Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi"— Sunum transkripti:

1 Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
İSKEMİK KALP HASTALIKLARI TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİLİK KURULU İÇ HASTALIKLARI KURSU Prof. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Kasım 2011

2 İSKEMİK KALP HASTALIĞI
ASEMPTOMATİK hastalık KARARLI ANGİNA AKUT KORONER SENDROM ST Yükselmesiz MI ST Yükselmeli MI KALP YETERSİZLİĞİ ANİ ÖLÜM fak

3 ASEMPTOMATİK HASTALIK
Egzersiz Sigaraya son Koroner arter hastalığı risk faktörlerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması VKİ < 25 kg/m2 Bel çevresi: E <102, K<89 cm Lipidler: LDL kolesterol < 100 mg/dl Yüksek riskli hastalarda < mg/dl Bazal LDL mg/dl ise; 70 mg/dl nin altına indirilmeli Trigliserid arasındaysa; non-HDL kolesterol < 130 mg/dl Circulation 2007, 116: fak

4 ASEMPTOMATİK HASTALIK
Kan basıncı; < 140 / 90 mmHg DM veya böbrek hastalığı < 130 / 80 mmHg Antihipertansif ilaç; Beta bloker ve / veya ACE inh Antiagregan tedavi: Aspirin mg, yaşamboyu Tüm KV hastalara yıllık influenza aşısı Circulation 2007, 116: fak

5 ASEMPTOMATİK HASTALIK
MI öyküsü varsa; Beta bloker yaşam boyu ACE inh veya ARB eklenebilir Sol ventrikül disfonksiyonu varsa; ACE inh / ARB, beta blokerler mutlaka verilmeli Circulation 2007, 116: fak

6 KARARLI ANGİNA Antianginal tedavi: Diğer önlem ve ilaçlara ek olarak;
Kısa etkili nitratlar, gereğinde, veya efor öncesi Uzun etkili nitratlar, Beta bloker ilaçlar, Ivabradin. Circulation 2007, 116: fak

7 KARARLI ANGİNA Antianginal tedavi:
İlaçlara seçenek / ek olarak koroner arter girişimi / revaskülarizasyonu Sol ventrikül disfonksiyonu olmayıp, asemptomatik / kararlı anginası olan hastalarda koroner arter girişiminin / revaskülarizasyonun sağkalım yararı yoktur. Circulation 2007, 116: fak

8 Akut Koroner Sendrom ST Yükselmeli MI (STEMI)
ST Yükselmesiz MI (NSTEMI) Erken tanı Reperfüzyon Optimal sekonder korunma fak

9 ST yükselmeli MI (STEMI)
Tanı: Anginal, uzun süren göğüs ağrısı ST yükselmesi veya yeni gelişmiş LBBB Miyokard hasarı belirteçleri fak

10 ST yükselmeli MI (STEMI)
İlk tedavi: Aspirin, mg Morfin 2 – 8 mg IV O2; gerekirse ! Reperfüzyon tedavisi: İlk 12 saat içinde Semptomlar / iskemik bulgular devam ediyorsa 24 saate dek Devam eden iskemi işareti olmayan, stabil hastada, 24 saatten sonra kontrendike fak

11 ST yükselmeli MI (STEMI)
Perkütan girişim Fibrinolitik tedavi ?

12 ST yükselmeli MI (STEMI)
Perkütan girişim  Deneyimli ekip, İlk iki saat içinde, Balon 90 dk şişirilmeli Şok varlığı Başarısız fibrinolitik tedavi (12 saat içinde) Fibrinolitik tedaviye kotrendikasyon Fibrinolitik tedavi  Uygun şeklide perkütan girişim yapılamayacaksa, Kontrendiksyon yoksa, Hastane öncesi verilebilir. fak

13 ST yükselmeli MI (STEMI)
Perkütan girişim  Aspirin, Heparin, Klopidogrel yükleme GPIIb / IIIa antgonistleri verilebilir. NAİD kontrendike. Fibrinolitik tedavi  T-PA (alteplaz) Streptokinaz Aspirin klopidogrel; 75 yaş < yükleme doz 75 yaş üstü idame doz Alteplaz alanlarda; Enoksaparin veya Heparin fak

14 ST yükselmeli MI (STEMI)
Fibrinolitik tedavi kontrendikasyonları: Hemorajik / nedeni bilinmeyen inme Son 6 ayda iskemik inme Son 3 haftada major travma / cerrahi / kafa travması Son 1 ayda GİS kanama, Kanama diyatezi, Aort disseksiyonu Perkütan derin biyopsi fak

15 ST yükselmeli MI (STEMI)
Erken dönemde farmakolojik tedavi: Oral beta bloker Aspirin Klopidogrel 75 mg Yüksek riskli hastalar; ACE inh veya ARB (Tüm hastalara verilebilir, IIa) Uzun dönem tedavi: Aspirin mg Klopidogrel 75 mg, 12 ay Tüm hastalara; Beta bloker, I ACE inh, ARB, IIa Statinler, I İnfluenza aşısı I fak

16 ST Yükselmesiz MI (NSTEMI)
Farmakolojik destek tedavi STEMI ile benzer, Reperfüzyon; trombolitik X perkütan girişim ? İnvazif değerlendirme, “yüksek risk” ölçütleri fak

17 ST Yükselmesiz MI (NSTEMI)
İlk 72 saatte İnvazif değerlendirme için “yüksek risk” ölçütleri: Primer: Troponi düzeyinde iniş-çıkışlar Dinamik ST-T değişiklikleri semptom +/- Sekonder: DM, Renal hastalık Düşük LV EF Erken post-MI angina Yakın zamanda intrakoroner girişim Önceden by-pas varlığı fak

18 Akut Koroner Sendrom Uzun dönemde diğer tedaviler:
LV EF % 35, QRS 120, tedaviye karşın klas III-IV ise kardiyak resenkronizasyon tedavisi En az 40 gün sonra; LV EF %30-40, klas II-III; implante edilebilen defibrilatör (ICD) fak

19 Diyabetik Hastalar için;
STEMI de, perkütan girişim (uygun şekilde yapılabiliyorsa) tercih edilmeli, İlaç kaplı stentler tercih edilmeli, Yaygın ve ağır koroner lezyonları bulunanlar kişilerde perkütan girişimdn ziyade cerrahi revaskülarizasyon tercih edilmeli. fak

20 Kronik Böbrek Hastaları için;
Yaygın ve ağır koroner lezyonları bulunanlar kişilerde perkütan girişimdn ziyade cerrahi revaskülarizasyon tercih edilmeli. İlaç kaplı stentler tercih edilmeli, “Off-pump” cerrahi tercih edilmeli, Opak maddeye bağlı böbrek hasarının önlenmesi için; OMT (ACE inh / ARB / statin) İzotonik sıvı N-asetilsistein Na-bikarbonat fak

21 Teşekkür ederim. Dr. A.Serdar fak


"Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları