Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI (2008-2012)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI (2008-2012)"— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI (2008-2012)

2 1. DURUM ANALİZİ A) TANITIM A) TANITIM B) AKADEMİK FAALİYETLER B) AKADEMİK FAALİYETLER C) ÇEVRE ANALİZİ C) ÇEVRE ANALİZİ 2. GELECEĞE BAKIŞ A) MİSYON A) MİSYON B) VİZYON B) VİZYON C) DEĞERLER C) DEĞERLER D) STRATEJİK AMAÇLAR D) STRATEJİK AMAÇLAR

3 DURUM ANALİZİ Tanıtım Anabilim Dalımız, Anabilim Dalımız, Türkiye’de* lisans düzeyinde eğitim** hizmeti veren 65 eğitim fakültesi içinde, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren 4, doktora düzeyinde eğitim veren 3, programdan biridir. --------------- *2006-2007 Güz dönemi itibariyle **Mesleki teknik eğitim, beden eğitimi - spor yüksek okulları ve diğer öğretmen yetiştiren programlar hariç

4 DURUM ANALİZİ Tanıtım Anabilim Dalımız Anabilim Dalımız MEU Eğitim Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, BESYO ve Sağlık YO bünyesindeki lisans programlarının ölçme ve değerlendirme, istatistik, bilimsel araştırma teknikleri, test geliştirme ve ölçek geliştirme vb. dersleri; MEU Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” yüksek lisans ve doktora programlarındaki dersleri ve Başta, “MEU Sosyal Bilimler Enstitüsü” olmak üzere diğer enstitü programlarının ölçme ve değerlendirme, istatistik ve bilimsel araştırma teknikleri vb. yüksek lisans ve doktora düzeyindeki dersleri yürütmektedir.

5 DURUM ANALİZİ Tanıtım “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” alanında yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarının genel amacı, Üniversitelerde ihtiyaç duyulan “eğitimde ölçme ve değerlendirme” alanında öğretim elemanı; Her derecedeki okullarda ölçme araçlarını geliştirip uygulayabilecek ve sonuçları yorumlayabilecek, öğretim sürecini izleme ve değerlendirme hizmetlerine rehberlik edebilecek uzmanları; Kamu ve özel kuruluşların APK, insan kaynakları ve eğitim dairelerindeki hizmetleri ve araştırmaları yürütecek uzmanları yetiştirmektir.

6 DURUM ANALİZİ Akademik Faaliyetler Yüksek Lisans ve Doktora Programı Öğrenci Dağlımı Yüksek Lisans ve Doktora Programı Öğrenci Dağlımı 2006 - 2007 Güz (Doktora programı bu dönem açılmıştır.) 2006 - 2007 Güz (Doktora programı bu dönem açılmıştır.) KAYITLI ÖĞRENCİLER Yabancı Dil Hazırlık BİLİMSEL HAZIRLIK YÜKSEK LİSANS DOKTORAToplam ASIL ÖĞRENCİ 48113 ÖZEL ÖĞRENCİ -3-14 Toplam438217 2003-2006 YILLARI ARASINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYISI 3-

7 DURUM ANALİZİ Akademik Faaliyetler Akademik Kadro Akademik Kadro Öğretim Elemanının Ünvanı SAYISI Profesör1 Doçent1 Yardımcı Doçent 2 Araştırma Görevlisi 1

8 DURUM ANALİZİ Akademik Faaliyetler: Fiili Ders Yükü (2006-2007 Güz) LisansLisansüstüToplam Ders Sayısı 1627 43 adet Toplam Ders Saati 5490144hafta/saat Tez Danışmanlığı -44 Öğretim Elemanı Başına Düşen Ortalama Ders Yükü 13,522,536hafta/saat Öğretim Elemanı Başına Düşen Ortalama Tez Yükü 1

9 DURUM ANALİZİ Akademik Faaliyetler (2005 - 2006 Güz itibariyle) Makale13 Kitap2 Kitap Bölümü 3 Bildiri2 Konferans ve Seminerler Konferans ve Seminerler5 Öğretim elemanı başına düşen ortalama yayın sayısı 5

10 DURUM ANALİZİ Çevre Analizi Güçlü yönler Güçlü yönler 1. Akademik yeterliğe sahip, değişim, gelişim ve işbirliğine açık, liderlik özellikleri ile takım bilincini birleştirmiş, etik değerlere bağlı, toplumsal gelişmeye destek verebilen bir akademik kadroya sahip olma

11 DURUM ANALİZİ Çevre Analizi Güçlü yönler 2. Toplum hizmetlerinde (hizmet içi eğitim, araştırma projesi, danışmanlık vb.) deneyim sahibi olma 2. Toplum hizmetlerinde (hizmet içi eğitim, araştırma projesi, danışmanlık vb.) deneyim sahibi olma 3. İhtiyaçları önemli ölçüde karşılayacak bilgi teknolojisi altyapısına sahip olma 3. İhtiyaçları önemli ölçüde karşılayacak bilgi teknolojisi altyapısına sahip olma

12 DURUM ANALİZİ Çevre Analizi Gelişmeye Açık Yönler: 1. Öğretim elemanı sayısının arttırılması 2. Uluslararası işbirliği ve deneyim eksikliğinin giderilmesi 3. Diğer birimlerle işbirliğinin arttırılması 4. Çalışma mekanının tam gün yaşanır ve çalışılır niteliğe dönüştürülmesi 5. Dersliklerin nitelik ve nicelik sınırlılığının giderilmesi

13 DURUM ANALİZİ Çevre Analizi Fırsatlar 1.Türkiye’de eğitimde ölçme ve değerlendirme bilim dalında lisansüstü düzeyde eğitim veren programların çok sınırlı sayıda olması 2.Toplumun eğitim talebindeki artış ve eğitim sektöründeki büyüme eğilimleri 3.Ülkemizde ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın EARGED ve Eğit-Tek bünyesinde çok sayıda ulusal sınavlarının yapılıyor olması

14 DURUM ANALİZİ Dış Çevre 4.Ülkemizin Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile uluslar arası sınavlara (PISA,TIMSS, PIRLS) katılması 5.Milli Eğitim Bakanlığı’nın il ve ilçe bünyesinde yürüttüğü başarı izleme ve değerlendirme sınavları 6.Geliştirilen yeni ilköğretim programlarında ölçme ve değerlendirmeye verilen önemin artmış olması 7.Eğitim fakültelerinin sayılarındaki artış ve bu artışın ortaya çıkaracağı öğretim elemanı talebi

15 DURUM ANALİZİ Dış Çevre 8.Özel öğretim kurumlarında ölçme ve değerlendirme uzmanlığına olan ihtiyacın artması 9.Milli Eğitim Bakanlığı’nın AB sürecinde eğitimi geliştirmeye yönelik çeşitli projeleri uygulamaya koyması 10.Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik uygulamasına geçiş ve bu uygulamanın lisansüstü eğitim talebi üzerindeki etkileri 11.Eğitim alanında uluslararası işbirliğine yönelik çabaların giderek artması 12.Özel ve kamu kuruluşlarından gelen araştırma taleplerinin ve proje tabanlı yönetim uygulamalarının artmasına bağlı olarak bilimsel danışmanlık ihtiyacının artması

16 DURUM ANALİZİ Dış Çevre Tehditler 1.Hükümet bütçe ve kadrolarındaki kısıtlamalar 2.Yüksek Öğretim Yasasındaki değişiklik girişimleri, belirsizlikler ve gerilimler 3.Ücret düşüklüğü nedeniyle, akademisyen olma eğilimindeki düşüşler 4.Yetişmiş öğretim elemanı eksikliği ve buna bağlı olarak ders yükünün artması 5.Farklı bilim alanlarındaki akademisyenlerin (yetişmiş eleman azlığı nedeniyle) alanımızdaki ders ve araştırma faaliyetlerini yürütmekte olmaları

17 GELECEĞE BAKIŞ Misyonumuz (Uzun erimli anlayışımız) 1.Ülkemizin ulusal eğitim politikalarına, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanındaki etkinliklere yön vermek ve yön veren bireyler yetiştirmek 2.Ülkemiz eğitiminin gelişerek ilerlemesine, ölçme ve değerlendirme alanında, katkıda bulunabilmek 3.Bu anlayışla, bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmek

18 GELECEĞE BAKIŞ 4.Alanı ile ilgili konuları başkalarına etkili bir şekilde aktarabilen 5.Türk ulusal eğitimine, öğretmen yetiştirme konusunda ihtiyaç duyduğu hizmetleri verebilen 5.Türk ulusal eğitimine, öğretmen yetiştirme konusunda ihtiyaç duyduğu hizmetleri verebilen 6.Çeşitli resmi ve özel kurumlara ölçme ve değerlendirme alanında ihtiyaç duyduğu hizmeti verebilen 7.Araştırma – Geliştirme etkinliklerini yürütebilen bireyleri yetiştirmektir.

19 GELECEĞE BAKIŞ Vizyonumuz Ulusal ve uluslararası ortamlarda üyesi olmaktan övünç duyulan, Ulusal ve uluslararası ortamlarda üyesi olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ile eğitim sistemimizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerinde yer almasına katkıda bulunabilecek, kendi alanında lider bir bilim dalı olmak

20 GELECEĞE BAKIŞ DEĞERLERİMİZ Akademik mükemmellik Dürüstlük Akademik özgürlük AdaletŞeffaflık Sorumluluk bilinci YaratıcılıkYenilikçilik İşbirliğine açık olma Liderlik Takım bilinci Bilimsel yaklaşımcılık Katılımcılık Saygılı olma Sürekli eğitim-öğretim Toplumsal sorumluluk Hesap verebilirlik Etik değerlere bağlı olmak Alanında yeterlilik İdealist olmak Hoşgörülü olmak Veriye ve bilgiye dayalı karar almak Objektif kararlar almak

21 GELECEĞE BAKIŞ Stratejik Amaçlarımız 1.Ülkemizin ölçme ve değerlendirme uzmanı talebine bağlı olarak, tezli yüksek lisans ve doktora programına ek olarak, sertifika programları yürütmek 2.Ülkemizde ve yöremizde gereksinilen proje ve danışmanlık taleplerini karşılamak; üniversite- sanayi işbirliği içinde, varolan ve üretilen bilgi ve beceriyi üretim ve uygulamaya sokmak ve üniversitemize kaynak aktarabilmek amacıyla Teknopark içinde etkinliklerde bulunmak

22 GELECEĞE BAKIŞ 3.Ülkemiz çapında gerek duyulan ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanmasına katkıda bulunmak veya mevcut ölçme araçlarının niteliklerini geliştirme yönünde çalışmalar yapmak 4.Anabilim Dalımız öğretim elemanları ve öğrencilerimizin bilgi teknolojisi ortamlarından yararlanmalarını sağlamak ve bir “Test Bankası” oluşturmak 5.Kendi alanında en çok aranan ve başvurulan lisansüstü program olmak

23 GELECEĞE BAKIŞ 6.Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanının bir bölüm olarak kurulması ve bu bölüm içinde yeni lisansüstü programlar açılması konusunda çalışmalar yapmak 7.Kendi alanında Öğretim Elemanı Yetiştirme programına katılmak 8.Bilimsel faaliyetleri niceliksel ve niteliksel olarak arttırmak 9.Uluslararası işbirliği ve ortaklıkları güçlendirmek 10.Önce ulusal sonra bölge ülkelerini de kapsayacak biçimde, “Psikolojide ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dergisi” çıkartmak ve II. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi’ne talip olmak ve kongreyi gerçekleştirmek

24 GELECEĞE BAKIŞ Amaç 1 Amaç 1 Ülkemizin ölçme ve değerlendirme uzmanı talebine bağlı olarak, tezli yüksek lisans ve doktora programına ek olarak, sertifika programları açmak Ülkemizin ölçme ve değerlendirme uzmanı talebine bağlı olarak, tezli yüksek lisans ve doktora programına ek olarak, sertifika programları açmak Stratejik Değerlendirme Stratejik Değerlendirme Eğitim Fakültelerinin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme lisans programları kaldırılmıştır ve bu alanda ehil olmayan yollarla sertifikasyon yapılmaktadır. Ayrıca, özel okullar ve dershanelerde ölçme ve değerlendirme uzmanına duyulan ihtiyaç artmıştır. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek için sadece tezli yüksek lisans ve doktora programları yeterli olmamaktadır.

25 GELECEĞE BAKIŞ Hedef EÖD Sertifika Programı’nın açılabilmesi için 2007 başında, program içeriğinin ve başvuru koşullarını saptayarak, kurumsal ve yasal girişimlerde bulunmak ve 2007 yılı içinde programı açmak EÖD Sertifika Programı’nın açılabilmesi için 2007 başında, program içeriğinin ve başvuru koşullarını saptayarak, kurumsal ve yasal girişimlerde bulunmak ve 2007 yılı içinde programı açmak Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri 1.Yeterli başvurunun sağlanabilmesi 1.Yeterli başvurunun sağlanabilmesi 2.Sertifika alanların saptanacak yeterliği aşması ve uygulamada iş görebilmesi 3. Programın sürekliliğinin sağlanması

26 GELECEĞE BAKIŞ Amaç 2 Ülkemizde ve yöremizde gereksinim duyulan proje ve danışmanlık hizmetlerini karşılamak; üniversite-sanayi işbirliği içinde, varolan ve üretilen bilgi ve beceriyi üretim ve uygulamaya aktarabilmek ve üniversitemize kaynak aktarabilmek amacıyla Teknopark içinde etkinliklerde bulunmak Ülkemizde ve yöremizde gereksinim duyulan proje ve danışmanlık hizmetlerini karşılamak; üniversite-sanayi işbirliği içinde, varolan ve üretilen bilgi ve beceriyi üretim ve uygulamaya aktarabilmek ve üniversitemize kaynak aktarabilmek amacıyla Teknopark içinde etkinliklerde bulunmak Stratejik Değerlendirme 1.Ölçme ve değerlendirme alanında proje ve danışmanlık talepleri her geçen gün artmaktadır; bu talep özellikle yabancı ülkelerden ve uzman olmayan kuruluşlar ve kişilerden karşılanmaktadır. 2.Varolan döner sermaye ve vergi kesintileri bu taleplerin karşılanmasını her iki taraflı engellemektedir. 3.Proje ve danışmanlık hizmeti verebilecek kadro mevcuttur. 4.Teknopark kurulmak üzeredir.

27 GELECEĞE BAKIŞ Hedefler 1.2007 yılı içinde, Teknopark içinde faaliyetlerde bulunmak için yasal ve kurumsal girişimleri başlatmak 2.2007 yılı içinde, özel ve kamu kuruluşlarına, yapabilecek proje ve danışmanlık hizmetlerinin içeriği ve kapasitesini anlatan bir broşür hazırlamak

28 GELECEĞE BAKIŞ Performans Göstergeleri 1.Yasal girişimin 2007 yılı içinde bitirilmesi 2.Broşürün 2007 yılı içinde hazırlanıp, özel ve kamu kuruluşlarına dağıtılması

29 GELECEĞE BAKIŞ Amaç 3 Ülkemiz çapında gerek duyulan ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilme ve uyarlanmasına katkı sunmak veya mevcut ölçme araçlarının niteliklerini geliştirme yönünde çalışmalar yapmak. Stratejik Değerlendirme 1.Okullarımızda öğrencileri tanımaya ve bilimsel araştırmalarda veri toplamaya yönelik çeşitli ölçme araçlarına ihtiyaç vardır. Ülkemiz kültürüne uygun yeni araçların geliştirilmesine ve farklı kültürlere göre geliştirilmiş araçların bilimsel yöntemlerle uyarlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Anabilim dalımız bu çalışmaları yürütebilecek yetkinliğe sahiptir. 2.Bu gereksinim, alanda uzman olmayan kişilerce, eksik bir şekilde giderilmeye çalışılmaktadır. 3.Varolan psikolojik ölçme araçlarının pek çoğunun psikometrik nitelikleri uygun değildir.

30 GELECEĞE BAKIŞ Hedefler 4.Ülkemizin gereksinim duyduğu, ulusal kültür özelliklerimize uygun ölçme araçlarını geliştirmek 5.Ülkemizin eğitim alanında ihtiyaç duyduğu ölçme araçlarını uyarlama çalışmalarını yapmak 6.Varolan ölçme araçlarının niteliklerini irdelemek

31 GELECEĞE BAKIŞ Performans Göstergeleri 1.“Sorumluluk Ölçeği”nin 2007 yılı içinde geliştirilme çalışmalarının tamamlanması 2.Kapsam, gereksinim ve değişen koşullara bağlı olarak, yaklaşık her iki yılda bir, ölçek uyarlama çalışması yapılması 3.Bu araçlarla yapılan bilimsel çalışmaların yurt içi ve yurt dışındaki yayınlanma oranının artması 4.Gerek duyuldukça, varolan ölçme araçlarının psikometrik niteliklerinin irdelenmesi

32 GELECEĞE BAKIŞ Amaç 4 Anabilim Dalımız öğretim elemanları ve öğrencilerimizin bilgi teknolojisi ortamlarından yararlanmalarını sağlamak ve bir “Test Bankası” kurmak Stratejik Değerlendirme 1.Günümüzde, hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin bilgiye daha kolay ve kısa sürede ulaşabilmeleri, derslere ayrılan sürenin etkin kullanılması, internet ortamında iletişim ve paylaşımda bulunulması için teknolojik alt yapı ve donanımı sağlamak bir zorunluluktur. 2. Ülkemizin ve öğrencilerimizin gereksinim duyduğu ve psikometrik nitelikleri sağlanmış ölçme araçlarının eğitimde incelenmesine olanak sağlamak amacıyla, bir “Test Bankası”na gereksinim vardır.

33 GELECEĞE BAKIŞ Hedefler 1.Olanaklara bağlı olarak, olabilecek en kısa sürede, sadece veri bankası ve analizi için kullanılabilecek en az iki bilgisayar ve analiz için gerekli istatistiksel programları satın almak 2.Bu bilgisayarlar ve Test Bankası için bir odanın tahsis edilmesini sağlamak

34 GELECEĞE BAKIŞ Performans Göstergeleri 1.Gerekli donanım ve yazılımın 2007 yılı içinde satın alınması 2. Gerekli ortamın, araç ve gereçlerin 2007 yılı içinde sağlanması

35 GELECEĞE BAKIŞ Amaç 5 Kendi alanında en çok talep edilen lisansüstü program olmak Kendi alanında en çok talep edilen lisansüstü program olmak Stratejik Değerlendirme 1.Ülkemizde EÖD alanında 65 eğitim fakültesinin eğitim bilimleri bölümünde, açık bulunan 4 yüksek lisans ve 3 doktora programı bulunmaktadır. 2.ME.Ü EÖD programı çok yeni olmasına karşın, her yıl açtığı lisansüstü programlara pek çok aday başvurmaktadır. 3.Programımız insan gücü yetiştirme açısından önemli bir gizilgüce sahiptir.

36 GELECEĞE BAKIŞ Hedefler 1.Anabilim dalımıza başvuran öğrenci sayısı bakımından ilk sırada yer almak 2.Mezunlarımızın izlemek

37 GELECEĞE BAKIŞ Performans Göstergeleri 1.EOD Programına başvuran aday sayısının artması 2.EOD Programına kadro talebinin artması

38 GELECEĞE BAKIŞ Amaç 6 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanının bir bölüm olarak kurulmasını ve bu bölüm içinde yeni lisansüstü ve sertifika programlarının açılmasını sağlamak Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanının bir bölüm olarak kurulmasını ve bu bölüm içinde yeni lisansüstü ve sertifika programlarının açılmasını sağlamak Stratejik Değerlendirme 1.Eğitim Bilimleri Bölümü, yapısı gereği çok heterojendir ve bu nedenle, işleyiş ve planlamada aksaklıklar yaşanmaktadır. 2.EÖD başlı başına bir bilim dalıdır; Eğitim Bilimleri Bölümü içindeki diğer bilim dallarından çok farklı özelliklere sahiptir. 3.EÖD’nin kendi içinde, çalışma alanı uzmanlıklarına göre yeni programlar açılması zorunluluk halini almıştır.

39 GELECEĞE BAKIŞ Hedefler 1.EÖD Bölümü açılması için yasal girişimlerde bulunmak 2.2007 yılı içinde, olası EÖD alt programlarını saptamak

40 GELECEĞE BAKIŞ Performans Göstergeleri 1. Bölüm açılması girişimlerinin 2007 yılı içinde olumlu yönde sonuçlandırılması 2. EÖD alt uzmanlık programlarının 2007 yılı içinde raporlaştırılması

41 GELECEĞE BAKIŞ Amaç 7 Kendi alanında Öğretim Elemanı Yetiştirme çabalarına katkı sunmak Kendi alanında Öğretim Elemanı Yetiştirme çabalarına katkı sunmak Stratejik Değerlendirme 1.Anabilim dalımız ülke çapında saygın bir kadroya sahiptir. 2.EÖD alanında kadro yetiştirilmesi gereksinimi, özellikle yeni açılan üniversitelerin ve EÖD uzmanı olmayan pek çok Eğitim Fakültesinin bulunduğu da (yaklaşık %94) göz önüne alınırsa, her geçen gün kendini dayatmaktadır. 3.MEÜ EÖD programına istek her geçen gün artmaktadır.

42 GELECEĞE BAKIŞ Hedefler 2007 yılı içinde “Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı”na katılabilmek için yasal ve kurumsal girişimleri başlatmak

43 GELECEĞE BAKIŞ Performans Göstergeleri 2007 yılı içinde hedefin gerçekleştirilmesi ve 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı’nda uygulamaya sokulması.

44 GELECEĞE BAKIŞ Amaç 8 Bilimsel faaliyetleri niceliksel ve niteliksel olarak arttırmak. Bilimsel faaliyetleri niceliksel ve niteliksel olarak arttırmak. Stratejik Değerlendirme 1.Bir bilim alanının ve bilimcinin saygınlığı, ürettiği bilimsel ürün sayısı ve niteliği ile ölçülmektedir. 2. Bilim dalımız elemanları, geçtiğimiz yıllarda, önemli sayıda ve nitelikte ürün ortaya çıkarmıştır.

45 GELECEĞE BAKIŞ Hedefler Gelecek yıllarda da artan sayıda ve nitelikte yayın yapmak

46 GELECEĞE BAKIŞ Performans Göstergeleri 1.Her yıl en az bir yurtdışı, en az iki yurtiçi makale veya kitap yazılması 2.Her yıl ulusal ve uluslar arası kongrelere katılımın sağlanması

47 GELECEĞE BAKIŞ Amaç 9 Uluslararası işbirliğini ve ortaklıkları güçlendirmek Uluslararası işbirliğini ve ortaklıkları güçlendirmek Stratejik Değerlendirme 1. Giderek uluslar arası işbirliği gereksinimi artmaktadır. 2. Doktora aşamasında ve sonrasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi zorunlu olmaktadır.

48 GELECEĞE BAKIŞ Hedefler Uluslar arası işbirliği olanaklarını araştırmak ve bu yönde harekete geçmek.

49 GELECEĞE BAKIŞ Performans Göstergeleri 1.Özellikle AB projeleri çerçevesinde uluslar arası proje girişimlerinin 2007 yılı içinde başlatılması 2.2007-2008 yılları içinde doktora öğrencilerimizden yurtdışına öğrenci gönderilmesi.

50 GELECEĞE BAKIŞ Amaç 10 Önce ulusal, sonra bölge ülkelerini de kapsayacak bir Psikolojide ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dergisi çıkarmak ve II. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi’ne talip olmak ve gerçekleştirmek Önce ulusal, sonra bölge ülkelerini de kapsayacak bir Psikolojide ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dergisi çıkarmak ve II. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi’ne talip olmak ve gerçekleştirmek Stratejik Değerlendirme 1. Ölçme ve değerlendirme alanındaki çalışmaların yayınlanabileceği bir dergiye ülkemizde ve bölge ülkelerinde gereksinim vardır. Böyle bir dergi alanımıza ilgi ve saygınlık ile yayın artışı sağlayacaktır. 1. Ölçme ve değerlendirme alanındaki çalışmaların yayınlanabileceği bir dergiye ülkemizde ve bölge ülkelerinde gereksinim vardır. Böyle bir dergi alanımıza ilgi ve saygınlık ile yayın artışı sağlayacaktır. 2. Ölçme ve değerlendirme alanında çalışanların bir araya gelmesinde önemli bir aşama olan ve 2007 yılında AÜ’nde ilki gerçekleştirilecek olan kongrenin devamı ME.Ü’de sağlanarak bir çekim gücü oluşturulması yararlı olacaktır.

51 GELECEĞE BAKIŞ Hedefler 1.2007 yılı içinde Psikolojide ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dergisi’nin çıkarılabilmesi için girişimlerde bulunmak 2.2007 yılında AÜ’de yapılacak kongreye katılmak ve sonraki kongreye talip olmak

52 GELECEĞE BAKIŞ Performans Göstergeleri 1.2007 yılı içinde dergi yayını için işlemlerin tamamlanması 2.II. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi’nin ME.Ü’de yapılmasının sağlanması


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI (2008-2012)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları