Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü"— Sunum transkripti:

1 Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü 21 Kasım 2013 Ertan Durmuşoğlu

2 Uluslararası Konferanslar
BM İnsani Çevre Konferansı , Stockholm BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio) , Rio de Janeiro BM Özel Oturumu (Rio+10) , Johannesburg BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20) , Rio de Janeiro BM Özel Oturumu (Rio+5) , New York

3 Sürdürülebilirlik sürdürülebilirlik, çevre dengesi ile ekonomik büyümeyi birlikte alan, hem doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayan ve çevresel kaliteye önem veren hem de gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını tehlikeye sokmaksızın bugünkü ihtiyaçlarını karşılayabilen bir model

4 Kalkınma Planları Altıncı Kalkınma Planında ( ) doğal kaynakların kullanımında israfın önlenmesi ve çevrenin korunması ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir unsuru olarak benimsenmiştir. Yedinci Kalkınma Planında ( ) sürdürülebilir kalkınma anlayışına uygun bir şekilde, çevre ve ekonominin entegrasyonuna öncelik veren politikalar yer almıştır. Sekizinci Kalkınma Planında ( ) ekonomik ve sosyal gelişmeyi gerçekleştirirken insan sağlığını, ekolojik dengeyi, tarihi ve estetik değerleri korumayı esas alan bir sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı benimsenmiştir. Dokuzuncu Kalkınma Planında ( ) sürdürülebilir kalkınma ilkeleri büyük ölçüde kalkınma hedeflerine entegre edilmiş ve temel stratejik amaçlar gelişme eksenleri şeklinde tanımlanarak bütünleşik bir bakış açısı benimsenmiştir.

5 Strateji Belgeleri Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı ( ) Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, çevre bilinç ve duyarlılığının geliştirilmesi, çevre yönetiminin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir nitelikte bir ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişme sağlanması hedeflenmektedir. Türkiye Sanayi Strateji Belgesi ( ) Sanayinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümün hızlandırılması amaçlanmaktadır. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ( ) Enerji verimliliği ile ekonominin enerji yoğunluğunun azaltılması ve bu yolla enerjide arz güvenliğinin güçlendirilmesi, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması, enerji maliyetlerinin sürdürülebilir kılınması, iklim değişikliği ile mücadelenin etkinliğinin artırılması ve çevrenin korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır .

6 Sürdürülebilir Büyüme
İnovasyon Eko-inovasyon Ar-Ge

7 Sürdürülebilir Sanayi
Endüstriyel Simbiyoz Eko tasarım Eko etiket

8 Temiz Üretim Temiz üretim; bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin üretim süreçleri, ürün ve hizmetlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılmasıdır. (BM Çevre Programı 1990)

9 Temiz Üretim Merkezi Çevre Enstitüsü Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
1999 TÜBİTAK-MAM bünyesinde kurulması girişimi 2010 TTGV bünyesinde kurulması girişimi Mart 2011 MPM tarafından kurulması görevi Ağustos 2011 BSTB VGM tarafından kurulması görevi Nisan 2013 Çevre Enstitüsü Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü

10 TEŞEKKÜRLER


"Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları