Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE BİRİMİ BİRİMİMİZ ve AB HİBE PROJELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE BİRİMİ BİRİMİMİZ ve AB HİBE PROJELERİ."— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE BİRİMİ BİRİMİMİZ ve AB HİBE PROJELERİ

2 2 İşbirliği Taleplerimiz AB Hibeleri Tarihçesi Kuruluş Amaçlarımız Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Birimi

3 3 KURULUŞ AMAÇLARIMIZ Üniversitemizin çeşitli fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarının; Kendi alanlarında kalkınmaya destek olacak projeler hazırlamalarını/yürütmelerini desteklemek, Proje başvuruları konusunda aralarındaki koordinasyonu sağlamak, Potansiyel proje paydaşları ile işbirliklerini tahsis etmek, Proje koordinatörleri aracılığı ile; proje teklifi hazırlığı desteğini sağlamak. Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Birimi

4 4 KURULUŞ AMAÇLARIMIZ Proje yönetimi, proje ortakları ve proje aktivitelerini ilgilendiren hukuki süreçlerin takibi, MEÜ’de hazırlanmış projelerin ve proje başvurularının/ örneklerinin bir veri tabanı üzerinden kullanıma sunulması, Tüm akademik birimlerin gereksindikleri bilgi desteği ve çalışma eşgüdümünün sağlanması. Açık çağrıların takibi ve MEÜ bünyesindeki bir mail grubu üzerinden koordinatörlere iletilmesi İlimizdeki proje hazırlayan/proje birimi bulunan kurumlar ile (İl Özel İdaresi, MTSO, MTOSB, Teknopark vb.), bölgesel işbirlikleri tahsis etme amaçlı rutin toplantılar düzenlenmesi, bilgilerin DİO web sayfasından duyurulması. Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Birimi

5 5 İŞBİRLİĞİ TALEPLERİMİZ MEÜ destekli/ortaklı/sahipli projelerin henüz hazırlık aşamasında iken Rektörlüğe tanıtılması, onayına sunulması, Açık çağrıların, koordinatörler aracılığı ile, ilgili fakülte/ yüksek okul/meslek yüksekokulu bünyesinde duyurulması. Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Birimi

6 6 Eğitim ve Gençlik Programları 1994 2004 2004-2007: 67 milyon € 2007’den itibaren amaç; Topluluğu bilgi toplumu haline getirmek AB Hibeleri Tarihçesi Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Birimi

7 7 AB TÜRKİYE Ankara Anlaşması 1963 Türkiye Avrupa entegrasyon süreci başladı Helsinki 1999 Tam üyeliğe aday ülke statüsüne geçildi Ekonomik, sosyal, ve idari alanda uyum ve gelişme için MALİ YARDIMLAR gündeme geldi. AB Hibeleri Tarihçesi Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Birimi

8 8 AB Komisyonu tarafından aday ülkeler için her yıl tahsis edilen hibe nitelikli yardımlardır. Ayni nitelikte değildir.AB Komisyonu ve Türkiye’nin birlikte seçtiği proje ve programlar üzerinden verilir. Hemen hemen tüm kamu kurum ve kuruluşları projelerin belirlenmesi sürecine ABGS koordinasyonunda dahil olur. AB Hibeleri Tarihçesi Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Birimi

9 9  1996-2001 MEDA Euro Mediterranean Partnership Pragramme (Arnavutluk, Mısır, Suriye, Ürdün, Tunus, Türkiye, Fas, Filistin)  2002,2003,2004,2005 Katılım Öncesi Mali Yardım Programları Sadece AB’ye uyum amacıyla tanımlanan projeler yararlanmıştır. Bu projeler genel olarak şu hedefler doğrultusunda kullanılmıştır; Müktesebat uyumu (siyasi ve ekonomik kriterlere uyum ve STK’lara sağlanan destekler) Müktesebat uyumu için gerekli idari kapasite oluşturulması ve bunun için gerekli yatırım ihtiyacı Ekonomik ve sosyal uyum projeleri (bölgesel kalkınma, sınır ötesi işbirliği ve KOBİ projeleri)  2007-2013 IPA-Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Muhtelif programların tek başlık altında toplanması Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Birimi

10 10 AB Hibeleri Tarihçesi HİBE AKTARMA MEKANİZMASI: Merkezi Olmayan Yapılanma Mali yardımların etkin bir biçimde kullanılabilmesi için, aday ülkelerde uygulanan, AB kural ve prosedürlerine uygun olarak, kaynakların AB merkezinden değil aday ülke tarafından yönetildiği yeni bir sistem oluşturulmuştur. Üyelik hedefi doğrultusunda ortaya koyulan taahhütlerin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanacak projelerin belirlenmesi, yönetimi,izlenmesi ve değerlendirilmesi aday ülke tarafından yerine getirilecektir. Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Birimi

11 PROGRAMLAMA SÜRECİ ÇALIŞMA GRUPLARI AB KOMİSYONU ULUSAL MALİ YARDIM KOORDİNATÖRÜ ABGS MALİ İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ AB KOMİSYON TEMSİLCİLİĞİ Hibeler, AB Komisyonu ve Türkiye’nin birlikte belirlediği projeler için kullanılmaktadır. Proje seçimindeki en önemli kriter mali yardımların “AB üyeliğine yönelik uyum esasları doğrultusunda” kullanılabilecek olmasıdır.

12 UYGULAMA SÜRECİ MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ Komisyon tarafından belirlenen yönteme uygun olarak projelerin ihalelerini, ödemelerini ve raporlama işlemlerini yapmaktan sorumludur. ULUSAL FON (HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI) Avrupa Birliği fonlarının kanalize edildiği merkezi hazine birimidir. PROJE SAHİBİ KURUM/KURULUŞLAR Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından ihalesi gerçekleştirilen projelerin hayata geçirilmesinden sorumludur. ULUSAL YETKİLENDİRME GÖREVLİSİ Fonları yönetir, ilgili projelere yönlendirir. Bu görevi Hazine Müsteşarı yürütür.

13 13 AB Hibe Çeşitleri Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Birimi Teknik Yardım Mal Alımı İnşaat Hibe Programları KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YEREL YÖNETİMLER, STK’LAR, ÜNİVERSİTELER,VB.

14 14 Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Birimi MFİB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR

15 Bu süreçte mali yardımların aşağıdaki başlıklar altında gerçekleşecektir: –Kurumsal Kapasite Geliştirme - MFİB –Sınır Ötesi İşbirliği - MFİB –Bölgesel Kalkınma – DPT, Ulaştırma, Çevre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı –İnsan Kaynakları – Çalışma Bakanlığı –Kırsal Kalkınma – Tarım Bakanlığı 15 Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Birimi IPA-Instrument for pre-accession Müzakere sürecinde mali yardımlar

16  Toplam 70 proje, 5.127.000 euro  Kamu kesimi : 54 proje STK ve Odalar : 16 proje  70 projenin 30’u eğitim kurumları tarafından yürütülmekte 5.000-20.000euro 16 Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Birimi MERSİN’İN PROJE TECRÜBESİ 2005-2009

17 1.Alata 8 Proje 2.MTSO 9 Proje 3.Tarsus Belediyesi 7 Proje 4. Toroslar Belediyesi5 Proje 5. Mersin Üniversitesi 3 Proje 17 Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Birimi Mersin’in projeleri

18 tanlahatungil@mersin.edu.tr uzmanmesut@hotmail.com ikayadelen@mersin.edu.tr 18 Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Birimi Tüm proje teklifleri, hazırlık ve uygulama aşaması destekleri için iletişim;

19 www.mfib.gov.tr www.cfcu.gov.tr www.abgs.gov.tr www.ua.gov.tr www.leonardo.gov.tr 19 Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Birimi AB Mali Yardımları web siteleri;

20 20 TEŞEKKÜRLER Önerileriniz – Sorularınız???? Mersin Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Proje Birimi


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE BİRİMİ BİRİMİMİZ ve AB HİBE PROJELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları