Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA EŞLEŞTİRME (TWINNING) MEKANİZMASI Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ulusal Program Dairesi (Eşleştirme Ulusal İrtibat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA EŞLEŞTİRME (TWINNING) MEKANİZMASI Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ulusal Program Dairesi (Eşleştirme Ulusal İrtibat."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA EŞLEŞTİRME (TWINNING) MEKANİZMASI Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ulusal Program Dairesi (Eşleştirme Ulusal İrtibat Noktası) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

2 EŞLEŞTİRME (TWINNING) NEDİR ?  AB’nin gelecekteki üye ülkeleri olarak, aday ülkelerin Topluluk mevzuatını uygulayabilmeleri için gerekli adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik teknik destek mekanizması.  Başlangıç →1998  Türkiye → 2002 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

3 E ŞLEŞTİRME  AB tarafından aday ülkelere verilen mali destek kapsamında yer alan bir “mekanizma”.  Bu mekanizma; aday ülkelerin kısmen de olsa uyum sağlamış oldukları AB müktesebatını etkin bir şekilde uygulayabilmelerini için AB tarafından 1998 yılında geliştirildi.

4 Desteği Sağlayan Üye Devlet Kurumundaki “Proje Lideri” Türkiye’de Projeden Yararlanan Kurumdaki “Proje Lideri” Desteği Sağlayan Üye Devlet Kurumundan Gelen “Yerleşik Eşleştirme Danışmanı” Türkiye’de Projeden Yararlanan Kurumdaki “Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Muadili” EŞLEŞTİRME SÜRECİNİN BAŞLICA AKTÖRLERİ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

5 PROJE LİDERİ  Kurum adına karar verme  Sorunları ve olası çözümleri bütün olarak değerlendirebilme  Sorunu üst düzeyde çözebilme Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

6 YERLEŞİK EŞLEŞTİRME DANIŞMANI MUADİLİ  Yerleşik eşleştirme danışmanı ile birlikte çalışma  Projenin koordinasyonu ve yönetimi  Uygulamaya ve kurumsal düzene ilişkin bilgiye sahip  Teknik uzman Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

7 Üye Ülkedeki Muadil Kurumdan Kısa Dönem için Gelen Uzmanlar Üye Ülkedeki “Eşleştirme Ulusal İrtibat Birimi” Türkiye’deki “Ulusal Yardım Koordinatörü: ABGS - Ekonomik ve Mali İşler Dairesi” Türkiye’deki “Eşleştirme Ulusal İrtibat Birimi : ABGS - Ulusal Program Dairesi” Türkiye’deki Merkezi Finans ve İhale Birimi Avrupa Komisyonu ve Türkiye’deki Delegasyon EŞLEŞTİRME SÜRECİNİN DİĞER AKTÖRLERİ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

8 Eşleştirme Ulusal İrtibat Noktası olarak;   Programlama   Eşleştirme mekanizmasının ve kurallarının kurumlarımız tarafından anlaşılmasına yardımcı olur,   Kamu kurumlarına eşleştirme kurallarına yönelik bilgilendirme toplantıları ile genel ve proje bazında gerçekleştirilen eğitimler düzenler,   Üye ülke önerilerini ilgili kurumlara iletir,   Öneri sunan üye ülke ekiplerinin değerlendirilmesinde proje sahibi kurumlarımızı aydınlatır,

9 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği   Seçim sürecinin Türkiye’deki koordinasyonunu sağlar,   Üye ülke ekibi ve kamu kurumlarımız arasında çıkacak anlaşmazlıkların giderilmesinde Delegasyon ile beraber hareket eder ve hakemlik yapar,   İzleme   Yabancı uzmanların yatay problemlerinin çözümüne yönelik girişimlerde bulunur (vize, gümrük, oturma izni vs.)   Nihai raporları, içerik ve eşleştirme kuralları açısından onaylar.

10 MFİB : Merkezi Finans ve İhale Birimi   Sözleşmelerin hazırlanması: -Kontrattaki bütçe hususlarının değerlendirilmesi -Prosedüre ilişkin hususların değerlendirilmesi -Eşleştirme kontratının parafe edilmesi ve imzalanması

11 MFİB : Merkezi Finans ve İhale Birimi İhale Makamı olarak:  İhalelerin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine göre yürütülmesi  Finans/prosedür açısından uygunluğu kontrol eder  Zeyilnameleri (addendum) onaylar  Mali raporların uygunluğunu kontrol eder  Ödemeleri yapar (ödeme kuruluşu)  Özel sektör girdilerinin ihale ve sözleşmesi (eğer üye ülke MFİB’den özel sektör girdilerinin ihalesini [ve duruma göre ödemeleri] kendi adına gerçekleştirmesini isterse.) MFİB bu talebi kabul ederse, PRAG Satın Alma kurallarını uygular.

12 Avrupa Komisyonu ve Delegasyonun Rolü  Programlama  Şeffaflığın, seçim sürecinde eşitliğin ve bu mekanizmanın etkinliğinin korunması  Kontrat hazırlamada destek  İzleme  Avrupa Birliğinin tanınırlığı ve görünürlüğü.

13 EŞLEŞTİRME MEKANİZMASININ İŞLEYİŞİ ve SÜREÇLERİ

14 EŞLEŞTİRME SÜRECİ SüreçDoküman Sorumlu Kuruluş Süre Proje Fişlerinin hazırlanması ve Komisyona iletilmesi PF Kamu kurumları Eylül-Mayıs PF’lerin Komisyon tarafından onaylanması PF Avrupa Komisyonu IPA Komitesi Ekim-Kasım PF’nin sirkülasyonu Eşleştirme içeren PF’ler Komisyon+Del. Onaydan sonra Kasım-Aralık Finansman Antlaşmasının imzalanması Finansman Ant. ABGS-DelegasyonKasım-Aralık Üye ülkelerin yazılı önerilerini sunması Yazılı öneriler Üye ülke kurumu+ ÜÜ Ulusal İrtibat Birimi+ Delegasyon Şubat (Ortalama 2 ay) Önerilerin Türk kamu kurumlarına iletilmesi Yazılı öneriler ABGS (ulusal irtibat birimi) Şubat Del+ABGS’ye iletildiği gün

15 EŞLEŞTİRME SÜRECİ SüreçDoküman Sorumlu Kuruluş Süre Seçim Komitesi Toplantıları Üye ülkenin sunuşu+ Soru-cevapDel+UİBFÜ+ÜÜ+MFİB Yazılı öneri+ 2-3 hafta Seçim Sonuçlarının Bildirilmesi Seçim Kriterleri Tablosu FÜ+UİB+DelKomisyon Sözlü sunuş+2 hafta Kontratın Hazırlanması Eşleştirme Kontratı FÜ+ÜÜ(Del+MFİB) Seçim sonucunun bildirimi+6 ay Kontratın Onaylanması Yazılı onay Avrupa Komisyonu Yönlendirme Komitesi (Brüksel) Kontratın İmzalanması KontratFÜ+ÜÜ+MFİB+Del

16 EŞLEŞTİRME SÜRECİ EŞLEŞTİRME SÜRECİ SüreçDoküman Sorumlu Kuruluş Süre Uygulama- Proje aktiviteleri KontratFÜ+ÜÜ Proje süresi 12-24 ay Yönlendirme Komitesi toplantıları Çeyrek Raporlar FÜ+ÜÜ UİB + Del + MFİB 3 ayda bir İzleme İzleme Raporları Ulusal IPA Ko. (ABGS) FÜ Kurumları 6 ayda bir Sektörel Ara Değerlendirme Raporları Ulusal IPA Ko. (ABGS) Ara Değer. Ekibi Her yıl Nihai Raporun hazırlanması Nihai Rapor FÜ+ÜÜ Projenin bitişinden 1 ay önce Nihai Raporun onaylanması Nihai Rapor UİB (ABGS) + MFİB

17 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği EŞLEŞTİRME KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK NEDİR ?

18 SAĞLANAN DESTEK NEDİR ?  Üye devlette bulunan muadil kurumdan gelen bir uzmanın uzun dönem Türkiye’de bulunması  Bu uzmandan farklı olarak kısa dönem- orta dönem uzmanların gelmesi  Seminer, çalışma toplantısı, staj, eğitim vb.  Yazılım, dokümantasyon temini  Tercüme Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

19 TERCÜME  Üye ülkeden gelen Yerleşik Eşleştirme Danışmanının (RTA) projeyi yürütmesi için gerekli tercüman : aday ülke (Türkiye) bunu sağlayamayacaksa bu tercümanın maliyetinin eşleştirme kontratı bütçesine dahil edilmesi gerekir.  AB müktesebatı tercümesi : (eğer daha önce yapılmamışsa) aday ülkenin tercüme koordinasyon birimi bu tercümeyi yaptırır ve revize eder. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

20 FİNANSMAN KİM TARAFINDAN SAĞLANIYOR? Aday ülke, üye ülkedeki muadili kamu kurumundan destek alıyor. Avrupa Komisyonu, Türkiye’ye tahsis ettiği katılım öncesi fonlardan bu desteği (bir proje kapsamında) finanse ediyor. (IPA 1. Bileşen) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

21 EŞLEŞTİRME SÜRECİ TEK TARAFLI BİR SÜREÇ Mİ ? Türkiye’nin ( özellikle projeden faydalanan kurumun) de önemli katkılar sağlaması gereken bir süreç EŞLEŞTİRME : ORTAK PROJE Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

22 TÜRKİYE’NİN (PROJEDEN FAYDALANAN KURUMUN) KATKILARI - Siyasi destek (political commitment) - Uygulama düzeyinde destek Eşleştirme kontratının (twinning contract) ortak hazırlanması Eşleştirme kontratı çerçevesinde ortak bir “çalışma planı” çıkarılması *** (tarafların yetki ve sorumluluklarını ve projenin başarısını ölçecek açık net başarı kriterlerini içermeli) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

23 Sağlanacak Olanaklar :  Ofis  Telefon (yurtiçi ve dışı konuşma masrafları)  Faks  Fotokopi  Bilgisayar  Sekreter Desteği  İstenilen bilgi/doküman temini Avrupa Birliği Genel Sekreterliği TÜRKİYE’NİN (PROJEDEN FAYDALANAN KURUMUN) KATKILARI

24 Türkiye’deki kurumların, resmi görevlilerin ve özel statüde çalışan Türk uzmanların proje ile ilgili doğrudan ve dolaylı harcamaları (proje süresince üye ülkeye gitmeleri gerektiğinde, bu ülkeye ulaşım masrafları dahil, ülkedeki harcırah hariç) Türkiye’de projenin yürütülmesiyle ilgili giderler (running costs) : projenin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan ekipman Avrupa Birliği Genel Sekreterliği TÜRKİYE’NİN (PROJEDEN FAYDALANAN KURUMUN) KATKILARI

25 Proje çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, finansmanı kurum sağlamaktadır. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği TÜRKİYE’NİN (PROJEDEN FAYDALANAN KURUMUN) KATKILARI

26 Yerleşik Eşleştirme Danışmanlarına Destek - Danışmanlar, belirli bir süre için belirli projelerde görevlendirilen “teknik uzman”lardır. - Viyana Konvansiyonuna dahil değildir ve diplomatik statüleri yoktur. - Çerçeve Antlaşmanın onaylanmasına kadar, ABGS, danışmanların sorunları ile tek tek ilgilenmiştir.

27 Yerleşik Eşleştirme Danışmanlarına Destek  Çerçeve Antlaşma ve uygulamaya ilişkin Türk mevzuatı  ABGS tarafından danışmanlar için hazırlanan rehber: - Vergi muafiyeti, - Çalışma ve oturma izinleri, - Arabalarının geçici ithali ve ihracı - Ev eşyalarının geçici ithali ve ihracı.  Ayrıca, danışmanların gerekli izinleri alması için proje sahibi kurumun yazması gereken resmi yazılar  Proje sahibi kurum + Danışmanın asistanı + ABGS

28 AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURU KAYNAKLARI  http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/institution_building/twinning_ http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/institution_building/twinning_  http://www.abgs.gov.tr http://www.abgs.gov.tr  http://www.cfcu.gov.tr http://www.cfcu.gov.tr  http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html http://www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal.html

29 Seval IŞIK Ulusal Program Dairesi Tel: 285 77 20 /202 Faks: 284 41 92 E-posta: seval@abgs.gov.tr seval@abgs.gov.tr Başak İLİSULU Ulusal Program Dairesi Tel: 285 77 20 / 170 Faks: 284 41 92 E-posta: bilisulu@abgs.gov.tr bilisulu@abgs.gov.tr EŞLEŞTİRME İRTİBAT KİŞİLERİ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

30 İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER!!!!!!!! SORULAR????


"TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA EŞLEŞTİRME (TWINNING) MEKANİZMASI Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ulusal Program Dairesi (Eşleştirme Ulusal İrtibat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları