Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Metabolik Sendrom Sınırlar ve Kararlar. Giriş ve Hedefler Bu sunum metabolik sendromun temel özelliklerini ve idaresini tartışıyor. Metabolik sendrom.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Metabolik Sendrom Sınırlar ve Kararlar. Giriş ve Hedefler Bu sunum metabolik sendromun temel özelliklerini ve idaresini tartışıyor. Metabolik sendrom."— Sunum transkripti:

1 Metabolik Sendrom Sınırlar ve Kararlar

2 Giriş ve Hedefler Bu sunum metabolik sendromun temel özelliklerini ve idaresini tartışıyor. Metabolik sendrom şu an neredeyse epidemik bir prevalansa sahip. Metabolik sendrom koroner,periferal vasküler ve CNS endotelyal hasarla sonuçlanır. Metabolik sendrom kesinlikle artmış CVD olayları ve ölüm riskiyle ilişkilidir. CVD risk faktör modifikasyonu metabolik sendromun kontrolünde anahtar role sahiptir. CNS = merkezi sinir sistemi; CVD = kardiyo vasküler hastalık. Malik S, et al. Circulation. 2004;110:1245-1250.

3 Metabolik Sendrom: Genel Tanım Metabolik sendrom birbiriyle ilişkili klinik ve biyokimyasal bozuklukların bir bütünüdür.İçerdikleri: –Abdominal obezite –Yükselmiş trigliserid ve düşük HDL-C (atherojenik dislipidemi) –Yükselmiş kan basıncı –Insulin direnci, glukoz intoleransıyla birlikte veya değil –Protrombotik ve proinflamatuar belirteçler (artmış CRP, fibrinojen, ve diğer koagulasyon faktörleri) HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol; CRP = C-reactive protein. Grundy SM, et al. Circulation. 2004;109:433-438.

4 Metabolik Sendromun Tanımları NCEP ATP III 1 WHO 1,2 Aşağıdakilerin üçü veya daha fazlası:Insulin direnci artı aşağıdakilerin 2 veya daha fazlası Bel çevresi>102 cm (>40 in) erkeklerde, >88 cm (>35 in) kadınlarda Santral Obezite: WHR >0.9 erkeklerde, >0.85 kadınlarda ve/veya BMI >30 kg/m 2 Trigliserid  150 mg/dLTrigliserid  150 mg/dL ve/veya HDL-C <35 mg/dL erkeklerde, <39 mg/dL kadınlarda HDL-C <40 mg/dL erkeklerde, <50 mg/dLkadınlarda TA  130/  85 mm HgTA  140/90 mm Hg AKŞ  110 mg/dLMikroalbuminüri: UAE  20  g/min veya albumin:kreatinin  30 mg/g NCEP ATP III = National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III; WHO = World Health Organization; IGT = impaired glucose tolerance; IFG = impaired fasting glucose; BMI = body mass index; WHR = waist-to-hip ratio; BP = blood pressure; FPG = fasting plasma glucose; UAE = urinary albumin excretion. 1. Grundy SM, et al. Circulation. 2004;109:433-438. 2. Alberti KG, Zimmet PZ. Diabet Med. 1998;15:539-553.

5 Metabolik Sendromun Tanımları IDF Santral obeziteyle birlikte aşağıdakilerin iki veya daha fazlası: Artmış trigliserid seviyesi: ≥150 mg/dL, veya bu lipid bozukluğu için spesifik tedavi uygulanması Azalmış HDL-C: <40 mg/dL erkeklerde ve <50 mg/dL kadınlarda, veya bu lipid bozukluğu için spesifik tedavi uygulanması. Artmış Kan Basıncı: Sistolik KB ≥130 veya diyastolik KB ≥85 mm Hg, veya daha önce tanımlanmış hipertansiyon için tedavi almış olmak. Artmış AKŞ: ≥100 mg/dL, veya daha önce tip 2 diabet teşhisi almak. Eğer 100 mg/dL’nin üzerindeyse, OGTT şiddetle önerilir ama sendromun varlığını kanıtlamak için şart değildir. IDF = International Diabetes Federation; OGTT = oral glucose tolerance test. International Diabetes Federation. Available at http://www.idf.org/webdata/docs/Metac_syndrome_def.pdf. Accessed June 10, 2005.

6 Country/Ethnic Group Waist Circumference* Europids In the USA, the NCEP ATP III values (102 cm, male; 88 cm, female) are likely to continue to be used for clinical purposes. Male  94 cm Female  80 cm South Asians Based on a Chinese, Malay, and Asian-Indian population. Male  90 cm Female  80 cm Chinese Male  90 cm Female  80 cm Japanese Male  85 cm Female  90 cm Santral Obezite Tanımlaması *In future epidemiologic studies of populations of Europid origin, prevalence should be given using both European and North American cutoff points to allow better comparisons. International Diabetes Federation. Available at http://www.idf.org/webdata/docs/Metac_syndrome_def.pdf. Accessed June 10, 2005.

7 Metabolik Sendromun Amerikada yetişkinlerdeki yaş ve etnik kökene göre prevalansı. *As defined by NCEP ATP III; NHANES III data. Park YW, et al. Arch Intern Med. 2003;163:427-436.

8 *Aged  50 years; components as defined by NCEP ATP III; NHANES III data. NHANES III = Third National Health and Nutrition Examination Survey; M = male; F = female. Adapted from Alexander CM, et al. Diabetes. 2003;52:1210-1214. Metabolik Sendrom?NoYes Total Diabet?NoYesNoYes Bel Çevresi >102 cm, M; >88 cm, F 34.418.582.086.055.0 Trigliserid ≥150 mg/dL18.05.177.872.142.8 HDL-C <40 mg/dL, M; <50 mg/dL, F 16.52.670.769.739.5 TA  130/  85 mm Hg 45.343.086.282.762.5 AKŞ >110 mg/dL6.283.030.990.227.2 Yaşlı Amerikan Yetişkinlerindeki* Metabolik Sendrom Komponentlerinin Prevalansı (%)

9 Gençlerde Metabolik Sendrom: Prevalans Yükseliyor 12-19 yaş arası,adolesanlar hakkında NHANES 3 verisi geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde: Metabolik Sendrom prevalansı bu yaş grubunda yüzde elliden daha fazla artmıştır.(%4.2'den %6.4'e kadar) Metabolik Sendrom erkeklerde daha yaygındır.(%9.1'e karşılık %3.7) Genel olarak,hakim olan Metabolik Sendrom prevalansı ortalama obezlerde %38.7 iken,aşırı obezlerde %49.7'dir. Adolesanlardaki prevalans,farklı ırklarda,kullanılan lipid eşik değerine göre önemli derecede değişebilir. *Population of 439 obese subjects aged from 4 to 20 years; modified National Cholesterol Education Panel Adult Treatment Panel III and World Health Organization definitions of metabolic syndrome; overweight and obesity defined by body mass index. 1. Duncan GE, et al. Diabetes Care. 2004;27:2438-2443. 2. Weiss R, et al. N Engl J Med. 2004;350:2362-2374.

10 İnsülin Direnci: Metabolik Sendromun Temel Sorunu – NCEP ATP III kriterlerinin hepsini taşıyan bireylerin çoğunda insuline direnç görülür. –Şeker hastalığı WHO kriterlerine göre metabolik sendromun teşhisinde zorunlu bir birleşenidir. –Şeker hastalığı ve obezite,metabolik sendromun altında yatan tanımlayıcı kriterdir. Grundy SM, et al. Circulation. 2004;109:433-438.

11 İnsülin Direnci CV Riskini Arttırıyor: San Antonio Kalp Çalışması *Quintile of insulin resistance adjusted for age, sex, ethnicity, LDL, triglycerides, HDL, systolic blood pressure, smoking, alcohol use, exercise, and waist circumference. DM = diabetes mellitus; CI = confidence interval; LDL = low-density lipoprotein; HDL = high-density lipoprotein. Hanley AJG, et al. Diabetes Care. 2002;25:1177-1184. CVD risk oranı ( %95 CI) Quintile 5 Quintile 4 Quintile 3 Quintile 2 0 1 2 345 İnsülinn direnci* P (trend) =.0185 İnsülin direnci ve 8 yıllık CV riski arasındaki bağlantı, altta DM ya da CVD olmayan 2600 vakada sonuçlandı.

12 İnsülin Direnciyle İlişkili CV Risk Faktörleri: Yüksek tansiyon Hiperinsulinemi Düşük HDL-C Yüksek trigliserid seviyesi Küçük, yoğun LDL partikülleri Yüksek Apo B Endotelyal disfonksiyon Düşük Apo A-1 seviyesi Yüksek fibrinojen seviyesi Yüksek PAI-1 seviyesi Yüksek CRP ve diğer inflamasyon belirteçleri Artmış kan akışkanlığı Mikroalbuminuri Hiperglisemi Apo = apolipoprotein; PAI-1 = plasminogen activator inhibitor-1. McFarlane SI, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86:713-718. Reusch JEB. Am J Cardiol. 2002;90(5A):19G-26G.

13 WOSCOPS: CAD Riski Metabolik Sendrom Kriterlerinin Sayısıyla Artıyor WOSCOPS = West of Scotland Coronary Protection Study; HR = hazard ratio. Adapted from Sattar N, et al. Circulation. 2003;108:414-419. n695207719841339352 0123401234 Metabolik sendrom özellikerinin miktarı

14 CRP artan seviyelerle, ek prognostik bilgi verir CRP, Metabolik Sendrom ve CV Sonuçları: Kadın Sağlığı Araştırması CV = cardiovascular. Ridker PM, et al. Circulation. 2003;107:391-397. P for trend <.0001

15 DECODE: Metabolik Sendrom ve Diabetik olmayan vakalarda Mortalite *Data are given as hazard ratios adjusted for age, cholesterol levels, and smoking. † These components are obesity, dyslipidemia, impaired glucose regulation, and hypertension. DECODE = Diabetes Epidemiology: Collaborative Analysis of Diagnostic Criteria in Europe. Adapted from Hu G, et al. Arch Intern Med. 2004;164:1066-1076. Sendrom Birleşenlerinin miktarı(vaka miktarı[bay/bayan]) Her Türlü MortaliteCVD MOrtalitesi erkekkadınerkekkadın  2 (1525/1488) 1.391.231.751.56  3 (543/534) 1.471.411.742.17 Hiperinsulinemi + her hangibiri  2 (677/727) 1.441.382.262.78 Hiperinsulinemia+ herhangi biri  3 (331/330) 1.431.491.982.74 Metabolik sendromun tüm mortalite riskleri ve kalpten ölümlerin riskinin bağlantısıyla meta-analizinin cinsiyetelere göre kohort 7 DECODE araştırması

16 KV Sağlık Seviyeleriyle, Metabolik Sendrom ve CVD Mortalitesi CV = cardiovascular. Katzmarzyk PT, et al. Arch Intern Med. 2004;164:1092-1097. Stres testinde alınan en yüksek oksijen seviyeleri

17 Women’s Ischemia Syndrome Evaluation (WISE) Vakalar ve Method: Şüpheli myokardiyal iskemi değerlendirilmesi nedeniyle koroner anjiografi çekilen 780 kadın BMI artı metabolik sendrom ve diabet varlığı yönünden sınıflandırıldı. Sonuçlar: Obezitenin eşlik etmediği Metabolik sendrom artmış 3 yıllık ölüm ve CV olay riskiyle ilişkilidir. Metabolik sendromlu kadınların sağkalımları 4 yıl azalmıştır. Metabolik sendrom sadece belirgin anjiografik CAD olduğunda 4 yıllık CV riskini öngörür. 1. Kip KE, et al. Circulation. 2004;109:706-713. 2. Marroquin OC, et al. Circulation. 2004;109:714-721.

18 Metabolik Sendrom için Tedavi Hedefleri (NCEP ATP III) Atherojenik dislipidemiyi düzelt –Tedavinin ana hedefi olsa dal, sadece LDL-C düşürülmesi çok karlı olmaz. Hipertansiyonu düzelt Protrombotik durumlar için aspirin başla İnsülin direncini düzelt –Kilo ver –Artmış fiziksel aktivite –İnsülin direncini azaltan ilaçların CAD riskini düşürdüğü henüz ispatlanamamıştır. Tip 2 DM oluşursa, kontrol altına al National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III. Circulation. 2002;106:3143-3421.

19 Metabolik Sendromda Yaşam Stili Değişimleri (NCEP ATP III) Başarılı yaşam stili değişiminden kazanılan en büyük yarar,metabolik sendrom teşhisi konulan insanlarda görülür. TLC (therapeutic lifestyle changes ) bu tip hastalar için kullanılan uygun bir kısaltmadır. National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III. Circulation. 2002;106:3143-3421.

20 TLC’nin Önemli Bileşenleri (NCEP ATP III) *For example, approximately 45 minutes of walking (3 mph) or 25-30 minutes of jogging (5 mph) = 200 kcal expenditure. National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III. Circulation. 2002;106:3143-3421. BirleşenlerTavsiyeler LDL-C–yüksek besin doymuş yağ<%7 total kalorinin diet kolestrolü<200 mg/d LDL-C düşürülmesi için terapatik seçenekler bitki stanols/sterolsGünde 2 g yüksek viscous (soluble) fiberGünde 10-15 g Toplam kaloriler İstenilen kiloya ulaşmak ve sürdürmek için,alınan kaloriye dikkat edin/kilo alımını engelleyin Fiziksel aktiviteler Her gün 200 kalori yakmak için uygun bir egzersin programı yapın

21 TLC Diyeti için Tavsiyeler *NCEP ATP III allows an increase of total fat to 35% of total calories and a reduction in carbohydrate to 50% for persons with metabolic syndrome. Any increase in fat intake should be in the form of either polyunsaturated or monounsaturated fat. † Carbohydrate should derive predominantly from foods rich in complex carbohydrates, including grains, especially whole grains, fruits, and vegetables. National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III. Circulation. 2002;106:3143-3421. Birleşenlertavsiyeler Polyunsaturated fatTüm kalorinin yüzde 10’una kadar Monounsaturated fatTüm kalorinin yüzde 20’sine kadar Toplam yağTüm kalorinin yüzde 25-35’ine kadar karbonhidratTüm kalorinin yüzde 60’ına kadar Dietary fiberHer gün20-30 g proteinTüm kalorinin yaklaşık yüzde 15’i

22 Metabolik Sendromun İlaç Tedavisi (NCEP ATP III) Hastanın riskini saptayın LDL-C amacına ulaşın Atherojenic dislipidemi’yi düzeltin Non  HDL-C amacına ulaşın –Yüksek trigliserid’li hastalar için ikinci hedef (≥200 mg/dL); non– HDL-C hedef = LDL-C hedef + 30 mg/dL Düşük HDL-C seviyesini yükseltin National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III. Circulation. 2002;106:3143-3421.

23 *It is advised that intensity of therapy be sufficient to achieve at least a 30% to 40% reduction of LDL-C. Adapted from Grundy SM, et al. Circulation. 2004;110:227-239. Metabolik Sendrom için LDL-C’nin bitimi, TLC ve İlaç Terapisi Risk kategorisiÇok yüksek CADEvet CAD riski eşitevet CAD riski faktörüMetabolik risk faktörünü çarpın, özellikle triglycerides  200 mg/dL ve non–HDL-C  130 mg/dL with HDL-C <40 mg/dL 10-yıl risk (%)N/A Tedavi Yolları LDL-C treatment threshold (mg/dL) Initiate TLC  100 Initiate medication  100 <100 (optional*) LDL-C treatment goal<100 <70 (optional)

24 Metabolik Sendromlu ve Sendromsuz hastalarlardaki Statin tedavisinin Başarı Oranı: MERCURY I *P<.0001 and † P<.0125 vs RSV 10 mg. RSV = rosuvastatin; ATV = atorvastatin; SIM = simvastatin; PRA = pravastatin. Stender S, et al. Diabetes Obes Metab. 2005;7:430-438. * * * * † * * Metabolic SyndromeNo Metabolic Syndrome Drug and Daily Dose

25 Metabolik Sendromlu hastalardaki Statin tedavisinin lipidlere etkisi: STELLAR RSV = rosuvastatin; ATV = atorvastatin; SMV = simvastatin; PRV = pravastatin. Deedwania PC, et al. Am J Cardiol. 2005;95:360-366.

26 COMETS: Metabolik Sendrom’da beklenen ara : 6 haftada sonuçlanır. * † NS *P <.001 vs ATV † P <.05 vs ATV COMETS = Comparative Study with Rosuvastatin in Subjects with Metabolic Syndrome; NS = not significant. Stalenhoef AF, et al. Eur Heart J. 2005;26:2664-2672.

27 COMETS: 12 haftada sonuçlanır * † NS *P<.001 vs ATV † P<.05 vs ATV NS = not significant. Stalenhoef AF, et al. Eur Heart J. 2005;26:2664-2672.

28 Ana hedef: Rimonabant tedavisinin kilo kaybı ve lipid seviyeleri üzerine olan sonuçlarını hesapla Tedavi araları ve hedefler: 1036 dislipidemik hasta BMI (27-40 kg/m 2) 5 mg/d veya 20 mg/d rimonabant veya placebo 1 yıl boyunca Hastalardan aldıkları kaloriyi 600 kalori/d düşürmeleri istendi. Ana son noktalar: 1. yılda, kilo kaybı  5% ve ≥10% ve lipid profilleri değişti RIO-LIPIDS Vaka Bulma RIO = Rimonabant in Obesity. Despres J-P. Presented at the American College of Cardiology Scientific Session 2004. March 9, 2004; New Orleans, La. Dislipidemili obez hastalar için selektif CB1-reseptor blokeri rimonabant tedavisinin rastgele, kontrollü çalışması

29 RIO-LIPIDS Vaka Sonuçları Kilo kaybı  5% P<.001 for high-dose vs placebo. Rimonabant 20 mg/d Rimonabant 5 mg/d Placebo Kilo kaybı  10% P<.001 for high-dose vs placebo. Rimonabant 20 mg/d Rimonabant 5 mg/d Placebo Despres J-P. Presented at the ACC Scientific Session 2004; March 9, 2004; New Orleans, La. Late Breaking Clinical Trials II. Available at: www.clinicaltrialresults.org/home.htm.

30 RIO–North America ve RIO–Europe: Rimonabant 20 mg/d vs Placebo sonuçları *P<0.001. † P=0.001. 1. Pi-Sunyer X. Presented at the AHA Scientific Sessions 2004; November 8, 2004; New Orleans, La. 2. Van Gaal L. Presented at the ACC Scientific Sessions 2005; March 8, 2005; Orlando, Fla. Parameter Change RIO-North America (1 Year) 1 RIO-Europe (2 Years) 2 PlaceboRimonabantPlaceboRimonabant * Kilo (kg)-2.8-8.7 * -2.5-7.2 Bel çevresi(cm)-3.9-8.2 † -3.4-7.5 HDL-C (mg/dL)+7.2+16.1 † N/A HDL-C (%)N/A +16.8+28.2 Trigliserid (mg/dL)+4.1-11.5N/A Trigliserid (%)N/A +6.3-8.8 Metabolik sendromlu hastalardaki değişimin %si -2.5-13.7-20-50

31 *As defined by the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III. † A program of diet and exercise designed to achieve loss of  7% of body weight and  150 minutes a week of moderate physical activity. ‡ P<.001 vs placebo. § P<.05 vs placebo. ILC = intensive lifestyle change. Adapted from Orchard T, et al. Ann Intern Med. 2005;142:611-619. Metabolic Sendrom Komponenti* Cumulative Incidence (%) at 3 Years In Patients With No Metabolic Syndrome at Baseline In Patients With Metabolic Syndrome at Baseline PlaceboMetforminILC † PlaceboMetforminILC † Bel çevresi üst sınır 3315 † 8‡8‡ 9389 ‡ 81 § Düşük HDL-C7067688779 ‡ 78 § Yüksek TG273018 ‡ 737260 ‡ Yüksek AKŞ4029 † 28 ‡ 7460 ‡ 55 ‡ Yüksek TA414435 ‡ 818068 ‡ Metabolik Sendromda Metformin veya Yoğun Hayat Tarzı değişikliğinin etkileri: Diabet Önleme Program Vakası

32 Metabolik Sendromlu hastalardaki MI insidanslarındaki Bezafibrate vs Placebo etkileri *Sustained-release formulation of bezafibrate. † Fatal or nonfatal MI or sudden death. MI = myocardial infarction; BIP = Bezafibrate Infarction Prevention. Adapted from Tenenbaum A, et al. Arch Intern Med. 2005;165:1154-1160. Outcome Percent of Patients HRP Value Bezafibrate Retard* 400 mg/dPlacebo Nonfatal MI9.513.80.670.009 Fatal MI1.91.51.260.60 All MI11.115.20.710.02 Sudden death3.43.60.950.80 Primary BIP end point † 14.118.40.750.03

33 AHA/NHLBI Klinik Yönetim: Hayat Tarzı Risk Faktörleri Metabolik Sendrom tanısı için Modifiye NCEP ATP III kriterleri: AKŞ sınırı 100 mg/d’ye düşürüldü. Hayat Tarzı Faktörlerinin Yönetimi Abdominal obesite: Kilo verme 7% ile 10% a kadar. –Mümkünse hedef BMI ve bel çevresine ulaşmak için daha fazla. Fiziksel İnaktivite: Düzenli orta zorlukta aerobik aktivite. Atherojenik diet: Doymuş yağ,kolestrol alımının azaltılması AHA = American Heart Association; NHLBI = National Heart, Lung, and Blood Institute. Grundy SM, et al. Circulation. 2005;112:2735-2752.

34 AHA/NHLBI Klinik Yönetim: Metabolik Risk Factörleri Atherojenik dislipidemi Ana hedef: yükselmiş LDL-C İkinci Hedef: yükselmiş non–HDL-C. Tedavi* hedefleri –Yüksek riskli hastalar: <130 mg/dL (<100 mg/dL çok yüksek riskli hastalar için) –Orta-Yüksek riskli hastalar: <160 mg/dL (<130 mg/dL optional) –Orta riskli hastalar: <160 mg/dL –Düşük riskli hastalar: <190 mg/dL Üçüncü hedef: düşmüş HDL-C; spesifik bir hedef değil *The first option to achieve the non–HDL-C goal is to intensify LDL-C–lowering therapy. The second is to add a fibrate (preferably fenofibrate) or niacin. Grundy SM, et al. Circulation. 2005;112:2735-2752.

35 AHA/NHLBI Klinik Yönetim: Metabolik Risk Faktörleri (Cont’d) Yükselmiş TA: TA’yı <140/90 mm Hg a düşürün (diabet veya kronik böbrek hastalıklarında <130/80 mm Hg); mümkün olduğunca hayat tarzı değişiklikleri ile. Artmış Glukoz: AKŞ (  100 mg/dL), diabet gelişimini önlemek; kilo vermesi ve fiziksel aktiviteyi arttırması için cesaretlendirin. Diabetlilerde HbA1c’yi <7.0% olacak şekilde tedavi edin. Protrombotik durum: Yüksek riskli hastalara az doz aspirin ile tedavi edin. Ortalama yüksek riskli hastalar için danışın. Atherosklerotik CVD’li hastalarda, aspirin kontrendike ise clopidogreli düşünün. Grundy SM, et al. Circulation. 2005;112:2735-2752.

36 Metabolik Sendrom: A Range of Research Challenges… Kilo verme ve fiziksel aktivite arttırma method ve stratejileri Sendromun genetik ve metabolik etkenlerini tanımlamak Risk yönetimini geliştirmek Dislipidemilerin hepsinde uygulanan tedavilerin geliştirilmesi İnsülin direncine karşı tedavinin geliştirilmesi Proinflamatuar durumun metabolik sendrom ve CAD daki rolünü tanımlamak ve spesifik anti-inflamatuar ilaçlar geliştirmek. Grundy SM, et al. Circulation. 2005;112:2735-2752.

37 Sonuçlar Metabolik Sendrom ilişkili klinik ve biyokimyasal faktörlerin artmış CVD riskiyle olan bütünüdür. Metabolik sendrom US yetişkinlerinin 25%ini etkiler Metabolik sendromun ana bileşeni Insulin direncidir. Metabolik sendromla ilişkili kardiyovasküler risk çok yüksektir. Metabolik Sendromlu hastalar hayat tarzı (TLC) düzenlemelerinden büyük fayda görürler. Metabolik sendromlu hastalar Statin tedavisinden fayda görürler. Endocannabinoid reseptor blockerleri metabolik sendromla ilişkili obezitenin tedavisinde kullanılacak yeni nesil ilaçlar olabilir.

38 List of Abbreviations 4SScandinavian Simvastatin Survival StudyIFGimpaired fasting glucose AFCAPS/ CAPS Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Protection Study IGTimpaired glucose tolerance AHAAmerican Heart AssociationLDLlow-density lipoprotein ApoapolipoproteinMCEmajor coronary event BMIbody mass indexMERCURY Measuring Effective Reductions in Cholesterol Using Rosuvastatin Therapy BPblood pressureMImyocardial infarction CADcoronary artery diseaseNCEP ATP III National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III CIconfidence intervalNHANES IIIThird National Health and Nutrition Examination Survey COMETS Comparative Study with Rosuvastatin in Subjects with Metabolic Syndrome NHLBINational Heart, Lung, and Blood Institute CRPC-reactive proteinOGTToral glucose tolerance test CVcardiovascularPAI-1plasminogen activator-inhibitor 1 CVDcardiovascular diseaseRIORimonabant in Obesity DECODE Diabetes Epidemiology: Collaborative Analysis of Diagnostic Criteria in Europe RRrelative risk DMdiabetes mellitusSTELLAR Statin Therapies for Elevated Lipid Levels compared Across Doses to Rosuvastatin ESendocannabinoid systemTLCtherapeutic lifestyle changes FPGfasting plasma glucoseUAEurinary albumin excretion HDLhigh-density lipoproteinVLDL-Cvery-low-density lipoprotein cholesterol HDL-Chigh-density lipoprotein cholesterolWHOWorld Health Organization HRhazard ratioWHRwaist-to-hip ratio IDFInternational Diabetes FederationWOSCOPSWest of Scotland Coronary Protection Study Icons on slides 8 and 11 courtesy of IIT Bombay.


"Metabolik Sendrom Sınırlar ve Kararlar. Giriş ve Hedefler Bu sunum metabolik sendromun temel özelliklerini ve idaresini tartışıyor. Metabolik sendrom." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları