Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKTA HİPERTANSİYON veTEDAVİSİ Dr. Ahmet KESKİNOĞLU Ege Ün. Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKTA HİPERTANSİYON veTEDAVİSİ Dr. Ahmet KESKİNOĞLU Ege Ün. Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKTA HİPERTANSİYON veTEDAVİSİ Dr. Ahmet KESKİNOĞLU Ege Ün. Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD.

2 Hipertansiyon Yaşlı hastalığıdır !!! mıdır?

3 ÇOCUK % 1 – 3 (ergen % 5) ERİŞKİN % 25 - 30 HİPERTANSİYON Çocuk yaşta başlayıp; Çocuk yaşta başlayıp; sonuçları genellikle erişkin yaşta (görülebilir) görülür. sonuçları genellikle erişkin yaşta (görülebilir) görülür.İnmeAterosklerotik kalp hast. KBY Primer: %10%80-90 Sekonder % 90% 10-20

4 ÇOCUKLUK ÇAĞI HİPERTANSİYONU Sekonder HT daha sık (% 90) En sık renal hastalıklar (renal arter stenozu, reflü nefropatisi…) Daha ağır KB değerleri Esansiyel HT büyük çocuk/ergenlik döneminde (% 10) Esansiyel HT’nun risk faktörleri erişkine benzer (obesite, aile öyküsü, etnik yatkınlık)

5 Hangi Çocuk Hipertansif Boya ve cinse göre Sistolik ve diyastolik KB değeri Normal BP < 90 persantil Normal BP < 90 persantil Prehipertansiyon 90 ≤ ancak < 95 p; Ado. ≥120/80mmHg Prehipertansiyon 90 ≤ ancak < 95 p; Ado. ≥120/80mmHg Evre I Hipertansiyon > 95 p - 99 p+5mmHg Evre I Hipertansiyon > 95 p - 99 p+5mmHg Evre II Hipertansiyon > 99 p+5mmHg Evre II Hipertansiyon > 99 p+5mmHg (NHBPEP 2004)(=erişkin JNC-7) (NHBPEP 2004)(=erişkin JNC-7) KB: Yaş, Cins, Irk, Ağırlık ve Boy ile ilgiliKB: Yaş, Cins, Irk, Ağırlık ve Boy ile ilgili Boya göre persantil kullanılmasıBoya göre persantil kullanılması

6

7 YAŞA GÖRE EN SIK SEKONDER HİPERTANSİYON NEDENLERİ YenidoğanYenidoğan –Renal arter/ven tromboz –Konjenital renal anomali –Aort koarktasyonu –Renal arter stenozu –BPD (Brewer ED. 2004) İlk Yaşİlk Yaş –Aort koarktasyonu –Renovasküler hastalık –Renal parankimal hast –Tümör

8 YAŞA GÖRE EN SIK SEKONDER HİPERTANSİYON NEDENLERİ 1-6 yaş – –Renal parankimal hast – –Renal arter stenozu – –Aort koarktasyonu – –İyatrojenik – –Endokrin nedenler AdolesanAdolesan –Esansiyel HT –Renal parankimal hast –İyatrojenik –Endokrin nedenler (Brewer ED. 2004) 6-10 yaş – –Renal parankimal hast – –Renal arter stenozu – –Esansiyel HT – –Endokrin nedenler

9 Sağlıklı Çocuk ve KB Sağlıklı çocukta 6 ay aralar ile KB izlemiSağlıklı çocukta 6 ay aralar ile KB izlemi Doğru KB ölçümüDoğru KB ölçümü Yaş-cins-boy persantil ile değerlendirmeYaş-cins-boy persantil ile değerlendirme HT riski taşıyanlar 3 ay aralar ile izlemHT riski taşıyanlar 3 ay aralar ile izlem HİPERTANSİYON  klinik değerlendirmeHİPERTANSİYON  klinik değerlendirme

10 Baş ağrısı Aşırı kilo alma (7 yıl), fast-food tüketicisi Bilgisayar bağımlısı (günde 5-6 saat) Annesi tip II DM, anneannesi HT, amcası ve dedesi tip II DM. SC- 16 yaş erkek 1

11 Fizik Bakı: 92 kg (>97 p), 171 cm (25-50 p)92 kg (>97 p), 171 cm (25-50 p) BMI: 31,4(>97p),BMI: 31,4(>97p), KB: 140/90 mmHg (boya göre >95 p),KB: 140/90 mmHg (boya göre >95 p), ObezObez Göz dibi bakısı: NormalGöz dibi bakısı: Normal Pubertal gelişim: Evre V (Tanner)Pubertal gelişim: Evre V (Tanner) Diğer sistem bakısı: Normal.Diğer sistem bakısı: Normal. 1 Hipertansiyon mu? - -Kurallara uygun 3 kez ölçüm - -Yaş, cins ve boya uyan persantil cetvelinde değerlendir

12 TİT ve Rutin kan: Normal Akut faz gösterge: ESH, CRP normal Biyokimya: Na, K, Ca, P, normal Üre, Kreatinin, ürik asit, AKŞ normal T. kol.: 179mg/dl (75-90 p), LDL:128mg/dl (50-95 p), Trigliserid: 279mg/dl (>95 p), HDL:27mg/dl (<5 p), Karın US: Normal, Renal doppler: Normal Laboratuvar: 1

13 Kalp:- EKG, Tele, EKO: normal Kalp:- EKG, Tele, EKO: normal Damar: - US:karotid int. med. Üst sınır Damar: - US:karotid int. med. Üst sınır Göz:- normalGöz:- normal Proteinüri:- negatifProteinüri:- negatif - mikroalbuminüri: 26  g/dk (N<20) Hedef Organ tutulumu 1

14 Hasta Ö yk üsünde Aile Hikayesi Esansiyel Hipertansiyon ––M––Medikasyon/diyet kontrolü ––T––Tuz duyarlı ––O––Obesite Sistemik Hastalık Endokrin ––H––Hipertiroidizm, diyabet ––O––Obezite Kardiovasküler hastalık – – Erken myokardial enfarkt/ İnme Hiperlipoproteinmemi Böbrek Hastalığı ––B––Böbrek Yetm., diyaliz, Organ nakli Medikasyonlar Antiinflamatuar ajanlar, dekonjestanlar, stimulanlar,antidepresanlar,immunsupres. Kilo Değişimi Kilo alma veya verme Hızlı kilo değişikliği ––F––Feokromasitoma ––E––Endojen ve ekzojen steroidler ı Yenidoğan Hikayesi: Umb. arter kateteri; YD asfiksisi, BPD Travma-Sistemik Hastalık SLE, Poliarterit, Feokromaistoma veya nöroblastomdaki gibi ateş basması, terleme, çarpıntı,Nörofibramatozis, Skleroderma, İdrar yolu enfeksiyonları veye açıklanan veya açıklanmayan ateş hikayesi Madde bağımlılığı: Amfetaminler, diğer

15 Tiroid fonksiyon tesleri : normal HbA1c: N OGTT: Bazal ve 120.dak insülin çok yüksek Diurnal kortizol düzeyleri: N 08.0018µg/dl (5-23mg/dl) 20.00 8 µg/dl (≤ %50’si sabah değerinin) Hiperinsülinemi; insülin rezistansı Endokrin Değerlendirme

16 Metabolik Sendrom NCEP (ATP III) NCEP (ATP III) - Hipertansiyon>/= 130/85 mmHg - TG>/= 150mg/dl - Düşük HDL E<40mg/dl, K<50mg/dl - AKŞ>/= 110mg/dl - Bel çevresiE>102cm, K>88cm 3 ve üstü = METABOLİK SENDROM Eşlik eden: Mikroalbuminüri, Hiperürisemi, hiperleptinemi Eşlik eden: Mikroalbuminüri, Hiperürisemi, hiperleptinemi Tip II DM Bzk Glu. Tole. İns. Direnci. İns. Direnci. -HT -Obezite -TG>N ; HDL N ; HDL { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/8/2394232/slides/slide_16.jpg", "name": "Metabolik Sendrom NCEP (ATP III) NCEP (ATP III) - Hipertansiyon>/= 130/85 mmHg - TG>/= 150mg/dl - Düşük HDL E<40mg/dl, K<50mg/dl - AKŞ>/= 110mg/dl - Bel çevresiE>102cm, K>88cm 3 ve üstü = METABOLİK SENDROM Eşlik eden: Mikroalbuminüri, Hiperürisemi, hiperleptinemi Eşlik eden: Mikroalbuminüri, Hiperürisemi, hiperleptinemi Tip II DM Bzk Glu.", "description": "Tole. İns. Direnci. İns. Direnci. -HT -Obezite -TG>N ; HDL N ; HDL

17 HİPERTANSİYON: TEDAVİ 1.İlaç dışı tedavi (Yaşam şekli değiştirme ) 2.İLAÇLA TEDAVİ Hipertansiyon tipiHipertansiyon tipi Oluşan semptomlarOluşan semptomlar Hedef organ hasarıHedef organ hasarı Risk faktörlerinin bulunmasıRisk faktörlerinin bulunması Çocuğun yaşı Hipertansiyon evresi Önceki tedaviye alınan yanıt 3. Korunma: (HT ve Obezite) Obez çocuklar ileri yaşta HT, DM ve Ateros. = çocuklukta obesitenin önlenmesi (NHBPEP 2004; Luma,Spiotta 2006) (NHBPEP 2004; Luma,Spiotta 2006)

18 HİPERTANSİYON: TEDAVİ 1.İLAÇ DIŞI TEDAVİ (Yaşam şekli değiştirme) Diyet(Yağdan fakir, mineraller, tuzsuz)Diyet(Yağdan fakir, mineraller, tuzsuz) Kilo vermeKilo verme EgzersizEgzersiz Kötü alışkanlık kesilmesiKötü alışkanlık kesilmesi Diğer (uyku sorunları-stres giderme, solunum kontrolu)Diğer (uyku sorunları-stres giderme, solunum kontrolu) Çocuk ve adolesanlar için kesin kanıt yok Yaşam şekli, KB üzerine etkin olduğu verilerine dayalı (NHBPEP 2004; Luma,Spiotta 2006; Vogt 2004)

19 HİPERTANSİYON: TEDAVİ 1.İLAÇ DIŞI TEDAVİ (Yaşam şekli değiştirme) Diyet:Tuz kısıtlı diyet kilo vermede kolaylık Mineral: K, Mg, Folik asit, lif, ansature yağ  Yağ içeriği  Egzersiz: ÖNERİ: taze sebze- meyva ve düşük yağlı mandıra ürünlü, tuz kısıtlı diyet (NHBPEP 2004; DASH 2001) Veriler ışığında Ht ve KVS risk faktörleri için yararlı, önerilir. Ağırlık kaldırma dışında egzersizler önerilir. Kontrol altına alınmamış Evre II HT da yarışma sporları yasaklanır.

20 Semptomatik hipertansiyonSemptomatik hipertansiyon Sekonder hipertansiyonSekonder hipertansiyon hedef organ hasarıhedef organ hasarı Diyabetes mellitus (tip1 ve 2)Diyabetes mellitus (tip1 ve 2) İlaç dışı tedaviye yanıtsız hipertansiyonİlaç dışı tedaviye yanıtsız hipertansiyon Eşlik eden multiple KV risk (sigara, dislipidemi...) TEDAVİ HEDEFLERİ: * Eşlik eden tıbbi sorunlar yok ise KB <95 p * Eşlik eden tıbbi sorunlar var ise KB <90 p İLAÇLA TEDAVİ ENDİKASYONU

21 İLAÇLA TEDAVİ Erişkinde:Hasta ömür boyu sorunu olduğunu ilaç alınacağını bilir. Çocuklarda:HT uzun dönem sonuçları İlaçların büyüme gelişmeye etkisi belirsiz Hekim ilk ilacı etkisi/yan etkisi iyi bilinenlerden yapmalıdır. * Beta blokerler ve diüretikler güvenilir etkili (Task Force I ve II) * ACE-i, Ca kanal blokerleri, Angiotensin reseptör blokerleri ile deneyim artmış ve güvenilir.

22 İlaçla Tedavide Öneriler * İlaç dışı tedavi ile birlikte uygulanmalı * BASAMAK MODELİ (erişkin gibi) - tek ilaç düşük doz - etki düzeyi için doz arttırımı - yetersizlik ve yan etkide yanına ilaç ekleme - 20/10 mmHg den fazla KB azalması için kombinasyon? * UYUM SAĞLAMAK İÇİN UZUN ETKİLİ İLAÇ

23 ACE-i Ag R Blo Ca Kanal Bloker Beta blokerDiüretik Lipid meta. + -- Glukoz met -- Sol vent hip ++ - Egz tolerans - GFR ++0/+- Proteinüri +0/+- Sedasyon / depresyon - Elektrolit - + : olumlu etki- : olumsuz etki İLAÇ EK ETKİLERİ:

24

25 Rp. 1. Deliks tab. 5 mg s: 2x1 (6 mg/kg/gün, maks. 10 mg) 2. Metformin tab s: 2x500 mg (endokrin önerisi) ** Yaşam şekli düzenlemelerine özenle uyulacak. T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Tarih: 19/04/2012 Hasta Adı: R.K. 92 kg Ramipril: Blokage, Dicef, Race, Revil, Sandace Enalapril: (0.01-0.6 mg/kg/g) Enapril, Konveril, Vazolapril

26 Başka ne verebilirdik ACE-İnhibitörü--- Enapril, kaptopril Ca-kanal blokeri--- Amlodipin 2,5-5 mg/kg/G ARB- Losartan 0,7 mg/kg/G Diüretik Hidroklorotiazid 1-3 mg/kg/G

27 2 hafta önce ateş, boğaz ağrısı ile ÜSYE tanısı Dünden beri göz kapaklarında şişme ve bugün kırmızı idrar yapma, baş ağrısı. ÖZ-SOY GEÇMİŞ: Özellik yok Fizik Bakı: Ağırlık ve boy 50 p. KB: 135/90 mmHg (Evre-1) Bufissür ödem Diğer sistemler normal OLGU-RK 13 YAŞINDA, KIZ

28 İdrar : Makroskopik hematüri, Proteinüri: (+) Prot/kreatinin: 0,4 Sediment: Silme eritrosit Rutin kan: Normal, ESH: 48 mm/saat, Na, K, Cl, Ca, P: N üre:110mg/dl, kreatinin:1,2mg/dl, ürik asit:6mg/dl, C3:17mg/dl, ASO:600TÜ, Karın US: Bb.lerde hafif Ekojenite ↑, Renal doppler: Normal TELE: KTO> 0,5 Laboratuvar:

29 PSAGN (HT oligüri ve ödem) DİYET: Protein kısıtlı yeterli kalori içeren Rp: 1. Lasix amp. 20mg 2mlDIB S: 2 x 1 İV veya 20 dk ara ile ½ amp İV, (infüzyon?) Rp: Lasix Tb. 40mg.DIB S: 2 x 1tb PO Tanı: Geçirilmiş ÜSYE Makroskopik hematüri ÖdemHipertansiyonProteinüri Düşük C3 Yüksek ASO Volüm yükü

30 KN, 11 yaş erkek Baş ağrısı, kusma, çift görme yakınması ile başvurdu. Ağırlık ve boy 25-50 pc arası KB: 192/113 mmHg (evre-II-Ağır hipertansiyon) Femoral nabız zayıf Bacak KB: 165/97 mmHg Gözdibi bakısı: evre 3 retinopati Sol ventrikül hipertrofisi, aort koarktasyonu Proteinüri (+) Üre, kreatinin ve ürik asit düzeyleri artmış. TANI: Aort koarktasyonu

31 Semptomatik Evre-II HT YB koşullarında yakın izlem Na-nitroprussid infüzyonu (0,53-10 μg/kg/dk ) –0,1 μg/kg/dk başlanıldı. –3 μg/kg/dk düzeye kadar çıkıldı. Amlodipin (Norvacs 2x5 mg) eklendi. KB: 95 persantilin altına indirildi. İzleyen günlerde opere edildi.

32 Semptomatik Evre 2 HT Hastada uygulanan tedavi YOĞUN BAKIM İZLEMİ 24 saat arteryal kan basıncı monitorizasyonu Ağır HT komplikasyonlarının yakın izlemi yapılır İNTRAVEN Ö Z ORAL Na-nitroprussit Ramipril Esmolol Amilodipin Labetalol Alfa-metil dopa  KB değerleri 95 pc altına düşürülür.

33 1-17 Yaş Arası Ç ocuklarda Ağır Hipertansiyon tedavisi Esmolol Hydralazine Labetalol Nikardipine Nifedipine Sodyum Nitroprusside Klonidin Enalaprilat Fenoldopam Isradipin Minoksidil Sınıf İlaç β- bloker Vazodilatatör α ve β- bloker Kalsiyum Kanal Blokeri Vazodilatatör Santral α-agonist ACE inhibitörü Dopamine reseptör antagonisti Kalsiyum Kanal Blokeri Vazodilatatör Doz 100-500 μg/kg/dk Veriliş Yolu İV infüzyon 0,2-0,6 mg/kg/doz İV/İM Bolus:0,2-1,0 mg/kg/doz 40 mg/doza kadar çıkılır İnfüzyon:0,25-3.0 mg/kg 0,53-10 μg/kg/dk 1-3 μg/kg/dk 0,25 mg/kg max 0,5mg/kg İV bolus veya infüzyon İV infüzyon po 0,05-0,1 mg/doz 0,8 mg total doza Kadar tekrarlanabilir 0,2-0,8 μg/kg/dk 0,05-0,1 mg/kg/doz 0,1-0,2 mg/kg/doz po

34 BAŞARILI, SAYGIN VE MUTLU BİR HEKİMLİK HAYATI YAŞAMANIZI DİLEĞİYLE


"ÇOCUKTA HİPERTANSİYON veTEDAVİSİ Dr. Ahmet KESKİNOĞLU Ege Ün. Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi BD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları