Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emine KIRAÇ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emine KIRAÇ"— Sunum transkripti:

1 KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emine KIRAÇ
20/02/2008-Swiss Otel/ANKARA

2 “Bir toplum aynı gayeye
bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse, ilerlemesine teknik olarak imkân ve bilimsel olarak ihtimal yoktur.” M.K.ATATÜRK

3 MİLLî EĞİTİM Millî Eğitim Sistemi 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Yasası ile; "örgün eğitim" ve "yaygın eğitim" olmak üzere, iki ana bölümden kurulmuştur. Örgün eğitim; Okul öncesi eğitim İlköğretim Orta öğretim ve Yükseköğretim kurumlarını kapsar. Yaygın eğitim ise, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. Ülkemizde kız çocukları ve kadınların okullulaşma oranını artırmak, eğitim düzeylerini yükseltmek ve istihdamlarını sağlamak amacıyla;Millî Eğitim Bakanlığında eğitimin çeşitli tür ve kademelerinde gerçekleştirilen ve sürdürülen çalışmalar bulunmaktadır.

4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Gelişmeler
YILLAR RESMİ ANAOKULU SAYISI TOPLAM KURUM SAYISI ÇOCUK SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİ SAYISI OKULULULAŞMA YÜZDESİ (%) 418 11.314 18.921 6.230 11,7 922 20.675 24.775 14.949 25 Okul öncesi eğitiminde öğretim yılında % 11.7 olan okullulaşma oranı öğretim yılında 8. Kalkınma Planında hedeflenen % 25’lik orana ulaştırılmıştır.

5 İLKÖĞRETİM İlköğretim Kurumlarındaki
( ) Okul, Öğrenci, Öğretmen Sayısal Verileri YILLAR TOPLAM OKUL SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI Toplam öğrenci sayısı içinde kızların oranı (%) ÖĞRETMEN KIZ ERKEK TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI 35.167 46.8 34.656 47.6

6 Haydi Kızlar Okula Kampanyasıdır.
İLKÖĞRETİM Haydi Kızlar Okula Kampanyası İlköğrenim çağında olan 6-14 yaş kız çocuklarından; eğitim sistemi dışında kalan okulu terk eden yada devamsızlık yapan öğrencilerin %100 okullulaşmalarının ve eğitimde cinsiyetler arası eşitliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın ilköğretime ilişkin çeşitli proje ve kampanyaları bulunmaktadır. Özellikle kız çocuklarının temel eğitime katılımlarını arttırmak için yapılan çalışmalardan biri: Haydi Kızlar Okula Kampanyasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğiyle Haydi Kızlar Okula Kampanyası tarihleri arasında sürdürülen, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin katılım ve katkısı ile; ilköğrenim çağında olan 6-14 yaş kız çocuklarından; eğitim sistemi dışında kalan, okulu terk eden yada devamsızlık yapan öğrencilerin %100 okullulaşmalarının ve eğitimde cinsiyetler arası eşitliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

7 Haydi Kızlar Okula Kampanyasının 2003 Yılından İtibaren Okullulaştırdığı Kız Öğrenci Sayısı
2003 (10 İlde) 2004 (33 İlde) 2005 (53 İlde) 2006 (Tüm Türkiye) Genel Toplam Tespit edilen ancak okullulaştırılamayan kız öğrenci sayısı 40.000 73.000 62.251 47.349 Türkiye genelinde kız çocuğunun okullulaştırılamadığı tespit edilmiş, illerde yapılan çalışmalar sonucunda bunların % 81'i ( kız çocuğu) okullulaştırılmıştır. Ancak tespit edilen (%19’luk kısım) kız çocuğunun eğitim sistemine kazandırılma çabaları sürdürülmektedir.

8 EĞİTİME %100 DESTEK” KAMPANYASI İLE 2007 TEMMUZ İTİBARİYLE ;
OKUL BİNASI, 187 DERSLİK DIŞI EK BİNA, DERSLİK, 35 METEM BİNASI, EĞİTİME KAZANDIRILMIŞTIR. KAMPANYA KAPSAMINDA ,36 m2 ARSA BAĞIŞI YAPILMIŞTIR. Eğitime %100 Destek Projesi Eğitime %100 Destek Projesi Ülkemiz, bütçesinden en büyük pay eğitime ayrılmasına karşın genç nüfusun fazla olması nedeniyle kişi başına düşen miktara bakıldığında OECD ülkeleri arasında sonlarda yer almaktadır. Bütçeden okul yapımına ayrılan payın yetersiz olması nedeniyle okul binaları öğrenci kapasitesini karşılamamaktadır. Türk Eğitim Sisteminin niteliksel ve niceliksel sorunlarının çözümünde devlet ve özel sektör ile üçüncü sektör olan sivil toplumun el ele vererek Türkiye'yi Atatürk'ün hedeflediği çağdaş uygarlıklar seviyesine taşımak amacıyla Eğitime %100 Destek Projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında yapılan eğitime destek kampanyasına daha çok katılımın sağlanması amacıyla daha önce %5 olan vergi indirimi %100'e çıkarılmıştır.

9 Eğitime %100 Destek Projesi kapsamında; ilköğretim ve orta öğretimde ücretsiz kitap dağıtım uygulaması başlatılarak okullulaşma oranının artırılması da hedeflenmiştir. Bu kapsamda; İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE 4 YILDA ÜLKE GENELİNDE 376 MİLYON DERS KİTABI ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILMIŞTIR. 2006 – 2007 EĞİTİM YILINDAN İTİBAREN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİTAPLARI DA ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILMAYA BAŞLANMIŞTIR.

10 TEMEL EĞİTİME DESTEK PROGRAMI ( AB Destekli) TEMEL EĞİTİM PROJESİ
İlköğretimde Okullulaşma Oranını Arttırmak Amacıyla Uygulanmakta Olan Projeler TEMEL EĞİTİME DESTEK PROGRAMI ( AB Destekli) TEMEL EĞİTİM PROJESİ (Dünya Bankası Destekli) YİBO DESTEK PROJESİ (İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı Destekli) Ayrıca; ilköğretimde okullulaşma oranını artırmak amacıyla uygulanmakta olan projelerden bir kaçı: TEMEL EĞİTİME DESTEK PROGRAMI ( AB Destekli) Yoksulluğu azaltma perspektifinde eğitim seviyesini un artırarak, eğitim kalitesini ve eğitime erişimi iyileştirmek, en dezavantajlı kırsal, şehirsel bölgeler ve gecekondularda nüfusun yaşam koşullarını geliştirmek ve eğitim dışında olan çocuklar, gençler ve yetişkinlerin temel eğitim kapsamına alınmasını desteklemektir. TEMEL EĞİTİM PROJESİ (Dünya Bankası Destekli) Temel eğitimin kapsamını yaygınlaştırmak ve eğitimde kaliteyi artırmaktır. YİBO DESTEK PROJESİ (İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı Destekli)

11 Toplam Öğrenci Sayısı içinde Kızların Oranı ( % )
ORTA ÖĞRETİM ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİ SAYISI EĞİTİM TÜRÜ ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM Toplam Öğrenci Sayısı içinde Kızların Oranı ( % ) KIZ ERKEK GENEL EĞİTİM 47.9 MESLEKİ EĞİTİM 42.1 *MEB İLSİS MEİS MODÜLÜ sayısal verileridir. (Çağ Nüfusu : )

12 TÜRKİYE'DE MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM
MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜN EĞİTİM ÖĞRENCİ SAYILARI EĞİTİM TÜRÜ ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM Toplam Öğrenci Sayısı içinde Kızların Oranı ( % ) KIZ ERKEK ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 67.147 13.4 KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 36.033 83.9 TİCARET VE TURİZM ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 43.3 *MEB İLSİS MEİS MODÜLÜ sayısal verileridir.

13 Mesleki ve Teknik Eğitimde
Örgün ve Yaygın Eğitim Hizmeti Veren Okul/Kurum Türleri Örgün: Anadolu Teknik Liseleri Anadolu Meslek Lisesi Teknik Liseler Meslek Liseleri Çok Programlı Liseler Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri Yaygın : Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri Pratik Kız Sanat Okulları Mesleki Eğitim Merkezleri Mesleki Açık Öğretim Liseleri Halkeğitim Merkezleri Meslekî eğitim, yetiştirdiği teknik iş gücünün iş hayatındaki başarısı oranında etkilidir. Bu nedenle gelecek yıllardaki değişimler ve yeni ihtiyaçlar dikkate alındığında, iş hayatındaki gelişmeleri izlemek ve bunları eğitime yansıtmak meslekî ve teknik eğitimin görevi olup, ona dinamik bir yapı kazandırabilecektir. Mesleki ve teknik eğitimin iş hayatının taleplerine uygunluğunun belirlenmesi, eğitimle istihdam arasındaki ilişkinin kuvvetlendirilmesi, mesleki ve teknik eğitim programlarının iş piyasasının talepleri doğrultusunda geliştirilmesi ve eğitim kurumlarında performansa dayalı değerlendirmelerin sağlıklı yapılabilmesi için Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu dört genel müdürlük çeşitli projeler ve protokollerle sürekli değişim ve gelişim içindedir. Bakanlığımız, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin arttırmak ve iş gücü piyasasının ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla ulusal bir konsorsiyum oluşturularak, kısa adı MEGEP olan, Meslekî Eğitim Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” ni gerçekleştirmiştir. Proje kapsamında modüler yapıda; geniş tabanlı ve meslek eğitimine imkan veren 42 Alan 197 Dalda Çerçeve Öğretim Programları ve 500 üzerinde Sertifika Programları günün ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda hazırlanmıştır. öğretim yılından itibaren öğretim programları kademeli olarak ülke genelinde tüm mesleki eğitim kurumlarında uygulamaya girmiştir. Uygulamada yerini alan bu öğretim programlarından mezun olan öğrencilerin istihdam edilme oranlarında artış beklenmektedir. Sistem henüz mezun vermemiştir.

14 TÜRKİYE'DE MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM
Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Genel Müdürlüklerin Birlikte Yürüttüğü Projeler Türkiye'de Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Türkiye'de Meslekî Eğitimin Modernizasyonu Projesi (MTEM) İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesine Destek Projesi Uzaktan Eğitim Okuma-Yazma Projesi Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Projesi (UNICEF işbirliğinde) TV Programları Kamu İnternet Erişim Merkezi Projesi (KİEM) Meslekî eğitim, yetiştirdiği teknik iş gücünün iş hayatındaki başarısı oranında etkilidir. Bu nedenle gelecek yıllardaki değişimler ve yeni ihtiyaçlar dikkate alındığında, iş hayatındaki gelişmeleri izlemek ve bunları eğitime yansıtmak meslekî ve teknik eğitimin görevi olup, ona dinamik bir yapı kazandırabilecektir. Mesleki ve teknik eğitimin iş hayatının taleplerine uygunluğunun belirlenmesi, eğitimle istihdam arasındaki ilişkinin kuvvetlendirilmesi, mesleki ve teknik eğitim programlarının iş piyasasının talepleri doğrultusunda geliştirilmesi ve eğitim kurumlarında performansa dayalı değerlendirmelerin sağlıklı yapılabilmesi için Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu dört genel müdürlük çeşitli projeler ve protokollerle sürekli değişim ve gelişim içindedir. Bakanlığımız, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin arttırmak ve iş gücü piyasasının ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla ulusal bir konsorsiyum oluşturularak, kısa adı MEGEP olan, Meslekî Eğitim Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” ni gerçekleştirmiştir. Proje kapsamında modüler yapıda; geniş tabanlı ve meslek eğitimine imkan veren 42 Alan 197 Dalda Çerçeve Öğretim Programları ve 500 üzerinde Sertifika Programları günün ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda hazırlanmıştır. öğretim yılından itibaren öğretim programları kademeli olarak ülke genelinde tüm mesleki eğitim kurumlarında uygulamaya girmiştir. Uygulamada yerini alan bu öğretim programlarından mezun olan öğrencilerin istihdam edilme oranlarında artış beklenmektedir. Sistem henüz mezun vermemiştir.

15 Ulusal Eğitime Destek Projesi kapsamında ülke genelinde açılan kampanyada; 8 Eylül Mart 2007 tarihleri arasında Okuma-Yazma Kursu açılmış, toplam yetişkin okuma-yazma öğrenmiştir. Bunlardan, ’ü kadın kursiyerdir. Dönemi Halk Eğitimi Merkezleri’nde özellikle kadın ve genç kızlara yönelik gelir getirici meslek kurslarından (takı-tasarım, halı-kilim dokumacılığı, mefruşat, trikotaj vb.) kursiyere eğitim verilmiştir. Meslekî eğitim, yetiştirdiği teknik iş gücünün iş hayatındaki başarısı oranında etkilidir. Bu nedenle gelecek yıllardaki değişimler ve yeni ihtiyaçlar dikkate alındığında, iş hayatındaki gelişmeleri izlemek ve bunları eğitime yansıtmak meslekî ve teknik eğitimin görevi olup, ona dinamik bir yapı kazandırabilecektir. Mesleki ve teknik eğitimin iş hayatının taleplerine uygunluğunun belirlenmesi, eğitimle istihdam arasındaki ilişkinin kuvvetlendirilmesi, mesleki ve teknik eğitim programlarının iş piyasasının talepleri doğrultusunda geliştirilmesi ve eğitim kurumlarında performansa dayalı değerlendirmelerin sağlıklı yapılabilmesi için Mesleki ve Teknik Eğitimden sorumlu dört genel müdürlük çeşitli projeler ve protokollerle sürekli değişim ve gelişim içindedir. Bakanlığımız, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin arttırmak ve iş gücü piyasasının ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla ulusal bir konsorsiyum oluşturularak, kısa adı MEGEP olan, Meslekî Eğitim Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” ni gerçekleştirmiştir. Proje kapsamında modüler yapıda; geniş tabanlı ve meslek eğitimine imkan veren 42 Alan 197 Dalda Çerçeve Öğretim Programları ve 500 üzerinde Sertifika Programları günün ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda hazırlanmıştır. öğretim yılından itibaren öğretim programları kademeli olarak ülke genelinde tüm mesleki eğitim kurumlarında uygulamaya girmiştir. Uygulamada yerini alan bu öğretim programlarından mezun olan öğrencilerin istihdam edilme oranlarında artış beklenmektedir. Sistem henüz mezun vermemiştir.

16 ara kademede ihtiyaç duyduğu alanlara,
KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu ve özel sektörün ara kademede ihtiyaç duyduğu alanlara, nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuş mesleki eğitimden sorumlu dört ana hizmet biriminden biri olan Genel Müdürlüğümüz, Millî Eğitim Bakanlığı içerisinde öncelikli olarak genç kız ve kadınların eğitim ve öğretiminden sorumludur.

17 Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda, hayat boyu öğrenme ilkesi ve toplam kalite yönetimi yaklaşımıyla kız çocukları ve kadınlar öncelikli olmak üzere tüm bireylere; bilişim teknolojileri ve sektör beklentilerine uygun olarak çağdaş öğretim yöntemleri kullanılarak, okullulaşma oranını artırmak, alanın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmak ve istihdama hazırlamak amacıyla; 528 bağımsız okulda, öğretmenle, öğrenci ve kursiyere eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. Ayrıca; Genel Müdürlüğümüze bağlı 63 pansiyon binasında erkek, 6396 kız öğrenciye barınma hizmeti verilmektedir.

18 Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünce
Genç Kız ve Kadınların Eğitim ve İstihdamına Yönelik Yürütülen ve Yapılan Çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce, AR-GE çalışmalarına dayalı olarak eğitim ve işgücü ihtiyacı duyulan alanlarda, çeşitli sektörlerdeki kurum ve kuruluşlarla iş birliği protokolleri ve projeler yapılmakta, uygulamalara ilişkin çalışmalar okullarımızla birlikte yürütülmektedir.

19 SHÇEK İLE EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı kuruluşlarda koruma altında bulunan 0-12 yaş grubundaki çocuklarımızın; bakım elemanları ile temizlikle görevli bayan personelin hizmet içi eğitimleri gerçekleştirilmektedir. yılları arasında çocuk yuvalarında ve yetiştirme yurtlarında 1499 kişiye Çocuk Bakım Elemanı Eğitimi ve 72 kişiye Temizlik Elemanı Eğitimi verilmiştir. Ayrıca, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağı eğitim kurumlarında; 1994 –1995 öğretim yılında 20 ilde başlatılan Eğitici Anne (Çocuk Bakıcısı) Yetiştirme Programı Kurslarında 31 ilde bu güne kadar toplam kursiyere eğitim verilmiştir. Eğitici Anne (Çocuk Bakıcısı) Yetiştirme Kurslarından öğretim yılı içinde 3600 kursiyer yararlanmıştır. Bu kapsamda yapılacak baş vurular için, mezunlarımızı, genç kızlarımızı ve kadınlarımızın projeden faydalanabilmeleri için ilgili illerin okul müdürleri bilgilendirilerek bu konuda aktif rol almaları sağlanmıştır

20 Ayrıca protokol kapsamında;
Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden mezun olan öğrencilerin usta öğretici olarak istihdam edilmesi Sosyal Hizmet Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtlarında barınan ve 18 yaşını doldurarak yurtlardan ayrılacak/ayrılan gençlerin, Bakanlığımız Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı örgün ve yaygın eğitim okulları tarafından açılacak istihdam kolaylığı olan meslek alanlarında meslek kurs programları yoluyla yetiştirilmesi ve meslek eğitimi sonucunda sertifika verilmesi yoluyla onların geçerli becerileri kazanarak yaşam mücadelesinde desteklenmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda yapılacak baş vurular için, mezunlarımızı, genç kızlarımızı ve kadınlarımızın projeden faydalanabilmeleri için ilgili illerin okul müdürleri bilgilendirilerek bu konuda aktif rol almaları sağlanmıştır

21 ANNE BABA ÇOCUK EĞİTİMİ PROJESİ
Proje kapsamında ihtiyaç analizi doğrultusunda oluşturulan çeşitli alanlarda kadın erkek olmak üzere toplam kişi eğitilmiştir yılından bu güne kadar toplam kişi eğitime alınmıştır. GELENEKSEL EL SANATLARINI GELİŞTİRME PROJESİ El sanatları ile ilgili tüm tarafların iş birliğinde; geleneksel el sanatlarının yaşatılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması, geleneksel el sanatları eğitiminin geliştirilmesi, öğretim programlarının güncelleştirilmesi, kadın iş gücü istihdamının desteklenmesi ve turizm sektöründe önemli bir etken olan turistik el sanatları–hediyelik eşya üretiminde kalite ve verimliliğin artırılması amacını taşımaktadır.

22 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE UYGULANABİLİR BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ (METUBİS)
2008 yılı itibariyle uygulamaya giren proje; yaşam boyu eğitim ilkesi kapsamında meslekî ve teknik orta öğretim programlarının, bireylerin ve sektörün eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, geçerli ve güvenilir bilgi erişim sistemleriyle, bölgesel düzeyde belirlenen eğitim ihtiyaçlarına dayalı olarak planlanması, meslekî ve teknik eğitimde kalite ve verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Proje çalışmaları ile kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmasının önünde duran engeller bilimsel araştırmalarla tespit edilebilecektir. HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ Türkiye’de hazır giyim sektöründe verimliliği artırmak, yeni teknolojilerin uygulanmasını sağlamak ve sektörde AB’de uygulanan sistem, yöntem ve yeni teknolojileri çalışanlara aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. Hazır giyim sektörünün yoğun olduğu illerde yerel eğitimci olarak yetiştirilen öğretmenler aracılığı ile sektörde çalışanlara eğitim verilmesi çalışması yürütülmüştür.

23 YAŞLI BAKICILARIN EĞİTİMİ PROJESİ
4702 sayılı Kanun’un 18. maddesi doğrultusunda huzurevlerinde çalışan yaşlı bakım personelinin eğitimini gerçekleştirme amacıyla hazırlanan projede; Emekli Sandığı Huzurevi, Zeytin Dalı ve Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, T.C. SHCEK Saray Rehabilitasyon Merkezi, T.C. Süleyman Demirel Huzur ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen kurslarla 173 kadın 108 erkek olmak üzere toplam 281 kişiye eğitim hizmeti verilmiştir. Ayrıca, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağı eğitim kurumlarında; yaşlılara ve hastalara yönelik evde bakım hizmetlerinin desteklenmesi kurs programından kursiyer yararlanmıştır.

24 2006 yılı AB Mali İş Birliği Programlaması kapsamında; İŞKUR tarafından
“Aktif İstihdam Tedbirleri ve Yerel Düzeyde İŞKUR’a Destek PROJESİ” uygulanacaktır. Proje kapsamındaki 28 ilde bulunan okullarımıza proje hakkında bilgi verilmiştir. Okullar, kadın ve gençlerin istihdam hedefli meslek edindirme programları hazırlayarak eğitimler düzenleyeceklerdir. Genel Müdürlüğümüzce, kız çocuklarının ilköğretim sonrasında eğitimlerinin sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan; pansiyon, yeni okul ve ek binaların öncelikli olarak 44 ilde yapılması Bakanlığımız 2008, 2009 ve 2010 Yatırım Programına teklifi yapılmıştır. Ayrıca; kız çocuklarını eğitime kazandırmak ve eğitimlerinin sürekliliğini sağlamak , onlara ekonomik ve sosyal destek sağlayacak projeler hazırlık aşamasındadır. Bu kapsamda yapılacak baş vurular için, mezunlarımızı, genç kızlarımızı ve kadınlarımızın projeden faydalanabilmeleri için ilgili illerin okul müdürleri bilgilendirilerek bu konuda aktif rol almaları sağlanmıştır

25 KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER
Taşımalı eğitimle ilköğretimi bitirip orta öğretimine devam edemeyen, dolayısıyla bir mesleği ve diploması olmayan genç kızlarımızın, eğitimlerinin sürdürülebilmesi için; pansiyonlu kız meslek liseleri sayısının ülke genelinde arttırılması ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığına yatırım anlamında destek verilmelidir. Öneri 2: Genç kız ve kadınlarımıza hayat boyu öğrenme kapsamında yapılan yaygın mesleki eğitim kursları istenilen düzeyde istihdam sağlamaya hizmet etmemektedir. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı, STK’lar, diğer kamu kurum ve kuruluşları bir araya gelip bir çatı örgüt olup daha somut programlar ve projeler ortaya koymalıdır ve Milli Eğitim Bakanlığının fiziki kapasite ve donanım mevcudiyetine destek vererek israf önlenmelidir.

26 KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER
Günümüz genç kız ve kadınların mesleki eğitimden beklentilerini belirlemek ve kadınların istihdamına yönelik olarak Valiliklerin başkanlığında kız meslek liselerinin ve halk eğitim merkezlerinin katılımıyla yüz yüze görüşmelerle il genelindeki kadınların mesleki eğitim ve istihdam sorunlarının tespit edilerek oluşturulacak raporların ilgili kurum/kuruluşlarca ( STK’lar, Üniversiteler, vb.) Değerlendirilmesi sonucu belirlenen konular doğrultusunda “Genç Kız ve Kadınların Mesleki Eğitimden Beklentileri Platformu” adıyla bir sempozyumu Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün ortaklığı ile gerçekleştirilerek ortak projeler üretilmelidir.

27 KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER
Ülkemizde hasta ve yaşlı bakımı alanında istihdam edilecek yetişmiş eleman bulunmamakta ve bu alanda sektörde istihdam açığı bulunmaktadır. Genç kız ve kadınlarımızın bu alanda eğitim almalarını ve istihdam edilmelerini sağlayacak ortak çalışmanın yapılması. Almanya ile ortak yürütülecek iki proje ile; Alanya ve Ankara’da Sağlıklı Yaşlı Yaşam Merkezleri Engelli Yaşam Merkezleri kurulacaktır.

28 KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER
“ÖĞREN, YAP, SAT” Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi çerçevesinde iş kurma, üretim yapma, pazarlama, iş başında eğitim ve mesleki gelişim konularında Türkiye genelinde her ilde kadınlara yaparak ve yaşayarak meslek öğrenmeleri ve kendi işlerini kurmaları amacıyla Hayatı Kolaylaştırma ve İstihdam Merkezlerinin Kurulması. Bu merkezlerin yürütülmesinde, bölgesindeki Valiler, Belediye Başkanları, Kız Meslek Lisesi Müdürleri, ulusal banka Müdürleri, İş Kur il Teşkilatları, STK’lar, Kadının Statüsü İl Teşkilatları vb. birimlerce yönetim kararının oluşturulması. Not: Bu merkezler tamamen girişimci yetiştirmeyi hedeflediğinden belli bir kredi verilip eğitim içinde üretim tabanlı çalışacak ve orada kendisini yeterli hisseden kadınlara ve gençlere iş kurma kredileri verilerek, onlarında kendi işini kurarak başkalarına yeni istihdam ortamlarını yaratmalarına imkan verilecektir.

29 KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER
Belirlenen meslekler; -çamaşırcı, yöresel mutfak, börekçi, terzihane, nakışçı, örgücü, ev tekstili, evde çocuk bakıcısı, evde hasta bakıcısı, takıcı, kuaför, manikür-pedikür, kesme çiçek tanzimi, oyuncak yapımı, dokumacı ve bunun gibi bölgesel ihtiyaçlara göre

30 KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER

31 TEŞEKKÜR EDERİM.


"KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emine KIRAÇ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları