Eğitim Öğretim Programı 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi Eğitim Akademik Personel Durumu 8 Araştırma 9 Hizmet 10 Fiziki Altyapı Hizmet Türleri 12 2.2. Paydaşlar 13 2.3. G.Z.F.T. Analizi 14 2.4. Varsayımlar 15 3. STRATEJİK PLAN 3.1. Misyon 3.2. Vizyon 3.3. Değerler-İlkeler 16 3.4. Stratejik Amaçlar ve İlkeler 17 Stratejik Amaçlar ve Hedefler 4. UYGULAMA STRATEJİLERİ 21 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 22

3 ÖNSÖZ Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 2007 – 2011 stratejik planı, tarihli ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolu’’ Kanunu’nun 9. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

4 GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 1992 yılında 3837 sayılı yasa ile kurulmuş ve 1995–1996 Eğitim Öğretim yılında 30 öğrenci ile ME. Ü. Çiftlikköy yerleşkesinde eğitime başlamıştır yılından itibaren Yenişehir yerleşkesinde tahsis edilen binaya taşınmış ve anılan dönemden itibaren faaliyetlerini belirtilen yerleşkede sürdürmektedir. 1.2. Eğitim Öğretim Programı ME.Ü. Su Ürünleri Fakültesine bağlı 3 bölüm (Temel Bilimler,Yetiştiricilik, Avlama ve İşleme Teknolojisi ) bulunmakla birlikte, bölümler akademik yapılanma çerçevesinde işlev görmekte olup, Su Ürünleri Fakültesinde Lisans düzeyinde “Su Ürünleri Mühendisliği” adı altında tek program uygulanmaktadır. Lisansüstü programları ise (Yüksek Lisans ve Doktora) sadece “Su Ürünleri Anabilim Dalı” adı altında yürütülmektedir. 2002–2003 Eğitim Öğretim yılına kadar 4 yıl olan Eğitim ve Öğretim süresi, yukarıda belirtilen dönemden itibaren 1 yıl hazırlık olmak üzere toplam 5 yıla çıkartılmış olup, başarı değerlendirmesinde ders geçme esas alınmaktadır.

5 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
2.1. Durum Analiz Eğitim Eğitim Öğretim yılından itibaren Fakültemizde yürütülen Lisans Dersleri Çizelge 1 de, Eğitim Öğretim yılı itibari ile Su Ürünleri Anabilim dalında yürütülen Lisansüstü Dersler ise Çizelge 2 de gösterilmiştir.

6 Çizelge 1. Fakültemiz Bünyesinde Yürütülen Lisans Dersleri Dersin Kodu
Çizelge 1. Fakültemiz Bünyesinde Yürütülen Lisans Dersleri Dersin Kodu Dersin Adı Kredi Saati Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Uygul. Toplam SÜF– 107 Genel Botanik 2 3 109 Laboratuar Bilgisi 1 111 Genel Zooloji 120 Su Omurgasızları 122 Su Kalite ve Kimyası 124 Balık Anatomisi 126 Plankton Bilgisi 128 Biyoistatistik FİZ– 101 Fizik TD– Türk Dili YD– Yabancı Dil ( İngilizce ) 4 AİL– Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 102 KİM– 103 Kimya MAT– Matematik I 112 Matematik II 204 Oşinoloji

7 SÜF– 206 Deniz Meteorolojisi 2 208 Biyokimya 3 211 Genetik 212 Balık Sistematiği 4 213 Limnoloji 214 Mesleki Yabancı Dil I 216 Balık Biyolojisi 217 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma 218 Genel Mikrobiyoloji 219 Enformatik Tem. Bil. Tekn. Kullanımı 221 Balık Fizyolojisi 223 Türkiye Suları MÜH– 201 Teknik Resim 1 202 Mukavemet 203 Müh. Mekaniği 204 Malzeme Bilgisi 304 304 Deniz Balık. Yetiştiriciliği 307 İç Su Balıkları Yet 311 Mesleki Yabancı Dil 312 Su Ürünleri Mekanizasyonu 316 Balık Hastalıkları 318 Yumuş. Ve Eklem Bacak 321 Avlanma Teknikleri 322 Bilgisayar

8 SÜF– 323 Balıkçılık. Biyo.ve Pop. Dinamiği 2 3 324 İş Hayatı için Yabancı Dil 325 Balık Besleme 326 Av Araçları Yap. Tek. 327 Plankton Kültürü 1 328 Balık Yemleri ve Yem Yapım.Tek 330 Ekoloji MÜH– 301 Akışkanlar Mekaniği 321 Ölçme Bilgisi 407 Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği 411 Balık Parazitleri 431 Su Kirliliği ve Kontrolü 435 Kafes Balıkçılığı 439 Yetiştiricilikte Balık Davranışları 441 Entegre Yetiştiricilik 444 Tez Yönetimi 4 446 Su Ürünleri Ekonomisi 447 Deniz Balıkları Kuluçka Teknikleri 450 Balık Üretim Tesisleri ve Planlaması SÜF- 453 Balık Yemleme Teknikleri 457 Balık Avlama Yönetimi 472 Alternatif Türlerin Yetiştiriciliği 474 Polikültür

9 Çizelge 2. Su Ürünleri Anabilim Dalında Yürütülen Lisans Üstü Dersler, Dersin Kodu Dersin Adı Kredi Saati SUÜ 503 Deniz Hayvanlarında Kirlilik Çalışmaları 3 513 Toksikoloji ve Balık Fizyolojisi 519 Su Omurgalılarında Biyokim. Analiz Yöntemleri 520 Biyoenerjetikler 521 Elektroforez Teknikleri 2 530 Balık Hastalıkları Tanı Yöntemleri ve Lab.Teknikleri 531 Kabuklu Su Ürünleri Hastalıkları 532 Karşılaştırmalı Balık Endokrinolojisi 534 Antimikrobik Maddeler ve Antibotikler 535 Su Ürünleri Araştırma Teknikleri 536 Balık Beslemede Etkicil Maddeler 539 Balık Üretiminde Yem Kaynakları ve Kull. 545 Su Ürünleri İşl. Mali Analiz ve Performans Ölçütleri 547 Mersin Balıkları Yetiştiriciliği 550 Plankton Kültürü ve Gelişmiş Üretim Teknikleri 1 551 Planktonoloji I: Fitoplankton 552 Planktonoloji II: Zooplankton 553 Sucul Ortamda Ağır Metal Toksikolojisi 554 Viral Balık Hastalıkları 555 Bakteriyel Balık Hastalıkları

10 SUÜ 556 Sünger Yetiştiriciliği 2 3 557 Levrek ve Çipura Kuluçkahane Teknikleri 558 Yılan Balıkları Yetiştiriciliği 559 Balık Beslemede Araştırma Yöntemleri 560 Pestisitlerin Sucul Canl. Etkil. ve Analiz Yöntemleri 561 Akarsu Ekolojisi (Potamoloji) 562 Balık ve Balık Ürünl. İşl. ve Saklama Tekn. 563 Alg Biyoteknolojisi 564 Balıklarda Stres Fizyolojisi ve İmmünolojisi 565 Balıklarda Protozoan Enfeksiyonlar 566 Lagün Sistemleri ve Balıkçılığı 567 Kerevit Biyolojisi ve Yetiştirme Yöntemleri 568 Midye Yetiştirme Teknikleri 569 Göl Yönetimi 570 Toksik Algler ve Kontrolleri 601 Uzmanlık Alan Dersi 4

11 2.1.1.1. Akademik Personel Durumu
Fakültemiz Akademik Personel Sayısındaki değişim ve gelişmeler Çizelge 3, öğrenci sayıları ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları Çizelge 4 ve öğretim üyesi başına düşen ders saatleri Çizelge 5’ te sunulmuştur. Çizelge 3. Unvanlarına Göre Akademik Personel Sayısı Unvan 1992–2000 2001 2002 2003 2004 2005 Prof. Dr. 2 Doç. Dr. - 3 Yrd. Doç. Dr. 7 8 9 10 14 12 Öğretim Görevlisi 1 Uzman Arş. Gör.(33. Md.) 13 11 6 Arş. Gör.(50/d. Md.) 4 TOPLAM 24 27 29 28 30

12 *Fakültemiz derslerine dışarıdan ücretli gelen öğretim elemanı,.
Çizelge 4. Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı Akademik Yıl Öğrenci Sayı(A) Ders Veren Öğretim Elemanı(B) Ders veren Öğretim Elemanı düşen Öğrenci Sayısı(A/B) Lisans 178 10+24* 178 / 34 Yüksek Lisans 16 13 16 / 13 Doktora - 170 13+26* 170 / 39 19 19 / 13 230 13+21* 230 / 34 20 15 20 / 15 3 3 / 15 *Fakültemiz derslerine dışarıdan ücretli gelen öğretim elemanı,.

13 *Fakültemiz derslerine dışarıdan ücretli gelen öğretim elemanı,.
Çizelge Eğitim Öğretim Yılı İtibari İle Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisans Ders Saati Yıllık Ders Saati Derse Giren Öğretim Elemanı Yıllık Ders Saati/Öğretim Elemanı 2856 13 2856 / 13 =216,70 21* 2856/21=136,00 Toplam 34 2856/34=84 *Fakültemiz derslerine dışarıdan ücretli gelen öğretim elemanı,. Araştırma Mersin Üniversitesi Su ürünleri Fakültesinin yıllara bağlı bilimsel faaliyetleri, yayın ve yürüttüğü projeler, sırasıyla, Çizelge 6, Çizelge 7 ve Çizelge 8 da sunulmuştur.

14 Çizelge 6. Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı
2001 2002 2003 2004 2005 TOPLAM TOPLAM MAKALE 17 3 9 12 62 Ulusal 7 1 2 6 8 5 29 Uluslar arası - 13 SCI/SSCI/AHCI 20 ATIF SAYISI KİTAP KİTAP BÖLÜMÜ BİLDİRİ 4 34 Sözlü 10 28 Poster Uluslararası BİLİMSEL ETKİNLİKLER 18 42 BİLİMSEL ÖDÜLLER

15 Öğretim Üyesi Sayısı (A)
Çizelge 7. Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Yıl Öğretim Üyesi Sayısı (A) Ulusal Uluslararası SCI/SSCI/AHCI Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C) Oran (C/A) Sayı (D) Oran (D/A) 9 7 7/9 3 3/9 2001 10 1 1/10 - 2 2/10 2002 11 2/11 5 5/11 2003 12 6 6/12 3/12 2004 16 8 8/16 2/16 2005 17 2/17 6/17 1/17

16 Çizelge 8 Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı
2001 2002 2003 2004 2005 T D TÜBİTAK 1 BAP 3 Toplam 2 * Destekleyen kurum ( Örn: DPT, Araştırma Fonu, vb) T: Tamamlanmış, D:Devam Eden

17 Hizmet Fiziki Altyapı Fakültemiz bünyesinde iç su ve deniz balıkları yetiştiriciliği, akvaryum balıkları ve temel bilimler alanında bilimsel araştırma ve öğrenci uygulamalarının yürütüldüğü her biri 50 m2 lik 4 adet araştırma ünitesi bulunmaktadır. Fakültemiz fiziki mekan bilgileri Çizelge 9 da gösterilmiştir.

18 Çizelge 9. Fakültemiz Fiziki Mekân Bilgileri
OFİSLER Dekanlık Ofisi 1 Adet Fakülte Sekreteri Ofisi Tahakkuk Ofisi Özlük ve Yazı İşleri Ofisi Ayniyat-Öğrenci İşleri Ofisi Toplantı Salonu Arşiv Öğretim Üyelerine ait Ofisler 13 Adet

19 DERSLİK VE ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI
Lisans Düzeyinde Teorik Derslerin Yürütüldüğü derslik 4 Adet 172 m2 Lisans Düzeyinde Ders Uygulamalarının Yürütüldüğü Laboratuar 1 Adet 47 m2 Özel Ekipman Gerektiren Denizcilik ile ilgili Maket Materyallerinin Bulunduğu Çok Amaçlı Laboratuar 41 m2 Lisans Üstü Eğitim ve Araştırma Projelerinin Yürütülmesinde Kullanılan Ortak Araç ve Gereçlerin Bulunduğu Merkezi Laboratuar Balık Hastalıkları ve Parazitolojisi, Su Kimyası, Plankton, Balık Besleme ve Yetiştiricilik, Sistematik ve Temel Bilimler Alanlarında Araştırma ve Proje Çalışmalarının Yürütüldüğü ve Araştırma Görevlilerinin Kullandığı Laboratuar 6 Adet 136 m2 Yenişehir Yerleşkesinde Ana Bina Dışında, Yetiştiricilik, Temel Bilimler ve Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği Alanlarında Araştırma ve Uygulamaların Yürütüldüğü Laboratuar 200m2 TOPLAM KAPALI ALAN 643 m2

20 Hizmet Türleri Fakültemizde yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra özel işletmelere teknik danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. Ancak ilimizde su ürünleri işletmelerinin sayıca az ve genelde küçük ölçekli olması nedeniyle, sunulan teknik danışmanlık hizmetine olan talep sınırlı olmaktadır. Sunulan teknik hizmetlerin başında balık hastalıkları tanı ve tedavisi gelmektedir.

21 Çizelge 11. İdari Personel Sayıları
Sınıflandırma 2001 2002 2003 2004 2005 Genel İdari Hizmetler 21 15 14 11 10* 8* 7* 4* 5* 2** 3** 4** Teknik Hizmetler Sınıfı 4 3 3* 2* Yardımcı Hizmetler Sınıfı 2 1 1* 1** TOPLAM 27 19 20 Not: (*) Fakültemiz kadrosunda gözüküp 2547 sayılı yasanın 13/b-4 maddesi ile Üniversitemizin başka biriminde görev yapan idari personeller. (**) Üniversitemizin başka birimlerinin kadrosunda olup 2547 sayılı yasanın 13/b-4 maddesi ile Fakültemizde görev yapan idari personeller.

22 Çizelge 12. Paydaşlarımız
Fakültemiz ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ( paydaşların ) listesi Çizelge 12’de sunulmuştur. Çizelge 12. Paydaşlarımız Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Akademik Personel x İdari Personel Öğrenciler Veliler Fakültenin Diğer Bölümleri Rektörlük YÖK BAP ÜAK Tarım Bakanlığı

23 Çevre Bakanlığı x Maliye Bakanlığı TÜBİTAK Diğer Su Ürünleri Fak. DPT İşletmeler (Çiftlikler) FAO Avrupa Komisyonu EUA Bilimsel Dergiler Mesleki Kuruluşlar Balıkçı Kooperatifleri

24 2.3. GZFT Analizi Güçlü yanlarımız Genç ve gelişime açık akademik kadroya sahip olmamız Deniz kıyısında bulunmamız ve bölgemizin iç sular bakımından zengin olması Bilgi erişimi (makale, kitap vs) için güçlü bir Internet altyapısına sahip olmamız Öğretim üyelerinin haftalık ders yükünün az olması ve araştırmaya yeterli vakit bulabilmeleri Zayıf yanlarımız Laboratuar, araştırma istasyonu gibi ARGE alt yapımızın yetersiz olması Fiziki mekân darlığı Fakülte öğretim üyeleri arasında diyalog ve iletişim eksikliği Yöremizde Özel sektör (Çiftlikler) yeterli düzeyde gelişmemiş olması Öğretim üyelerimiz ile özel sektör arasında işbirliği ve iletişim eksikliği Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklere yeterli düzeyde katılamama veya katılmama Laboratuar çalışmaları ve araştırmalarda kullanılacak teknik (idari) kadro eksikliği

25 Üretkenliğin (ARGE projesi) yeterli düzeyde olmaması ve bunun sonucu TÜBİTAK veya BAP kaynaklarından yeterli düzeyde yararlanamama Ekip çalışması geleneğinin yerleşmemiş olması ve bu nedenle sağlanan sınırlı kaynaklardan etkin bir şekilde yaralanamama Merkez kütüphanesinde Su ürünleri alanındaki yazılı kaynakların yetersiz olması Fakültemizde istenilen düzeyde bilimsel makale üretilememesi Özellikle kimi mühendislik derslerini (Akışkanlar Mekaniği, Statik, Malzeme bilgisi gibi) Fakültemizde özgün bir şekilde verecek öğretim üyesinin bulunmaması Öğrencilerimize yeterli mesleki deneyim ve pratik kazandıramama (mesleki uygulama ve teknik gezi ve saha çalışmaları gibi) Kimi derslerin yürütülmesinde öğrencilerde yeterli motivasyonun yaratılamaması Bölümümüzde yeterli sayıda Doçent ve Profesör öğretim üyesinin bulunmaması

26 Fırsatlar Bölgemizin yetiştiricilik açısından potansiyel arz etmesi ve özel sektör yatırımlarının önümüzdeki yıllarda hız kazanacak olması Bölgemizde RİS projesinin hayata geçmiş olması Yetiştiriciliğin öneminin dünyada ve ülkemizde giderek artması ve sektörün gelişmesi Fakültemizin deniz ve iç su araştırma istasyonuna kavuşabilme olanağı Doğal Su Ürünleri stokları üzerindeki baskının fark edilerek kontrollü ve planlı Su Ürünleri avcılığının giderek önem kazanması Tehlikeler Ülkemizde yaşanan işsizlik sorunu nedeniyle su ürünleri fakültelerinin ÖSS sınavlarında öğrenciler tarafından yeterli düzeyde tercih edilmemesi Ülkemizde Su ürünleri Mühendislerinin istihdamında yaşanan yetki ve unvan karmaşasının, istihdam alanlarını olumsuz yönde etkilemesi, Ülkemizdeki genel tablonun bir parçası olarak Araştırma Görevlisi kadrolarının sınırlı olması nedeniyle Lisansüstü eğitime olan talebin azalması Araştırma görevlilerinin gelecek kaygısı(50/d maddesi)

27 2.4. Varsayımlar İdari ve akademik personelin fakültemiz stratejik planını özümsemesi ve sahiplenmesi planın başarıya ulaşması için en önemli faktör olacaktır. Fakültemizin ve Üniversitemiz üst yönetiminin bu konuda önderlik yapması, gerekli desteği vermesi ve süreci uygulayacak olması da başarıyı etkileyecektir. Hükümet politikalarındaki değişimler özellikle bütçe, kadro ve mevzuat gibi konularda Üniversitemizi ve dolayısı ile fakültemizi doğrudan etkileyecektir. Eğitim, araştırma ve hizmet üretiminde gerek duyulan teknolojinin hızlı ilerlemesi ve bu konuda olanakların yetersiz duruma gelmesi söz konusu planın uygulanmasını zorlaştıracaktır. 3. Stratejik Plan 3.1. Fakültemizin Misyonu Yüksek öğretim kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda yenilikçi, rekabetçi, üretken, dünyaya açık, çağdaş, bilgili ve analitik düşünebilen bireyler yetiştirmek; toplumsal yaşam kalitesini arttırmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.

28 3.2. Vizyonu Su ürünleri, insanların sağlıklı beslenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bir çok ülkede insanlar ihtiyaç duydukları hayvansal proteini büyük oranda su ürünleri tüketimi ile karşılamaktadırlar. Fakat günümüzde aşırı avcılık, su kirliliği ve şehirleşme sucul canlıları tehdit etmektedir. Nitekim avcılık yolu ile elde edilen global su ürünleri üretimi artmaz iken, dünya nüfusu artmakta ve su ürünlerine olan talep sürekli yükselmektedir. Bu genel tablo ülkemiz ve bölgemiz için de geçerlidir. Arz ve talep arasındaki bu açığın ancak “sürdürülebilir” su ürünleri avcılığı ve kültür balıkçılığı ile mümkün olacağı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından dile getirilen bir gerçektir. Kültür balıkçılığı bağlamında “ekosistem yaklaşımı” ve çevre ile dost, ekonomik yönden olabilir ve sosyal açıdan kabul edilebilir gelişme sürdürülebilirliğin temelidir. Sucul kaynakların avcılığında ise stokların korunması ve sürdürülebilir kullanımı günümüzde balıkçılık yönetimin temel ilkesi haline gelmiştir. Balıkçılık sektörünün yarattığı katma değeri arttırmak, tüketicilere sağlıklı ürünler sunmak ve gıda güvenliği açısından bakıldığında ise su ürünleri işleme teknolojisi de sürdürülebilir bir sektörün önemli araçlarındandır. Sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleşmesindeki temel unsur hiç şüphesiz sucul kaynaklara yönelik temel araştırmalardır. İçsu ve deniz temel bilimleri ve araştırmaları olmaksızın sürdürülebilir bir gelişmeden söz etmek mümkün değildir.

29 Fakültemizin temel vizyonu; bölgemizin sucul kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımını için gerekli olan temel araştırmaları yapmak; bilgi toplumlu bağlamında üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek; Akdeniz Bölgesinde su ürünleri araştırmaları ve eğitimi açısından cazibe merkezi olmak; başta balıkçılar ve işletmeler olmak üzere paydaşları ile birlikte sektörün bilgi ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamak ve Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde bölgemizdeki su ürünleri sektörünün Ortak Balıkçılık Politikalarına uyumuna katkıda bulunmak; ülkemizde veya yurtdışında istihdam edilebilecek teorik bilgi ve pratik beceriler ile donatılmış insan kaynakları yetiştirmektir.

30 3.3. Değerler-İlkeler Misyon-vizyonumuzun yerine getirilebilmesi için olmazsa - olmaz değerlerimiz: Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak, Akademik mükemmellik Akademik özgürlük Katılımcı yönetim Akılcılık İşbirliğine açık olmak Etik değerlere bağlı olmak Dürüstlük Disiplinler-Arası çalışma Toplumsal yararlılık Katılımcılık Sorumluluk Takım bilinci Bilimsellik Evrensellik Çağdaşlık Yenilikçilik ve Yaratıcılık Liyakat Kurum aidiyeti Güvenilirlik Çevre bilinci

31 3.4. Stratejik Amaçlar ve İlkeler
Stratejik Amaçlar Ve Hedefler Gelecek 5 yıllık ( ) dönemde Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin ulaşmayı hedeflediği orta ve uzun vadeli amaçlar; Stratejik Amaç – 1 : Eğitimde ve Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek Birinci ve temel öncelikli amaç, Su Ürünleri Mühendisliği alanında eğitim-öğretim gören öğrencilerimize, kaliteli laboratuar ve arazi çalışmalarını sağlamak, pratik uygulamalar yapabilecekleri, öğrencilerin teorik bilgilerini iş başında çalışarak, aktif şekilde uygulamalara dönüştürmesine olanak sağlayacak yeterli donanıma sahip fiziki alt yapının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.

32 Stratejik Hedef 1.1: Su Ürünleri Mühendisliği Öğrencilerine Daha Kaliteli
Laboratuar ve Arazi Çalışmalarının Sağlanması Su Ürünleri Mühendisliği eğitiminin olmazsa olmaz koşullarından olan arazi pratiği ve eğitime yönelik su kalitesi ölçümlerinin güvenilir şekilde yapılabileceği, öğrencilere bire bir çalışma olanağı sunacak su kimyası, mikrobiyoloji laboratuarlarının ve canlı yem üretim biriminin tam donanımlı ve işler duruma getirilmesi yönünde çaba ve çalışmaların döneminde tamamlanması hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşırken, mevcut laboratuar altyapısı ile tam donanımlı laboratuarlar için gerekli olan altyapı arasında doğacak eksiklikler giderilmeye çalışılacaktır. Stratejik Hedef 1.2: Yılda En Az 1 Kez Kariyer Günü Düzenlemek Su Ürünleri Fakülteleri mezunları için en yaygın istidam alanı kültür balıkçılığı sektörü, diğer bir ifade ile alabalık ve çipura-levrek işletmeleridir. Fakat yeni mezunlar genelde sektörden uzak olduklarından, sektörün gidişatı ve geleceği, işletmelerin beklentilerinden, çalışma koşullarından haberdar değillerdir. Öğrencilerimizi özel sektörün beklentilerinden ve iş olanaklarından haberdar olabilmeleri için her yıl en az bir gün “Kariyer Günleri” düzenlenecektir. Bu kapsamda, sektörde çalışan bir veya 2 su ürünleri mühendisi ile bir veya iki işletmeci/işveren davet edilecek, öğrencilerimizle birebir iletişimleri sağlanacaktır.

33 Stratejik Hedef 1. 3: Teknik Gezi- Mesleki Uygulama Günleri
Stratejik Hedef 1.3: Teknik Gezi- Mesleki Uygulama Günleri Düzenlenmesi Öğrencilerimizin özellikle yetiştiricilik ve avcılık alanında pratik kazanmaları, mesleki deneyim açısından büyük önem taşımaktadır. Fakültemizin kendi çiftlik ve balıkçı teknesine kavuşması orta vadeli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Fakültemizin bu olanaklara kavuşana kadar öğrencilerimizin bu eksikliğinin bölgemizde faaliyet gösteren alabalık ve çipura-levrek yetiştiriciliği yapan işletmelerine yapılacak teknik gezilerin yanı sıra, mesleki uygulama günlerinin düzenlenmesi ile telafi edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca bölgemizdeki balıkçı kooperatifleri ile anlaşılarak öğrencilerimizin balıkçı gemileri ile sefere çıkmaları planlanmaktadır. Stratejik Amaç – 2 : Araştırma-Geliştirme ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Çalışmaları ile Bilimsel Üretkenliği Getirmek Birinci amaç doğrultusunda sağlanacak gelişmelere paralel olarak, Fakültemizde yürütülen Lisansüstü araştırma-geliştirme çalışmalarının daha düzeyli, bilimsel üretkenliği yüksek, sorun-çözücü ve sonuç-odaklı konuma getirilmesi amacıyla, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılabileceği ARGE alt yapısının geliştirilmesi; bu şekilde öğretim elemanlarımızın ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve projelerde etkin şekilde yer alarak çağdaş bilimsel gelişmeleri yakından izlemelerine olanak sağlamak,

34 Stratejik Hedef 2. 1: Balık Hastalıkları Tanı ve Teşhis Ünitesinin
Stratejik Hedef 2.1: Balık Hastalıkları Tanı ve Teşhis Ünitesinin Kurulması planlama döneminde ise Fakültede balık hastalıkları tanı ve teşhis laboratuarları daha işler hale getirilecek, alt yapı eksikliklerini tamamlayarak, hem Fakültemiz balık hastalıkları dalının gelişmesini sağlayacak, hem de öğrencilerin bu alanda bilgi ve deneyimlerini pekiştirecektir. Bu ünitenin kurulması su ürünleri yetiştiriciliğinde yaşanan en önemli sorunlardan biri olan ve büyük mali kayıplara yol açan balık hastalıkları alanında, Fakültemiz araştırma faaliyetlerinin daha düzenli ve sağlıklı yapılabilmesine katkı sağlarken, yöredeki balık çiftliklerine hastalık yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti verilmesinin yanı sıra, tanı ile tedavi olanakları da sunacaktır.

35 Stratejik Hedef 2. 2: İç Su Balıkları Kuluçkahanesinin ve Kuru Balık
Stratejik Hedef 2.2: İç Su Balıkları Kuluçkahanesinin ve Kuru Balık Yemi Üretim Biriminin Kurulması 2008 – 2011 yılları arasında üç yıllık süre içinde gerçekleştirilmesi planlanan kuluçka haneler, aşamalı olarak yapılandırılacaktır yılına kadar kuluçkahane yerinin seçilmesi, bina ve alt yapı gereksinimleri belirlenecek, bu üç yıllık süreç içinde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Bu hedefle paralel olarak küçük ölçekli bir balık yemi üretim birimi oluşturulacak, burada üretilen yemler balık kuluçkahanelerinde kullanılacaktır. Bu ünitenin devreye girmesiyle birlikte, öğrencilere balık yumurtalarının sağımı, döllenmesi, döllenmiş yumurtaların sağlıklı şekilde larva haline gelmelerini sağlamamanın aşamaları ve bu evrelerdeki kritik kontrol yollarını iş başı eğitimi şeklinde öğretilecektir. Kurulacak ünitede bir taraftan iç su balıkları kuluçka teknikleri, yavru balık besleme ve bakımına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetleri yapılırken bir taraftan da Lisansüstü çalışmalar ile özel sektörün bu alandaki sorunlarının çözümüne eğilecektir.

36 Stratejik Hedef 2. 3: 10 - 12 Metre Uzunluğunda Balıkçı Teknesinin
Stratejik Hedef 2.3: Metre Uzunluğunda Balıkçı Teknesinin Satın Alınması Su Ürünleri Mühendisliği eğitimi sırasında, öğrencilerin bilfiil deniz çalışmalarına katılarak avcılık alanında eğitimlerinin sürdürülmesi, Fakülte Akademik personelinin yöremiz kıyı sularında yapacakları gerek ARGE projeleri gerekse eğitim çalışmalarında ihtiyaç duydukları m uzunluğunda bir balıkçı teknesi temin edilmeye çalışılacaktır. Bu balıkçı teknesi aynı zamanda, Doğu Akdeniz kıyı sularında ilerde kurulması planlanan Deniz Balıkları yetiştiriciliği çalışmalarında da yoğun şekilde kullanılacaktır. Stratejik Amaç - 3: Akademik ve idari personelin nitelik, nicelik ve motivasyonunu arttırmak Fakültemizin ulaşmayı planladığı hedeflerin, gelecek planlama dönemlerinde de sürekliliğinin sağlanması, akademik personelin daha verimli çalışmalar yapması, yetiştirilen öğrenci kalitesinin daha da arttırılması, temel ve idari süreçlerde yer alan tüm personelimizin görevlerini yerine getirmede sayı ve bilgi sıkıntısı çekmemesi sağlanacaktır. Bu yolla moral gücü yüksek elemanların varlığı hedeflenmektedir. Bu durumun diğer stratejik amaçlarımıza ulaşmamıza katkıda bulunacağı da açıktır.

37 Stratejik Hedef 3. 1. 2010 yılına kadar akademik personelin %
Stratejik Hedef yılına kadar akademik personelin % ’inin “Eğiticilerin Eğitimi” programına katılmalarının sağlanması Modern çağın bilimsel ve akademik hayatına uyum sağlamak konusunda özellikle eğitici misyonunun kazanılması ve sürdürülmesinin akademik personel için çok önemli olduğu düşüncesini paylaşmaktayız. Öğretim üye ve yardımcılarının günümüzün gelişen teknolojisini ve eğitimdeki yeni yaklaşımları izlemeleri, akademik hayata yeni başlayan öğretim elamanlarının özellikle pedagojik formasyon konusunda bilgi sahibi olmaları, yetiştirecekleri öğrencilerin daha sağlıklı ve daha kaliteli bir eğitim almaları açısından büyük bir önem taşımaktadır. Stratejik Hedef 3.2 İdari personelin eğitimi için yılda en az bir kez kurum içi eğitim programının düzenlenmesi Fakültemizin öğrenci ve personel işlerinin yürütülmesinde görev alan idari personelin kendi konularındaki gelişmeleri takip edebilmeleri ve gelişen teknolojiye yönelik olarak gerek duyulan konularda eğitilmeleri amacıyla yılda en az bir kez kurum içi eğitime alınmaları sağlanacaktır.

38 Stratejik Hedef 3. 3: Her eğitim-öğretim yılında en az 2 sosyal
Stratejik Hedef 3.3: Her eğitim-öğretim yılında en az 2 sosyal ve/veya kültürel etkinlik düzenlenmesi Çalışanlarının ve öğrencilerinin birlikte olacakları ortamların yaratılması bir üniversitenin bilimsel açıdan olduğu kadar sosyal hayat açısından da beklentileri karşılaması bakımından oldukça önemlidir. Üniversitemiz bünyesinde tüm personel ve öğrencilerin katılımına açık çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmekte ve bu faaliyetlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Fakültemizde akademik ve idari personelin bir araya geldiği, bayram ve yıl sonu kutlamaları ve her yıl emekli olan personelimiz için veda toplantıları ile tüm personelimiz ve öğrencilerimizin birbirlerini tanıması amacıyla her eğitim yılı başlangıcında “açılış toplantısı” ve yılsonunda da “mezuniyet töreni ve çayı” düzenlenmektedir.

39 Stratejik Amaç - 4. Bölgemiz Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve
Stratejik Amaç - 4. Bölgemiz Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Avcılığı Alanlarında Danışmanlık Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Birinci ve ikinci Stratejik Amaçlar başlıkları altında belirtilen stratejik hedeflere ulaşılarak elde edilecek bilgi, deneyim ve fiziki alt yapının yöre Su Ürünleri potansiyelinin arttırılmasına, sektörün ihtiyaç duyacağı danışmanlık ve hizmet taleplerin karşılanmasına, yörede sürdürülebilir bir balıkçılık kavramının yerleştirilmesi ve yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Stratejik Hedef 4.1: Su Ürünleri Sürekli Eğitim Merkezinin (SUSEM) oluşturulması 2007 yılından başlayarak, gelecek 5 yıllık süreç içinde, yöre halkının ve balıkçılarının Su Ürünleri üretimi ve tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla Su Ürünleri Sürekli Eğitim Merkezi (SUSEM) oluşturulacaktır. Bu amaçla, eğitim, bilgilendirme çalışmaları, su ürünleri tüketimi konusunda seminerler düzenlenecek, bu sayede yöre insanın daha bilinçli bir şekilde Su Ürünleri tüketmesine destek verilecektir. Tüketicinin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi çalışmalarına paralel olarak, yöre balıkçılarına Avrupa Birliği Su ürünleri Mevzuatı hakkında sürekli olarak eğitim seminerleri düzenlenerek, sürdürülebilir avcılık konusunda bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Mersin Üniversitesi Su ürünleri Fakültesinin yukarıda belirtilen stratejik amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için gelecek 5 yıllık planı aşağıda açıklanmıştır.

40 Çizelge Yıllık planlama döneminde ulaşılması amaçlanan stratejik hedeflerin zaman çizelgesi aşağıda sunulmuştur. YILLARA BAĞLI ULAŞILMASI HEDEFLENEN STARTEJİLER STRATEJİK HEDEFLER 1.1 + 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1

41 4. UYGULAMA STRATEJİLERİ
Belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir. Öğrencilere ders değerlendirme anketi uygulamak Öğretim üyelerinin derslerin yeterliliği ile ilgili anket uygulamak Laboratuarların yeri ve ekipmanlarının tesbit edilmesi ve laboratuarın kurulması Laboratuarların eksikliklerinin belirleyerek tamamlamak Su Ürünleri sektöründe öncelik bulan konuları tesbit etmek Sektördeki İşletmeleri görüşlerini almak üzere anket uygulamak Sektörle bağlantıya geçerek staj olanağı yaratmak Teknik Gezi Düzenlemek Alt yapı eksikliklerini tamamlamak Fakültede balık hastalıkları tanı ve teşhis laboratuarları daha işler hale getirmek, Yöre balık üretim çiftliklerine hastalık yönetimi konusunda hizmeti verilmek Bilimsel araştırma projelerinden yayın yapılmasını desteklemek 2.1.5 Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Toplantılarda Sunum yapılmasını desteklemek Küçük ölçekli tatlı su ünitesi kurmak

42 2.2.2. kuluçkahane yerinin seçilmesi, bina ve alt yapı gereksinimlerini belirlemek
Bu faaliyet üç yıllık süreç içinde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Küçük ölçekli bir balık yemi üretim birimi oluşturmak Gerek kamu gerekse özel sektörden sağlanacak ek kaynaklarla 10 metre boyunda bir balıkçı teknesi temin etmek Balıkçı teknesini kullanmak üzere balıkçılıkta deneyimle bir kaptan ve gemici kadrosu talebinde bulunmak Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ile işbirliğine gidilecek Akademik çalışma yapan araştırıcı ve eğitmenlerin eğitim ve formasyon seminerlerine katılımları sağlanacaktır Yılda en az bir kez kurum içi birimleri kapsayan eğitim seminerleri düzenlenecektir. Her eğitim-öğretim yılı başında “açılış toplantısı ve yemeği”düzenlenecek Her eğitim-öğretim yılı sonunda ise, İdari-Akademik Personel ile öğrencilerin katılacağı “mezuniyet töreni ve çayı” düzenlenecektir.. Su ürünleri sektöründeki işletmeleri tesbit etmek Sektörde öncü firmalarla işbirliği yapmak İlgili Kamu ve Sivil Toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak projeler üretmek Bu amaçla bir proje koordinasyon ve denetleme kurulu oluşturmak

43 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Yukarıda belirtilen stratejik amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı ölçmek için aşağıdaki göstergeler kullanılacaktır. 5.1. Öğrenci memnuniyeti Her yıl yapılacak “Öğrenci Memnuniyet Anketi” ile öğrencilerimizin Fakültemizde aldıkları eğitim ve pratik çalışmalara ilişkin memnuniyet dereceleri ölçülecektir. Öğrenci memnuniyetinin 2009 yılında %50 ve üzerinde olması ve oranın Birici Beş yıllık plan dönemi sonunda yani 2011 yılında %70’e ulaşması, Fakültemizin öğrenci eğitimi ve öğretimi konusunda doğru yolda olduğunun göstergesi olarak kabul edilecektir. , 5.2. ÖSS Sınavında Taban Puanı ve Yerleştirilen Öğrenci Sayısı Fakültemize eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin ÖSS taban puanı olarak gerçekleşmiştir. Ek kontenjanla birlikte Fakültemiz kontenjanına yerleştiren öğrenci sayısı ise 4’dür. Fakültemize ÖSS giriş puanının yükselmesi fakültemize olan talebin bir göstergesi olarak kabul edilecektir.

44 5.3.. Makale Sayısı (SCI ve SCI expanded) ve Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı
Atıf endeksli dergilerde (SCI ve SCI Expanded) yayınlanan makale sayısı Akademik kurumların başarısının en iyi ölçütlerindendir. Fakültemizin öğretim elemanları tarafından her yıl atıf endeksli dergilerde yayınlanan makale sayısı ve öğretim üyesi başına düşen makale sayısındaki gelişmeler, Fakültemizin Araştırma-geliştirme ile ilgili belirlediği stratejik hedeflere ulaşmasının göstergesi olacaktır. 5.4. Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı Bir öğretim elemanını eserlerinin akademik camia tarafından ne denli kabul gördüğü yapılan “Atıf sayısı” ile doğrudan ilgilidir. Bu bağlamda Fakültemiz öğretim elemanlarına yapılan atıf sayısı akademik başarının önemli bir göstergesi olarak kabul edilecektir

45 5.5. Danışmanlık Hizmetleri İçin Başvuru Sayısı
Fakültemiz, belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda ARGE alt yapısını (Laboratuar, araştırma istasyonu, tekne) tamamladıkça, yöredeki işletme ve balıkçılara daha verimli ve kaliteli danışmanlık hizmetleri sunabilecektir. Bu hedefe ulaşmanın göstergesi olarak her yıl Fakültemize teknik danışmanlık, balık hatsallıkları tanı ve tedavisi ve su analizi gibi hizmetlere yapılan başvuruların sayısı temel alınacaktır. 5.6. Her Yıl “ SUSEM” Tarafından Düzenlenen Toplantı ve Katılımcı Sayısı Fakültemizin temel stratejik hedeflerinden biri bölgemizdeki üretici ve tüketicileri verilecek eğitim ve yayım hizmetleridir. Bu stratejik hedefin ne ölçüde gerçekleştiğini belirlemek için her yıl “SUSEM” tarafından gerçekleştirilen aktivite sayısı ile katılımcı sayısı olacaktır.


"T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları