Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADÜ TIP FAKÜLTESİ TEB MÜFREDAT VE ENTEGRASYON ALT BİRİMİ 2008-2009 Başkan Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADÜ TIP FAKÜLTESİ TEB MÜFREDAT VE ENTEGRASYON ALT BİRİMİ 2008-2009 Başkan Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK."— Sunum transkripti:

1 ADÜ TIP FAKÜLTESİ TEB MÜFREDAT VE ENTEGRASYON ALT BİRİMİ 2008-2009 Başkan Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK

2 Kuruluş ve Tarihçe Sunulacaktır Kaynak: http://www.akademik.adu.edu.tr/fakulte/med /topics.asp?path=323435 http://www.akademik.adu.edu.tr/fakulte/med /topics.asp?path=323435

3 1999–2000 Eğitim-Öğretim yılında Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönergesine göre kuruldu: TEB, Dekanın Başkanlığında, eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları ve Alt Birim temsilcilerinden oluşuyordu Alt Birimler, görev almak istediklerini bildiren öğretim üyelerinden oluşuyordu

4 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında: TEB, Dekanın Başkanlığında, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Alt Birim Başkanlarından oluşuyordu Alt Birimler, görev almak istediklerini bildiren öğretim üyelerinden oluşuyordu

5 Müfredat ve Entegrasyon Alt Biriminin kurucu üyeleri: Prof. Dr. Gülten İNAN Prof. Dr. Orhan ÇİLDAĞ Prof. Dr. Bülent ALPARSLAN Doç. Dr. Ali AKYOL Doç. Dr. Neriman AYDIN Doç. Dr. Sema BAŞAK Doç. Dr. Emel DİKİCİOĞLU Doç. Dr. Can KARAMAN Doç. Dr. Ferah SÖNMEZ Doç. Dr. Taşkın ŞENTÜRK Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALTINIŞIK Yrd. Doç. Dr. M. İsmail BADAK Yrd. Doç. Dr. Mehmet BOĞA Yrd. Doç. Dr. Semra ERPEK Yrd. Doç. Dr. Uğur GÜRCÜN Yrd. Doç. Dr. Hedef ÖZGÜN Yrd. Doç. Dr. Mehmet POLATLI Yrd. Doç. Dr. Sadun TEMOÇİN Yrd. Doç. Dr. Günay TUNCER Yrd. Doç. Dr. Erkan ÜNAL Uz. Dr. Erdem ÖZKISACIK

6 Alt Birimin ilk toplantısı, 27.11.2000 tarihinde saat 13.30’da Dekanlık Kütüphane Salonunda, 21 üyeden 9’unun (Prof. Dr. Gülten İNAN, Prof. Dr. Bülent ALPARSLAN, Doç. Dr. Ali AKYOL, Doç. Dr. Emel DİKİCİOĞLU, Doç. Dr. Can KARAMAN, Doç. Dr. Ferah SÖNMEZ, Doç. Dr. Taşkın ŞENTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALTINIŞIK ve Yrd. Doç. Dr. Semra ERPEK) katılımıyla yapıldı. Bu toplantıda, Prof. Dr. Gülten İNAN alt birim başkanı olarak seçildi

7 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında: 2. toplantı 21 üyeden 15’inin 3. toplantı 25 üyeden (4 yeni üye) 14’ünün 4. toplantı 22 üyeden (1 yeni üye) 9’unun 5. toplantı 32 üyeden (10 yeni üye) 15’inin 6. toplantı 40 üyeden (8 yeni üye) 20’sinin 7. toplantı 48 üyeden (8 yeni üye) 16’sının 8. toplantı 49 üyeden (1 yeni üye) 24’ünün katılımıyla 9. toplantı 10.07.2001 tarihinde yapıldı

8 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında: TEB, Dekanın Başkanlığında, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Alt Birim Başkanlarından oluşuyordu Müfredat ve Entegrasyon Alt Birimi, TEB tarafından her eğitim yılının sonunda seçilen bir başkan ve doğal üyeleri sayılan koordinatörler ile ders/staj kurulu başkanlarından oluşuyordu; gerektiğinde anabilim dalı başkanları toplantılara çağrılabiliyordu

9 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılında: 1.toplantı, 33 üyeden 13’ünün 2. toplantı 34 üyeden 14’ünün 3. toplantı 32 üyeden 6’sının 4. toplantı 40 üyeden 17’sinin 5. toplantı 37 üyeden 12’sinin katılımıyla yapıldı

10 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında: 30 üyeden 17’sinin katılımıyla bir toplantı yapıldı

11 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında: TEB, Dekanın Başkanlığında, Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları, Müfredat ve Entegrasyon Alt Birim Başkanı, Alt Birim Başkanlarının seçtiği iki temsilci, Başkoordinatör ve her bölümün anabilim dalı başkanlarının kendi aralarından seçtiği Cerrahi Bilimler Bölümünden 2, Dahili Bilimler Bölümünden 2, Temel Tıp Bilimleri Bölümünden 1 Anabilim Dalı Başkanından oluşuyordu

12 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında: Müfredat ve Entegrasyon Alt Birimi, Fakülte Kurulunda her eğitim yılının sonunda seçilen bir başkan, Anabilim Dalı Başkanları, Ders/Staj Başkanlarından ve Müfredat ve Entegrasyon Alt Birimi başkanının gerekli görmesi halinde Koordinatörlerden oluşuyordu. Müfredat ve Entegrasyon Alt Birimi Başkanı, üyelerini ders/staj kurulu, sınıf/birkaç sınıfı, tüm sınıfları ilgilendiren konularda ayrı veya toplu olarak topluyordu

13 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında: Alt Birim, toplantılarını, ders/staj kurulu başkanları ve kurul üyeleriyle eğitimden sorumlu dekan yardımcısı katılımıyla her ders/staj kurulu için yapmıştır

14 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında: Alt Birim Başkanı Prof. Dr. Gülten İNAN’ın emekli olması üzerine Fakülte Kurulunun 21.12.2004 tarih ve 15/1 sayılı kararıyla Doç. Dr. Mustafa ALTINIŞIK, alt birim başkanı olarak seçildi

15 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında: 7–29 Nisan 2005 tarihleri arasında yapılan ders/staj kurulu toplantılarında Fakültemiz Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Müfredatı güncellenmiş ve kurullar bazında kitapçık haline getirilmiştir Eğitim-öğretim yılı son toplantısı 20 üyenin katılımıyla yapıldı

16 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında: İlk toplantı, 31 üyenin katılımıyla yapıldı Ders/staj kurulu başkanlarından ve anabilim dalı başkanlarından ders, konu başlığı, ders saati değişiklik ve programla ilgili öneriler istedi. Gelen öneriler alt birim başkanınca derlenerek 15 Mayıs 2006 tarihinde ders/staj kurulu başkanları ve anabilim dalı başkanları ile yapılan Müfredat ve Entegrasyon alt-birimi toplantısında tartışıldı ve sonra Fakülte kuruluna sunuldu

17 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında: İlk toplantı, 14 üyenin katılımıyla yapıldı. İkinci toplantı, 13.03.2007 tarihinde yapıldı. Üçüncü toplantı, 03.05.2007 tarihinde yapıldı.

18 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında: İlk toplantı, 10 üyenin katılımıyla yapıldı Ders/staj kurulu başkanlarından ve anabilim dalı başkanlarından ders, konu başlığı, ders saati değişiklik ve programla ilgili öneriler istedi. Gelen öneriler alt birim başkanınca derlenerek 2 Nisan 2008 ve 21 Mayıs 2008 tarihlerinde ders/staj kurulu başkanları ve anabilim dalı başkanları ile yapılan toplantılarda tartışıldı ve sonra Fakülte kuruluna sunuldu

19 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında: TEB, Dekanın başkanlığında, eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Başkoordinatör, TEB Alt Birim Başkanları ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanından oluşuyordu Müfredat ve Entegrasyon Alt Birimi, diğer alt birimler gibi görev almak isteyen öğretim üyelerinden oluşuyordu

20 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında: Müfredat ve Entegrasyon Alt Biriminde görev almak istediğini bildiren 5 öğretim üyesi oldu: Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK Prof.Dr. Okay BAŞAK Prof.Dr.Gökhan ERPEK Prof.Dr.Ferhan DEREBOY Doç.Dr.Serpil DEMİRAĞ

21 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında: Alt birim üyeleriyle toplantı düzenlenmedi Ancak önceki yıllarda yapıldığı gibi tüm öğretim üyelerine müfredat ile ilgili önerileri soruldu. Gelen öneriler derlenerek 1 Nisan 2009 tarihinde 34 öğretim üyesinin katıldığı toplantıda tartışıldı ve 2009–2010 eğitim- öğretim yılı için müfredat güncellemeleri belirlenerek Fakülte Kuruluna sunuldu. Yapılan güncellemeler Koordinatör sunularında ifade edilmiştir

22 2009–2010 Eğitim-Öğretim yılı için üyeler, belirlenme aşamasındadır. Gelen isimler: Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK Doç.Dr. M.Dinçer BİLGİN Prof.Dr. Ferah SÖNMEZ Prof.Dr. Gökhan ERPEK Prof.Dr. Neslihan ŞENDUR Prof.Dr. Taşkın ŞENTÜRK Prof.Dr. Neriman AYDIN Yrd.Doç.Dr. Mukadder SERTER Yrd.Doç.Dr. Metin BİRCAN

23 Müfredat ve Entegrasyon Alt Birimi; Eğitim- öğretimin amaçları, ilkeleri, planlama ve programlanmasına ilişkin öneriler geliştirerek ilgili kurullarda tartışılıp karara bağlanmak üzere Dekana sunar, Fakültenin eğitim-öğretim müfredatını hazırlar Önerileriniz ve katılımınız beklenmektedir

24 Tüm Eğitim Gönüllüleri Adına TEŞEKKÜR EDERİM


"ADÜ TIP FAKÜLTESİ TEB MÜFREDAT VE ENTEGRASYON ALT BİRİMİ 2008-2009 Başkan Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları