Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KUTLU DOĞUM HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KUTLU DOĞUM HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI"— Sunum transkripti:

1 KUTLU DOĞUM HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI
HOŞGELDİNİZ

2 1.Peygamber efendimizin fertleri ve bunların soyundan gelenlere ne ad verilir?
Muhacir Ashab-ı Suffa Ehli Beyt Ensar C

3 2.Peygamberimizin Kabe Hakemliği hangi olay ile ilgilidir?
Kabe’nin İdaresiyle Kabe’nin putlardan temizlenmesi ile Mekke’nin fethinden sonra idareci tayini ile Tamir esnasında Hacerü’l- Esved’in yerine konması ile D

4 3.Hz. Muhammed’in en büyük mucizesi hangisidir?
Gelecekten haber vermesi Kuran-ı Kerim Ay’ı ikiye bölmesi Miraç hadisesi B

5 4.Hz. Peygamberin sözleri ve sünneti ile ortaya çıkan ilim dalına ne ad verilir?
Hadis Tefsir Akaid Fıkıh A

6 5.Vahiy Hz. Peygamberimize ne zaman doğrudan doğruya bildirilmiştir?
Regaib Mevlid Beraat Kadir D

7 6. On yıl Peygamberimizin hizmetinde bulunan Enes (r
6.On yıl Peygamberimizin hizmetinde bulunan Enes (r.a) diyor ki : “Bana hiçbir gün ’ öf ’ bile demedi , beni azarlamadı” Bu söz Peygamberimizin hangi özelliği ile ilgilidir? A) Sadakati B) Güvenirliği C) Hoşgörüsü D) Metaneti C

8 7.Peygamber efendimiz sağlığında kimin arkasında namaz kılmıştır?
Hz. Osman Hz. Ali Hz. Ömer Hz. Ebubekir D

9 8.Hz. Muhammed’e gelen ilk vahiy hangisidir?
Yaradan Rabbinin adıyla oku And olsun ki Adem’i süzme çamurdan yarattık Ey Adem ! Sen ve eşin beraberce cennete yerleşin Ey örtüye bürünüp yatan , kalk ve insanları uyar A

10 9.İlk Cuma namazı nerede kılındı?
Mescid-i Nebevi Mescid-i Kıbleteyn Mescid-i Haram Mescid-i Kuba D

11 10.Hangisi Hz. Peygamberi temsil eder?
Lale Karanfil Gül Menekşe C

12 11.Hz.Peygamberi müslüman olarak gören ve müslüman olarak ölen kişilere ne denir?
Münker Sahabe Müşrik Tabiin B

13 12.Peygamberimizin “İki günü eşit olan zarardadır” sözü onun hangi özelliğini gösterir?
Danışarak iş yapmasını Merhametli olmasını Zamanı iyi değerlendirmesini Hakkı gözetmesini C

14 13.Peygamberimizin zülme uğrayanların hakkını korumak için üye olduğu derneğin adı nedir?
Hacerü’l – Esved Hılfu’l - Fudul Daru’n – Nedve Ben-u Ahmer B

15 14.Hz. Peygamber bir hadisinde “İnsan , elinin emeğinden daha hayırlısını yememiştir” buyurur. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Alçak gönüllülük Çalışkanlık Lüks ve savurganlıktan kaçınmak Şefkat ve merhamet B

16 15.Hz.Peygamberin 25 yaşlarında iken evlendiği ilk hanımı kimdir?
A)Hz.Maria B)Hz.Aişe C)Hz.Sevde D)Hz.Hatice D

17 16.Miraç Gecesinde aşağıdaki ibadetlerden hangisi müslümanlara farz kılınmıştır?
Oruç Zekat Namaz Hac C

18 17.Diyanet İşleri Başkanımızın adı nedir?
A)Prof. Dr. M.Sait Yazıcıoğlu B)Prof. Dr. Ali Bardakoğlu C)Prof. Dr. Mehmet Aydın D)Mehmet Nuri Yılmaz B

19 18.Peygamberimiz Veda Hutbesini nerede kaç tarihinde yapmıştır?
622 Medine 622 Mekke 632 Medine 632 Mekke D

20 19.Peygamber efendimizin doğduğu mübarek gece aşağıdakilerden hangisidir?
Miraç Kandili Beraat Kandili Mevlid Kandili Regaib Kandili C

21 20.Peygamberimizin soyunu devam ettiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeynep B) Abdullah C) Fatıma D) Aişe C

22 21.Mekke’den hicret edenlere yardım eden Medineli müslümanlara ne ad verilir?
Muhacir Sahabe Ensar Evliya C

23 A)Hırsızlık yapmamanın B)Savurganlıktan kaçınmanın C)Boş konuşmamanın
22.Hz.Muhammed bir hadisinde ‘Allah’a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.’demiştir. Bu hadisle aşağıdakilerden hangisinin tavsiye edildiği söylenebilir? A)Hırsızlık yapmamanın B)Savurganlıktan kaçınmanın C)Boş konuşmamanın D)İnsanlara yardım etmenin C

24 23.Peygamberimiz ‘Yalandan sakının,çünkü yalan bir tarafta,iman da bir taraftadır.Yalan ile iman bir arada bulunmaz.’diye buyurmuşlardır. Peygamberimizin bu sözünden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A)Yalan söylemek günahtır. B)Hristiyanlar yalan söyler. C)Müslümanlar yalan söylememelidir. D)İman ile yalan birbirine terstir. B

25 24.Hz.Muhammedi gönderiliş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnsanlara vaaz etmek B)İbadet yapmak C)Devlet kurmak D)Güzel ahlakı tamamlamak D

26 25.Medinedeki Mescid-i Nebi’nin yanında yapılan eğitim öğretim kurumunun adı nedir?
A)Suffa B)Kabe C)Medrese D)Kuba A

27 26.İlk vahiy hangisidir ve kaç tarihinde gelmiştir?
A) Alak Süresi B) Fatiha Süresi - 610 C) Fatiha Süresi - 612 D) Alak Süresi D

28 27.Peygamberimizin hicretten bir buçuk yıl önce Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi ve Arş-ı alaya yükseltilmesine ne ad verilir? A) İsra - Mevlid B) Miraç - Mevlid C) İsra - Miraç D) Hicret - Miraç C

29 28.Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?
Hz. Ali Hz. Ebubekir Hz. Ömer Hz. Hatice C

30 29.Peygamber Efendimizin mezarının bulunduğu yere ne ad verilir?
A) Ravza-i Mutahhara B) Cennet-ül Baki C) Mescid-i Haram D) Mescid-i Aksa A

31 30.Müslümanlar Medine’ye hicret ettiğinde onlara yardım eden Medine halkına ne ad verilir?
A) Muhacir B) Mevali C) Hanif D) Ensar D

32 HAZIRLAYAN VE BU SUNUYU BİZE ULAŞTIRAN
Kişiye teşekkür ederiz.


"KUTLU DOĞUM HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları