Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSKEMİK KALP HASTALIKLARI TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİLİK KURULU İÇ HASTALIKLARI KURSU Prof. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSKEMİK KALP HASTALIKLARI TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİLİK KURULU İÇ HASTALIKLARI KURSU Prof. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve."— Sunum transkripti:

1 İSKEMİK KALP HASTALIKLARI TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİLİK KURULU İÇ HASTALIKLARI KURSU Prof. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Kasım 2011

2 İSKEMİK KALP HASTALIĞI ASEMPTOMATİK hastalık KARARLI ANGİNA AKUT KORONER SENDROM ST Yükselmesiz MI ST Yükselmeli MI KALP YETERSİZLİĞİ ANİ ÖLÜM fak

3 ASEMPTOMATİK HASTALIK Egzersiz Sigaraya son Koroner arter hastalığı risk faktörlerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması VKİ < 25 kg/m2 Bel çevresi: E <102, K<89 cm Lipidler: LDL kolesterol < 100 mg/dl Yüksek riskli hastalarda < 70-80 mg/dl Bazal LDL 70-100 mg/dl ise; 70 mg/dl nin altına indirilmeli Trigliserid 200-400 arasındaysa; non-HDL kolesterol < 130 mg/dl Circulation 2007, 116:2762-2772 fak

4 ASEMPTOMATİK HASTALIK Kan basıncı; < 140 / 90 mmHg DM veya böbrek hastalığı < 130 / 80 mmHg Antihipertansif ilaç; Beta bloker ve / veya ACE inh Antiagregan tedavi: Aspirin 75-162 mg, yaşamboyu Tüm KV hastalara yıllık influenza aşısı Circulation 2007, 116:2762-2772 fak

5 ASEMPTOMATİK HASTALIK MI öyküsü varsa; Beta bloker yaşam boyu ACE inh veya ARB eklenebilir Sol ventrikül disfonksiyonu varsa; ACE inh / ARB, beta blokerler mutlaka verilmeli Circulation 2007, 116:2762-2772 fak

6 KARARLI ANGİNA Antianginal tedavi: Diğer önlem ve ilaçlara ek olarak; Kısa etkili nitratlar, gereğinde, veya efor öncesi Uzun etkili nitratlar, Beta bloker ilaçlar, Ivabradin. Circulation 2007, 116:2762-2772 fak

7 KARARLI ANGİNA Antianginal tedavi: İlaçlara seçenek / ek olarak koroner arter girişimi / revaskülarizasyonu Sol ventrikül disfonksiyonu olmayıp, asemptomatik / kararlı anginası olan hastalarda koroner arter girişiminin / revaskülarizasyonun sağkalım yararı yoktur. Circulation 2007, 116:2762-2772 fak

8 Akut Koroner Sendrom ST Yükselmeli MI (STEMI) ST Yükselmesiz MI (NSTEMI) –Erken tanı –Reperfüzyon –Optimal sekonder korunma fak

9 ST yükselmeli MI (STEMI) Tanı: Anginal, uzun süren göğüs ağrısı ST yükselmesi veya yeni gelişmiş LBBB Miyokard hasarı belirteçleri fak

10 ST yükselmeli MI (STEMI) İlk tedavi: Aspirin, 150-300 mg Morfin 2 – 8 mg IV O 2 ; gerekirse ! Reperfüzyon tedavisi: İlk 12 saat içinde Semptomlar / iskemik bulgular devam ediyorsa 24 saate dek Devam eden iskemi işareti olmayan, stabil hastada, 24 saatten sonra kontrendike fak

11 ST yükselmeli MI (STEMI) Perkütan girişimFibrinolitik tedavi ?

12 ST yükselmeli MI (STEMI) Perkütan girişim Deneyimli ekip, İlk iki saat içinde, Balon 90 dk şişirilmeli Şok varlığı Başarısız fibrinolitik tedavi (12 saat içinde) Fibrinolitik tedaviye kotrendikasyon Fibrinolitik tedavi Uygun şeklide perkütan girişim yapılamayacaksa, Kontrendiksyon yoksa, Hastane öncesi verilebilir. fak

13 ST yükselmeli MI (STEMI) Perkütan girişim Aspirin, Heparin, Klopidogrel yükleme GPIIb / IIIa antgonistleri verilebilir. NAİD kontrendike. Fibrinolitik tedavi T-PA (alteplaz) Streptokinaz Aspirin klopidogrel; – 75 yaş < yükleme doz – 75 yaş üstü idame doz Alteplaz alanlarda; – Enoksaparin veya – Heparin fak

14 ST yükselmeli MI (STEMI) Fibrinolitik tedavi kontrendikasyonları: Hemorajik / nedeni bilinmeyen inme Son 6 ayda iskemik inme Son 3 haftada major travma / cerrahi / kafa travması Son 1 ayda GİS kanama, Kanama diyatezi, Aort disseksiyonu Perkütan derin biyopsi fak

15 ST yükselmeli MI (STEMI) Erken dönemde farmakolojik tedavi: Oral beta bloker Aspirin 75-100 Klopidogrel 75 mg Yüksek riskli hastalar; ACE inh veya ARB (Tüm hastalara verilebilir, IIa) Uzun dönem tedavi: Aspirin 75-100 mg Klopidogrel 75 mg, 12 ay Tüm hastalara; Beta bloker, I ACE inh, ARB, IIa Statinler, I İnfluenza aşısı I fak

16 ST Yükselmesiz MI (NSTEMI) Farmakolojik destek tedavi STEMI ile benzer, Reperfüzyon;trombolitik X perkütan girişim ? – İnvazif değerlendirme, “yüksek risk” ölçütleri fak

17 ST Yükselmesiz MI (NSTEMI) İlk 72 saatte İnvazif değerlendirme için “yüksek risk” ölçütleri: Primer: – Troponi düzeyinde iniş-çıkışlar – Dinamik ST-T değişiklikleri semptom +/- Sekonder: – DM, – Renal hastalık – Düşük LV EF – Erken post-MI angina – Yakın zamanda intrakoroner girişim – Önceden by-pas varlığı fak

18 Akut Koroner Sendrom Uzun dönemde diğer tedaviler: LV EF % 35, QRS 120, tedaviye karşın klas III-IV ise kardiyak resenkronizasyon tedavisi En az 40 gün sonra; LV EF %30-40, klas II-III; implante edilebilen defibrilatör (ICD) fak

19 Diyabetik Hastalar için; STEMI de, perkütan girişim (uygun şekilde yapılabiliyorsa) tercih edilmeli, İlaç kaplı stentler tercih edilmeli, Yaygın ve ağır koroner lezyonları bulunanlar kişilerde perkütan girişimdn ziyade cerrahi revaskülarizasyon tercih edilmeli. fak

20 Kronik Böbrek Hastaları için; Yaygın ve ağır koroner lezyonları bulunanlar kişilerde perkütan girişimdn ziyade cerrahi revaskülarizasyon tercih edilmeli. İlaç kaplı stentler tercih edilmeli, “Off-pump” cerrahi tercih edilmeli, Opak maddeye bağlı böbrek hasarının önlenmesi için; OMT (ACE inh / ARB / statin) İzotonik sıvı N-asetilsistein Na-bikarbonat fak

21 Teşekkür ederim. Dr. A.Serdar fak


"İSKEMİK KALP HASTALIKLARI TÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI YETERLİLİK KURULU İÇ HASTALIKLARI KURSU Prof. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları