Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KUTLU DOĞUM HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI HOŞGELDİNİZ 1.Peygamber efendimizin fertleri ve bunların soyundan gelenlere ne ad verilir? A)Muhacir B)Ashab-ı Suffa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KUTLU DOĞUM HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI HOŞGELDİNİZ 1.Peygamber efendimizin fertleri ve bunların soyundan gelenlere ne ad verilir? A)Muhacir B)Ashab-ı Suffa."— Sunum transkripti:

1

2 KUTLU DOĞUM HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI HOŞGELDİNİZ

3 1.Peygamber efendimizin fertleri ve bunların soyundan gelenlere ne ad verilir? A)Muhacir B)Ashab-ı Suffa C)Ehli Beyt D)Ensar C

4 2.Peygamberimizin Kabe Hakemliği hangi olay ile ilgilidir? A)Kabe’nin İdaresiyle B)Kabe’nin putlardan temizlenmesi ile C)Mekke’nin fethinden sonra idareci tayini ile D)Tamir esnasında Hacerü’l- Esved’in yerine konması ile D

5 3.Hz. Muhammed’in en büyük mucizesi hangisidir? A)Gelecekten haber vermesi B)Kuran-ı Kerim C)Ay’ı ikiye bölmesi D)Miraç hadisesi B

6 4.Hz. Peygamberin sözleri ve sünneti ile ortaya çıkan ilim dalına ne ad verilir? A)Hadis B)Tefsir C)Akaid D)Fıkıh A

7 5.Vahiy Hz. Peygamberimize ne zaman doğrudan doğruya bildirilmiştir? A)Regaib B)Mevlid C)Beraat D)Kadir D

8 6.On yıl Peygamberimizin hizmetinde bulunan Enes (r.a) diyor ki : “Bana hiçbir gün ’ öf ’ bile demedi, beni azarlamadı” Bu söz Peygamberimizin hangi özelliği ile ilgilidir? A) Sadakati B) Güvenirliği C) Hoşgörüsü D) Metaneti C

9 7.Peygamber efendimiz sağlığında kimin arkasında namaz kılmıştır? A)Hz. Osman B)Hz. Ali C)Hz. Ömer D)Hz. Ebubekir D

10 8.Hz. Muhammed’e gelen ilk vahiy hangisidir? A)Yaradan Rabbinin adıyla oku B)And olsun ki Adem’i süzme çamurdan yarattık C)Ey Adem ! Sen ve eşin beraberce cennete yerleşin D)Ey örtüye bürünüp yatan, kalk ve insanları uyar A

11 9.İlk Cuma namazı nerede kılındı? A)Mescid-i Nebevi B)Mescid-i Kıbleteyn C)Mescid-i Haram D)Mescid-i Kuba D

12 10.Hangisi Hz. Peygamberi temsil eder? A)Lale B)Karanfil C)Gül D)Menekşe C

13 11.Hz.Peygamberi müslüman olarak gören ve müslüman olarak ölen kişilere ne denir? A)Münker B)Sahabe C)Müşrik D)Tabiin B

14 12.Peygamberimizin “İki günü eşit olan zarardadır” sözü onun hangi özelliğini gösterir? A)Danışarak iş yapmasını B)Merhametli olmasını C)Zamanı iyi değerlendirmesini D)Hakkı gözetmesini C

15 13.Peygamberimizin zülme uğrayanların hakkını korumak için üye olduğu derneğin adı nedir? A)Hacerü’l – Esved B)Hılfu’l - Fudul C)Daru’n – Nedve D)Ben-u Ahmer B

16 14.Hz. Peygamber bir hadisinde “İnsan, elinin emeğinden daha hayırlısını yememiştir” buyurur. Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? A)Alçak gönüllülük B)Çalışkanlık C)Lüks ve savurganlıktan kaçınmak D)Şefkat ve merhamet B

17 15. Hz.Peygamberin 25 yaşlarında iken evlendiği ilk hanımı kimdir? A)Hz.Maria B)Hz.Aişe C)Hz.Sevde D)Hz.Hatice D

18 16.Miraç Gecesinde aşağıdaki ibadetlerden hangisi müslümanlara farz kılınmıştır? A)Oruç B)Zekat C)Namaz D)Hac C

19 17.Diyanet İşleri Başkanımızın adı nedir? A)Prof. Dr. M.Sait Yazıcıoğlu B)Prof. Dr. Ali Bardakoğlu C)Prof. Dr. Mehmet Aydın D)Mehmet Nuri Yılmaz B

20 18.Peygamberimiz Veda Hutbesini nerede kaç tarihinde yapmıştır? A)622 Medine B)622 Mekke C)632 Medine D)632 Mekke D

21 19.Peygamber efendimizin doğduğu mübarek gece aşağıdakilerden hangisidir? A)Miraç Kandili B)Beraat Kandili C)Mevlid Kandili D)Regaib Kandili C

22 20.Peygamberimizin soyunu devam ettiren kişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Zeynep B) Abdullah C) Fatıma D) Aişe C

23 21.Mekke’den hicret edenlere yardım eden Medineli müslümanlara ne ad verilir? A)Muhacir B)Sahabe C)Ensar D)Evliya C

24 22.Hz.Muhammed bir hadisinde ‘Allah’a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.’demiştir. Bu hadisle aşağıdakilerden hangisinin tavsiye edildiği söylenebilir? •A•A)Hırsızlık yapmamanın •B•B)Savurganlıktan kaçınmanın •C•C)Boş konuşmamanın •D•D)İnsanlara yardım etmenin C

25 23.Peygamberimiz ‘Yalandan sakının,çünkü yalan bir tarafta,iman da bir taraftadır.Yalan ile iman bir arada bulunmaz.’diye buyurmuşlardır. Peygamberimizin bu sözünden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A)Yalan söylemek günahtır. B)Hristiyanlar yalan söyler. C)Müslümanlar yalan söylememelidir. D)İman ile yalan birbirine terstir. B

26 24.Hz.Muhammedi gönderiliş amacı aşağıdakilerden hangisidir? •A•A)İnsanlara vaaz etmek •B•B)İbadet yapmak •C•C)Devlet kurmak •D•D)Güzel ahlakı tamamlamak D

27 25.Medinedeki Mescid-i Nebi’nin yanında yapılan eğitim öğretim kurumunun adı nedir? •A•A)Suffa •B•B)Kabe •C•C)Medrese •D•D)Kuba A

28 26.İlk vahiy hangisidir ve kaç tarihinde gelmiştir? •A) Alak Süresi- 622 •B) Fatiha Süresi- 610 •C) Fatiha Süresi- 612 •D) Alak Süresi- 610 D

29 27.Peygamberimizin hicretten bir buçuk yıl önce Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi ve Arş-ı alaya yükseltilmesine ne ad verilir? •A) İsra - Mevlid •B) Miraç- Mevlid •C) İsra - Miraç •D) Hicret- Miraç C

30 28.Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir? A)Hz. Ali B)Hz. Ebubekir C)Hz. Ömer D)Hz. Hatice C

31 29.Peygamber Efendimizin mezarının bulunduğu yere ne ad verilir? A) Ravza-i Mutahhara B) Cennet-ül Baki C) Mescid-i Haram D) Mescid-i Aksa A

32 30.Müslümanlar Medine’ye hicret ettiğinde onlara yardım eden Medine halkına ne ad verilir? •A) Muhacir •B) Mevali •C) Hanif •D) Ensar D

33 HAZIRLAYAN VE BU SUNUYU BİZE ULAŞTIRAN Kişiye teşekkür ederiz. www.NihatHatipoglu.com


"KUTLU DOĞUM HAFTASI BİLGİ YARIŞMASI HOŞGELDİNİZ 1.Peygamber efendimizin fertleri ve bunların soyundan gelenlere ne ad verilir? A)Muhacir B)Ashab-ı Suffa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları