Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2007-2011 STRATEJİK PLANI Kasım 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2007-2011 STRATEJİK PLANI Kasım 2006."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2007-2011 STRATEJİK PLANI Kasım 2006

2 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 1. GENEL BİLGİLER 4 1.1. Tarihçe 4 1.2. Eğitim Öğretim Programı 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 4 2.1. Durum Analizi 4 2.1.1. Eğitim 4 2.1.1.1. Akademik Personel Durumu 8 2.1.2. Araştırma 9 2.1.3. Hizmet 10 2.1.3.1. Fiziki Altyapı 10 2.1.3.2. Hizmet Türleri 12 2.2. Paydaşlar 13 2.3. G.Z.F.T. Analizi 14 2.4. Varsayımlar 15 3. STRATEJİK PLAN 15 3.1. Misyon 15 3.2. Vizyon 15 3.3. Değerler-İlkeler 16 3.4. Stratejik Amaçlar ve İlkeler 17 3.4.1. Stratejik Amaçlar ve Hedefler 17 4. UYGULAMA STRATEJİLERİ 21 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 22

3 3 ÖNSÖZ Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 2007 – 2011 stratejik planı, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolu’’ Kanunu’nun 9. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

4 4 GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 1992 yılında 3837 sayılı yasa ile kurulmuş ve 1995–1996 Eğitim Öğretim yılında 30 öğrenci ile ME. Ü. Çiftlikköy yerleşkesinde eğitime başlamıştır. 2000- 2001 yılından itibaren Yenişehir yerleşkesinde tahsis edilen binaya taşınmış ve anılan dönemden itibaren faaliyetlerini belirtilen yerleşkede sürdürmektedir. 1.2. Eğitim Öğretim Programı ME.Ü. Su Ürünleri Fakültesine bağlı 3 bölüm (Temel Bilimler,Yetiştiricilik, Avlama ve İşleme Teknolojisi ) bulunmakla birlikte, bölümler akademik yapılanma çerçevesinde işlev görmekte olup, Su Ürünleri Fakültesinde Lisans düzeyinde “Su Ürünleri Mühendisliği” adı altında tek program uygulanmaktadır. Lisansüstü programları ise (Yüksek Lisans ve Doktora) sadece “Su Ürünleri Anabilim Dalı” adı altında yürütülmektedir. 2002–2003 Eğitim Öğretim yılına kadar 4 yıl olan Eğitim ve Öğretim süresi, yukarıda belirtilen dönemden itibaren 1 yıl hazırlık olmak üzere toplam 5 yıla çıkartılmış olup, başarı değerlendirmesinde ders geçme esas alınmaktadır.

5 5 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analiz 2.1.1. Eğitim 2004-2005 Eğitim Öğretim yılından itibaren Fakültemizde yürütülen Lisans Dersleri Çizelge 1 de, 2006-2007 Eğitim Öğretim yılı itibari ile Su Ürünleri Anabilim dalında yürütülen Lisansüstü Dersler ise Çizelge 2 de gösterilmiştir.

6 6 Çizelge 1. Fakültemiz Bünyesinde Yürütülen Lisans Dersleri Dersin Kodu Dersin Adı Kredi Saati DersinKodu Dersin AdıTeorikUygul.Toplam SÜF–107 Genel Botanik223 SÜF–109 Laboratuar Bilgisi122 SÜF–111 Genel Zooloji223 SÜF–120 Su Omurgasızları223 SÜF–122 Su Kalite ve Kimyası122 SÜF–124 Balık Anatomisi223 SÜF–126 Plankton Bilgisi122 SÜF–128 Biyoistatistik233 FİZ–101 Fizik303 TD–101 Türk Dili202 YD–101 Yabancı Dil ( İngilizce )400 AİL–101 Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi200 AİL–102 Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi200 YD–102 Yabancı Dil ( İngilizce )400 TD–102 Türk Dili200 KİM–103 Kimya223 MAT–111 Matematik I202 MAT–112 Matematik II202 SÜF–204 Oşinoloji202

7 7 SÜF–206 Deniz Meteorolojisi202 SÜF–208 Biyokimya303 SÜF–211 Genetik303 SÜF–212 Balık Sistematiği324 SÜF–213 Limnoloji223 SÜF–214 Mesleki Yabancı Dil I202 SÜF–216 Balık Biyolojisi202 SÜF–217 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma202 SÜF–218 Genel Mikrobiyoloji223 SÜF–219 Enformatik Tem. Bil. Tekn. Kullanımı223 SÜF–221 Balık Fizyolojisi202 SÜF–223 Türkiye Suları202 MÜH–201 Teknik Resim122 MÜH–202 Mukavemet202 MÜH–203 Müh. Mekaniği202 MÜH–204 Malzeme Bilgisi202 SÜF–304 304 Deniz Balık. Yetiştiriciliği223 SÜF–307 İç Su Balıkları Yet223 SÜF–311 Mesleki Yabancı Dil202 SÜF–312 Su Ürünleri Mekanizasyonu122 SÜF–316 Balık Hastalıkları223 SÜF–318Yumuş. Ve Eklem Bacak223 SÜF–321 Avlanma Teknikleri122 SÜF–322 Bilgisayar223

8 8 SÜF–323 Balıkçılık. Biyo.ve Pop. Dinamiği223 SÜF–324 İş Hayatı için Yabancı Dil202 SÜF–325 Balık Besleme223 SÜF–326 Av Araçları Yap. Tek.223 SÜF–327 Plankton Kültürü122 SÜF–328 Balık Yemleri ve Yem Yapım.Tek223 SÜF–330 Ekoloji202 MÜH–301 Akışkanlar Mekaniği202 MÜH–321 Ölçme Bilgisi122 SÜF–407 Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği223 SÜF–411 Balık Parazitleri223 SÜF–431 Su Kirliliği ve Kontrolü122 SÜF–435 Kafes Balıkçılığı122 SÜF–439 Yetiştiricilikte Balık Davranışları122 SÜF–441 Entegre Yetiştiricilik202 SÜF–444 Tez Yönetimi042 SÜF–446 Su Ürünleri Ekonomisi303 SÜF–447 Deniz Balıkları Kuluçka Teknikleri122 SÜF–450 Balık Üretim Tesisleri ve Planlaması324 SÜF-453Balık Yemleme Teknikleri122 SÜF–457 Balık Avlama Yönetimi202 SÜF–472 Alternatif Türlerin Yetiştiriciliği202 SÜF–474 Polikültür202

9 9 Çizelge 2. Su Ürünleri Anabilim Dalında Yürütülen Lisans Üstü Dersler, Dersin Kodu Dersin Adı Kredi Saati SUÜ503 Deniz Hayvanlarında Kirlilik Çalışmaları303 SUÜ513 Toksikoloji ve Balık Fizyolojisi303 SUÜ519 Su Omurgalılarında Biyokim. Analiz Yöntemleri303 SUÜ520 Biyoenerjetikler303 SUÜ521Elektroforez Teknikleri223 SUÜ530 Balık Hastalıkları Tanı Yöntemleri ve Lab.Teknikleri223 SUÜ531 Kabuklu Su Ürünleri Hastalıkları303 SUÜ532 Karşılaştırmalı Balık Endokrinolojisi303 SUÜ534 Antimikrobik Maddeler ve Antibotikler303 SUÜ535 Su Ürünleri Araştırma Teknikleri303 SUÜ536 Balık Beslemede Etkicil Maddeler303 SUÜ539 Balık Üretiminde Yem Kaynakları ve Kull.223 SUÜ545 Su Ürünleri İşl. Mali Analiz ve Performans Ölçütleri202 SUÜ547 Mersin Balıkları Yetiştiriciliği202 SUÜ550 Plankton Kültürü ve Gelişmiş Üretim Teknikleri122 SUÜ551 Planktonoloji I: Fitoplankton223 SUÜ552 Planktonoloji II: Zooplankton223 SUÜ553 Sucul Ortamda Ağır Metal Toksikolojisi202 SUÜ554 Viral Balık Hastalıkları202 SUÜ555 Bakteriyel Balık Hastalıkları223

10 10 SUÜ556 Sünger Yetiştiriciliği223 SUÜ557 Levrek ve Çipura Kuluçkahane Teknikleri223 SUÜ558 Yılan Balıkları Yetiştiriciliği223 SUÜ559 Balık Beslemede Araştırma Yöntemleri200 SUÜ560 Pestisitlerin Sucul Canl. Etkil. ve Analiz Yöntemleri223 SUÜ561 Akarsu Ekolojisi (Potamoloji)223 SUÜ562 Balık ve Balık Ürünl. İşl. ve Saklama Tekn.223 SUÜ563 Alg Biyoteknolojisi303 SUÜ564 Balıklarda Stres Fizyolojisi ve İmmünolojisi303 SUÜ565 Balıklarda Protozoan Enfeksiyonlar223 SUÜ566 Lagün Sistemleri ve Balıkçılığı303 SUÜ567 Kerevit Biyolojisi ve Yetiştirme Yöntemleri303 SUÜ568 Midye Yetiştirme Teknikleri303 SUÜ569 Göl Yönetimi303 SUÜ570 Toksik Algler ve Kontrolleri223 SUÜ601 Uzmanlık Alan Dersi400

11 11 2.1.1.1. Akademik Personel Durumu Fakültemiz Akademik Personel Sayısındaki değişim ve gelişmeler Çizelge 3, öğrenci sayıları ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları Çizelge 4 ve öğretim üyesi başına düşen ders saatleri Çizelge 5’ te sunulmuştur. Unvan 1992–200020012002200320042005 Prof. Dr.222222 Doç. Dr.-----3 Yrd. Doç. Dr.789101412 Öğretim Görevlisi--1111 Uzman------ Arş. Gör.(33. Md.)13 1176 Arş. Gör.(50/d. Md.) 244466 TOPLAM2427292830 Çizelge 3. Unvanlarına Göre Akademik Personel Sayısı

12 12 Çizelge 4. Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı Akademik YılÖğrenciSayı(A) Ders Veren Öğretim Elemanı(B) Ders veren Öğretim Elemanı düşen Öğrenci Sayısı(A/B) 2002-2003 Lisans17810+24*178 / 34 Yüksek Lisans161316 / 13 Doktora--- 2003-2004 Lisans17013+26*170 / 39 Yüksek Lisans191319 / 13 Doktora--- 2004-2005 Lisans23013+21*230 / 34 Yüksek Lisans201520 / 15 Doktora3153 / 15 *Fakültemiz derslerine dışarıdan ücretli gelen öğretim elemanı,.

13 13 Çizelge 5. 2004 -2005 Eğitim Öğretim Yılı İtibari İle Öğretim Üyesi Başına Düşen Lisans Ders Saati Yıllık Ders SaatiDerse Giren Öğretim ElemanıYıllık Ders Saati/Öğretim Elemanı 2856 132856 / 13 =216,70 21*2856/21=136,00 Toplam342856/34=84 *Fakültemiz derslerine dışarıdan ücretli gelen öğretim elemanı,. 2.1.2. Araştırma Mersin Üniversitesi Su ürünleri Fakültesinin yıllara bağlı bilimsel faaliyetleri, yayın ve yürüttüğü projeler, sırasıyla, Çizelge 6, Çizelge 7 ve Çizelge 8 da sunulmuştur.

14 14 Çizelge 6. Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı 1992- 2000 20012002200320042005TOPLAM TOPLAM MAKALE 1739912 62 Ulusal 71268529 Uluslar arası 3-2-2613 SCI/SSCI/AHCI 72532120 ATIF SAYISI KİTAP 257 KİTAP BÖLÜMÜ BİLDİRİ Ulusal 333124934 Sözlü 323104628 Poster -1-2-36 Uluslararası 2-1--14 Sözlü 11-13 Poster 1-1 BİLİMSEL ETKİNLİKLER 188272542 BİLİMSEL ÖDÜLLER

15 15 Çizelge 7. Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Yıl Öğretim Üyesi Sayısı (A) UlusalUluslararasıSCI/SSCI/AHCI Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C)Oran (C/A)Sayı (D) Oran (D/A) 1992-2000977/933/977/9 20011011/10--22/10 20021122/112 55/11 20031266/12--33/12 20041688/1622/162 20051752/1766/1711/17

16 16 Çizelge 8 Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı Türü*1992-200020012002200320042005 TTTTTTD TÜBİTAK1 BAP31113 Toplam32113 * Destekleyen kurum ( Örn: DPT, Araştırma Fonu, vb) T: Tamamlanmış, D:Devam Eden

17 17 2.1.3. Hizmet 2.1.3.1. Fiziki Altyapı Fakültemiz bünyesinde iç su ve deniz balıkları yetiştiriciliği, akvaryum balıkları ve temel bilimler alanında bilimsel araştırma ve öğrenci uygulamalarının yürütüldüğü her biri 50 m2 lik 4 adet araştırma ünitesi bulunmaktadır. Fakültemiz fiziki mekan bilgileri Çizelge 9 da gösterilmiştir.

18 18 Çizelge 9. Fakültemiz Fiziki Mekân Bilgileri OFİSLER Dekanlık Ofisi1 Adet Fakülte Sekreteri Ofisi1 Adet Tahakkuk Ofisi1 Adet Özlük ve Yazı İşleri Ofisi1 Adet Ayniyat-Öğrenci İşleri Ofisi1 Adet Toplantı Salonu1 Adet Arşiv1 Adet Öğretim Üyelerine ait Ofisler 13 Adet

19 19 DERSLİK VE ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI Lisans Düzeyinde Teorik Derslerin Yürütüldüğü derslik4 Adet 172 m 2 Lisans Düzeyinde Ders Uygulamalarının Yürütüldüğü Laboratuar1 Adet 47 m 2 Özel Ekipman Gerektiren Denizcilik ile ilgili Maket Materyallerinin Bulunduğu Çok Amaçlı Laboratuar 1 Adet 41 m 2 Lisans Üstü Eğitim ve Araştırma Projelerinin Yürütülmesinde Kullanılan Ortak Araç ve Gereçlerin Bulunduğu Merkezi Laboratuar 1 Adet 47 m 2 Balık Hastalıkları ve Parazitolojisi, Su Kimyası, Plankton, Balık Besleme ve Yetiştiricilik, Sistematik ve Temel Bilimler Alanlarında Araştırma ve Proje Çalışmalarının Yürütüldüğü ve Araştırma Görevlilerinin Kullandığı Laboratuar 6 Adet 136 m 2 Yenişehir Yerleşkesinde Ana Bina Dışında, Yetiştiricilik, Temel Bilimler ve Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği Alanlarında Araştırma ve Uygulamaların Yürütüldüğü Laboratuar 4 Adet 200m 2 TOPLAM KAPALI ALAN643 m 2

20 20 2.1.3.2. Hizmet Türleri Fakültemizde yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra özel işletmelere teknik danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. Ancak ilimizde su ürünleri işletmelerinin sayıca az ve genelde küçük ölçekli olması nedeniyle, sunulan teknik danışmanlık hizmetine olan talep sınırlı olmaktadır. Sunulan teknik hizmetlerin başında balık hastalıkları tanı ve tedavisi gelmektedir.

21 21 Çizelge 11. İdari Personel Sayıları Sınıflandırma1992-200020012002200320042005 Genel İdari Hizmetler2115 1411 10*8* 7*4*5* 2** 3**4**3** Teknik Hizmetler Sınıfı 434433 3*2*3* 2* Yardımcı Hizmetler Sınıfı 211111 1* 2** 1** TOPLAM2719201915 Not: (*) Fakültemiz kadrosunda gözüküp 2547 sayılı yasanın 13/b-4 maddesi ile Üniversitemizin başka biriminde görev yapan idari personeller. (**) Üniversitemizin başka birimlerinin kadrosunda olup 2547 sayılı yasanın 13/b-4 maddesi ile Fakültemizde görev yapan idari personeller.

22 22 2.2. Paydaşlar Fakültemiz ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ( paydaşların ) listesi Çizelge 12’de sunulmuştur. Çizelge 12. Paydaşlarımız PaydaşlarHizmet alanlar ÇalışanlarTemel OrtakStratejik Ortak Akademik Personelxx İdari Personelxx Öğrencilerx Velilerx Fakültenin Diğer Bölümleri xxx Rektörlükxx YÖKxx BAPxx ÜAKx Tarım Bakanlığıx

23 23 Çevre Bakanlığıx Maliye Bakanlığıx TÜBİTAKxxx Diğer Su Ürünleri Fak. x DPTx İşletmeler (Çiftlikler) xx FAOxx Avrupa Komisyonuxx EUAx Bilimsel Dergilerx Mesleki Kuruluşlarxx Balıkçı Kooperatifleri xx

24 24 2.3. GZFT Analizi Güçlü yanlarımız Genç ve gelişime açık akademik kadroya sahip olmamız Deniz kıyısında bulunmamız ve bölgemizin iç sular bakımından zengin olması Bilgi erişimi (makale, kitap vs) için güçlü bir Internet altyapısına sahip olmamız Öğretim üyelerinin haftalık ders yükünün az olması ve araştırmaya yeterli vakit bulabilmeleri Zayıf yanlarımız Laboratuar, araştırma istasyonu gibi ARGE alt yapımızın yetersiz olması Fiziki mekân darlığı Fakülte öğretim üyeleri arasında diyalog ve iletişim eksikliği Yöremizde Özel sektör (Çiftlikler) yeterli düzeyde gelişmemiş olması Öğretim üyelerimiz ile özel sektör arasında işbirliği ve iletişim eksikliği Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve etkinliklere yeterli düzeyde katılamama veya katılmama Laboratuar çalışmaları ve araştırmalarda kullanılacak teknik (idari) kadro eksikliği

25 25 Üretkenliğin (ARGE projesi) yeterli düzeyde olmaması ve bunun sonucu TÜBİTAK veya BAP kaynaklarından yeterli düzeyde yararlanamama Ekip çalışması geleneğinin yerleşmemiş olması ve bu nedenle sağlanan sınırlı kaynaklardan etkin bir şekilde yaralanamama Merkez kütüphanesinde Su ürünleri alanındaki yazılı kaynakların yetersiz olması Fakültemizde istenilen düzeyde bilimsel makale üretilememesi Özellikle kimi mühendislik derslerini (Akışkanlar Mekaniği, Statik, Malzeme bilgisi gibi) Fakültemizde özgün bir şekilde verecek öğretim üyesinin bulunmaması Öğrencilerimize yeterli mesleki deneyim ve pratik kazandıramama (mesleki uygulama ve teknik gezi ve saha çalışmaları gibi) Kimi derslerin yürütülmesinde öğrencilerde yeterli motivasyonun yaratılamaması Bölümümüzde yeterli sayıda Doçent ve Profesör öğretim üyesinin bulunmaması

26 26 Fırsatlar Bölgemizin yetiştiricilik açısından potansiyel arz etmesi ve özel sektör yatırımlarının önümüzdeki yıllarda hız kazanacak olması Bölgemizde RİS projesinin hayata geçmiş olması Yetiştiriciliğin öneminin dünyada ve ülkemizde giderek artması ve sektörün gelişmesi Fakültemizin deniz ve iç su araştırma istasyonuna kavuşabilme olanağı Doğal Su Ürünleri stokları üzerindeki baskının fark edilerek kontrollü ve planlı Su Ürünleri avcılığının giderek önem kazanması Tehlikeler Ülkemizde yaşanan işsizlik sorunu nedeniyle su ürünleri fakültelerinin ÖSS sınavlarında öğrenciler tarafından yeterli düzeyde tercih edilmemesi Ülkemizde Su ürünleri Mühendislerinin istihdamında yaşanan yetki ve unvan karmaşasının, istihdam alanlarını olumsuz yönde etkilemesi, Ülkemizdeki genel tablonun bir parçası olarak Araştırma Görevlisi kadrolarının sınırlı olması nedeniyle Lisansüstü eğitime olan talebin azalması Araştırma görevlilerinin gelecek kaygısı(50/d maddesi)

27 27 2.4. Varsayımlar İdari ve akademik personelin fakültemiz stratejik planını özümsemesi ve sahiplenmesi planın başarıya ulaşması için en önemli faktör olacaktır. Fakültemizin ve Üniversitemiz üst yönetiminin bu konuda önderlik yapması, gerekli desteği vermesi ve süreci uygulayacak olması da başarıyı etkileyecektir. Hükümet politikalarındaki değişimler özellikle bütçe, kadro ve mevzuat gibi konularda Üniversitemizi ve dolayısı ile fakültemizi doğrudan etkileyecektir. Eğitim, araştırma ve hizmet üretiminde gerek duyulan teknolojinin hızlı ilerlemesi ve bu konuda olanakların yetersiz duruma gelmesi söz konusu planın uygulanmasını zorlaştıracaktır. 3. Stratejik Plan 3.1. Fakültemizin Misyonu Yüksek öğretim kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda yenilikçi, rekabetçi, üretken, dünyaya açık, çağdaş, bilgili ve analitik düşünebilen bireyler yetiştirmek; toplumsal yaşam kalitesini arttırmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.

28 28 3.2. Vizyonu Su ürünleri, insanların sağlıklı beslenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bir çok ülkede insanlar ihtiyaç duydukları hayvansal proteini büyük oranda su ürünleri tüketimi ile karşılamaktadırlar. Fakat günümüzde aşırı avcılık, su kirliliği ve şehirleşme sucul canlıları tehdit etmektedir. Nitekim avcılık yolu ile elde edilen global su ürünleri üretimi artmaz iken, dünya nüfusu artmakta ve su ürünlerine olan talep sürekli yükselmektedir. Bu genel tablo ülkemiz ve bölgemiz için de geçerlidir. Arz ve talep arasındaki bu açığın ancak “sürdürülebilir” su ürünleri avcılığı ve kültür balıkçılığı ile mümkün olacağı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından dile getirilen bir gerçektir. Kültür balıkçılığı bağlamında “ekosistem yaklaşımı” ve çevre ile dost, ekonomik yönden olabilir ve sosyal açıdan kabul edilebilir gelişme sürdürülebilirliğin temelidir. Sucul kaynakların avcılığında ise stokların korunması ve sürdürülebilir kullanımı günümüzde balıkçılık yönetimin temel ilkesi haline gelmiştir. Balıkçılık sektörünün yarattığı katma değeri arttırmak, tüketicilere sağlıklı ürünler sunmak ve gıda güvenliği açısından bakıldığında ise su ürünleri işleme teknolojisi de sürdürülebilir bir sektörün önemli araçlarındandır. Sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleşmesindeki temel unsur hiç şüphesiz sucul kaynaklara yönelik temel araştırmalardır. İçsu ve deniz temel bilimleri ve araştırmaları olmaksızın sürdürülebilir bir gelişmeden söz etmek mümkün değildir.

29 29 Fakültemizin temel vizyonu; bölgemizin sucul kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımını için gerekli olan temel araştırmaları yapmak; bilgi toplumlu bağlamında üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek; Akdeniz Bölgesinde su ürünleri araştırmaları ve eğitimi açısından cazibe merkezi olmak; başta balıkçılar ve işletmeler olmak üzere paydaşları ile birlikte sektörün bilgi ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamak ve Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde bölgemizdeki su ürünleri sektörünün Ortak Balıkçılık Politikalarına uyumuna katkıda bulunmak; ülkemizde veya yurtdışında istihdam edilebilecek teorik bilgi ve pratik beceriler ile donatılmış insan kaynakları yetiştirmektir.

30 30 3.3. Değerler-İlkeler Misyon-vizyonumuzun yerine getirilebilmesi için olmazsa - olmaz değerlerimiz: Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak, Akademik mükemmellik Akademik özgürlük Katılımcı yönetim Akılcılık İşbirliğine açık olmak Etik değerlere bağlı olmak Dürüstlük Disiplinler-Arası çalışma Toplumsal yararlılık Katılımcılık Sorumluluk Takım bilinci Bilimsellik Evrensellik Çağdaşlık Yenilikçilik ve Yaratıcılık Liyakat Kurum aidiyeti Güvenilirlik Çevre bilinci

31 31 3.4. Stratejik Amaçlar ve İlkeler 3.4.1. Stratejik Amaçlar Ve Hedefler Gelecek 5 yıllık (2007-2011) dönemde Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin ulaşmayı hedeflediği orta ve uzun vadeli amaçlar; Stratejik Amaç – 1 : Eğitimde ve Öğretimde Kaliteyi Yükseltmek Birinci ve temel öncelikli amaç, Su Ürünleri Mühendisliği alanında eğitim-öğretim gören öğrencilerimize, kaliteli laboratuar ve arazi çalışmalarını sağlamak, pratik uygulamalar yapabilecekleri, öğrencilerin teorik bilgilerini iş başında çalışarak, aktif şekilde uygulamalara dönüştürmesine olanak sağlayacak yeterli donanıma sahip fiziki alt yapının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.

32 32 Stratejik Hedef 1.1: Su Ürünleri Mühendisliği Öğrencilerine Daha Kaliteli Laboratuar ve Arazi Çalışmalarının Sağlanması Su Ürünleri Mühendisliği eğitiminin olmazsa olmaz koşullarından olan arazi pratiği ve eğitime yönelik su kalitesi ölçümlerinin güvenilir şekilde yapılabileceği, öğrencilere bire bir çalışma olanağı sunacak su kimyası, mikrobiyoloji laboratuarlarının ve canlı yem üretim biriminin tam donanımlı ve işler duruma getirilmesi yönünde çaba ve çalışmaların 2007-2009 döneminde tamamlanması hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşırken, mevcut laboratuar altyapısı ile tam donanımlı laboratuarlar için gerekli olan altyapı arasında doğacak eksiklikler giderilmeye çalışılacaktır. Stratejik Hedef 1.2: Yılda En Az 1 Kez Kariyer Günü Düzenlemek Su Ürünleri Fakülteleri mezunları için en yaygın istidam alanı kültür balıkçılığı sektörü, diğer bir ifade ile alabalık ve çipura-levrek işletmeleridir. Fakat yeni mezunlar genelde sektörden uzak olduklarından, sektörün gidişatı ve geleceği, işletmelerin beklentilerinden, çalışma koşullarından haberdar değillerdir. Öğrencilerimizi özel sektörün beklentilerinden ve iş olanaklarından haberdar olabilmeleri için her yıl en az bir gün “Kariyer Günleri” düzenlenecektir. Bu kapsamda, sektörde çalışan bir veya 2 su ürünleri mühendisi ile bir veya iki işletmeci/işveren davet edilecek, öğrencilerimizle birebir iletişimleri sağlanacaktır.

33 33 Stratejik Hedef 1.3: Teknik Gezi- Mesleki Uygulama Günleri Düzenlenmesi Öğrencilerimizin özellikle yetiştiricilik ve avcılık alanında pratik kazanmaları, mesleki deneyim açısından büyük önem taşımaktadır. Fakültemizin kendi çiftlik ve balıkçı teknesine kavuşması orta vadeli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Fakültemizin bu olanaklara kavuşana kadar öğrencilerimizin bu eksikliğinin bölgemizde faaliyet gösteren alabalık ve çipura-levrek yetiştiriciliği yapan işletmelerine yapılacak teknik gezilerin yanı sıra, mesleki uygulama günlerinin düzenlenmesi ile telafi edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca bölgemizdeki balıkçı kooperatifleri ile anlaşılarak öğrencilerimizin balıkçı gemileri ile sefere çıkmaları planlanmaktadır. Stratejik Amaç – 2 : Araştırma-Geliştirme ve Lisansüstü Eğitim- Öğretim Çalışmaları ile Bilimsel Üretkenliği Getirmek Birinci amaç doğrultusunda sağlanacak gelişmelere paralel olarak, Fakültemizde yürütülen Lisansüstü araştırma-geliştirme çalışmalarının daha düzeyli, bilimsel üretkenliği yüksek, sorun-çözücü ve sonuç-odaklı konuma getirilmesi amacıyla, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılabileceği ARGE alt yapısının geliştirilmesi; bu şekilde öğretim elemanlarımızın ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve projelerde etkin şekilde yer alarak çağdaş bilimsel gelişmeleri yakından izlemelerine olanak sağlamak,

34 34 Stratejik Hedef 2.1: Balık Hastalıkları Tanı ve Teşhis Ünitesinin Kurulması 2008-2010 planlama döneminde ise Fakültede balık hastalıkları tanı ve teşhis laboratuarları daha işler hale getirilecek, alt yapı eksikliklerini tamamlayarak, hem Fakültemiz balık hastalıkları dalının gelişmesini sağlayacak, hem de öğrencilerin bu alanda bilgi ve deneyimlerini pekiştirecektir. Bu ünitenin kurulması su ürünleri yetiştiriciliğinde yaşanan en önemli sorunlardan biri olan ve büyük mali kayıplara yol açan balık hastalıkları alanında, Fakültemiz araştırma faaliyetlerinin daha düzenli ve sağlıklı yapılabilmesine katkı sağlarken, yöredeki balık çiftliklerine hastalık yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti verilmesinin yanı sıra, tanı ile tedavi olanakları da sunacaktır.

35 35 Stratejik Hedef 2.2: İç Su Balıkları Kuluçkahanesinin ve Kuru Balık Yemi Üretim Biriminin Kurulması 2008 – 2011 yılları arasında üç yıllık süre içinde gerçekleştirilmesi planlanan kuluçka haneler, aşamalı olarak yapılandırılacaktır. 2008 yılına kadar kuluçkahane yerinin seçilmesi, bina ve alt yapı gereksinimleri belirlenecek, bu üç yıllık süreç içinde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Bu hedefle paralel olarak küçük ölçekli bir balık yemi üretim birimi oluşturulacak, burada üretilen yemler balık kuluçkahanelerinde kullanılacaktır. Bu ünitenin devreye girmesiyle birlikte, öğrencilere balık yumurtalarının sağımı, döllenmesi, döllenmiş yumurtaların sağlıklı şekilde larva haline gelmelerini sağlamamanın aşamaları ve bu evrelerdeki kritik kontrol yollarını iş başı eğitimi şeklinde öğretilecektir. Kurulacak ünitede bir taraftan iç su balıkları kuluçka teknikleri, yavru balık besleme ve bakımına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetleri yapılırken bir taraftan da Lisansüstü çalışmalar ile özel sektörün bu alandaki sorunlarının çözümüne eğilecektir.

36 36 Stratejik Hedef 2.3: 10 - 12 Metre Uzunluğunda Balıkçı Teknesinin Satın Alınması Su Ürünleri Mühendisliği eğitimi sırasında, öğrencilerin bilfiil deniz çalışmalarına katılarak avcılık alanında eğitimlerinin sürdürülmesi, Fakülte Akademik personelinin yöremiz kıyı sularında yapacakları gerek ARGE projeleri gerekse eğitim çalışmalarında ihtiyaç duydukları 10-12 m uzunluğunda bir balıkçı teknesi temin edilmeye çalışılacaktır. Bu balıkçı teknesi aynı zamanda, Doğu Akdeniz kıyı sularında ilerde kurulması planlanan Deniz Balıkları yetiştiriciliği çalışmalarında da yoğun şekilde kullanılacaktır. Stratejik Amaç - 3: Akademik ve idari personelin nitelik, nicelik ve motivasyonunu arttırmak Fakültemizin ulaşmayı planladığı hedeflerin, gelecek planlama dönemlerinde de sürekliliğinin sağlanması, akademik personelin daha verimli çalışmalar yapması, yetiştirilen öğrenci kalitesinin daha da arttırılması, temel ve idari süreçlerde yer alan tüm personelimizin görevlerini yerine getirmede sayı ve bilgi sıkıntısı çekmemesi sağlanacaktır. Bu yolla moral gücü yüksek elemanların varlığı hedeflenmektedir. Bu durumun diğer stratejik amaçlarımıza ulaşmamıza katkıda bulunacağı da açıktır.

37 37 Stratejik Hedef 3.1. 2010 yılına kadar akademik personelin % 80’inin “Eğiticilerin Eğitimi” programına katılmalarının sağlanması Modern çağın bilimsel ve akademik hayatına uyum sağlamak konusunda özellikle eğitici misyonunun kazanılması ve sürdürülmesinin akademik personel için çok önemli olduğu düşüncesini paylaşmaktayız. Öğretim üye ve yardımcılarının günümüzün gelişen teknolojisini ve eğitimdeki yeni yaklaşımları izlemeleri, akademik hayata yeni başlayan öğretim elamanlarının özellikle pedagojik formasyon konusunda bilgi sahibi olmaları, yetiştirecekleri öğrencilerin daha sağlıklı ve daha kaliteli bir eğitim almaları açısından büyük bir önem taşımaktadır. Stratejik Hedef 3.2 İdari personelin eğitimi için yılda en az bir kez kurum içi eğitim programının düzenlenmesi Fakültemizin öğrenci ve personel işlerinin yürütülmesinde görev alan idari personelin kendi konularındaki gelişmeleri takip edebilmeleri ve gelişen teknolojiye yönelik olarak gerek duyulan konularda eğitilmeleri amacıyla yılda en az bir kez kurum içi eğitime alınmaları sağlanacaktır.

38 38 Stratejik Hedef 3.3: Her eğitim-öğretim yılında en az 2 sosyal ve/veya kültürel etkinlik düzenlenmesi Çalışanlarının ve öğrencilerinin birlikte olacakları ortamların yaratılması bir üniversitenin bilimsel açıdan olduğu kadar sosyal hayat açısından da beklentileri karşılaması bakımından oldukça önemlidir. Üniversitemiz bünyesinde tüm personel ve öğrencilerin katılımına açık çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmekte ve bu faaliyetlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Fakültemizde akademik ve idari personelin bir araya geldiği, bayram ve yıl sonu kutlamaları ve her yıl emekli olan personelimiz için veda toplantıları ile tüm personelimiz ve öğrencilerimizin birbirlerini tanıması amacıyla her eğitim yılı başlangıcında “açılış toplantısı” ve yılsonunda da “mezuniyet töreni ve çayı” düzenlenmektedir.

39 39 Stratejik Amaç - 4. Bölgemiz Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Avcılığı Alanlarında Danışmanlık Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Birinci ve ikinci Stratejik Amaçlar başlıkları altında belirtilen stratejik hedeflere ulaşılarak elde edilecek bilgi, deneyim ve fiziki alt yapının yöre Su Ürünleri potansiyelinin arttırılmasına, sektörün ihtiyaç duyacağı danışmanlık ve hizmet taleplerin karşılanmasına, yörede sürdürülebilir bir balıkçılık kavramının yerleştirilmesi ve yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Stratejik Hedef 4.1: Su Ürünleri Sürekli Eğitim Merkezinin (SUSEM) oluşturulması 2007 yılından başlayarak, gelecek 5 yıllık süreç içinde, yöre halkının ve balıkçılarının Su Ürünleri üretimi ve tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla Su Ürünleri Sürekli Eğitim Merkezi (SUSEM) oluşturulacaktır. Bu amaçla, eğitim, bilgilendirme çalışmaları, su ürünleri tüketimi konusunda seminerler düzenlenecek, bu sayede yöre insanın daha bilinçli bir şekilde Su Ürünleri tüketmesine destek verilecektir. Tüketicinin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi çalışmalarına paralel olarak, yöre balıkçılarına Avrupa Birliği Su ürünleri Mevzuatı hakkında sürekli olarak eğitim seminerleri düzenlenerek, sürdürülebilir avcılık konusunda bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Mersin Üniversitesi Su ürünleri Fakültesinin yukarıda belirtilen stratejik amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için gelecek 5 yıllık planı aşağıda açıklanmıştır.

40 40 Çizelge 13. 2007-2011 5 Yıllık planlama döneminde ulaşılması amaçlanan stratejik hedeflerin zaman çizelgesi aşağıda sunulmuştur. YILLARA BAĞLI ULAŞILMASI HEDEFLENEN STARTEJİLER STRATEJİK HEDEFLER 2007-20082008-20092009-20102010-2011 1.1 + + 1.2 + +++ 1.3+ +++ 2.1 + + 2.2 ++ 2.3 ++ 3.1++++ 3.2++++ 3.3++++ 4.1++++

41 41 4. UYGULAMA STRATEJİLERİ Belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir. 1.1.1. Öğrencilere ders değerlendirme anketi uygulamak 1.1.2. Öğretim üyelerinin derslerin yeterliliği ile ilgili anket uygulamak 1.1.3. Laboratuarların yeri ve ekipmanlarının tesbit edilmesi ve laboratuarın kurulması 1.1.4. Laboratuarların eksikliklerinin belirleyerek tamamlamak 1.2.1. Su Ürünleri sektöründe öncelik bulan konuları tesbit etmek 1.2.2. Sektördeki İşletmeleri görüşlerini almak üzere anket uygulamak 1.3.1. Sektörle bağlantıya geçerek staj olanağı yaratmak 1.3.2. Teknik Gezi Düzenlemek 2.1.1. Alt yapı eksikliklerini tamamlamak 2.1.2. Fakültede balık hastalıkları tanı ve teşhis laboratuarları daha işler hale getirmek, 2.1.3. Yöre balık üretim çiftliklerine hastalık yönetimi konusunda hizmeti verilmek 2.1.4. Bilimsel araştırma projelerinden yayın yapılmasını desteklemek 2.1.5 Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Toplantılarda Sunum yapılmasını desteklemek 2.2.1. Küçük ölçekli tatlı su ünitesi kurmak

42 42 2.2.2. kuluçkahane yerinin seçilmesi, bina ve alt yapı gereksinimlerini belirlemek 2.2.3. Bu faaliyet üç yıllık süreç içinde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 2.2.4. Küçük ölçekli bir balık yemi üretim birimi oluşturmak 2.3.1. Gerek kamu gerekse özel sektörden sağlanacak ek kaynaklarla 10 metre boyunda bir balıkçı teknesi temin etmek 2.3.2. Balıkçı teknesini kullanmak üzere balıkçılıkta deneyimle bir kaptan ve gemici kadrosu talebinde bulunmak 3.1.1. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ile işbirliğine gidilecek 3.1.2. Akademik çalışma yapan araştırıcı ve eğitmenlerin eğitim ve formasyon seminerlerine katılımları sağlanacaktır 3.2.1. Yılda en az bir kez kurum içi birimleri kapsayan eğitim seminerleri düzenlenecektir. 3.3.1. Her eğitim-öğretim yılı başında “açılış toplantısı ve yemeği”düzenlenecek 3.3.2. Her eğitim-öğretim yılı sonunda ise, İdari-Akademik Personel ile öğrencilerin katılacağı “mezuniyet töreni ve çayı” düzenlenecektir.. 4.1.1. Su ürünleri sektöründeki işletmeleri tesbit etmek 4.1.2. Sektörde öncü firmalarla işbirliği yapmak 4.1.3. İlgili Kamu ve Sivil Toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak projeler üretmek 4.1.4. Bu amaçla bir proje koordinasyon ve denetleme kurulu oluşturmak

43 43 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME Yukarıda belirtilen stratejik amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı ölçmek için aşağıdaki göstergeler kullanılacaktır. 5.1. Öğrenci memnuniyeti Her yıl yapılacak “Öğrenci Memnuniyet Anketi” ile öğrencilerimizin Fakültemizde aldıkları eğitim ve pratik çalışmalara ilişkin memnuniyet dereceleri ölçülecektir. Öğrenci memnuniyetinin 2009 yılında %50 ve üzerinde olması ve oranın Birici Beş yıllık plan dönemi sonunda yani 2011 yılında %70’e ulaşması, Fakültemizin öğrenci eğitimi ve öğretimi konusunda doğru yolda olduğunun göstergesi olarak kabul edilecektir., 5.2. ÖSS Sınavında Taban Puanı ve Yerleştirilen Öğrenci Sayısı Fakültemize 2006-2007 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin ÖSS taban puanı 251.31 olarak gerçekleşmiştir. Ek kontenjanla birlikte Fakültemiz kontenjanına yerleştiren öğrenci sayısı ise 4’dür. Fakültemize ÖSS giriş puanının yükselmesi fakültemize olan talebin bir göstergesi olarak kabul edilecektir.

44 44 5.3.. Makale Sayısı (SCI ve SCI expanded) ve Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı Atıf endeksli dergilerde (SCI ve SCI Expanded) yayınlanan makale sayısı Akademik kurumların başarısının en iyi ölçütlerindendir. Fakültemizin öğretim elemanları tarafından her yıl atıf endeksli dergilerde yayınlanan makale sayısı ve öğretim üyesi başına düşen makale sayısındaki gelişmeler, Fakültemizin Araştırma-geliştirme ile ilgili belirlediği stratejik hedeflere ulaşmasının göstergesi olacaktır. 5.4. Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı Bir öğretim elemanını eserlerinin akademik camia tarafından ne denli kabul gördüğü yapılan “Atıf sayısı” ile doğrudan ilgilidir. Bu bağlamda Fakültemiz öğretim elemanlarına yapılan atıf sayısı akademik başarının önemli bir göstergesi olarak kabul edilecektir

45 45 5.5. Danışmanlık Hizmetleri İçin Başvuru Sayısı Fakültemiz, belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda ARGE alt yapısını (Laboratuar, araştırma istasyonu, tekne) tamamladıkça, yöredeki işletme ve balıkçılara daha verimli ve kaliteli danışmanlık hizmetleri sunabilecektir. Bu hedefe ulaşmanın göstergesi olarak her yıl Fakültemize teknik danışmanlık, balık hatsallıkları tanı ve tedavisi ve su analizi gibi hizmetlere yapılan başvuruların sayısı temel alınacaktır. 5.6. Her Yıl “ SUSEM” Tarafından Düzenlenen Toplantı ve Katılımcı Sayısı Fakültemizin temel stratejik hedeflerinden biri bölgemizdeki üretici ve tüketicileri verilecek eğitim ve yayım hizmetleridir. Bu stratejik hedefin ne ölçüde gerçekleştiğini belirlemek için her yıl “SUSEM” tarafından gerçekleştirilen aktivite sayısı ile katılımcı sayısı olacaktır.


"1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2007-2011 STRATEJİK PLANI Kasım 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları