Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UMRE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 01 Mart 2012 & 14:00 – 15:30 “ HOŞGELDİNİZ ”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UMRE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 01 Mart 2012 & 14:00 – 15:30 “ HOŞGELDİNİZ ”"— Sunum transkripti:

1 UMRE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 01 Mart 2012 & 14:00 – 15:30 “ HOŞGELDİNİZ ”

2 Sureler 1-Al-i İmran Suresi Okuyan:………………………….. KURAN-I KERİM TİLAVETİ

3 95. Ey Muhammed, de ki: “Allah doğru söyledi, tamamen hakka yönelen İbrahim’in dinine uyun, o putlara tapanlardan değildi.” 96. Doğrusu insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke’deki kutsal ve alemlere hidayet olan Kabe’dir. 97. Orada apaçık deliller, İbrahim’in makamı vardır.Oraya giren güvenlik içinde olur. Oraya ulaşabilen insana Allah için Kabe’yi haccetmesi gereklidir. Kim inkar ederse bilsin ki, Allah alemlerden müstağnidir. KURAN-I KERİM TİLAVETİ Al-i İmran Suresi Ayet 95 -97

4 Görevlilerin Tanıştırılması 4  1.Kafile ( ANKARA)  Gidiş Tarihi: 08.03.2012…...TK1908  Gidiş Saati: 10:45  DönüşTarihi: 24.03.2012…..TK5065  Dönüş Saati: 23:10 Salim SELVİ Kafile Başkanı Tel : 0 …………… Salim SELVİ Kafile Başkanı Tel : 0 ……………

5 5  SEYAHAT ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR İHRAMTERLİKSECCADESIRT ÇANTASI PARA İNCE YAZLIK KIYAFET KRONİK HASTALIKLAR İÇİN İLAÇ CEP TELEFONU

6 6  SEYAHAT ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR FOTOĞRAF MAKİNASI HAVLUTESBİHKÜÇÜK KURAN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ DOGAL SABUN PATİK ÇORAP MAKAS TIRNAK MAKASI

7 Havalimanında Buluşma 08 Mart 2012 07:00 Pasaport, Yakakartı Teslim

8 08 Mart 2011 10:00 da Uçağa Biniş Havaalanı Mescidinde İhram Giyinme

9

10 İ HRAMIN SÜNNETLER İ a) İ HRAM ÖNCES İ 1. Beden temizli ğ i 2. Boy abdesti veya abdest 3. Rida ve izara bürünmek 4. İ ki rekat ihram namazı kılmak 5. Niyeti dil ile sesli olarak yapmak 6. Telbiyeyi namazdan sonra okumak 7. Hac için ihrama, hac ayları ba ş ladıktan sonra girmek b) İ HRAMA G İ RD İ KTEN SONRA Her fırsatta telbiye söylemek * İ hram öncesi güzel koku sürünmek müstehaptır

11 Türkiye Mekke

12 DİKKAT ! NİYET UÇAKTA YAPILACAK İ HRAMIN FARZLARI ( İhrama girmenin şartı ) 1. Niyet etmek: 2. Telbiye getirme Birisi noksan olursa ihram geçerli olmaz. Niyet ve Telbiyeden sonra da İHRAM YASAKLARI başlar. (Hanefi Mezhebine Göre

13 NİYET Niyet ettim Allah’ım!.. Senin rızan için umre yapmaya, bunu bana kolay kıl ve bana yardım eyle.

14 TELBİYE DUASI Lebbeyk. Allâhümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnnelhamde venni’mete leke vel mülk. Lââ şerîke leke. MANASI "Allah’ım! Davetine icabet ediyorum. Emrine boyun eğiyorum. Bütün varlığımla sana teslim oldum. Senin hiçbir ortağın yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet ediyorum. Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet senindir mülk de senin... Senin hiçbir ortağın yoktur." 14

15 15 CİDDE 14:30 08 Mart 2012 10:45 İstanbul’dan H.

16  Valizlerin Alınması ve Otobüslerin Yanına Hareket. 16 CİDDE HAVALİMANI

17 CİDDE’DEN MEKKE’YE HAREKET 08 KASIM 2012

18 18 CİDDE’DEN MEKKE’YE HAREKET (EŞYALARIN YÜKLENMESİ) 2012 UMRE

19 5000 b-12000k

20 20 MEKKE OTELE YERLEŞME

21 İlk Umre HAREM-İ ŞERİF’İN UZAYDAN GÖRÜNÜŞÜ

22 22 UMRE YAPMAK İÇİN MESCİD-İ HARAMA GELİŞ UMRE İÇİN EN İDEAL VAKİT SABAH : 08:00 - 10:00 VEYA :23:00-den Sonra

23

24 HAREM-İ ŞERİF’İ VE KABE’Yİ TANIYALIM

25 Kâbe ve Hac İle İlgili Genel Bilgiler KÂBE Makamı İbrahim Hacer-i Esved Hatim ve Hıcri İsmail Altın Oluk Kâbe Kapısı Tavafa başlama yeri Mültezem

26 Kabe’nin İçi

27 HACER-İ ESVED

28 KABE’NİN BÖLÜMLERİ MÜLTEZEM KABE’NİN KAPISI

29 MAKAMI İBRAHİM VE HZ.İBRAHİ’İN AYAK İZİ

30 30 HACER-İ ESVED

31 31 KABE’NİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

32 UMREN İ N FARZLARI 1. İ hrama girmek ( Ş ART) 2. Ka’be'yi tavaf etmek

33 UMREN İ N FARZLARI Hanefî Mezhebi 1. İ hrama girmek ş art 2. Ka’be'yi tavaf etmek rükün 2012 HAC

34 İ HRAMIN FARZLARI Hanefi Mezhebi 1. Niyet etmek: Niyet kalple yapılır, dil ile yapılması müstehaptır 2. Telbiye getirmek

35 Temettu Haccın Umresini Yapalım 1- Umrenin Tavafı 2- Umrenin Say’ı 3- Traş Olmak ve Umreyi Tamamlayarak İhramdan Çıkmak.

36 36 UMRE Belirli bir zamana bağlı olmayarak Kâbe’yi usulüne göre ziyaret etmek ve yapılması gereken diğer dini görevleri yapmaktır. Mekke’ye gelen hacılar Kabe’yi tavaf ederler

37

38 TAVAF  Kabenin etrafında 7 defa dönmektir.  Her bir dönüşe Şavt denir.  7 Şavt 1 tavaf olur.  Kabe sola alınarak yapılır.  İlk üç şavtında (erkekler) ızdıba ve remel yaparlar.

39 1. 1. Niyet 2. 2. Tavafı zamanında yapmak (Saydan Önce) 3. 3. Tavafı Kâ’be’nin çevresinde ve Mescid-i Haram’ın içinde yapmak. 4. 4. Tavafın en az dört ş avtını yapmak. TAVAFIN FARZLARI

40 Tavaf www.muhammetyilmaz.com

41 TAVAFIN VAC İ PLER İ 1. (Mümkünse gusül) 1. Tavafı abdestli yapmak (Mümkünse gusül) 2. 2. Avret mahalli örtülü olarak yapmak 3. 3. Teyâmün 4. 4. Tavafın ilk ş avtına Hacer-i Esved'in hizasını geçmeden ba ş lamak 5. 5. Tavafı yürüyerek yapmak 6. 6. Tavafı Hatim’in dı ş ından yapmak 7. 7. Tavafı yedi ş avta tamamlamak Tavaf namazı kılmak

42 TAVAFIN SÜNNETLER İ 1. Tavafa ba ş larken Hacer-i Esved veya hizasına Rükn-i Yemânî tarafından gelmek. 2. Tavafın ba ş langıcında ve her ş avtın sonunda Hacer-i Evsedi istilam etmek 3. Remel ve ıztıba yapmak (sonunda sa’y yapılacak tavafların ilk üç ş avtında) 4. Tavafı mümkün oldukça Ka’be’nin yakınında yapmak 5. Ş aftları ara vermeden yapmak. 6. Duâ etmek/okumak 7. Hu ş u 8. Tavaftan sonra zemzem içmek 9. Necasetten taharet

43

44 ZEMZEM  İsmail (as)’ın ayakları yanından çıkan sudur. Mescidi Haramın içindedir.  Zemzem hangi niyetle içilirse kabul edilir. ( Hadisi Şerif)

45 Tavaf Namazı Kılmak Vaciptir.  1. Rekatta Fatihadan Sonra Kafirun Suresi,  2. Rekatta İhlas Suresini Okumak Müstehaptır. 45 Kabe Civarında Kabeye Bakarak Namazı Kılınız.

46 SA’Y Safa ve Merve tepeleri arasında Safa’dan başlamak üzere 7 defa gidip gelmektir.

47 47

48 Tavaftan sonra Sa’y edilir. Safa Tepesi Merve Tepesi

49 SAY Umrenin Vaciplerindendir. SAY’İN SAHİH OLMASI İÇİN 1. İhrama girdikten sonra yapmak 2. Umre tavafından sonra yapmak 3. Şavtların çoğunun yapılmış olması 4. Say’e Safa Tepesinden başlamak

50 SA’Y İ N SÜNNETLER İ 1. 1. Sa'yi, tavafı yaptıktan ve tavaf namazını kıldıktan sonra ara vermeden yapmak. 2. 2. Sa’yi abdestli olarak yapmak. 3. 3. Necasetten taharet 4. 4. Safa ve Merve tepelerinde Ka’be’ye yönelip tekbir, tehlil ve salavat getirmek 5. 5. Sa’yin her ş avtında Ka’be’yi görebilecek ş ekilde Safa ve Merve tepeleri üzerine çıkmak 6. hervele 6. Her ş avtta, Safa ile Merve tepeleri arasındaki iki ye ş il ı ş ık arasında hervele yapmak 7. 7. Sa’y sırasında tekbir, tehlil ve dua ile me ş gul olmak. 8. 8. Sa’yin ş avtlarını pe ş pe ş e yapmak

51 Çok Önemli Umre ihramından çıkma zamanı: 1. Umrenin Tavafını Yapmak 2. Umrenin Say’ini Yapmak 3. Traş olmak.

52 TRAŞ OLMAK HEM UMRENİN HEM DE HACCIN VACİBİDİR DİKKAT ! 1. Umrenin Tavafı yapılmadan Say yapılmaz. 2. Umrenin Tavafı ve Say’i yapılmadan TRAŞ olunmaz. 3. TRAŞ olmadan da İHRAMDAN ÇIKILMAZ. Merve Kapısı Çıkışı

53 Traş ve ihramdan çıkış. 53 Merve Kapısı Çıkışı

54 İHRAMDAN ÇIKMAK İÇİN NASIL TRAŞ OLUNUR? ERKEKLER 1. Saçın tamamen kesilmesi 2. 2. Saçın ¼ miktarının ucundan kısaltmak BAYANLAR Saçlarının uçlarından bir parmak kalınlığı kadar kesilmesi yeterlidir.

55 55 PEYGAMBERİMİZ BUYURUYORKİ: Kâbe’ye her gün 120 rahmet iner. 60’ı tavaf edenlere, 40’ı namaz kılanlara, 20’si Kâbe’yi seyredenlere verilir. Zira, Kâbe’ye bakmak dahi ibadet sayılmıştır. UMREDEN SONRA NE YAPMALI ? 1- TAVAF 2- BEŞ VAKİT NAMAZ KABEDE KILINMALI 3- KABEDE VAKİT GEÇİRİLMELİ

56 Tekrar Umre Yapmak İçin 56 Harem BölgesiHudeybiye Mescidi

57 Tekrar Umre Yapmak İçin 57 Harem Sınır TaşıHz. Aişe (Ten’im) Mescidi


"UMRE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 01 Mart 2012 & 14:00 – 15:30 “ HOŞGELDİNİZ ”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları