Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ BELGESİ 2011-2014 (AB ÜYELİĞİNE DOĞRU) SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II.OSB ÇEVRE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ BELGESİ 2011-2014 (AB ÜYELİĞİNE DOĞRU) SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II.OSB ÇEVRE."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ BELGESİ 2011-2014 (AB ÜYELİĞİNE DOĞRU) SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II.OSB ÇEVRE ZİRVESİ 24.02.2011 - Antalya

2 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sunum İçeriği  Süreç  İçerik  Genel Çerçeve  Eylem Planı  Sanayi Stratejisi ve Çevre  Sektörel Politika Alanları  Uygulama, İzleme ve Değerlendirme 2

3 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME 3  Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinde AB ile yürütülen 35 müzakere faslından biri “İşletmeler ve Sanayi Politikası”dır.  2003 yılında yayınlanan “Türkiye Sanayi Politikası (AB Üyeliğine Doğru)” başlıklı sanayi stratejisi belgesinin revize edilmesi, bu faslın kapanış kriterleri arasında yer almaktadır. Gerekçe

4 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI YATAY POLİTİKA ALANLARI YATAY POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME 4 Hazırlık Süreci Belgenin birinci taslağı hazırlanarak, ilk defa Aralık 2008'de, AB Komisyonuna sunulmuştur. 2 2 Ocak 2009'da, Sanayi Stratejisi Belgesinin revizyonu konusunda bir TAIEX Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 3 3 Ocak 2009'da, AB Komisyonu, belgenin ilk taslağı hakkındaki görüşlerini bildirmiştir. AB Komisyonu görüşleri ve küresel ekonomik krize ilişkin yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak, taslak belgede gerekli düzeltme yapılmıştır. 4 4 AB üyeliği müzakere sürecinde İşletmeler ve Sanayi Politikası faslında yer alan Türkiye Sanayi Politikası (AB Üyeliğine Doğru) başlıklı sanayi stratejisi belgesinin revize edilmesi çalışmalarına Nisan 2007’de başlanmıştır. 1 1 SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE

5 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI YATAY POLİTİKA ALANLARI YATAY POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME 5 Hazırlık Süreci Belge, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan revize çalışmalarının ardından Yüksek Planlama Kurulu’na sunulmuş ve 7/12/2010 tarihli ve 2010/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile onaylanarak, 27/01/2011 tarihli ve 27828 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 8 8 Eylül 2009'da, taslak tamamlanmış ve belgenin İngilizceye tercümesi yapılarak, nihai görüşlerinin alınması için AB Komisyonuna iletilmiştir. 6 6 Mayıs 2010'da, AB Komisyonu tarafından belgenin, İşletmeler ve Sanayi Politikası faslının kapanış kriterleri çerçevesinde gereksinimleri karşıladığı bildirilmiştir. 7 7 5 5 Mart-Nisan 2009'da, ilgili paydaşlarla, Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında çeşitli toplantılar gerçekleştirilmiş, kamu kurum/kuruluşlarının görüşü alınarak nihai hale getirilmiştir. SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE

6 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI YATAY POLİTİKA ALANLARI YATAY POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME 6 Paydaşlar SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE

7 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME 7 Belgenin İçeriği 1. Mevcut Durum 3.Stratejik Hedefler 6. Sektörel Sanayi Politikası Alanları 7. Uygulama, İzleme ve Koordinasyon Mekanizması 4. Temel Sanayi Politikası Öncelikleri 2.Vizyon 5. Yatay Sanayi Politikası Alanları EK.1: Eylem Planı EK 2: Sektörel Rekabet Gücü Değerlendirmeleri ve Politikaları EK 2: Sektörel Rekabet Gücü Değerlendirmeleri ve Politikaları

8 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME 8 Vizyon ve Stratejik Hedefler VİZYON Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak GENEL AMAÇ Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak GENEL AMAÇ Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak Becerilerini sürekli geliştirebilen (güçlü) şirketlerin ekonomideki ağırlığının arttırılması Düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçilmesi Orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki ağırlığının arttırılması

9 9 Ministry of Industry and Trade of Turkey DG - Industry TURKEY - A Major Actor in Energy Energy Corridor between suppliers and consumers

10 10 Ministry of Industry and Trade of Turkey DG - Industry TURKEY is also an important energy terminal

11 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME 11 Stratejik Plan Özeti

12 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME 12 Eylem Sayısı YATAY SANAYİ POLİTİKASI ALANLARI 67 Yatırım ve İş Ortamı 8 Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar 7 Beceriler ve İnsan Kaynağı 11 11 KOBİ’lerin finansmana erişimi 2 Firmaların Teknolojik Gelişimi 20 Altyapı Sektörleri 10 Çevre4 Bölgesel Kalkınma 5 SEKTÖREL SANAYİ POLİTİKASI ALANLARI 1 UYGULAMA, İZLEME VE KOORDİNASYON 4 TOPLAM72 Eylem Sayısı ve Dağılımı

13 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME 13 Çevre Politikaları Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, strateji belgesinde yer alan çevre politikaları; İklim değişikliğinin ve bu konuya ilişkin uluslararası sözleşme ve protokollerin Türk Sanayisine muhtemel etkileri belirlenecek ve buna göre Türk Sanayisinin uluslararası düzenlemelere uyum süreci tasarlanacaktır. Bu çerçevede 2012 sonrası iklim rejimine ilişkin uluslararası müzakere süreçleri izlenerek ülkemiz şartlarına uygun pozisyon belirlenecektir.

14 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME Çevre Politikaları Düşük karbon ekonomisine ve sanayide temiz üretim süreçlerine geçiş desteklenecek ve bu konuda bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

15 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME Çevre Politikaları Temiz üretim ile örtüşen ve sürdürülebilir kalkınma, ekonomik gelişim ve çevresel performansı birlikte ele alarak, iş mükemmelliği ile çevresel mükemmelliğe bir arada odaklanan, kaynakların verimli kullanılması ve çevreyle uyumlu üretim prensiplerinin benimsenmesi doğrultusunda, kaliteli ürün ve hizmet üretilmesi yoluyla işletmelerin rekabet edebilme yeteneklerini artıran eko-verimlilik programlarının ülke genelinde uygulanması sağlanacaktır.

16 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME Çevre Politikaları Tüm çevresel eylem planlarına ilişkin olarak önümüzdeki dönemde yürürlüğe girecek düzenlemelerin uygulama süreçlerinin belirlenmesi amacıyla çevre mevzuatına ilişkin Düzenleyici Etki Analizleri yapılacaktır.

17 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME Çevre Politikaları Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi (2010- 2020), AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) (2007-2023), Çölleşme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programı ve Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi belgeleri ile uyumlu sanayi politikaları yürütülecektir.

18 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME Çevre ile İlgili Eylemler 72 eylemden oluşan Türkiye Sanayi Stratejisinde çevre başlığı altında 4 eylem yer almaktadır. 1.Sanayicilerin iklim değişikliği ile mücadele konusunda bilinçlendirilmesi yönünde yoğun bilgilendirme çalışmaları yürütülecek ve kılavuz, kitap/rehber yayımlanacaktır. (STB koordinasyonunda)

19 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME Çevre ile İlgili Eylemler 2. Yılda 1000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) üzerinde enerji tüketen tüm sanayi kuruluşlarında enerji yöneticisi atanması ile ilgili süreçler tamamlanarak bu sistemin etkin çalışması sağlanacaktır. (ETKB Koordinasyonunda) 3. Alıcı ortamların (hava, su toprak) kalitesi korunacak ve iyileştirilecektir. (ÇOB Koordinasyonunda)

20 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME Çevre ile İlgili Eylemler 4. İklim değişikliğine neden olan sanayi kaynaklı sera gazı emisyonlarının kontrolü sağlanacak, izlenecek ve raporlanacaktır. (ÇOB Koordinasyonunda)

21 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Çevre ile İlgili Eylemler Altyapı Sektörlerine yönelik olarak; 5- Türkiye'nin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biokütle diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere, enerji kaynaklarının çevre etkileri de dikkate alınarak değerlendirilmesi için kullanılabilir enerji potansiyellerini belirlenecek ve bu potansiyellerden yararlanma yöntemleri ortaya konacaktır. (Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü)

22 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Çevre ile İlgili Eylemler Altyapı Sektörlerine yönelik olarak; 6- Alternatif enerji kaynaklarına dayalı ürünlerin sanayide kullanımı ve teknik altyapısının geliştirilmesi ve ticari ürünlere dönüştürülmesi amacıyla çalışmalar yürütülecektir. (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

23 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Çevre ile İlgili Eylemler Altyapı Sektörlerine yönelik olarak; 7- Enerji verimliliğine ilişkin ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanarak enerji verimliliğini ve tasarrufunu artırmaya yönelik etkili mekanizmalar oluşturulacaktır. (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

24 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Çevre ile İlgili Eylemler Altyapı Sektörlerine yönelik olarak; 8- Çevre etkilerini de dikkate alarak, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmasına yönelik yöntem ve araçlar geliştirilecek, bunların uygulanması sağlanacak ve toplumsal bilinç oluşturulacaktır. (Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü)

25 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Çevre ile İlgili Eylemler Altyapı Sektörlerine yönelik olarak; 9- Organize Sanayi Bölgeleri altyapı-arıtma ve Küçük Sanayi Siteleri üstyapı–altyapı inşaatlarının tamamlanması sağlanacaktır. ( Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

26 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME 26 Yasal Düzenlemeler Yasal Düzenlemeler Rekabet Edebilirlik Analizleri İstihdam ve Coğrafi Boyut İstihdam ve Coğrafi Boyut Bilgi ve Teknoloji Bilgi ve Teknoloji Rekabet Dış Rekabet Edebilirlik ve Ticaret Dış Rekabet Edebilirlik ve Ticaret Çevre ve Enerji Çevre ve Enerji Rekabet Edebilirlik Analizleri

27 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME 27 Rekabet Edebilirlik Analizleri Yapılan Sektörler  Otomotiv Sanayi  Makine Sanayi  Beyaz Eşya Sanayi  Elektrik ve Elektronik Sanayi  Tekstil Sanayi  Gıda Sanayi  Demir Çelik Sanayi

28 TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SÜREÇ İÇERİK GENEL ÇERÇEVE EYLEM PLANI SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SANAYİ STRATEJİSİ VE ÇEVRE SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI SEKTÖREL POLİTİKA ALANLARI UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME UYGULAMA İZLEME DEĞERLENDİRME 28  İzleme ve Yönlendirme Komitesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında, İzleme ve Değerlendirme Kurulu üyeleri ve ilgili paydaşlardan oluşacaktır.  İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürünün Başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı ve Girişim Başkanlarından oluşacaktır.  Girişim Çalışma Grupları, ilgili Genel Müdür Yardımcıları veya Daire Başkanları başkanlığında eylemlerden sorumlu kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşacaktır. Uygulama ve İzleme

29 SANAYİ STRATEJİSİ VE SEKTÖREL STRATEJİ PLANLARI Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TEŞEKKÜR EDERİM Zühtü BAKIR Genel Müdür Yardımcısı 0 312 201 55 55 zuhtu.bakir@sanayi.gov.tr


"TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ BELGESİ 2011-2014 (AB ÜYELİĞİNE DOĞRU) SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II.OSB ÇEVRE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları