Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dünyada Açık ve Uzaktan Eğitimin Durumu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dünyada Açık ve Uzaktan Eğitimin Durumu"— Sunum transkripti:

1 Dünyada Açık ve Uzaktan Eğitimin Durumu
2. Açık ve Uzaktan Eğitim Ulusal Vizyon Çalıştayı Mayıs 2014 İSTANBUL

2 Dünyada bilişim teknolojisindeki yaşanan gelişimler eğitim öğretim süreçlerinin değişime neden olmuş, bunun sonucunda geleneksel eğitim ve öğretim süreçlerinin dışına çıkılmıştır. Yükseköğretimde eğitim teknolojilerine dayalı öğrenme modelleri yaygınlaşmaktadır. Dünyada Açık ve Uzaktan Öğretime olan yöneliş hızla artmakta, bu artış hem kurum hem de öğrenen sayısında önemli artışlara neden olmaktadır. Bireylerin istihdam edilebilmesinde çok disiplinli eğitim vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersleri öğrenenlere ücretsiz olarak sunmaya başlamıştır. Bu anlamda açıköğretim programlarında kontenjan olması doğru değildir.

3 Yeni Nesil öğrenenlerin yaşam boyu öğrenme taleplerini karşılamak
BEKLENTİLER Yeni Nesil öğrenenlerin yaşam boyu öğrenme taleplerini karşılamak Yükseköğretim çağı dışındaki yetişkin öğrenenler (Yükseköğretim çağındaki öğrenenlerin açık ve uzaktan öğretim modelleriyle üniversite sosyal yaşamı dışında tutulması istenen bir durum değildir) Yükseköğretim kurumlarına erişim imkanı olmayanlar ve fiziksel olarak üniversiteye gelmemeyi tercih edenler Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa Ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her yerinden gelen eğitim talepleri Üniversite öğrencileri ve mezunlarına yönelik ikinci Üniversite uygulaması Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler yoluyla öğrenenlerin eğitimine katkı sağlanması ve bu derslerin tanınması (sertifika vb.).

4 Öğrenci destek sistemlerinin geliştirilmesi
Danışmanlık sisteminin kurulması: Kariyer planlaması, akademik danışmanlık ve benzerlerinin yapılması Öğrencilere yerel sosyal etkinliklere katılım olanağı sağlanması Sanal kütüphane olanaklarının sunulması.  Örgün öğrenci kitlesine yönelik açık ve uzaktan öğrenme hizmetleri Örgün eğitim müfredatı dışındaki sosyal becerileri, kişisel gelişimleri, bilgi ihtiyaçlarını açık ve uzaktan öğretim olanakları ile karşılanması Örgün öğrencilerin yüzyüze derslerinin açık ve uzaktan öğrenme ortamlarıyla desteklenmesi

5 Engelli öğrenenlerin erişiminin arttırılması
Açık ve uzaktan öğretim olanakları ile üniversite eğitiminin yaygınlaştırılması. Engelli öğrenci destek sistemlerinin geliştirilmesi Akran desteğinin yapılandırılması Açık ve Uzaktan öğretim sisteminde yer almayan öğretim elemanlarının bu sisteme akademik altyapı noktasında destek sağlamalarına yönelik düzenlemelerin yapılması

6 Programların öğrencinin bireysel başarılarına göre değil program çıktılarına göre değerlendirilmesi
Ölçme ve değerlendirme sistemlerinin gözden geçirilmesi ve çeşitlendirilmesi gerekir. Program gereklerine göre kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Öğretenlere açık ve uzaktan öğretim teknolojileri ve tasarımı ile ilgili hizmetiçi eğitimler verilmesi gerekir. Bu durum içeriklerin zenginleştirilmesini sağlayacaktır.

7 Önceki eğitim ve deneyimlerinin standart kredi karşılıklarının belirlenmesi ve üniversite eğitiminde tanınması ve kredilendirilmesi. Eğitim sürelerinin esnekleştirilmesi, bazı muafiyetlerin öğrenciye sağlanması. Türkiye üniversitelerinin uluslararası anlamda açık ve uzaktan öğrenme hizmetlerini sunmaları için desteklenmeleri. Üniversitelerde açılacak açık ve uzaktan öğretim programları için alt yapı yeterliklerinin tanımlanması, yasal alt yapının belirlenmesi ve uygun mevzuatın geliştirilmesi.

8 İçerik oluşturmak için ulusal standartların geliştirilmesi.
Açık ve Uzaktan öğretim örgün eğitimin bir alternatifi değildir. Birlikte yürütülebilir.  Uzmanlık alanlarına göre açık ve uzaktan öğretim programlarının açılması konusunda örgünde karşılığının aranmaması veya ulusal bir diğer örneğinin aranmaması. Açık ve uzaktan öğretim yöntemiyle tezli/tezsiz lisans üstü seviyede öğretim yapılabilmesi için standartlar ve gerekli yasal düzenlemeler için çalışılması


"Dünyada Açık ve Uzaktan Eğitimin Durumu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları