Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mimarlar Odası Denizli

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mimarlar Odası Denizli"— Sunum transkripti:

1 Mimarlar Odası Denizli
KENTSEL DÖNÜŞÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM 16 Mart, Cuma-Denizli Mimarlar Odası A.Faruk GÖKSU 16 Mart, Cuma Mimarlar Odası Denizli A.Faruk GÖKSU

2 YENİ GÜNDEM Kentsel Dönüşüm/Yenileme Kentsel Risklerin Azaltılması
Ekonomi, Eşitlik, Ekoloji (3 E) Kentsel, Kurumsal, Kültürel (3 K) Transfer Alanları Stratejik Planlama Vizyon Stratejik Hedefler Stratejik Ortaklık Kamu-Özel Kamu-Özel-Sivil Örgütler Proje finansmanı İpotekli kredi Proje kredisi Gayrimenkul sertifikası İmar Hakları Sertifikası Çapraz Finansman Kentsel Risklerin Azaltılması Kentsel Toprağın Yeniden Kullanımı En İyi Kullanım Kararları Mülkiyet Toplulaştırılması Yoğunluk Dağılımı Proje ve Arazi Geliştirme Senaryo Uzlaşma Güven Yenilikçi Yöntemler Toplulaştırma, Transfer, Menkulleştirme,

3 NEDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM Marmara depreminde; 100 konut-işyeri stokundan,
42 adetinin etkilenmesi, 33 adedinin yıkılması, Kentlerimizin, %70-80 inin I ve II. Deprem kuşağında yer alması, Son 100 yılda, adet birimin yıkılması, 100 konut stokunun, 77 adedinin, son 30 yılda yapılması, Deprem ve doğal afet riski, Kentsel büyüme hızının düşmesi, Gelir grubları arasındaki farkın azaltılması, Yoğun yapıların kamusal mekana olan baskısı, Sosyal eşitsizliğin azaltılması, Yoksullukla mücadele, Çevresel değerlerin artırılması, Kültürel değerlerimizin korunması, Yerel zenginliğin kullanılması, İş potansiyelinin yaratılması,

4 Kamu Özel Kamu Özel Halk Halk UZLAŞMA YOK UZLAŞMA

5 KENTSEL RİSKLER A-Yapı Riskleri B-Doku Riskleri Dar Yollar Patlayıcı-Yanıcı Kullanımlar Sosyal Donatı Eksikliği

6 Tehlikeli Kullanımlar Kullanım Uyumsuzluğu Ulaşım (Dar Yollar)
Yapı kalitesi Zemin durumu Tehlikeli Kullanımlar Kullanım Uyumsuzluğu Ulaşım (Dar Yollar) Açık Alan Yetersizliği Tsunami Altyapı Yoksulluk Diğer YAPI RİSKİ Kentsel Doku Riski ENTEGRE RİSK ANALİZİ YAŞANABİLİRLİK

7 YAŞANABİLİRLİK

8 Yeni Yaşam Alanlarının Yaratılması Kentsel Gelişmenin sağlanması
EYLEM PLANLARI ACİL EYLEM PLANI (ACEP) Kentsel Risklerin Azaltılması MAHALLE EYLEM PLANI (MAYEP) Yeni Yaşam Alanlarının Yaratılması ENTEGRE EYLEM PLANI İGEP GELİŞİM EYLEM PLANI (iGEP) Kentsel Gelişmenin sağlanması

9 Kentsel Toprağın Yeniden Kullanımı
Mekanın Tasarımı Mülkiyet Toplulaştırılması Yoğunluk Dağılımı Yaşam Alanlarının Yeniden Yaratılması Proje ve Arazi Geliştirme Senaryo Uzlaşma Güven Yenilikçi Yöntemler Toplulaştırma, Transfer, Menkulleştirme,

10 YIK: YIKTIRMAM YAP:YAPTIRMAM YAPI GÜVENLİĞİ CAN GÜVENLİĞİ

11 Yerleşmeler Arası İHT ve Menkulleştirme

12 KENTSEL DÖNÜŞÜM TDK: isim Kentin İmar Planına uymayan, ruhsatsız yapıların yıkılıp, planlara uygun olarak toplu yerleşim alanlarının oluşturulması.

13 KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel sorunların çözümünde; ekonomik, mekansal ve toplumsal koşulları dikkate alan kapsamlı bir eylem planlama sürecidir. Ekonomi,Eşitlik,Ekoloji,(3E) Kamu, özel ve yerel işbirliği İnsan ve Vizyon Odaklı, Güven Uzlaşma

14 YENİ KENTSEL DÜZEN Yeni Planlama Anlayışı Yeni İşbirlikleri Yenilikçi Yaklaşımlar ve Yöntemler Kentsel Toprağın Yeniden Kullanımı Yaşam Alanlarının Yeniden Yaratılması


"Mimarlar Odası Denizli" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları