Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Proje Şube Müdürlüğü TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA EŞLEŞTİRME (TWINNING)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Proje Şube Müdürlüğü TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA EŞLEŞTİRME (TWINNING)"— Sunum transkripti:

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Proje Şube Müdürlüğü TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA EŞLEŞTİRME (TWINNING) MEKANİZMASI ŞUBAT 2015

2 1.TWINNING NEDİR? 2.TWINNING BAŞVURUSU 3.TWINING SÜRECİNİN BAŞLICA AKTÖRLERİ (TEMEL KAVRAMLAR) 4.TWINNING MEKANİZMASININ İŞLEYİŞİ VE SÜREÇLERİ 5.TWINNING KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER SUNUM PLANI

3 AB’nin gelecekteki üye ülkeleri olarak, aday ülkelerin Topluluk mevzuatını uygulayabilmeleri için gerekli adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik teknik destek mekanizması. Başlangıç →1998 Türkiye → 2002 TWINNING NEDİR?

4 AB tarafından aday ülkelere verilen mali destek kapsamında yer alan bir "mekanizma" dır. Bu mekanizma; aday ülkelerin kısmen de olsa uyum sağlamış oldukları AB müktesebatını etkin bir şekilde uygulayabilmelerini için AB tarafından 1998 yılında geliştirildi.

5 EŞLEŞTİRME SÜRECİNİN BAŞLICA AKTÖRLERİ *Desteği Sağlayan Üye Devlet Kurumundaki “Proje Lideri” (Project Leader-PL) *Türkiye’de Projeden Yararlanan Kurumdaki “Proje Lideri” *Desteği Sağlayan Üye Devlet Kurumundan Gelen “Yerleşik Eşleştirme Danışmanı” (Resident Twinning Advisor-RTA) * Türkiye’de Projeden Yararlanan Kurumdaki “Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili” (Counterpart)

6 PROJE LİDERLERİ *Kurum adına karar verme *Sorunları ve olası çözümleri bütün olarak değerlendirebilme *Sorunu üst düzeyde çözebilme *Her ikisi de projenin etkin olarak yürütülmesinin denetiminden sorumlu ve dolayısıyla insan ve malzeme kaynakları üzerinde tam yetkili *Danışman değil, projenin uygulanmasını yönetir.

7 YERLEŞİK EŞLEŞTİRME DANIŞMANINDA ARANMASI GEREKEN ÖZELLİKLER *AB mevzuatı ve uygulaması konusunda deneyimli olmalı *Çalıştığı üye devletin bu alandaki uygulamalarını iyi bilmeli *Aday ülkelerde bu konuda çalışmış olmalı *Avrupa Komisyonu, üye devletler ve aday ülkeler nezdinde güçlü bir ilişkiler ağı bulunmalı *İyi İngilizce bilmeli *İletişime açık olmalı *Ait olduğu üye devlet kurumunun proje lideri ile uyumlu olmalı *Türkiye’nin katılım öncesi süreçteki sosyal ve kültürel ortamına çok yabancı olmamalı

8 YERLEŞİK EŞLEŞTİRME DANIŞMANI MUADİLİ *Yerleşik eşleştirme danışmanı ile birlikte çalışma *Projenin koordinasyonu ve yönetimi *Uygulamaya ve kurumsal düzene ilişkin bilgiye sahip *Teknik uzman

9 EŞLEŞTİRME SÜRECİNİN DİĞER AKTÖRLERİ *Üye Ülkedeki Muadil Kurumdan Kısa Dönem için Gelen Uzmanlar *Üye Ülkedeki Eşleştirme Ulusal İrtibat Birimi, Türkiye’deki “Ulusal Yardım Koordinatörü: AB Bakanlığı” *Türkiye’deki Merkezi Finans ve İhale Birimi *Avrupa Komisyonu ve Türkiye’deki Delegasyon

10 MFİB : Merkezi Finans ve İhale Birimi * Sözleşmelerin hazırlanması: -Kontrattaki bütçe hususlarının değerlendirilmesi -Prosedüre ilişkin hususların değerlendirilmesi -Eşleştirme kontratının parafe edilmesi ve imzalanması

11 MFİB : Merkezi Finans ve İhale Birimi * İhale Makamı olarak: - İhalelerin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine göre yürütülmesi - Finans/prosedür açısından uygunluğu kontrol eder - Zeyilnameleri (addendum) onaylar - Mali raporların uygunluğunu kontrol eder - Ödemeleri yapar (ödeme kuruluşu) - Özel sektör girdilerinin ihale ve sözleşmesi (eğer üye ülke MFİB’den özel sektör girdilerinin ihalesini [ve duruma göre ödemeleri] kendi adına gerçekleştirmesini isterse.) MFİB bu talebi kabul ederse, PRAG Satın Alma kurallarını uygular.

12 Avrupa Komisyonu ve Delegasyonun Rolü *Programlama *Şeffaflığın, seçim sürecinde eşitliğin ve bu mekanizmanın etkinliğinin korunması *Kontrat hazırlamada destek *İzleme *Avrupa Birliğinin tanınırlığı ve görünürlüğü.

13 EŞLEŞTİRME MEKANİZMASININ İŞLEYİŞİ ve SÜREÇLERİ

14 İyi Bir Proje Fişi Nasıl Olmalıdır? *Uygulanacak müktesebat çok iyi bir şekilde tespit edilmelidir. *Sadece teorik olarak değil ağırlıklı olarak uygulamaya dönük 3-5 hedef seçilmelidir. *Mevcut kurumsal yapı en iyi şekilde tanıtılmalıdır. *Gerçek durum ve hedef kitle tanımlanmalıdır. *Hangi araçların kullanılacağı sözleşme hazırlama sahasına bırakılmalıdır. * Projede çalışacak uzmanların profili verilmelidir. *Faydalanıcı kurumun projeyi sahipleneceğinin üzerinde durulmalıdır. *Projede yer alacak yerel kadro ve eğitilecek hedef kitlenin devamlılığı ile mali sorumluluklar garantilenmelidir. *Projenin uygulanması için gerekli siyasi desteğin sağlandığı ortaya konulmalıdır.

15 EŞLEŞTİRME SÜRECİSüreçDoküman Sorumlu Kuruluş Süre Proje Fişlerinin hazırlanması Proje Fişi Kamu Kurumları Ekim-Nisan Proje Fişlerinin Kontrolü Proje Fişi AB Bakanlığı+AB Delegasyonu Finansman Zaptının Onayı ve İmzalanması Finansman Zaptı MFİB+AB Delegasyonu+AB Bakanlığı+Avrupa Komisyonu Kasım Proje Fişlerinin Sirkülasyonu Eşleştirme Proje Fişi Avrupa Komisyonu Üye Devletlerin Yazılı Önerilerini Sunması Yazılı öneriler Üye Devlet Ulusal İrtibat Noktaları+ Kurumları Yaklaşık 8 Hafta Önerilerin Türk kamu kurumlarına iletilmesi Yazılı öneriler AB Bakanlığı Yazılı Öneri Nihai Teslim Tarihi

16 EŞLEŞTİRME SÜRECİ SüreçDoküman Sorumlu Kuruluş Süre Seçim Komitesi Toplantıları Sözlü sunuşlar + Soru-cevap AB Bakanlığı Yazılı öneri nihai teslim tarihi+ 2 hafta Seçim Sonuçlarının Bildirilmesi Seçim Kriterleri Tablosu AB Bakanlığı+kamu kurumları Sözlü sunuş+3 hafta Kontratın Hazırlanması Taslak Kontrat Üye devlet+faydalanıcı ülke (MFİB, AB Bakanlığı, AB Delegasyonu) Seçim sonucunun bildirimi+14 hafta Kontratın Onaylanması Yazılı onay Avrupa Komisyonu Taslak Kontrat Hazırlık Süreci+4 hafta Kontratın İmzalanması Kontrat Üye devlet+faydalanıcı ülke+proje lideri+siyasi kişiler Projenin uygulanması Ara raporlar+final raporu Proje yönlendirme komitesi Maksimum 24 ay

17 EŞLEŞTİRME SÜRECİ SüreçDoküman Sorumlu Kuruluş Süre Uygulama- Proje aktiviteleri Kontrat Faydalanıcı ülke+üye ülke Proje süresi 12-24 ay Yönlendirme Komitesi toplantıları Çeyrek Raporlar Faydalanıcı ülke+üye ülke 3 ayda bir İzleme İzleme Raporları Ulusal IPA Ko. (AB Bakanlığı) Faydalanıcı ülke kurumları 6 ayda bir Sektörel Ara Değerlendirme Raporları Ulusal IPA Ko. (AB Bakanlığı) Ara Değer. Ekibi Her yıl Nihai Raporun hazırlanması Nihai Rapor Faydalanıcı ülke+üye ülke Projenin bitişinden 1 ay önce Nihai Raporun onaylanması Nihai Rapor AB Bakanlığı+ MFİB+AB Türkiye Delegasyonu

18 EŞLEŞTİRME KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK NEDİR ?

19 SAĞLANAN DESTEK NEDİR ? * Üye devlette bulunan muadil kurumdan gelen bir uzmanın uzun dönem Türkiye’de bulunması, * Bu uzmandan farklı olarak kısa dönem-orta dönem uzmanların gelmesi, * Seminer, çalışma toplantısı, staj, eğitim vb. yapılması, * Yazılım, dokümantasyon temini, * Tercümedir.

20 EŞLEŞTİRME SÜRECİ TEK TARAFLI BİR SÜREÇ Mİ ? Türkiye’nin (özellikle projeden faydalanan kurumun) da önemli katkılar sağlaması gereken bir süreçtir. EŞLEŞTİRME : ORTAK PROJE

21 TÜRKİYE’NİN (PROJEDEN FAYDALANAN KURUMUN) KATKILARI * Siyasi destek (political commitment) Uygulama düzeyinde destek Eşleştirme kontratının (twinning contract) ortak hazırlanması Eşleştirme kontratı çerçevesinde ortak bir “çalışma planı” çıkarılması (tarafların yetki ve sorumluluklarını ve projenin başarısını ölçecek açık net başarı kriterlerini içermeli)

22 TÜRKİYE’NİN (PROJEDEN FAYDALANAN KURUMUN) KATKILARI Sağlanacak Olanaklar : - Ofis - Telefon (yurtiçi ve dışı konuşma masrafları) - Faks - Fotokopi - Bilgisayar - Sekreter Desteği - İstenilen bilgi/doküman temini

23 TÜRKİYE’NİN (PROJEDEN FAYDALANAN KURUMUN) KATKILARI Proje çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, finansmanı kurum sağlamaktadır.

24 Yerleşik Eşleştirme Danışmanlarına Destek * Vergi muafiyeti, * Çalışma ve oturma izinleri, * Arabalarının geçici ithali ve ihracı * Ev eşyalarının geçici ithali ve ihracı * Ayrıca, danışmanların gerekli izinleri alması için proje sahibi kurumun yazması gereken resmi yazılar

25 Yararlı Web Siteleri www.ab.gov.trwww.ab.gov.tr (Hibe Duyuruları Bölümü) www.ab-ilan.comwww.ab-ilan.com (Tüm Proje Teklif Çağrısı Duyuruları & Yararlı Bilgiler) www.cfcu.gov.trwww.cfcu.gov.tr (Merkezi Finans ve İhale Birimi Web sitesi/ İhaleler, duyurular) www.abgs.gov.trwww.abgs.gov.tr (AB Bakanlığı/Çalışma Alanları)

26 TEŞEKKÜR EDERİM Soru ve İrtibat proje.diab@icisleri.gov.tr


"T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Proje Şube Müdürlüğü TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA EŞLEŞTİRME (TWINNING)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları