Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAİT FAİK GÜLŞEN Dış Ticaret Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAİT FAİK GÜLŞEN Dış Ticaret Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 SAİT FAİK GÜLŞEN Dış Ticaret Uzmanı
Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı (TBT Bilgi-Bildirim Merkezi)

2 İÇERİK Bildirimler Bilgi Bildirim Merkezi Gelen Bildirimler
Giden Bildirimler

3 Ticari Etkiler Ticari Etkiler Zorunlu test ve belgelendirme
(10 yılda 7 kat artış) Test prosedürleri % 9-uzun muayene süreçleri % 4 (maliyet artışı) GYÜ’lerin ihracat kayıplarının % 10’u (TBT+SPS)

4 Şeffaflık BİLGİ BİLDİRİM MERKEZİ Şeffaflık
Taslak mevzuatın bildirilmesi Metinlerin sunulması Yorum için zaman verilmesi Önlemin yayımlanması BİLGİ BİLDİRİM MERKEZİ

5 Bildirimler Bildirimler DTÖ Sekretaryasına
taslak aşamasında, değişiklik yapılabilecek ve yapılan yorumlar dikkate alınabilecekken bildirilmelidir (ortalama 60 Gün)

6

7 Bildirim - Hangi hallerde?
Uluslararası standardın, rehberin veya tavsiyenin olmaması veya varsa bunların teknik içeriğiyle uyumlu olmaması ve Ticaret üzerinde önemli bir etki öngörülmesi BİLDİRİM

8 Uluslararası standart, rehber, tavsiye Ticaret üzerinde önemli etki
Teknik Düzenleme- UDP Uluslararası standart, rehber, tavsiye Ticaret üzerinde önemli etki var Teknik içerikte sapma var yok VE var DTÖ BİLDİRİMİ

9 Amaçlar TEKNİK ENGEL YARATILMAMASI Bildirim – Amaç
Etkili önlemlerin tanımlanması Dış pazarlara giriş koşullarının bilinmesi Üretim süreci için zaman kazanılması Ülkeler arasında diyalog oluşturulması Aykırı uygulamaların değiştirilebilmesi TEKNİK ENGEL YARATILMAMASI

10 TBT Bildirimleri (örnekler)
Otomobillerde güvenlik şartları Kimyasal ürünlerde etiketleme Gemi yakıt boruları Portakallarda asgari boyut Tıbbi cihazlar Çelik yapıların dizaynı

11 TÜRKİYE BİLGİ-BİLDİRİM MERKEZİ
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12 TBT Türkiye Uygulaması
Yasal Dayanak DTÖ TBT Anlaşması 25 Şubat 1995 –Resmi Gazete No: 22213 Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Ekinde Yer Alan Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasında Öngörülen Bildirim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik 15 Nisan Resmi Gazete No: 22965

13 Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müd.
Bildirim Merkezleri Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müd. Madde 10.1 ( hariç) Türk Standardları Enstitüsü Madde

14 Bildirim Merkezi – Görevler
(Gelen Bildirimler) DTÖ Sekretaryasından alınan bildirimler ve bunlara ilişkin üye ülkelerden temin edilen ek bilgilerin ilgililere gönderilmesi

15 Bildirim Merkezi – Görevler
(Giden Bildirimler) Taslakların DTÖ’ye bildirilmesi İkili veya çok taraflı anlaşmaların DTÖ’ye bildirilmesi Talep halinde ek bilgilerin üye ülkelere iletilmesi

16 TBT Bilgi ve Bildirim Merkezi
Özel Sektör Kamu Sektörü DTS Genel Müdürlüğü DTÖ Sekretaryası Diğer Ülkelerin Bilgi-Bildirim Merkezleri

17 Gelen Bildirimler www.teknikengel.gov.tr 1. Aşama Diğer ülkelerin
Taslak düzenlemenin bildirimi Diğer ülkelerin Bilgi-Bildirim Merkezleri DTÖ Sekretaryası Yayım DTÖ Belgesi (Bildirim G\TBT\N) internet

18 İhracatçı / Üretici Örgütleri
2. Aşama BİLDİRİM MERKEZİ internet sitesi üzerinden otomatik bildirim İlgili Taraflar Kamu Kuruluşları İhracatçı / Üretici Örgütleri

19 BİLDİRİM MERKEZİ (tbt@dtm.gov.tr) 3. Aşama Bilgi talebi
İlgili Taraflar Bakanlıklar, Kamu Kuruluşları İhracatçı / Üretici Örgütleri Diğer Ülkelerin Bilgi-Bildirim Merkezleri

20

21 BİLDİRİM MERKEZİ 4. Aşama İlgili Taraflar Diğer Ülkelerin
Bilgi İlgili Taraflar Bakanlıklar, Kamu Kuruluşları İhracatçı / Üretici Örgütleri Diğer Ülkelerin Bilgi-Bildirim Merkezi

22 İnceleme Amacın meşruluğu Önlemin gerekliliği
Ticareti kısıtlayıcı etkisi Oransallığı Alternatifler

23 TBT Komitesi Anlaşmanın işleyişi ile ilgili konular
Ülkeler arasında yaşanan sorunlar

24 TÜRKİYE’NİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

25 Uluslararası standart, rehber, tavsiye Ticaret üzerinde önemli etki
Teknik Düzenleme- UDP Uluslararası standart, rehber, tavsiye Ticaret üzerinde önemli etki var Teknik içerikte sapma var yok VE var DTÖ BİLDİRİMİ

26 TÜRKİYE’NİN BİLDİRİM SÜRECİ
İlgili Bakanlıkça hazırlanan Taslak Mevzuat Bilgi Bildirim Merkezi Taslak düzenlemenin bildirimi DTÖ Sekretaryası Yayım DTÖ Belgesi (Bildirim G\TBT\N)

27 TEKNİK DÜZENLEMELERİN HAZIRLANMASI
AB İLE UYUM

28 Neleri Bildireceğiz Düzenlenmiş alan Düzenlenmemiş alan

29 TEKNİK MEVZUAT BİLDİRİM FORMU
(TEKNİK MEVZUATIN VE STANDARTLARIN TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA BİLDİRİMİNE DAİR YÖNETMELİK) 16. TBT ve SPS Anlaşmaları kapsamındaki bağı

30

31 TEŞEKKÜRLER !

32 BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı e-posta:


"SAİT FAİK GÜLŞEN Dış Ticaret Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları