Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Elektronik İhale Uygulamaları (e-ihale) -EKAP İlişkisi (e İhaleye Hazırlık Aşaması) Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Elektronik İhale Uygulamaları (e-ihale) -EKAP İlişkisi (e İhaleye Hazırlık Aşaması) Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Elektronik İhale Uygulamaları (e-ihale) -EKAP İlişkisi (e İhaleye Hazırlık Aşaması) Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı) ausenmez24@gmail.com

2 2Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Kanununun Uygulama İlkeleri (EKAP İlişkisi) İdareler, ihalelerde; İdareler, ihalelerde; saydamlığı, saydamlığı, rekabeti, rekabeti, kamuoyu denetimini, kamuoyu denetimini, sağlamalıdır. sağlamalıdır.

3 3Alattin ÜŞENMEZ Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde; Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde; --ihale dokümanının ve ilanın hazırlanması, --dokümanların verilmesi, **katılım ve yeterliğe ilişkin belgelerin sunulması, --tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, **ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, -- kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi, **sözleşmenin imzalanması gibi ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimlerin kısmen veya tamamen, ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimlerin kısmen veya tamamen, Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformunu kurmuş bulunmaktadır. Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformunu kurmuş bulunmaktadır.

4 4Alattin ÜŞENMEZ EKAP Gerçekleşme Sürüm Planı Sürüm 1.0 1 Eylül 2010 Sürüm 1.1 1 Aralık 2010 Sürüm 1.2 1 Mart 2011 Diğer Sürümler

5 5Alattin ÜŞENMEZ İdareler (e ihale kaydı) İdarelerin Elektronik İhale Sistemine dahil olabilmeleri için EKAP’a kayıt olmaları gerekmektedir.. Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler Mahalli İdareler Mahalli İdareler Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT) Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT) Sosyal Güvenlik Kurumları Sosyal Güvenlik Kurumları Diğer İdareler Diğer İdareler Döner Sermaye İşletmeleri Döner Sermaye İşletmeleri √ EKAP Kaydı √ Protokol Hazırlama √ Kurum Onayı √ Protokol İzleme

6 6Alattin ÜŞENMEZ İstekliler (e ihale kaydı)-Zorunluluk İsteklilerin Elektronik İhale Sistemine dahil olabilmeleri için EKAP’a kayıt olmaları gerekmektedir. Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler Kurum – Kuruluş İstenilen Belgeler: √ EKAP Kaydı √ Protokol Hazırlama √ Kurum Onayı √ Protokol İzleme Gerçek Kişi Tüzel Kişi Kurum - Kuruluş Oda Kayıt Belgesi Oda Kayıt Belgesi İmza Beyannamesi İmza Beyannamesi İmza Sirküleri İmza Sirküleri Vekil İmza Beyannamesi Vekil İmza Beyannamesi Vekâletname ve – İmza Beyannamesi Vekâletname ve – İmza Beyannamesi

7 7Alattin ÜŞENMEZ Platform Sorumlusunun Yetkileri Platform sorumluları, Platform sorumluları, ***ihale sürecinde yer alacak tüm kullanıcı/kullanıcıları tanımlamaya ve bu kişilerin bilgilerinde değişiklik yapmaya yetkilidir. ***ihale sürecinde yer alacak tüm kullanıcı/kullanıcıları tanımlamaya ve bu kişilerin bilgilerinde değişiklik yapmaya yetkilidir. *** Platform sorumlularının ikisinin aynı anda değişmesi durumunda, *** Platform sorumlularının ikisinin aynı anda değişmesi durumunda, değişikliğe ilişkin belgeler posta yolu ile ya da elden Kuruma ulaştırılmalıdır. değişikliğe ilişkin belgeler posta yolu ile ya da elden Kuruma ulaştırılmalıdır.

8 8Alattin ÜŞENMEZ EKAP’ın 1.0 Sürümü (01 Eylül 2010 tarihi) Kamu İhale Kurumu tarafından Kamu İhale Kurumu tarafından EKAP’ın 1.0 sürümü ile elektronik ihalenin alt yapısı oluşturulmuştur. Söz konusu 1.0 sürümünde, Söz konusu 1.0 sürümünde, ***Kanun kapsamındaki bütün ihaleler için ihale dokümanlarının hazırlanması; ***ilgili uygulama yönetmeliklerine, ***tip idari şartnamelere, sözleşme tasarılarına ve standart formlara uygun olarak EKAP üzerinden sağlanmaya başlanmıştır. Ayrıca, hazırlanan dokümanlardan ihale ilanı otomatik olarak oluşturulmaktadır. Ayrıca, hazırlanan dokümanlardan ihale ilanı otomatik olarak oluşturulmaktadır.

9 9Alattin ÜŞENMEZ İhalelere katılmak isteyenler belirli kriterlere göre ilan arayabilirler, İhalelere katılmak isteyenler belirli kriterlere göre ilan arayabilirler, İlgilenebilecekleri ihale fırsatlarından e-posta yoluyla anında haberdar olup özel mesaj ve bildirim alabilirler, İlgilenebilecekleri ihale fırsatlarından e-posta yoluyla anında haberdar olup özel mesaj ve bildirim alabilirler, İhale dokümanı EKAP üzerinden ücretsiz indirilebiliyor, ancak bu durum istekli olabilecek sıfatını kazandırmamakta. İhale dokümanı EKAP üzerinden ücretsiz indirilebiliyor, ancak bu durum istekli olabilecek sıfatını kazandırmamakta. Bu nedenle; Bu nedenle; İhaleye katılabilmek için idareden dokümanın satın alınması gerekmekte. EKAP’a 100.000 civarında isteklinin kaydolması beklenilmektedir. EKAP’a 100.000 civarında isteklinin kaydolması beklenilmektedir. 1 Eylül 2010 Tarihi İtibariyle (I. Aşama) İsteklilerce Yapılan İşlemler) (İsteklilerce Yapılan İşlemler)

10 10Alattin ÜŞENMEZ GİB-vergi borcu sorgulaması, GİB-vergi borcu sorgulaması, (KİK Tebliğine göre değerlendirme yapılması şeklinde sonuç vermekte) (KİK Tebliğine göre değerlendirme yapılması şeklinde sonuç vermekte) SGK – prim borcu sorgulaması, SGK – prim borcu sorgulaması, (KİK Tebliğine göre değerlendirme yapılması şeklinde sonuç vermekte) Bilanço ve gelir tablosu sorgulaması, Bilanço ve gelir tablosu sorgulaması, MERNİS–ihale komisyonu üyeleri–istekli MERNİS–ihale komisyonu üyeleri–istekli akrabalık derecesi sorgulaması,(Uygulamaya Geçirilemedi) 1 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle (EKAP’ta 2. Aşama)

11 11Alattin ÜŞENMEZ EKAP’ta e İmzanın Önemi EKAP üzerinden doküman indirerek istekli olabilecek sıfatını kazanmak ve e-teklif sunmak için e-imza kullanılması zorunludur. EKAP üzerinden doküman indirerek istekli olabilecek sıfatını kazanmak ve e-teklif sunmak için e-imza kullanılması zorunludur. e-imza sahibinin, KİK ile imzalanan protokolde; e-imza sahibinin, KİK ile imzalanan protokolde; Gerçek veya tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişinin olması gerekmektedir.

12 12Alattin ÜŞENMEZ Elektronik İmzanın Temin Edileceği Yerler Güvenli Elektronik İmza, Güvenli Elektronik İmza, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş ***Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) veya mobil iletişim (GSM) operatörlerinden temin edilebilir.

13 13Alattin ÜŞENMEZ Elektronik İmzanın Temin Edileceği Yerler ( Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS))

14 14Alattin ÜŞENMEZ Elektronik İmzanın Temin Edileceği Yerler (GSM) operatörleri)

15 15Alattin ÜŞENMEZ 1 Mart 2011 Tarihi İtibariyle (EKAP’ta 3. Aşama) 25 Şubat 2011 tarihinde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği yayınlanarak; 25 Şubat 2011 tarihinde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği yayınlanarak; Kağıdın olmadığı/kullanılmadığı, Kağıdın olmadığı/kullanılmadığı, İdare ile isteklinin karşı karşıya gelmek zorunda olmadığı, İdare ile isteklinin karşı karşıya gelmek zorunda olmadığı, E İhale Başlamıştır. E İhale Başlamıştır.

16 16Alattin ÜŞENMEZ (e-ihale) ve EKAP e-ihale, kamu alımlarının elektronik ortamda gerçekleştirildiği elektronik dönüşüm sürecidir. elektronik dönüşüm sürecidir. ****e-ihale, öncelikli 11 e-devlet projesi içerisinde yer almaktadır.

17 17Alattin ÜŞENMEZ

18 18Alattin ÜŞENMEZ E İhalede Pilot Uygulama Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerin pilot uygulaması: Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerin pilot uygulaması: --Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Hastanesi, --Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, --Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, -- Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tarafından Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilebilecek Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzemesi Alımı ihalelerinde yapılmaya başlanmıştır. Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilebilecek Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzemesi Alımı ihalelerinde yapılmaya başlanmıştır.

19 19Alattin ÜŞENMEZ E İhalenin Genel Olarak Uygulanması Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen ---pilot idareler dışındaki idareler ve --tıbbi cihaz ve sarf malzemesi sektörü dışındaki sektörlerde tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ihaleler, tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ihaleler, pilot uygulamadan alınacak sonuçlara göre ilerleyen aşamalarda gerçekleştirilecektir. pilot uygulamadan alınacak sonuçlara göre ilerleyen aşamalarda gerçekleştirilecektir.

20 20Alattin ÜŞENMEZ TEŞEKKÜRLER! Kamu İhale Uzmanı ausenmez24@gmail.com


"1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Elektronik İhale Uygulamaları (e-ihale) -EKAP İlişkisi (e İhaleye Hazırlık Aşaması) Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları