Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’NİN GEF PROJELERİ Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı 26 Ekim 2009, Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’NİN GEF PROJELERİ Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı 26 Ekim 2009, Ankara."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’NİN GEF PROJELERİ Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı 26 Ekim 2009, Ankara

2 Odak Alan Proje Sayısı Biyolojik Çeşitlilik5 İklim Değişikliği5 Uluslararası Sular1 Çoklu Odak Alan1 Kalıcı Organik Kirleticiler1 (POPs) TOPLAM 13 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Ulusal Projeler ve Odak Alanlar

3 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Ulusal Projeler ve Projelerin Durumu Projenin Durumu Odak Alanlar BÇBÇİDİDUSÇOAPOPs Tamamlanan311 Uygulamada111 GEF Konseyince Onaylanan 3 GEF CEO ’ su Tarafından Onaylanan 11

4 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Ulusal Projeler ve GEF Uygulayıcı Kuruluşlar Projenin Durumu GEF Uygulayıcı Kuruluşlar DBUNDPUNEPUNIDO Tamamlanan2111 Uygulamada111 GEF Konseyince Onaylanan 3 GEF CEO ’ su Tarafından Onaylanan 2 Toplam 3721

5 (Milyon ABD Dolar) Odak Alan GEF Hibesi Ülke Katkısı Biyolojik Çeşitlilik 16,93 8,13 İklim Değişikliği 11,63 34,72 Uluslararası Sular 7,00 38,11 Çoklu Odak Alan 0,20 0,06 Kalıcı Organik Kirleticiler 0,47 0,00 (POPs) TOPLAM 36,23 81,02 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Ulusal Projeler ve Bütçe

6 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Biyolojik Çeşitlilik Ulusal Projeleri Projenin Durumu Proje Adı Tamamlanan Genetik biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması (OB) BÇ ve doğal kaynak yönetimi (ÇOB/DKMPGM) Biyolojik çeşitlilik sözleşmesini uygulama (ÇOB/DKMPGM) Uygulamada Orman koruma alanlarının yönetiminin güçlendirilmesi (Küre Dağları) (ÇOB/DKMPGM/OGM, DHKV) GEF onaylanan Türkiye ’ nin korunan alanlar sisteminin güçlendirilmesi: Deniz ve kıyı koruma alanlarının sürdürülebilirliğinin yaygınlaştırılması (ÇOB/ÖÇKKB)

7 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı İklim Değişikliği Ulusal Projeleri Projenin Durumu Proje Adı Tamamlanan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında I. Ulusal raporun hazırlanması (ÇOB/ÇYGM) GEF Onaylanan Türkiye’de enerji verimli cihazların piyasa dönüşümü (EİEİ) Binalarda enerji verimliliğinin teşvik edilmesi (EİEİ) Sanayide enerji verimliliğinin artırılması (EİEİ,TTGV) II. Ulusal Bildirimin Hazırlanması (ÇOB)

8 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Diğer Odak Alanlarda Projeler Odak Alan Projenin Durumu Proje Adı Uluslararası Sular Uygulamada Anadolu su havzaları rehabilitasyon projesi ( Ç OB/AGM/ Ç YGM/ORK Ö Y, Tarım ve Köy İşleri Bak.) Ç oklu Odak Alan Uygulamada Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye ’ nin kapasitesinin değerlendirilmesi (NCSA) ( Ç OB/DID) Kalıcı Organik Kirleticiler (POPs) Tamamlanan Kalıcı organik kirleticilere ilişkin Stockholm (POPs) Sözleşmesinin uygulanması yönünde öncelikli faaliyetlerin tespiti ( Ç OB/ Ç YGM)

9 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bölgesel ve Küresel Projeler Projenin Durumu Odak Alanlar BÇBÇİDİDUSÇOA Tamamlanan3 Uygulamada113 GEF Konseyince Onaylanan 41 GEF CEO’sunca onaylanan 11 Uygulayıcı Kuruluşca onaylanan 11 TOPLAM21113

10 Tamamlanan  Genetik Biyolojik Çeşitliliğin Yerinde Korunması Mülga Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bak., Dünya Bankası GEF: 5.100.000 $ Ulusal Katkı : 600.000 $ Büyük Ölçekli Proje, Proje Başlama-Bitiş: 1993-1998  BÇ ve Doğal Kaynak Yönetimi ÇOB-DKMPGM, Dünya Bankası GEF: 8.200.000 $ Ulusal Katkı : 2.000.000 $ Büyük Ölçekli Proje, Proje Başlama-Bitiş: 2000-2008 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Biyolojik Çeşitlilik Ulusal Projeleri

11  Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesini Uygulama ÇOB-DKMPGM, UNEP GEF: 365.300 $ Ulusal Katkı : 95.000 $ Kapasite Geliştirme Projesi, Proje Başlama-Bitiş: 2005-2008 Uygulamada  Orman Koruma Alanlarının Yönetiminin Güçlendirilmesi (Küre Projesi) ÇOB-DKMPGM/OGM, DHKV, UNDP GEF: 972.000 $ ÇOB: 1.396.000 $ DHKV: 36.000 $ Orta Ölçekli Proje, Proje Başlama-Bitiş: 2008-2012 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Biyolojik Çeşitlilik Ulusal Projeleri

12 GEF Onaylanan  Türkiye’nin korunan alanlar sisteminin güçlendirilmesi: Deniz ve kıyı koruma alanlarının sürdürülebilirliğinin yaygınlaştırılması ÇOB-ÖÇKKB, UNDP GEF: 2.300.000 $ Ulusal Katkı : 4.000.000 $ Büyük Ölçekli Proje, Tahmini Başlama-Bitiş: Eylül 2009-2013 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Biyolojik Çeşitlilik Ulusal Projeleri

13 Tamamlanan  İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında I. Ulusal raporun hazırlanması ÇOB-ÇYGM, UNDP GEF: 405.000 $ Ulusal Katkı : 843.050 $ Kapasite Geliştirme Projesi, Proje Başlama-Bitiş: 2005-2006 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı İklim Değişikliği Ulusal Projeleri

14 GEF onaylanan  Türkiye’de Enerji Verimli Cihazların Piyasa Dönüşümü EİEİ Gen. Müd., UNDP Toplam Bütçe: 4.957.000 $ GEF: 2.710.000 $ Sanayi Bak.: 541.300 $, EİEİ Gen. Müd. : 204.850 $ Diğ. Katkılar ve Kaynağı : Arçelik : 550.000 $, Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği : 100.000 $ Büyük Ölçekli Proje, Tahmini Başlama-Bitiş: 2009-2012 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı İklim Değişikliği Ulusal Projeleri

15  Binalarda Enerji Verimliliğinin Teşvik Edilmesi EİEİ Gen. Müd., UNDP Toplam Bütçe: 21.320.000 $ GEF: 2.620.000 $ EİEİ Gen. Müd. : 18.700.000 $ Büyük Ölçekli Proje, Tahmini Başlama-Bitiş: 2009-2013  Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması EİEİ Gen. Müd.- TTGV, UNDP ve UNIDO Toplam Bütçe: 19.672.000 $ GEF: 5.900.000 $ EİEİ Gen. Müd. : 12.900.000 $ Büyük Ölçekli Proje, Tahmini Başlama-Bitiş: 2010-2015 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı İklim Değişikliği Ulusal Projeleri

16  II. Ulusal Bildirim Çevre ve Orman Bakanlığı, UNDP Toplam Bütçe: 1.600.000 $ GEF: 500.000 $ Çevre ve Orman Bakanlığı : 1.100.000 $ Büyük Ölçekli Proje, Tahmini Başlama-Bitiş: Kasım 2009 - Mayıs 2011 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı İklim Değişikliği Ulusal Projeleri

17 Uygulamada  Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi ÇOB/AGM/ÇYGM/ORKÖY, Tarım ve Köy İşleri Bak., DB Toplam Bütçe: 44.900.000 $ GEF: 7.000.000 $ İç Katkı: 38.110.000 $ (DB Kredisi: 15.700.000 $) Büyük Ölçekli Proje, Proje Başlama-Bitiş: 2005-2011 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Uluslararası Sular Ulusal Projeleri

18 Uygulamada  Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye’nin Kapasitesinin Değerlendirilmesi (NCSA) ÇOB/DİD, UNEP Toplam Bütçe: 255.000 $ GEF: 199.500 $ İç Katkı: 55.200 $ Kapasite Artırma Projesi, Proje Başlama-Bitiş: 2008-2009 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çoklu Odak Alan Ulusal Projeleri

19 Tamamlanan  Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm (POPs) Sözleşmesinin uygulanması yönünde öncelikli faaliyetlerin tespiti ÇOB/ÇYGM, UNIDO Toplam Bütçe: 469.700 $ GEF: 469.700 $ İç Katkı: Yok Kapasite Artırma Projesi, Proje Başlama-Bitiş: 2004-2007 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Kalıcı Organik Kirleticiler Ulusal Projeleri

20 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Küçük Destek Programı (SGP) Projeleri (1993-2009) Proje (Adet) GEF Dönemleri GEF Katkısı ($)Ülke Katkısı ($) 160 Pilot Dönem400.0001.468.877 GEF-1267.178252.355 GEF-21.538.9331.849.516 GEF-3662.7951.054.872 GEF-4406.495447.613 TOPLAM3.275.4015.073.233

21 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞEKKÜRLER… T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞEKKÜRLER…


"TÜRKİYE’NİN GEF PROJELERİ Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı 26 Ekim 2009, Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları