Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAİT FAİK GÜLŞEN Dış Ticaret Uzmanı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı (TBT Bilgi-Bildirim Merkezi)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAİT FAİK GÜLŞEN Dış Ticaret Uzmanı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı (TBT Bilgi-Bildirim Merkezi)"— Sunum transkripti:

1 SAİT FAİK GÜLŞEN Dış Ticaret Uzmanı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı (TBT Bilgi-Bildirim Merkezi) gulsenf@dtm.gov.tr

2 İÇERİK  Bildirimler  Bilgi Bildirim Merkezi •Gelen Bildirimler •Giden Bildirimler

3 Ticari Etkiler  Zorunlu test ve belgelendirme (10 yılda 7 kat artış)  Test prosedürleri % 9-uzun muayene süreçleri % 4 (maliyet artışı)  GYÜ’lerin ihracat kayıplarının % 10’u (TBT+SPS) Ticari Etkiler

4  Taslak mevzuatın bildirilmesi  Metinlerin sunulması  Yorum için zaman verilmesi  Önlemin yayımlanması Şeffaflık BİLGİ BİLDİRİM MERKEZİ Şeffaflık

5 Bildirimler DTÖ Sekretaryasına taslak aşamasında, değişiklik yapılabilecek ve yapılan yorumlar dikkate alınabilecekken bildirilmelidir (ortalama 60 Gün) Bildirimler

6

7  Uluslararası standardın, rehberin veya tavsiyenin olmaması veya varsa  bunların teknik içeriğiyle uyumlu olmaması ve  Ticaret üzerinde önemli bir etki öngörülmesi Bildirim BİLDİRİM Bildirim - Hangi hallerde?

8 Uluslararası standart, rehber, tavsiye Teknik içerikte sapma Ticaret üzerinde önemli etki DTÖ BİLDİRİMİ VE yok var Teknik Düzenleme- UDP var var

9   Etkili önlemlerin tanımlanması   Dış pazarlara giriş koşullarının bilinmesi   Üretim süreci için zaman kazanılması   Ülkeler arasında diyalog oluşturulması   Aykırı uygulamaların değiştirilebilmesi Amaçlar TEKNİK ENGEL YARATILMAMASI Bildirim – Amaç

10 TBT Bildirimleri (örnekler)  Otomobillerde güvenlik şartları  Kimyasal ürünlerde etiketleme  Gemi yakıt boruları  Portakallarda asgari boyut  Tıbbi cihazlar  Çelik yapıların dizaynı

11

12  DTÖ TBT Anlaşması 25 Şubat 1995 –Resmi Gazete No: 22213  Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Ekinde Yer Alan Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasında Öngörülen Bildirim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik 15 Nisan 1997 - Resmi Gazete No: 22965 TBT Türkiye Uygulaması Yasal Dayanak TBT Türkiye Uygulaması Yasal Dayanak

13  Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müd. Madde 10.1 (10.1.2 hariç)  Türk Standardları Enstitüsü Madde 10.1.2 Bildirim Merkezleri

14 DTÖ Sekretaryasından alınan bildirimler ve bunlara ilişkin üye ülkelerden temin edilen ek bilgilerin ilgililere gönderilmesi Bildirim Merkezi – Görevler (Gelen Bildirimler) Bildirim Merkezi – Görevler (Gelen Bildirimler)

15  Taslakların DTÖ’ye bildirilmesi  İkili veya çok taraflı anlaşmaların DTÖ’ye bildirilmesi  Talep halinde ek bilgilerin üye ülkelere iletilmesi Bildirim Merkezi – Görevler (Giden Bildirimler) Bildirim Merkezi – Görevler (Giden Bildirimler)

16 DTS Genel Müdürlüğü Kamu Sektörü Özel Sektör DTÖ Sekretaryası Diğer Ülkelerin Bilgi-Bildirim Merkezleri TBT Bilgi ve Bildirim Merkezi

17 Diğer ülkelerin Bilgi-Bildirim Merkezleri DTÖ Sekretaryası DTÖ Belgesi (Bildirim G\TBT\N) Taslak düzenlemenin bildirimi Gelen Bildirimler 1. Aşama Yayım internet

18 2. Aşama İlgili Taraflar Kamu Kuruluşları İhracatçı / Üretici Örgütleri internet sitesi üzerinden otomatik bildirim

19 3. Aşama İlgili Taraflar Bakanlıklar, Kamu Kuruluşları İhracatçı / Üretici Örgütleri Diğer Ülkelerin Bilgi-Bildirim Merkezleri Bilgi talebi (tbt@dtm.gov.tr)

20

21 4. Aşama İlgili Taraflar Bakanlıklar, Kamu Kuruluşları İhracatçı / Üretici Örgütleri Diğer Ülkelerin Bilgi-Bildirim Merkezi Bilgi

22  Amacın meşruluğu  Önlemin gerekliliği  Ticareti kısıtlayıcı etkisi  Oransallığı  Alternatifler İncelemeİnceleme

23 TBT Komitesi  Anlaşmanın işleyişi ile ilgili konular  Ülkeler arasında yaşanan sorunlar TBT Komitesi

24 TÜRKİYE’NİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

25 Uluslararası standart, rehber, tavsiye Teknik içerikte sapma Ticaret üzerinde önemli etki DTÖ BİLDİRİMİ VE yok var Teknik Düzenleme- UDP var var

26 TÜRKİYE’NİN BİLDİRİM SÜRECİ İlgili Bakanlıkça hazırlanan Taslak Mevzuat Bilgi Bildirim Merkezi DTÖ Sekretaryası DTÖ Belgesi (Bildirim G\TBT\N) Yayım Taslak düzenlemenin bildirimi

27 AB İLE UYUM TEKNİK DÜZENLEMELERİN HAZIRLANMASI

28 Neleri Bildireceğiz  Düzenlenmiş alan  Düzenlenmemiş alan

29 TEKNİK MEVZUAT BİLDİRİM FORMU (TEKNİK MEVZUATIN VE STANDARTLARIN TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA BİLDİRİMİNE DAİR YÖNETMELİK) 16. TBT ve SPS Anlaşmaları kapsamındaki bağı

30

31

32 www.teknikengel.gov.tr e-posta: tbt@dtm.gov.tr BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı


"SAİT FAİK GÜLŞEN Dış Ticaret Uzmanı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı (TBT Bilgi-Bildirim Merkezi)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları