Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Epilepsi??  Okulda törende uzun süre ayakta kalmış  Kan aldırırken fenalaşmış  Sabah kahvaltısını yapmamış  Oturduğu yerden kalkarken ani başı dönmüş,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Epilepsi??  Okulda törende uzun süre ayakta kalmış  Kan aldırırken fenalaşmış  Sabah kahvaltısını yapmamış  Oturduğu yerden kalkarken ani başı dönmüş,"— Sunum transkripti:

1

2 Epilepsi??  Okulda törende uzun süre ayakta kalmış  Kan aldırırken fenalaşmış  Sabah kahvaltısını yapmamış  Oturduğu yerden kalkarken ani başı dönmüş, tansiyonu düşmüş  Ailede ani kalp rahatsızlığından genç yaşta kaybedilen kimseler var, kalbinde bir sorun olmasın  Çok kötü bayıldı, dilini parçalamış, idrarını kaçırmış ve uzun süre kendine gelememiş Senkop?? PEDİATRİK ACİL BAŞVURULARININ %1-5

3 BAYILAN ÇOCUK Benign nedenler Senkop Ortostatik hipotansiyon POTS Hipoglisemi Katılma nöbeti Hiperventilasyon Hayatı tehdit eden nedenler Sıklıkla eşlik eden kardiyak bozukluk Sıklıkla eşlik eden kardiyak bozukluk İntoksikasyonlar İntoksikasyonlar Santral sinir sistemini ilgilendiren nedenler Nöbet Migren Konversiyon bozukluğu

4

5  SENKOP;ani, kısa süreli bilinç kaybı postural tonus kaybı  SENKOP; ani, kısa süreli bilinç kaybı ile beraber postural tonus kaybının olduğu paroksismal bir olaydır.  Bilinç hemen normale döner. çocukların %15’i en az bir kez senkop  Ergenliğin sonuna kadar çocukların %15’i en az bir kez senkop geçirirler.

6 senkopun en sık nedeni Çocuklarda senkopun en sık nedenidir (%50). Tetikleyici faktörler: Tetikleyici faktörler: Uzun süre ayakta durma, fiziksel veya emosyonel stres, yutkunma, öksürme, miksiyon, aşırı sıcak, hastalık, açlık, kan alınması, korku ya da menstruasyon Prodrom: Prodrom: baş dönmesi, sersemlik, görmede azalma, bulantı, solukluk, terleme, etraftaki seslerin farkında olma % 80 generalize tonus artması ya da klonik jerkler İdrar inkontinansı eşlik edebilir.

7 Serebral hipoksi olmadan Kısa süreli bilinç kaybı Refleks vagal-kardiak inhibisyon Serebral perfüzyon

8 Daha çok uzun boylu, astenik yapılı adolesanlarda görülür. sistolik basıncında 20 mmHg diastolik kan basıncında 10 mmHg’dan fazla düşme Ani ayağa kalkmalarda ya da uzun süre ayakta durma sırasında sistolik basıncında 20 mmHg veya diastolik kan basıncında 10 mmHg’dan fazla düşme ile karakterize paroksismal olaydır.

9 Ayakta duruş pozisyonunda ortostatik semptomlarkalp hızında ani artış Ayakta duruş pozisyonunda ortostatik hipotansiyon olmadan ortostatik semptomların gelişmesi ve kalp hızında ani artışın bu duruma eşlik etmesi ile seyreden bir sendromdur. Taşikardi, egzersiz intoleransı, baş dönmesi, yorgunluk, baş ağrısı, mental bulanıklık ve presenkop en sık görülen semptomlardır. Nadir olarak senkop klinik tabloya eşlik eder. ilk 10 dakika içinde kalp hızında 30 atım/dk’nın üzerinde artış ya da kalp hızının 120 atım/dk’yı Yatar pozisyondan ayağa kalktıktan sonra ilk 10 dakika içinde kalp hızında 30 atım/dk’nın üzerinde artış ya da kalp hızının 120 atım/dk’yı aştığı görülür.

10 insülin bağımlı diyabeti olan çocuklarda Özellikle insülin bağımlı diyabeti olan çocuklarda sık. Ketotik hipoglisemi Çocukluk çağında en sık görülen hipoglisemi Çocukluk çağında en sık görülen hipoglisemidir. 18 ay-5 yaş Özellikle enfeksiyon dönemlerinde beslenmenin azaldığı durumlarda sabah uyandırılamama ve bilinç bulanıklığı kan şekeri ölçümü idrarda keton İmkan varsa mutlaka kan şekeri ölçümü ile beraber idrarda keton bakılmalı

11 6-24 ay arası 6-24 ay arası ağlama, korku, ağrı ve emosyonel durum değişikliği sonucu ortaya çıkan paroksismal olaydır. Siyanotik-soluk tip Tonik-klonik kısa süreli motor aktivite eşlik edebilir. Demir eksikliği anemisi ve uzun QT sendromu açısından mutlaka araştırmalı Demir eksikliği anemisi ve uzun QT sendromu açısından mutlaka araştırmalı. 5 yaşına kadar devam edebilir daha sonra vazovagal senkop gelişebilir.

12

13 KALPTEN KAN POMPALANMASINDA ANİ KESİLME Aritmi Yapısal kalp hastalığı Aritmiler Kalıtımsal elektrofizyolojik anormallik İlaç alımı veya metabolik bozukluk Edinsel veya konjenital kalp hastalığı

14 Uzamış QT sendromu Kazanılmış-konjenital Myokardial repolarizasyon bozukluğu Hayatı tehdit eden polimorfik ventriküler taşikardi

15  Ventriküllerin depolarize ve repolarize olma süresini gösterir. düzeltilmiş QT aralığı QTc  Kalp hızı ile değişme gösterdiğinden kalp hızına göre düzeltilmiş QT aralığı (QTc) kullanılır.  Bazett formülüne göre QTc hesaplanması yapılır. en iyi derivasyon D II  QT’yi ölçmek için en iyi derivasyon D II’dir.  Burada Q dalgası genellikle görülür.

16 RR Eğer klinik kuvvetli uzun QT sendromunu düşündürüyorsa tek bir normal EKG ve QT ölçümü tanıyı ekarte ettirmez. QT/RR >0.44 düşündürür QT/RR >0.47 büyük olasılıkla

17 Brugada sendromu Özellikle ateşli hastalıklar sırasında ortaya çıkan ani aritmi ve ölüm ile karakterize

18 Supraventriküler taşikardi AV blok Preeksitasyon sendromları Konjenital kısa QT sendromu

19 Konjenital kalp hastalıkları Fallot tetralojisi, aort stenozu ve büyük arter transpozisyonunda operasyon sonrası bile ani ölümler bildirilmektedir. Hipertrofik kardiyomiyopati (özellikle eksersiz ile ilişkili) Koroner arter anomalilileri (aort ve pulmoner arter arası yerleşimli koroner arter) Aort stenozu Dilate kardiyomyopati İdiyopatik, viral myokardit, ciddi anemi, musküler distrofi Pulmoner hipertansiyon İdiyopatik, Eisenmenger sendromu Akut myokardit Coxsackie A ve B, adenovirus

20 Toksik madde maruziyeti azalmış kardiyak atım Barbitüratlar, trisiklik antidepresanlar, fenotiazinler azalmış kardiyak atım bilinç kaybı Alkol, kokain, opiatlar bilinç kaybı uzamış QT Karbon monoksit zehirlenmesi uzamış QT neden olarak

21  Nöbetler  Migren  Konversiyon bozukluğu

22  İlk afebril nöbet  İlk afebril nöbet 89-134/100,000  Epilepsi  Epilepsi 14/100,000  İlk jeneralize tonik klonik nöbet sonrası tekrar  İlk jeneralize tonik klonik nöbet sonrası tekrar %36-52  İlk 2 yılda tekrar etme olasılığı  İlk 2 yılda tekrar etme olasılığı %40

23 Stabilizasyon Bu gerçekten bir nöbet mi? İyi bir gözlemciden ayrıntılı bir öykü

24 Yaş Aile öyküsü Gelişimi Sağlık durumu Tetikleyici faktör

25 Aura Nöbet öncesi davranış değişikliği Konuşmada bozulma Baş ve gözlerde bir yere dönme, postür değişikliği, ritmik kasılma, katılaşma, otomatizmalar, jeneralize veya fokal hareketler Solunum paterninde değişme, siyanoz Pupiller dilatasyon, kusma, inkontinans, kalp hızında değişiklik, ağızdan salya gelmesi Bilinç kaybı, anlayamama, konuşamama

26 Amnezi Konfüzyon, letarji Uyku hali Baş ve kas ağrısı Bulantı-kusma Todd parezisi

27 MİGREN ÖZELLİKLERİNİ İÇEREN BAŞAĞRISI, BİLİNÇ KAYBININ UZAMASI, POSTİKTAL DURUM, İNKONTİNANS EVET Nöbet Nöbet Migren Migren SSS lezyonu SSS lezyonu Geçici bilinç kaybı HAYIR Normal kardiyak inceleme Normal elektrokardiyogram HAYIR Yapısal kalp hastalığı Yapısal kalp hastalığı Aritmi Aritmi Ailede ani ölüm Eksersiz ile ilişkili Yaralanma ya neden olan ani senkop EVET HAYIR Anormal glukoz Anormal hematokrit Anormal idrar Hcg EVET Hipoglisemi Hipoglisemi Anemi Anemi gebelik gebelik HAYIR

28 AYAĞA KALKMA İLE BİRLİKTE KAN BASINCI VE KALP HIZINDA ORTOSTATİK DEĞİŞİKLİK EVET Ortostatik hipotansiyon POTS HAYIR Toksik madde alımı EVET intoksikasyon HAYIR Olay öncesi ve sırasında anormal solunum paterni EVET HAYIR Sersemlik, bulantı, terlemeyi İçeren prodromal dönem EVET Vazovagal senkop HAYIR konversiyon Hiperventilasyon Katılma nöbeti

29  Tetikleyici olay veya öncül belirtilerin yokluğu  Göğüs ağrısı, dispne, çarpıntı, siyanoz  Yapısal kalp hastalığı öyküsü  Ailede ani beklenmedik ölüm, kardiyomiyopati, aritmi öyküsü  Senkopun egzersiz sırasında gelişmesi  Ciddi başağrısı, fokal nörolojik defisit  Diplopi, ataksi, dizartri, bilincin geri dönmesinde uzama


"Epilepsi??  Okulda törende uzun süre ayakta kalmış  Kan aldırırken fenalaşmış  Sabah kahvaltısını yapmamış  Oturduğu yerden kalkarken ani başı dönmüş," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları