Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Uygulaması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Uygulaması"— Sunum transkripti:

1 Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Uygulaması
Doç. Dr. Doğan Atılgan Yard.Doç.Dr.Sacit Arslantekin Yard. Doç. Dr. Özlem Bayram AB’06 Pamukkale Üniversitesi

2 plan Tanım Amaç Gerekçe Kapsam Yararları
Yayınlanma ve yararlanma hakkı Ankara Üniversitesi Açık Arşivi AB’06 Pamukkale Üniversitesi

3 Tanım Açık erişim :Bilimsel içerikli çalışmalara internet ortamında serbest erişimin sağlanmasıdır. Açık erişim arşivi :Bir kurum yada kuruluşun çalışanları tarafından üretilen bilimsel bilginin derlendiği bir veri tabanının internet ortamında isteyen herkesin erişimine serbestçe izin verilen bir arşiv sistemidir AB’06 Pamukkale Üniversitesi

4 Amaç Ankara Üniversitesi bünyesinde oluşturulan açık arşiv ile, bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yararlanarak Internet ortamında isteyen herkesin Üniversitemiz akademisyenleri tarafından üretilmiş bilgilere serbest erişiminin sağlanması, Oluşturulacak açık arşiv ile sadece bilgiye erişim değil, aynı zamanda kurumsal boyutta üretilen bilginin saklanması, depolanması ve gelecek nesillere aktarılması ile, Üniversitemizin ulusal ve uluslararası yayın performansını ortaya koyarak daha fazla tanınmasını sağlamak da amaçlanmaktadır. AB’06 Pamukkale Üniversitesi

5 Gerekçe Yayıncılıktaki hızlı gelişmeler ve yayın fiyatlarının hızla artması ile yayıncılıktaki tekelleşme bilgi merkezlerinin bilgi kaynaklarına yaptıkları harcamaları da oldukça yükseltmiştir. Bilim kuruluşları ve kimi sivil toplum örgütlerinin(AIP,IOP vb.) yayıncılıktaki tekellere karşı bir girişim ve kendi bilimsel çalışmalarına ücretsiz erişimi gerçekleştirmek için açık arşiv oluşumlarını gerçekleştirmekte ve/veya desteklemektedir. (Sparc) AB’06 Pamukkale Üniversitesi

6 Kapsam Uluslararası indekslerde yer alan bilimsel dergiler ile yurt içi ve dışı başka hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayınlanabilir kararı verilmiş çalışmalar öncelikli olarak yer almaktadır. Ayrıca, bildiriler, proje metinleri, konferans bildirileri, raporlar, ders notları ve kitaplarda yer almış bölümler Ankara Üniversitesi açık arşivini oluşturacaktır AB’06 Pamukkale Üniversitesi

7 Yararları-1 Açık arşiv çalışmaları ile Üniversitemiz elemanlarının yayınlarının elektronik arşivinin oluşturulması, Üniversitemiz elemanları tarafından üretilmiş bilgilere serbest, kolay, hızlı ve ücretsiz olarak erişim sağlanarak Üniversitemizin bilimsel çalışmalarının daha geniş bir kitle tarafından tanınması ve kullanılması, Araştırıcıların açık arşivde yer alan bilimsel çalışmalarının daha yaygın kullanılmasıyla daha çok atıf almalarında yönlendirici olunması, AB’06 Pamukkale Üniversitesi

8 Yararları-2 Üniversitemiz elemanları tarafından yurt içi ve yurt dışında yayınlanan bilimsel çalışmalarıyla her türlü bilimsel etkinliklere yaptıkları katkılardan evrensel düzeyde haberdar olunmasını sağlayarak Üniversitemizin gerçek bilimsel performansının yansıtılması, Üniversitemiz akademisyenlerini bilimsel yayın yapmaya ve yayınlamaya özendirilmesi, AB’06 Pamukkale Üniversitesi

9 Yararları-3 Uluslararası açık arşiv protokol ve projelerinde Ankara Üniversitesi’nin katılım ve katkılarının sağlanması ve ulusal anlamada bu yöndeki çalışmalara önderlik edilmesi Üniversitemiz akademisyenlerinin daha önce yayınlanmamış, ancak bilimsel içerikte olduğu düşünülen konferans, bildiri ve ders notu gibi bilimsel etkinliklerinin elektronik ortamda yayınlanmasına olanak tanınması hedeflenmektedir. AB’06 Pamukkale Üniversitesi

10 Yayınlanma ve yararlanma hakkı-1
Açık arşivdeki çalışmaların tam metin olarak yer alması ve maddi hatalardan dolayı arşivden çıkarılması, yazarının kararına bağlıdır. Açık arşive gönderilen çalışmalar değişik formatlarda arşivde yer alabilecektir(PDF,HTML) Ankara Üniversitesi akademisyenleri web adresindeki arayüzde kendilerine verilen şifre ile giriş yaparak ürettikleri her türlü bilimsel çalışmanın arşivde yer almasını sağlayabileceklerdir. AB’06 Pamukkale Üniversitesi

11 Yayınlanma ve yararlanma hakkı-2
Herhangi bir dergide yayınlamış veya yayınlanma kararı alınmış çalışmaların dergideki formatı ile arşivde yer almaması koşulunda telif hakları ihlali söz konusu değildir. (Diğer bir deyişle dergideki yayınlanan formatı ile PDF halinde kopyalanmaması ifade edilmektedir.) Açık arşivde yer alacak yayınlara anahtar kelime, yayına ilişkin bibliyografik ögelerden ve metin içinde geçen anlamlı kelimelerden (doğal dil) tarama yapılarak erişim sağlanacaktır. AB’06 Pamukkale Üniversitesi

12 Yayınlanma ve yararlanma hakkı-3
İsteyen herkes bilimsel arşivde yer alan çalışmalara serbestçe erişip, kullanabilir. Açık arşivde yer alacak çalışmalar kullanıldığında, kullanılan kişi tarafından kaynak gösterilmesi bilimsel etik açısından gerekli ve zorunludur. Kaynak gösterilmesinde kullanılan çalışmanın adı ve yazarıyla birlikte açık arşivin URL adresi verilecektir AB’06 Pamukkale Üniversitesi

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Uygulaması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları