Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Emine KIRAÇ 20/02/2008-Swiss Otel/ANKARA. “Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, ilerlemesine teknik olarak imkân.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Emine KIRAÇ 20/02/2008-Swiss Otel/ANKARA. “Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, ilerlemesine teknik olarak imkân."— Sunum transkripti:

1 Emine KIRAÇ 20/02/2008-Swiss Otel/ANKARA

2 “Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, ilerlemesine teknik olarak imkân ve bilimsel olarak ihtimal yoktur.” M.K.ATATÜRK

3 Millî Eğitim Sistemi 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Yasası ile; "örgün eğitim" ve "yaygın eğitim" olmak üzere, iki ana bölümden kurulmuştur. Örgün eğitim; Okul öncesi eğitim İlköğretim Orta öğretim ve Yükseköğretim kurumlarını kapsar. Yaygın eğitim ise, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. MİLLî EĞİTİM

4 Okul öncesi eğitiminde 2002-2003 öğretim yılında % 11.7 olan okullulaşma oranı 2006-2007 öğretim yılında 8. Kalkınma Planında hedeflenen % 25’lik orana ulaştırılmıştır. YILLAR RESMİ ANAOKULU SAYISI TOPLAM KURUM SAYISI ÇOCUK SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİ SAYISI OKULULULAŞM A YÜZDESİ (%) 2002-2003 41811.314320.03818.9216.23011,7 2006-2007 92220.675640.84924.77514.94925 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Gelişmeler OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

5 YILLAR TOPLAM OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI Toplam öğrenci sayısı içinde kızların oranı (%) ÖĞRETMEN SAYISI KIZERKEKTOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI 2002-2003 35.1674.734.5845.377.30610.111.89046.8390.109 2006-2007 34.6565.162.3215.684.60910.846.93047.6402.829 İlköğretim Kurumlarındaki (2002-2008) Okul, Öğrenci, Öğretmen Sayısal Verileri İLKÖĞRETİM

6 Haydi Kızlar Okula Kampanyası İlköğrenim çağında olan 6-14 yaş kız çocuklarından; eğitim sistemi dışında kalan okulu terk eden yada devamsızlık yapan öğrencilerin %100 okullulaşmalarının ve eğitimde cinsiyetler arası eşitliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. İLKÖĞRETİM

7 2003 (10 İlde) 2004 (33 İlde) 2005 (53 İlde) 2006 (Tüm Türkiye) Genel Toplam Tespit edilen ancak okullulaştırıla mayan kız öğrenci sayısı 40.00073.00062.25147.349222.80050. 647 Haydi Kızlar Okula Kampanyasının 2003 Yılından İtibaren Okullulaştırdığı Kız Öğrenci Sayısı Türkiye genelinde 273.447 kız çocuğunun okullulaştırılamadığı tespit edilmiş, illerde yapılan çalışmalar sonucunda bunların % 81'i (222.800 kız çocuğu) okullulaştırılmıştır. Ancak tespit edilen 50.647 (%19’luk kısım) kız çocuğunun eğitim sistemine kazandırılma çabaları sürdürülmektedir.

8 EĞİTİME %100 DESTEK” KAMPANYASI İLE 2007 TEMMUZ İTİBARİYLE ; 1.741 OKUL BİNASI, 187DERSLİK DIŞI EK BİNA, 23.915DERSLİK, 35METEM BİNASI, EĞİTİME KAZANDIRILMIŞTIR. KAMPANYA KAPSAMINDA 669632,36 m2 ARSA BAĞIŞI YAPILMIŞTIR. Eğitime %100 Destek Projesi

9 Eğitime %100 Destek Projesi kapsamında; ilköğretim ve orta öğretimde ücretsiz kitap dağıtım uygulaması başlatılarak okullulaşma oranının artırılması da hedeflenmiştir. Bu kapsamda; İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE 4 YILDA ÜLKE GENELİNDE 376 MİLYON DERS KİTABI ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILMIŞTIR. 2006 – 2007 EĞİTİM YILINDAN İTİBAREN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİTAPLARI DA ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILMAYA BAŞLANMIŞTIR.

10 İlköğretimde Okullulaşma Oranını Arttırmak Amacıyla Uygulanmakta Olan Projeler TEMEL EĞİTİME DESTEK PROGRAMI ( AB Destekli) TEMEL EĞİTİM PROJESİ (Dünya Bankası Destekli) YİBO DESTEK PROJESİ (İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı Destekli)

11 ORTA ÖĞRETİM EĞİTİM TÜRÜÖĞRENCİ SAYISITOPLAM Toplam Öğrenci Sayısı içinde Kızların Oranı ( % ) KIZERKEK GENEL EĞİTİM 935.8451.0446.071.980.45247.9 MESLEKİ EĞİTİM 520.242744.6281.264.87042.1 2007-2008 ORTA Ö ĞRETİM Ö ĞRENCİ SAYISI *MEB İLSİS MEİS MODÜLÜ sayısal verileridir. ( Ç ağ N ü fusu : 3.706.893 )

12 EĞİTİM TÜRÜ ÖĞRENCİ SAYISITOPLAM Toplam Öğrenci Sayısı içinde Kızların Oranı ( % ) KIZERKEK ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 67.147431.836498.98313.4 KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 188.93736.033224.97083.9 TİCARET VE TURİZM ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 118.779154.940273.71943.3 2007-2008 MESLEKİ VE TEKNİK Ö ĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜN EĞİTİM Ö ĞRENCİ SAYILARI *MEB İLSİS MEİS MODÜLÜ sayısal verileridir. TÜRKİYE'DE MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM

13 Mesleki ve Teknik Eğitimde Örgün ve Yaygın Eğitim Hizmeti Veren Okul/Kurum Türleri Örgün: Anadolu Teknik Liseleri Anadolu Meslek Lisesi Teknik Liseler Meslek Liseleri Çok Programlı Liseler Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri Yaygın : Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri Pratik Kız Sanat Okulları Mesleki Eğitim Merkezleri Mesleki Açık Öğretim Liseleri Halkeğitim Merkezleri

14 Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Genel Müdürlüklerin Birlikte Yürüttüğü Projeler Türkiye'de Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Türkiye'de Meslekî Eğitimin Modernizasyonu Projesi (MTEM) İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesine Destek Projesi Uzaktan Eğitim Okuma-Yazma Projesi Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Projesi (UNICEF işbirliğinde) TV Programları Kamu İnternet Erişim Merkezi Projesi (KİEM) TÜRKİYE'DE MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM

15 Ulusal Eğitime Destek Projesi kapsamında ülke genelinde açılan kampanyada; 8 Eylül 2001-8 Mart 2007 tarihleri arasında 72.730 Okuma-Yazma Kursu açılmış, toplam 1.458.666 yetişkin okuma-yazma öğrenmiştir. Bunlardan, 923.633’ü kadın kursiyerdir. 2006-2007 Dönemi Halk Eğitimi Merkezleri’nde özellikle kadın ve genç kızlara yönelik gelir getirici meslek kurslarından (takı- tasarım, halı-kilim dokumacılığı, mefruşat, trikotaj vb.) 176.081 kursiyere eğitim verilmiştir.

16 KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu ve özel sektörün ara kademede ihtiyaç duyduğu alanlara, nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuş mesleki eğitimden sorumlu dört ana hizmet biriminden biri olan Genel Müdürlüğümüz, Millî Eğitim Bakanlığı içerisinde öncelikli olarak genç kız ve kadınların eğitim ve öğretiminden sorumludur.

17 Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda, hayat boyu öğrenme ilkesi ve toplam kalite yönetimi yaklaşımıyla kız çocukları ve kadınlar öncelikli olmak üzere tüm bireylere; bilişim teknolojileri ve sektör beklentilerine uygun olarak çağdaş öğretim yöntemleri kullanılarak, okullulaşma oranını artırmak, alanın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmak ve istihdama hazırlamak amacıyla; 528 bağımsız okulda, 16.954 öğretmenle, 352.205 öğrenci ve kursiyere eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. Ayrıca; Genel Müdürlüğümüze bağlı 63 pansiyon binasında 1562 erkek, 6396 kız öğrenciye barınma hizmeti verilmektedir.

18 Genel Müdürlüğümüzce, AR-GE çalışmalarına dayalı olarak eğitim ve işgücü ihtiyacı duyulan alanlarda, çeşitli sektörlerdeki kurum ve kuruluşlarla iş birliği protokolleri ve projeler yapılmakta, uygulamalara ilişkin çalışmalar okullarımızla birlikte yürütülmektedir. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünce Genç Kız ve Kadınların Eğitim ve İstihdamına Yönelik Yürütülen ve Yapılan Çalışmalar

19 SHÇEK İLE EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı kuruluşlarda koruma altında bulunan 0-12 yaş grubundaki çocuklarımızın; bakım elemanları ile temizlikle görevli bayan personelin hizmet içi eğitimleri gerçekleştirilmektedir. 2006-2008 yılları arasında çocuk yuvalarında ve yetiştirme yurtlarında 1499 kişiye Çocuk Bakım Elemanı Eğitimi ve 72 kişiye Temizlik Elemanı Eğitimi verilmiştir. Ayrıca, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağı eğitim kurumlarında; 1994 –1995 öğretim yılında 20 ilde başlatılan Eğitici Anne (Çocuk Bakıcısı) Yetiştirme Programı Kurslarında 31 ilde bu güne kadar toplam 14.640 kursiyere eğitim verilmiştir. Eğitici Anne (Çocuk Bakıcısı) Yetiştirme Kurslarından 2006-2007 öğretim yılı içinde 3600 kursiyer yararlanmıştır.

20 Ayrıca protokol kapsamında; Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden mezun olan öğrencilerin usta öğretici olarak istihdam edilmesi Sosyal Hizmet Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtlarında barınan ve 18 yaşını doldurarak yurtlardan ayrılacak/ayrılan gençlerin, Bakanlığımız Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı örgün ve yaygın eğitim okulları tarafından açılacak istihdam kolaylığı olan meslek alanlarında meslek kurs programları yoluyla yetiştirilmesi ve meslek eğitimi sonucunda sertifika verilmesi yoluyla onların geçerli becerileri kazanarak yaşam mücadelesinde desteklenmesi sağlanmaktadır.

21 ANNE BABA ÇOCUK EĞİTİMİ PROJESİ Proje kapsamında ihtiyaç analizi doğrultusunda oluşturulan çeşitli alanlarda 227.320 kadın 98.332 erkek olmak üzere toplam 325.652 kişi eğitilmiştir. 1997 yılından bu güne kadar toplam 2.355.369 kişi eğitime alınmıştır. GELENEKSEL EL SANATLARINI GELİŞTİRME PROJESİ El sanatları ile ilgili tüm tarafların iş birliğinde; geleneksel el sanatlarının yaşatılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması, geleneksel el sanatları eğitiminin geliştirilmesi, öğretim programlarının güncelleştirilmesi, kadın iş gücü istihdamının desteklenmesi ve turizm sektöründe önemli bir etken olan turistik el sanatları–hediyelik eşya üretiminde kalite ve verimliliğin artırılması amacını taşımaktadır.

22 HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ Türkiye’de hazır giyim sektöründe verimliliği artırmak, yeni teknolojilerin uygulanmasını sağlamak ve sektörde AB’de uygulanan sistem, yöntem ve yeni teknolojileri çalışanlara aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. Hazır giyim sektörünün yoğun olduğu illerde yerel eğitimci olarak yetiştirilen öğretmenler aracılığı ile sektörde çalışanlara eğitim verilmesi çalışması yürütülmüştür. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE UYGULANABİLİR BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ (METUBİS) 2008 yılı itibariyle uygulamaya giren proje; yaşam boyu eğitim ilkesi kapsamında meslek î ve teknik orta ö ğretim programlarının, bireylerin ve sekt ö r ü n eğitim ihtiya ç larını karşılayacak şekilde, ge ç erli ve g ü venilir bilgi erişim sistemleriyle, b ö lgesel d ü zeyde belirlenen eğitim ihtiya ç larına dayalı olarak planlanması, meslek î ve teknik eğitimde kalite ve verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Proje çalışmaları ile kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmasının önünde duran engeller bilimsel araştırmalarla tespit edilebilecektir.

23 YAŞLI BAKICILARIN EĞİTİMİ PROJESİ 4702 sayılı Kanun’un 18. maddesi doğrultusunda huzurevlerinde çalışan yaşlı bakım personelinin eğitimini gerçekleştirme amacıyla hazırlanan projede; Emekli Sandığı Huzurevi, Zeytin Dalı ve Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, T.C. SHCEK Saray Rehabilitasyon Merkezi, T.C. Süleyman Demirel Huzur ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen kurslarla 173 kadın 108 erkek olmak üzere toplam 281 kişiye eğitim hizmeti verilmiştir. Ayrıca, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağı eğitim kurumlarında; yaşlılara ve hastalara yönelik evde bakım hizmetlerinin desteklenmesi kurs programından 4645 kursiyer yararlanmıştır.

24 2006 yılı AB Mali İş Birliği Programlaması kapsamında; İŞKUR tarafından “Aktif İstihdam Tedbirleri ve Yerel Düzeyde İŞKUR’a Destek PROJESİ” uygulanacaktır. Proje kapsamındaki 28 ilde bulunan okullarımıza proje hakkında bilgi verilmiştir. Okullar, kadın ve gençlerin istihdam hedefli meslek edindirme programları hazırlayarak eğitimler düzenleyeceklerdir. Genel Müdürlüğümüzce, kız çocuklarının ilköğretim sonrasında eğitimlerinin sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan; pansiyon, yeni okul ve ek binaların öncelikli olarak 44 ilde yapılması Bakanlığımız 2008, 2009 ve 2010 Yatırım Programına teklifi yapılmıştır. Ayrıca; kız çocuklarını eğitime kazandırmak ve eğitimlerinin sürekliliğini sağlamak, onlara ekonomik ve sosyal destek sağlayacak projeler hazırlık aşamasındadır.

25 Öneri 1: Taşımalı eğitimle ilköğretimi bitirip orta öğretimine devam edemeyen, dolayısıyla bir mesleği ve diploması olmayan genç kızlarımızın, eğitimlerinin sürdürülebilmesi için; pansiyonlu kız meslek liseleri sayısının ülke genelinde arttırılması ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığına yatırım anlamında destek verilmelidir. Öneri 2: Genç kız ve kadınlarımıza hayat boyu öğrenme kapsamında yapılan yaygın mesleki eğitim kursları istenilen düzeyde istihdam sağlamaya hizmet etmemektedir. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı, STK’lar, diğer kamu kurum ve kuruluşları bir araya gelip bir çatı örgüt olup daha somut programlar ve projeler ortaya koymalıdır ve Milli Eğitim Bakanlığının fiziki kapasite ve donanım mevcudiyetine destek vererek israf önlenmelidir. KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER

26 Öneri 3: Günümüz genç kız ve kadınların mesleki eğitimden beklentilerini belirlemek ve kadınların istihdamına yönelik olarak Valiliklerin başkanlığında kız meslek liselerinin ve halk eğitim merkezlerinin katılımıyla yüz yüze görüşmelerle il genelindeki kadınların mesleki eğitim ve istihdam sorunlarının tespit edilerek oluşturulacak raporların ilgili kurum/kuruluşlarca ( STK’lar, Üniversiteler, vb.) Değerlendirilmesi sonucu belirlenen konular doğrultusunda “Genç Kız ve Kadınların Mesleki Eğitimden Beklentileri Platformu” adıyla bir sempozyumu Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün ortaklığı ile gerçekleştirilerek ortak projeler üretilmelidir. KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER

27 Öneri 4: Ülkemizde hasta ve yaşlı bakımı alanında istihdam edilecek yetişmiş eleman bulunmamakta ve bu alanda sektörde istihdam açığı bulunmaktadır. Genç kız ve kadınlarımızın bu alanda eğitim almalarını ve istihdam edilmelerini sağlayacak ortak çalışmanın yapılması. Almanya ile ortak yürütülecek iki proje ile; Alanya ve Ankara’da Sağlıklı Yaşlı Yaşam Merkezleri Engelli Yaşam Merkezleri kurulacaktır. KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER

28 Öneri 5: “ÖĞREN, YAP, SAT” Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi çerçevesinde iş kurma, üretim yapma, pazarlama, iş başında eğitim ve mesleki gelişim konularında Türkiye genelinde her ilde kadınlara yaparak ve yaşayarak meslek öğrenmeleri ve kendi işlerini kurmaları amacıyla Hayatı Kolaylaştırma ve İstihdam Merkezlerinin Kurulması. Bu merkezlerin yürütülmesinde, bölgesindeki Valiler, Belediye Başkanları, Kız Meslek Lisesi Müdürleri, ulusal banka Müdürleri, İş Kur il Teşkilatları, STK’lar, Kadının Statüsü İl Teşkilatları vb. birimlerce yönetim kararının oluşturulması. Not: Bu merkezler tamamen girişimci yetiştirmeyi hedeflediğinden belli bir kredi verilip eğitim içinde üretim tabanlı çalışacak ve orada kendisini yeterli hisseden kadınlara ve gençlere iş kurma kredileri verilerek, onlarında kendi işini kurarak başkalarına yeni istihdam ortamlarını yaratmalarına imkan verilecektir. KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER

29 Belirlenen meslekler; -çamaşırcı, yöresel mutfak, börekçi, terzihane, nakışçı, örgücü, ev tekstili, evde çocuk bakıcısı, evde hasta bakıcısı, takıcı, kuaför, manikür-pedikür, kesme çiçek tanzimi, oyuncak yapımı, dokumacı ve bunun gibi bölgesel ihtiyaçlara göre KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER

30

31


"Emine KIRAÇ 20/02/2008-Swiss Otel/ANKARA. “Bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, ilerlemesine teknik olarak imkân." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları