Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Halil BOZKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Halil BOZKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 Dr. Halil BOZKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BÖLÜMÜ
NERDE HATA YAPTIM! Dr. Halil BOZKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BÖLÜMÜ

2 OLGU 42 y, E Burun kanaması ve efor kapasitesinde azalma
Ekokardiografi; Atrial septal defekt (sekundum tip,1.5 cm) İleri tetkik ve tedavi amacıyla kardioloji servisine yatırıldı Öz ve soy geçmiş; geçirilmiş hepatit A dışında özellik yok ASD nin endovasküler yolla kapatılması planlandı  Kardiak MRG

3

4

5 TANI OSLER -RENDU- WEBER SENDROMU (HEREDİTER HEMORAJİK TELENJİEKTAZİ)

6

7

8

9 LABORATUAR DEĞERLENDİRME
Portal RDUS: Portal ven açık ve portal HT Ø Endoskopi: özefagus varisi Ø Kan biokimyası: - KC enzimlerinde ve bilurubinde hafif artış AST/ALT: 41/ ALP: GGT:282 T.BİL: 1, İNR: 1,3 - Hemogram : Normal

10 TEDAVİ SEÇENEKLERİ Tedavisiz takip Pulmoner AVF’ ye embolizasyon, hepatik AVF takip Hem pulmoner hemde hepatik AVF ye embolizasyon Pulmoner AVF’ ye embolizasyon, hepatik için KC nakli 5. Pulmoner ve hepatik AVF için cerrahi

11 PULMONER AVF EMBOLİZASYONUNDA HANGİ MALZEME
Pushable koil Detachable koil NBCA Detachable balon Amplatzer Vaskular plug

12 Süperselektif Pulmoner Anjiografi

13 Selektif çölyak arter anjiografi

14 Selektif Süperior Mezenter Arter Anjiografisi

15 Selektif hepatik arter anjiografisi

16 1. Distal embolizasyon (intrahepatik segmental arterler)
EMBOLİZASYONU NASIL YAPALIM 1. Distal embolizasyon (intrahepatik segmental arterler) 2. Proksimal embolizasyon ..sadece tek bir ana hepatik arter 3. Proksimal embolizasyon ..her iki ana hepatik arter/common hepatik a. 4. Hem distal hem proksimal embolizasyon

17 HEPATİK AVF EMBOLİZASYONUNDA HANGİ MALZEME
Pushable koil Detachable koil NBCA Detachable balon Amplatzer Vaskular plug Büyük boyutlu PVA partikülleri

18

19

20 POSTOPERATİF TAKİP Postop 1. günde karaciğer enzimlerinde hızlı artış ……gastroenteroloji YB Preop Postop 1.gün Postop 2. gün Postop 7.gün AST ALT ALP GGT T.BİL , , , ,3 İNR , süresiz , ,1 Postop 5. gün RDUS: ana hepatik arter ve intrahepatik dallar total tromboze portal ven ve hepatik venler açık kapsüler kollateralizasyon ve düşük debili AVF İHSY de hava ve kese duvarında kalınlaşma sağ lob segment 6 da parankimal infarkt

21 POSTOP 6. GÜN MRCP

22 İskemik hepatit ve kolanjite yönelik yoğun medikal tedavi
Postop 23. günde eksterne; AST:89, ALT:60, ALP: 229, BİL:3,6 İNR:1,5 Postemb 28. günde şiddetli sağ üst kadran ağrısı US bakıda; Akut kolesistit İskemik Kolesistit nedeniyle ……Kolesistektomi planlandı İntraop şiddetli kanama ………..Kolesistostomi Postop 1 hafta sonra taburcu

23 Postop 1ay (postemb. 2 ay) sonra yaygın karın ağrısı
Batın US ve BT: batın içi yaygın septalı serbest sıvı Peritonit takipte rektal kanama …….kolonoskopi : kanama odağı Ø Postembolizasyon günde …….SEPTİK ŞOK …….EKSİTUS

24 Osler-Rendu-Weber Sendromu
(Herediter Hemorajik Telenjiektazi) Otozomal dominant , prevalans / Tanı kriterleri: Epistaksis (spontan ve rekürren) - telenjiektazi (oral kavite, burun, parmak) - visseral AVM/AVF (Akciğer, Karaciğer, Gİ trakt, Serebral, Spinal) - HHT’ li 1.derece akraba Karaciğer tutulumu olguların %31 inde var. Sadece %10 nu semptomatik Karaciğer tutulumunda semptomlar; Sağ kalp yetmezliği ve Pulmoner HT - Kolestaz ve biliyer iskemi - Psödosiroz ve portal HT Tedavi : karaciğer nakli - Transarteriyel embolizasyon - VEGF inhibörleri (sirolimus ve aspirin)


"Dr. Halil BOZKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları