Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE KİMYASALLAR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR Şeref YILMAZ Çevre ve Orman Bakanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE KİMYASALLAR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR Şeref YILMAZ Çevre ve Orman Bakanlığı."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE KİMYASALLAR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR Şeref YILMAZ Çevre ve Orman Bakanlığı

2 SUNUM İÇERİĞİ  AB Kimyasallar Mevzuatının Türkiye’deki Durumu  Direktiflerin Uyumlaştırılması İçin Çıkarılmış Mevcut Mevzuat  Yürütülen Çalışmalar

3 AB Kimyasallar Mevzuatının Türkiye’deki Durumu Ulusal Programa göre Çevre ve Orman Bakanlığı;  Direktifler : 67/548/EEC 99/45/EC (TKB – pestisitler ) 93/67/EC 91/155/EEC 76/769/EEC (TKB + SB)  Tüzükler : 793/93/EC 304/2003/EC uyumlaştırılmasından sorumludur.

4 Direktiflerin Uyumlaştırılması İçin Çıkarılmış Mevcut Mevzuat  67/548/EEC - Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği 99/45/EC  91/155/EEC - Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği - Güvenlik Bilgi Formlarının Doldurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği  76/769/EEC - Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği

5 Mevzuat:  Etiketlemede Uygulanacak Kurallar  Ambalajlama, Depolama  Güvenlik Bilgi Formu  Kısıtlamalar (asbest, PCB, PCT, PBB)  Tehlikeli Maddeler Listesi (~ 700 madde)  Tehlikeli Sembol ve İşaretleri  Risk Durumları ve Güvenlik Tavsiyeleri

6 Mevzuat (Eksik Konular)  Sınıflandırma  Tehlike özelliklerinin saptanması  Ambalajlama, Etiketleme  Kimyasal adların gizliliği  Tehlikeli Maddeler Listesi  Test Yöntemleri  Sınıflandırma ve etiketleme kriterleri  Çocuk Kilidi  Envanter  Bildirim  Risk Değerlendirmesi

7 Yürütülen Çalışmalar Kimyasallar Alanında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi (Technical Assistance in the Field of Chemicals - TeACH) AMAÇ: AB’nin kimyasallarla ilgili Direktiflerin uygulanması ile Türkiye’de bir kimyasallar yönetim sistemi oluşturup güçlendirerek, kimyasalların çevre ve insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin önlenmesi

8 Proje ile  Türkiye pazarındaki kimyasalların envanterinin hazırlanması,  Türkiye’nin Kimyasallar Sektör Stratejisi’nin güncellenmesi, yasal çerçevenin analizi ve yeni mevzuat taslaklarının hazırlanması,  Eğiticilerin eğitimi programını oluşturup gerçekleştirilmesi (Bilgilendirme ve çıktıların paylaşılması). ana aktivite olarak belirlenmiştir.

9 Belirlenen ana aktiviteler çerçevesinde,  Kimyasallar mevzuatı konuları ile ilgili eğitim - Temel Konular - Sınıflandırma ve Etiketleme - Envanter ve Önceliklendirme - İnsan Sağlığı Risk Değerlendirmesi - Çevre Risk Değerlendirmesi - REACH  Yasal boşluk analizi  Kimyasallar mevzuatının uygulanması ve kontrolü için yetkili otoriteler ve kurumsal yapı  Kimyasallar Sektör Stratejisi  Türkiye’de kullanılan kimyasal maddelerin envanteri ve öncelik listesi  www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr web sitesi www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr

10 Belirlenen ana aktiviteler çerçevesinde,  AB’nin kimyasallar mevzuatına uyum amacıyla; - Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Sınıflandırması Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Taslak Yönetmelik - Maddelerin Envanteri, Bildirimi ve Risk Değerlendirmesi Usul ve Esasları Hakkında Taslak Yönetmelik - Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Taslak Yönetmelik - Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Taslak Yönetmelik (Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Adana’da bilgilendirme toplantıları)

11 Belirlenen ana aktiviteler çerçevesinde,  Hazırlanan mevzuatın uygulanmasında sanayicilerimize yardımcı olmak amacıyla; - Sınıflandırma ve Etiketleme Rehber Dokümanı - Sanayi ve Yetkili Otorite İçin Bildirim Rehber Dokümanı - Kimyasallar Veri Tabanı Rehber Dokümanı - Denetim Rehber Dokümanı

12 www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr

13 REACH  Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Sınıflandırması Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Taslak Yönetmelik 67/548/EEC: Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi 99/45/EC : Tehlikeli müstahzarların sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi (2006/121/EC) Revize (1 Haziran 2008)

14 REACH  Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Taslak Yönetmelik 91/155/EEC: Güvenlik Bilgi Formu (2001/58/EC) REACH Yürürlükten kalktı (1 Haziran 2007)

15 REACH  Maddelerin Envanteri, Bildirimi ve Risk Değerlendirmesi Usul ve Esasları Hakkında Taslak Yönetmelik 793/93/EEC: Mevcut maddelerin risklerinin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi 93/67/EEC : Bildirimi yapılan maddelerin risk değerlendirme prensipler REACH Yürürlükten kalkacak 793/93/EEC – 1 Haziran 2008 93/67/EEC – 1 Ağustos 2008

16 REACH  Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Taslak Yönetmelik 76/769/EEC: Bazı madde ve müstahzarların kullanım ve pazara verilmesindeki kısıtlamalar REACH Yürürlükten kalkacak ( 1Haziran 2009)

17 BileşenYeni MevzuatREACH Envanter /Önkayıt Envanter miktara bağlı olarak pazardaki kimyasalların mevcut bilgileri(fiziko-kimyasal, toksikolojik, ekotoksikolojik) ile ilgili bilgi verir. Ön kayıt’ın amacı veri paylaşımına olanak sağlamak, gerekli olmayan testlerin yapılmasından kaçınmak ve test masraflarını paylaşmaktır. Bildirim/KayıtYalnızca bildirime tabi kimyasallar için bildirim yapılır.Risk değerlendirmesini Bakanlık yapar, maruziyet seviyeleri de dahil istenen tüm ek bilgiyi sanayi sağlamak zorundadır. Kayıt: 2008 – 2018 - HPVC(3 yıl); - >100ton (sonraki 3 yıl); - >10ton (sonraki 3 yıl)ve 1-10 - Yeni kimyasallar(EINECS ve ELINCS’te olmayanlar) hemen kayıt. Risk Değerlendirmesi / Değerlendirme Risk Değerlendirmesi Bakanlık tarafından yapılır. Üreticilerden/ithalatçılardan veri istenir. Kimyasal Güvenlik raporu Sanayiciler tarafından hazırlanır. İzinYok.(CMR, PBT,vPvB, ED) pazarda yer alması izne tabidir. KısıtlamaAsbest,PCB,PCT,PBB76/769 deki kısıtlamalara benzer fakat daha fazla kimyasal için ek kısıtlamalar vardır.

18 REACH REACH Tüzüğü  Proje Önerisi – (2008 Mali İşbirliği IPA-1 Programı)  Etki Analizi

19 TEŞEKKÜRLER


"TÜRKİYE’DE KİMYASALLAR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR Şeref YILMAZ Çevre ve Orman Bakanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları