Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SENKOP İLE GELEN HASTAYA NÖROLOJİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Semra Hız Kurul Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Nörolojisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SENKOP İLE GELEN HASTAYA NÖROLOJİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Semra Hız Kurul Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Nörolojisi."— Sunum transkripti:

1 SENKOP İLE GELEN HASTAYA NÖROLOJİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Semra Hız Kurul Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Nörolojisi BD semra.kurul@deu.edu.tr

2 Geçici serebral hipoperfüzyona bağlı ani, spontan düzelen bilinç ve postural tonus kaybı Synkoptein = kopmak, bölmek Brignole M. Guidelines on management of syncope - update 2004

3 Bilinç kaybı olmadan göz kararması, ayakta duramama Lipotimi baygınlık veya presenkop

4  126/100 000  Pediatrik acil başvurularının %1’i  Çocukların %15’i ergenliğe kadar en az bir senkop atağı  5 yıllık izlemde %33-51 tekrar Driscoll DJ. J Am Coll Cardiol 1997

5  Genellikle benign  Kendini sınırlayan  Epilepsi veya kalp hastalığı korkusu nedeniyle anksiyete, emosyonel travma  Korunamadan düşmelere bağlı yaralanmalar

6 beyin sapı ARAS ve her iki serebral kortekste global, geçici perfüzyon bozukluğu  Değişik nedenlerle oluşan kardiyak “output” azalması  Uygunsuz refleks yanıt nedeniyle kalp hızı ve vasküler tonusta azalma

7  Beyin ağırlığın 1/50’i  Her sistolde perifere giden kan miktarının 1/5’ini kullanır  Dk.da 30 mL / 100 g beyin dokusu az olan kan akımı  Serebral kan akımında 8 – 10 sn geçici duraklama SENKOP

8 1. Otonomik (nörokardiyojenik, NMS) 2. Nöropsikiyatrik 3. Metabolik 4. Kardiyak

9 1. Otonomik (nörokardiyojenik, NMS) 2. Nöropsikiyatrik 3. Metabolik

10 1. Otonomik (nörokardiyojenik, NMS) 2. Nöropsikiyatrik 3. Metabolik VazovagalOrtostatikDurumsal Karotis sinüs senkobu

11  Normalde fiziksel veya emosyonel stres yanıtı sempatik  Otonomik senkopta paradoksik refleks

12 Otonomiksenkop Otonomik senkop

13 .  Bradikardi veya asistol =Kardiyoinhibitör yanıt  Periferik vasküler dilatasyon ve hipotansiyon =Vazodepressör yanıt

14  Rahatsız edici emosyonel bir uyaran  Duygusal gerginlik: Kan görme, korku, panik, stres, kötü haber alma, aşırı sevinç, dış çevreden gelen zorlayıcı uyaranlar, aşırı soğuk, sıcak, kapalı havasız ortam vb.  Şiddetli ağrı: Aortun disekan anevrizması, skrotuma darbe, kolik ağrıları, pankreatit ( duyarlı olgularda daha sıradan ağrı nedenleri )

15  Postural değişiklikle ilişkili  Ayakta durur pozisyonda debinin idame ettirilememesiyle sistolik kan basıncında 20 mmHg’dan fazla düşme olması

16 Ortostatik senkop  Volüm deplesyonu yaratan durumlar (hipovolemi, kanama)  Vazomotor tonus ve kalp hızını etkileyen ilaçlar  Anemi  Gebelik

17  Spesifik fiziksel uyarı  Öksürük  Gülme  Ikınma  Defekasyon  Miksiyon  Yutma  GÖR  Entübasyon  Hipersensitif ya da anormal otonomik refleks yanıt

18  B asınç reseptörlerinin bulunduğu bölgenin aşırı duyarlılığı  Boynun fazla sıkıştırılması (kravat, dar boyunlu kazak)  Başın aşırı ekstansiyonu ( traş olurken, kuaförde saç yıkanırken)  İltihabi veya tümöral infiltrasyonu

19 1. Otonomik (nörokardiyojenik) 2. Nöropsikiyatrik 3. Metabolik Serebrovasküler hast. Geçici iskemik atak Vertebrobaziler yetm. Baziler arter migreni

20 1. Otonomik (nörokardiyojenik) 2. Nöropsikiyatrik 3. Metabolik Somatizasyon(Konversiyon,psödonöbet) Anksiyete bozukluğu Panik bozukluk

21 1. Otonomik (nörokardiyojenik) 2. Nöropsikiyatrik 3. Metabolik Hipoglisemi Elektrolit bozuklukları Toksik maddeler İlaçlar

22 1. Otonomik (nörokardiyojenik) 2. Nöropsikiyatrik 3. Metabolik Antihipertansifler Diüretikler Barbitüratlar Trisiklik antidepresanlar MAO inhibitörleri Levodopa, Prazosin Benzodiazepinler

23 SENKOPKLİNİK

24  Periferik vazokonstrüksiyona bağlı soluklaşma  Fenalık hissi, halsizlik  Kulak çınlaması  Başdönmesi  Terleme  Bulantı Öncül belirtiler % 70

25 Retinal ve kortikal hipoperfüzyon Görmenin ve düşüncelerin bulanıklaşması Göz kararması ve reaksiyon zamanında uzama

26

27

28

29

30

31

32

33

34  Hasta çoklukla ayakta veya oturur postürde  Baş kalp seviyesi veya altında tutulursa atak engellenir

35  Bilinç yitimi  Postural tonus kaybı

36  Serebral perfüzyon bozukluğu şiddetli ise  Tonik postür  Ekstremitelerde klonik kasılmalar  İdrar kaçırma

37  Yatar pozisyona geçiş  Otonom otoregülatuvar mekanizmaların beyin perfüzyonunu düzenlemesi  Spontan ve hızlı geri dönüş  Senkop sonrası hafif başağrısı, sersemlik hissi

38  Tetikleyici olay veya öncül belirtilerin yokluğu  Göğüs ağrısı, dispne, çarpıntı, siyanoz  Yapısal kalp hastalığı öyküsü  Ailede ani beklenmedik ölüm, kardiyomiyopati, aritmi öyküsü  Senkobun egzersiz sırasında gelişmesi  Ciddi başağrısı, fokal nörolojik defisit  Diplopi, ataksi, dizartri, bilincin geri dönmesinde uzama

39 Senkop mu ? Epileptik nöbet mi ?

40  Epilepsi “damga”sı  Gereksiz antiepileptik kullanımının önlenmesi  PHT ve CBZ kardiyak ritmi bozabilir  Uzamış QT gibi bir durum ölümle sonuçlanabilir

41  Her şart ve postürde gelişebilmesi  Aura varlığı  Hemilateral hareketler  Yüzde siyanoz  Bilinç kaybının daha uzun sürmesi  Tonik-klonik hareketlerin uzun sürmesi  Atak sonrası daha yavaş düzelme  Atak sonrası postiktal dönem Tat, koku, deja-vu, parestezi

42  Kronolojik seyir  Ayakta veya otururken, ayağa kalkma  Tetikleyici faktör  Öncül belirtiler  Kusma yükselme hissi şeklinde değil

43  Cilt rengi soluk  Nabız zayıf hızlı, bradiaritmi  Duyulamayacak kadar sessiz soluma  Senkop sonrası hafif başağrısı, sersemlik  Konfüzyon veya somnolans beklenmez

44  İdrar kaçırma  Dil ısırma  Konvülziv hareketler Tonus artışı ile yere düşme Miyokloniler

45  Motor aktivite yaklaşık %50 olguda  Yaygın serebral hipoperfüzyona bağlı  Tonus artışı  Tonik, klonik, miyoklonik hareketler Serbestleşme (=release) fenomeni Beyin sapı mekanizmalarının kortikal inhibisyondan kurtulması ile ortaya çıkan istemdışı hareketler

46  Motor aktivite yaklaşık %50 olguda  Yaygın serebral hipoperfüzyona bağlı  Tonus artışı  Tonik, klonik, miyoklonik hareketler Baş ve gövdede ekstansiyon, kollarda fleksiyon veya ekstansiyon Zorlu, dirençli ve uzun süreli değil

47  Akut ve yaygın serebral hipoksiye bağlı zemin aktivitesinde yavaşlama Teta frekanslı yavaş dalgalar İyi organize olmamış düzensiz delta aktivitesi Trasede yaygın düzleşme ve depresyon SENKOP SIRASINDA VE SONRASINDA EPİLEPTİK DEŞARJ YOKTUR

48 11 yaş erkek tilt test konvülzif senkop a)Normal EEG ve EKG, gözkapağı artefaktları, bilinç açık b)Sinus bradikardisi, normal EEG, bilinç açık c)Asistoli, EEG zemin ritminde yüksek amplitüdlü yavaş dalgalar, fenalık hissi ardından bilinç kaybı gelişiyor d)8-9 sn asistol sonrasında EEG zemin ritminde düzleşme, 17-18. sn’de postural tonus kaybı, gövdede sertlik ve üst ekstremitede ekstensor spazma bağlı kas artefaktları e)Sinüs ritminin başlamasıyla EEG zemin ritminde yüksek amplitüdlü yavaş dalgalar, hasta gevşek, bilinç açılmaya başlıyor

49 Senkop mu ? Pseudonöbet mi ?

50  Nörolojik veya kardiyolojik bir sorunu olmadığı bilinen adolesan olması  Kalp ritmi, nabızlar, kan basıncı, sistem ve nörolojik muayenenin normal olması, solukluk veya terleme olmaması  Uyarıcı manevralara yanıt olması  EEG’de normal uyanıklık alfa ritmi

51  Çevrenin dikkatini çekecek ortamlarda  Ciddi yaralanma olmaması  Olayların sabit bir sırasının olmayışı  Simetrik olmayan, şekil ve yer değiştirebilen istemsiz hareketler  Dirençli opistotonik postür, pelvik hareketler  Müdahalelere karşı koyma  Kesintilerle genelde uzun seyir  Ağlayarak açılma

52  Öykü  FM  EKG  Tam kan sayımı, kan şekeri, biyokimya  İlaç alım kuşkusu varsa toksik tarama  Gebelik testi } %50-85 tanı Ann Emerg Med 2007;49(4):431-44

53  Öykü  FM  EKG  Tam kan sayımı, kan şekeri, biyokimya  Kardiyolojik inceleme  EKG monitörizasyonu  Ekokardiyografi Kalp kateterizasyonu  Egzersiz testi  Tilt-table testi  Nörolojik inceleme  Video EEG  Kraniyal görüntüleme  Psikiyatrik inceleme  Endokrinolojik inceleme  DM  Adrenal yetmezlik  Feokromasitoma } %50-85 tanı Ann Emerg Med 2007;49(4):431-44

54  Üfürüm varlığı  Aritmi varlığı  Kan basıncı ve kalp hızı (ayakta ve yatarak)

55  Ayaktayken kan basıncı ve kalp hızında azalma → ortostatik senkop  Sistolik kan basıncı 20 mmHg’dan  Diyastolik kan basıncı 10 mmHg’dan fazla azalmamalı

56  Baş çevresi  Fundoskopi  Kafa oskültasyonu  Kafa çiftleri  DTR  Motor defisit  Duyusal defisit

57  Altta yatan nedene bağlı  Otonom senkopta aile ve hasta eğitimi  Bilinen uyaranlardan uzak durması  Presenkop belirtileri hakkında bilinçlendirilip atağın önlenmesi ile ilgili tedbirler  Stresör koşullardan önce yeterli sıvı ve elektrolit alımı

58 Koruyucu önlemlerin yeterli olmadığı seçilmiş olgularda  Sol ventrikül mekanoreseptörlerinin adrenerjik etkinliğini inhibe etmek üzere ß-blokerler  Periferik vasküler direnci arttırmak üzere α- agonistler  Kardiyoinhibitör senkopta antimuskarinikler

59 Migren özelliklerini içeren başağrısı, bilinç kaybının uzaması, postiktal durum, inkontinans postiktal durum, inkontinans evet NöbetMigren SSS lezyonu Geçici bilinç kaybı hayır Kardiyak inceleme normal Elektrokardiyogram normal hayır Kardiyak etiyoloji: Yapısal kalp hastalığı Aritmi Ailede ani ölüm Eksersiz ile ilişkili Yaralanma ya neden olan ani senkop evet evet hayır Anormal glukoz Anormal hematokrit Pozitif idrar HCG evet HipoglisemiAnemiGebelik hayır

60 Ayağa kalkma ile birlikte kan basıncı ve kalp hızında ortostatik değişiklik kalp hızında ortostatik değişiklik evet Ortostatik hipotansiyon hayır Toksik madde alımı evet hayır Olay öncesi ve sırasında anormal solunum paterni evet HiperventilasyonKatılma hayır Göz kararması, sersemlik, bulantı, terlemeyi içeren prodromal dönem evet Vazovagal senkop hayır Konversiyon İntoksikasyon

61 Teşekkür ederim… semra.kurul@deu.edu.tr


"SENKOP İLE GELEN HASTAYA NÖROLOJİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Semra Hız Kurul Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Nörolojisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları