Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAC nedir?  Hac; İslam'ın 5 şartından biridir. Senenin belirli günlerinde ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek ve Arafat'ta vakfe yapmak suretiyle yapılan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAC nedir?  Hac; İslam'ın 5 şartından biridir. Senenin belirli günlerinde ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek ve Arafat'ta vakfe yapmak suretiyle yapılan."— Sunum transkripti:

1

2

3 HAC nedir?  Hac; İslam'ın 5 şartından biridir. Senenin belirli günlerinde ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek ve Arafat'ta vakfe yapmak suretiyle yapılan bir ibadettir.  Hac Zilhicce ayının 9-10-11-12-13. günleri yapılır. Bu günlere Kurban Bayramı günleri denilir.  Bütün ibadetlerde olduğu gibi hac da Allah’ın rızasını kazanmak için yapılır.  Yeryüzünde topluca yapılan en büyük ibadettir.  Hicretin 9. Yılında farz kılınmıştır. HHac; İslam'ın 5 şartından biridir. Senenin belirli günlerinde ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek ve Arafat'ta vakfe yapmak suretiyle yapılan bir ibadettir. HHac Zilhicce ayının 9-10-11-12-13. günleri yapılır. Bu günlere Kurban Bayramı günleri denilir. BBütün ibadetlerde olduğu gibi hac da Allah’ın rızasını kazanmak için yapılır. YYeryüzünde topluca yapılan en büyük ibadettir. HHicretin 9. Yılında farz kılınmıştır.

4 HAC KİMLERE FARZDIR? “Hacca gidip gelmeye gücü yetenlerin Beyti Şerifi ziyaret etmeleri Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır.” (Ali İmran Suresi 97)  Yandaki şartları taşıyan kimselere ömründe bir defa hacca gitmek farzdır. “Hacca gidip gelmeye gücü yetenlerin Beyti Şerifi ziyaret etmeleri Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır.” (Ali İmran Suresi 97) YYandaki şartları taşıyan kimselere ömründe bir defa hacca gitmek farzdır. MMüslüman olmak AAkıllı olmak EErgenlik çağına girmek HHür olmak ZZengin olmak SSağlıklı olmak HHac yollarının güvenli olması YYeterli vakti bulunması

5 HACCIN FARZLARI  İHRAMA GİRMEK  ARAFATTA VAKFE  KÂBE’Yİ TAVAF İİHRAMA GİRMEK AARAFATTA VAKFE KKÂBE’Yİ TAVAF ŞŞEYTAN TAŞLAMA MMÜZDELİFEDE VAKFE SSAFA MERVE ARASINDA SA’Y YAPMA KKURBAN KESME HACCIN VACİPLERİ

6 İHRAM  Hac niyeti ile bir kimsenin normal zamanda kendisine helal olan bazı şeyleri (tıraş olmak, yeşillik koparmak, avlanmak, canlı öldürmek, kavga etmek, tırnak kesmek…) haram kılmasıdır.  İhramda beyaz ve dikişsiz elbise giyilir ve telbiye duası okunur. HHac niyeti ile bir kimsenin normal zamanda kendisine helal olan bazı şeyleri (tıraş olmak, yeşillik koparmak, avlanmak, canlı öldürmek, kavga etmek, tırnak kesmek…) haram kılmasıdır.  İhramda beyaz ve dikişsiz elbise giyilir ve telbiye duası okunur.

7 TELBİYE DUASI  Lebbeyk. Allâhümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnnelhamde vennigmete leke vel mülk. Lâ şerîke leke.  Allahım! Senin emrine her zaman uyarım. Senin ortağın yoktur. Davetine uyarım. Hiç şüphe yok ki hamd de, nimet de, mülk de senindir. Senin ortağın yoktur.  Lebbeyk. Allâhümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnnelhamde vennigmete leke vel mülk. Lâ şerîke leke.  Allahım! Senin emrine her zaman uyarım. Senin ortağın yoktur. Davetine uyarım. Hiç şüphe yok ki hamd de, nimet de, mülk de senindir. Senin ortağın yoktur.

8 TAVAF  Kâbe’nin etrafında 7 defa dönmektir.  Kâbe sola alınarak yapılır.  Farz olan tavaf bayramın 1. günü yapılır.  Her bir dönüşe Şavt denir. 7 Şavt 1 tavaf olur. KKâbe’nin etrafında 7 defa dönmektir. KKâbe sola alınarak yapılır. FFarz olan tavaf bayramın 1. günü yapılır. HHer bir dönüşe Şavt denir. 7 Şavt 1 tavaf olur.

9 VAKFE  Arefe günü öğleden sonra bayramın birinci günü sabahına kadar bu zaman içerisinde belli bir vakit Arafat’ta kalmaktır. AArefe günü öğleden sonra bayramın birinci günü sabahına kadar bu zaman içerisinde belli bir vakit Arafat’ta kalmaktır.

10 SA’Y  Safa ve Merve tepeleri arasında Safa’dan başlamak üzere 7 defa gidip gelmektir.

11 KÂBE  Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail (as) tarafından yapılmıştır.  Müslümanların kıblesi yani namaz kılarken yöneldikleri yerdir.  Kâbeyi kutsal kılan en önemli sebep yeryüzünde ibadet maksadıyla yapılan olan ilk bina olmasıdır.  Beytullah, beyti şerif, mescidi haram gibi isimleri de vardır. HHz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail (as) tarafından yapılmıştır. MMüslümanların kıblesi yani namaz kılarken yöneldikleri yerdir. KKâbeyi kutsal kılan en önemli sebep yeryüzünde ibadet maksadıyla yapılan olan ilk bina olmasıdır. BBeytullah, beyti şerif, mescidi haram gibi isimleri de vardır.

12

13

14 MAKAMI İBRAHİM KÂBE KAPISI

15 ARAFAT  Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştukları, kavuştukları yerdir.  Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söylediği yerdir.  Orada Cebeli Rahmet (rahmet tepesi ) isminde bir tepe vardır. Mekke’nin 25 km. güney doğusunda bulunur.  Hz. Adem İle Hz. Havva Validemizin yeryüzünde ilk buluştukları, kavuştukları yerdir.  Peygamber Efendimizin Veda Hutbesini söylediği yerdir.  Orada Cebeli Rahmet (rahmet tepesi ) isminde bir tepe vardır. Mekke’nin 25 km. güney doğusunda bulunur.

16 SAFA-MERVE  Hacer Validemizin oğlu İsmail’e su bulmak maksadıyla koştuğu tepelerdir.  Kâbenin yanında ve doğu tarafındadır. Mescidi Haramın içinde Kâbenin 200 metre doğusundadır. İki tepe arası yaklaşık 350 metredir. HHacer Validemizin oğlu İsmail’e su bulmak maksadıyla koştuğu tepelerdir. KKâbenin yanında ve doğu tarafındadır. Mescidi Haramın içinde Kâbenin 200 metre doğusundadır. İki tepe arası yaklaşık 350 metredir. MÜZDELİFE Arafat ile Mina arasında bir yerdir. Bayram gecesi burada beklenir. (vakfe yapılır) Şeytanlara atılacak taşlar burada toplanır. ( 70 tane )

17 MİNA  Şeytan taşlama ve kurban kesme yeridir.  Büyük, küçük ve orta olmak üzere üç tane şeytan vardır.  Bunlara toplam 70 taş atılır.  Mekke’nin 8 km. doğusundadır. ŞŞeytan taşlama ve kurban kesme yeridir. BBüyük, küçük ve orta olmak üzere üç tane şeytan vardır. BBunlara toplam 70 taş atılır. MMekke’nin 8 km. doğusundadır.

18 ZEMZEM SUYU  İsmail (as)’ın ayakları yanından çıkan sudur. Mescidi Haramın içindedir.

19 HACERUL ESVED (KARA-SİYAH TAŞ)  Cennetten geldiği söylenen ve tavafın başlangıç noktası olarak Kâbe’nin köşesinde bulunan mübarek bir taştır. CCennetten geldiği söylenen ve tavafın başlangıç noktası olarak Kâbe’nin köşesinde bulunan mübarek bir taştır.

20 UMRE  Şartlarına uygun olarak senenin herhangi bir gününde Kâbe’yi ziyaret etmektir.  Umre sünnet, hac farzdır.  Umrede kurban yok, hacda vardır.  Umre de vakfe yapılmaz, hacda yapılır.  Umrede şeytan taşlanmaz, hacda taşlanır.  Ramazan ayında yapılan bir umre sevap yönünden hacca bedeldir. ŞŞartlarına uygun olarak senenin herhangi bir gününde Kâbe’yi ziyaret etmektir. UUmre sünnet, hac farzdır. UUmrede kurban yok, hacda vardır. UUmre de vakfe yapılmaz, hacda yapılır. UUmrede şeytan taşlanmaz, hacda taşlanır. RRamazan ayında yapılan bir umre sevap yönünden hacca bedeldir.

21 MESCİDİ NEBEVİ (Peygamber Mescidi)  Peygamber Efendimizin Medine’de yaptığı ilk mescittir.  Aynı zamanda Peygamberimiz, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in kabirleri de burada bulunmaktadır.  Peygamber Efendimizin Medine’de yaptığı ilk mescittir.  Aynı zamanda Peygamberimiz, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in kabirleri de burada bulunmaktadır.

22

23

24  “ Benim şu Mescidimde kılınan bir namaz Mescidi Haramda kılınan namaz hariç diğer mescitlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır”  “ Kabrimi ziyaret eden kimseye şefaatim vacib olur “  “ Vefatımdan sonra beni ziyaret eden hayatımda beni ziyaret etmiş gibi olur “  “ Kim benim mescidimde hiç kaçırmadan 40 vakit namaz kılarsa kendisine biri ateşten kurtulma beratı, biri azaptan kurtulma beratı yazılır, nifaktan da uzak olur “Hadisi Şerif  “ Benim şu Mescidimde kılınan bir namaz Mescidi Haramda kılınan namaz hariç diğer mescitlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır”  “ Kabrimi ziyaret eden kimseye şefaatim vacib olur “  “ Vefatımdan sonra beni ziyaret eden hayatımda beni ziyaret etmiş gibi olur “  “ Kim benim mescidimde hiç kaçırmadan 40 vakit namaz kılarsa kendisine biri ateşten kurtulma beratı, biri azaptan kurtulma beratı yazılır, nifaktan da uzak olur “Hadisi Şerif

25 SEVR MAĞARASI  Peygamber (sav) Efendimizin Mekke’ den Medine’ye hicret ederken Hz. Ebu Bekirle beraber gizlendiği mağara  Peygamber (sav) Efendimizin Mekke’ den Medine’ye hicret ederken Hz. Ebu Bekirle beraber gizlendiği mağara KÜBA MESCİDİ İslam tarihinde Peygamber (sav) Efendimizin Medine’ye hicret ederken yaptığı ilk mescittir.

26 NUR DAĞI-HİRA MAĞARASI Peygamber (sav)’e ilk vahyin geldiği mağara. “ Seni yaratan Rabbinin adıyla oku ” ( Alâk Suresi 1)

27 HACCIN FAYDALARI  Herkes kıymetli elbiselerini çıkarır. Aynı tip elbiseye bürünür. Kefeni temsil eden bu elbiseler içinde zenginlik, fakirlik, soy, sop kalkar tam bir eşitlik kurulur. Arafat’ta insanların toplanması ise mahşeri andırır. HHerkes kıymetli elbiselerini çıkarır. Aynı tip elbiseye bürünür. Kefeni temsil eden bu elbiseler içinde zenginlik, fakirlik, soy, sop kalkar tam bir eşitlik kurulur. Arafat’ta insanların toplanması ise mahşeri andırır.

28 HACCIN FAYDALARI  İhrama girerek dünya elbiselerinden sıyrılan, günahlarından da sıyrılacak bir daha günah bataklığına dalmamak için Allah’a dua edecek ve ona tevbe edecektir.  Zaten Sevgili Peygamberimiz hacceden kimsenin anasından doğduğu gün gibi günahsız olacağını bildirmiştir. İİhrama girerek dünya elbiselerinden sıyrılan, günahlarından da sıyrılacak bir daha günah bataklığına dalmamak için Allah’a dua edecek ve ona tevbe edecektir. ZZaten Sevgili Peygamberimiz hacceden kimsenin anasından doğduğu gün gibi günahsız olacağını bildirmiştir.

29 HACCIN FAYDALARI  Hac dini duyguları coşturur.  Hac diğer Müslümanları tanıma imkanı sağlar.  Hac dünya Müslümanlarının dertlerini ve hal çarelerini dile getirme imkanı sağlar.  Hac Müslümanların birlik beraberlik ve kardeşlik duygularını geliştirir.  Hac Müslüman milletlerin kendini tanıtma imkanı sağlar.  Hac Müslümanların şefkat ve merhamet duygularını coşturur.  Zorluklara sabretme alışkanlığı kazandırır. HHac dini duyguları coşturur. HHac diğer Müslümanları tanıma imkanı sağlar. HHac dünya Müslümanlarının dertlerini ve hal çarelerini dile getirme imkanı sağlar. HHac Müslümanların birlik beraberlik ve kardeşlik duygularını geliştirir. HHac Müslüman milletlerin kendini tanıtma imkanı sağlar. HHac Müslümanların şefkat ve merhamet duygularını coşturur. ZZorluklara sabretme alışkanlığı kazandırır.

30 Peygamberimizin Doğduğu Ev

31 PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRETİM METERYAL TASARIM DERSİ Nesrin Çakır :20130307 Sema Şan:20130369 Sema Akyüz:20130367


"HAC nedir?  Hac; İslam'ın 5 şartından biridir. Senenin belirli günlerinde ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek ve Arafat'ta vakfe yapmak suretiyle yapılan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları