Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE-AB KATILIM SÜRECİ VE KADIN İSTİHDAMI I

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE-AB KATILIM SÜRECİ VE KADIN İSTİHDAMI I"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE-AB KATILIM SÜRECİ VE KADIN İSTİHDAMI I
TÜRKİYE-AB KATILIM SÜRECİ VE KADIN İSTİHDAMI I. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi 25 AĞUSTOS 2008 Ankara

2 İktisadi Kalkınma Vakfı
İKV, 1965 yılında İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası’nın girişimleriyle; Türk iş dünyası adına AB ve Türkiye-AB ilişkilerini izlemek, değerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve Türk özel sektörünü AB nezdinde temsil etmek amacıyla kurulmuştur. Hedefler: Türkiye’nin AB üyelik sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak; AB üyelik sürecinde, Türk iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımını sağlamaktır. Araştırma, yayın, proje, toplantı, seminer vb. İKV Brüksel Temsilciliği (1984)

3 AB’YE KATILIM MÜZAKERELERİNDE SON DURUM

4 Askıya Alınan Başlıklar
Açılan Başlıklar (8) Bilim ve Araştırma İstatistik İşletme ve Sanayi Politikası Trans-Avrupa Ağları Tüketici ve Sağlığın Korunması Mali Kontrol Şirketler Hukuku Fikri Mülkiyet Hukuku Askıya Alınan Başlıklar Dış ilişkiler Dış Politika, Güvenlik ve Savunma Politikası İşçilerin Serbest Dolaşımı Gümrük Birliği Tarım ve Kırsal Kalkınma Balıkçılık Mali Hizmetler Ulaştırma Fransa Tarafından Açılması Veto Edilen Başlıklar (5) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Ekonomik ve Parasal Politika Mali ve Bütçesel Hükümler Kurumlar

5 19- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM
Açılış kriterleri Müktesebatın uygulanmasına yönelik bir stratejinin geliştirilmesi (özellikle kayıtdışı istihdam ile mücadele alanında); kadın-erkek eşitliği ve sosyal diyaloğun sağlanması, kadın istihdamını merkeze alan bir istihdam stratejisi ve sosyal koruma politikaları oluşturulması, Sendikal Haklar alanında uluslararası standartlara ulaşılması.

6 GÜNCEL GELİŞMELER Ulusal Program Taslağı
Katılım Ortaklığı Belgesi Ulusal Program Ulusal Program 2001 Ulusal Program 2003 4 yıllık dönemde 33 fasılda 473 düzenleme yapılması öngörülüyor.

7 Kadınların İşgücüne Katılımı
AB-27’de Durum: %53,6 (2002) %57,3 (2006) %58,3 (2007) Üye Ülkelerde Durum: Danimarka %73,2 İsveç %71,8 Hollanda %69,6 Finlandiya %68,5 Malta %36,9 İtalya %46,6 Yunanistan %47,9 Kaynak: EUROSTAT, Temmuz 2008

8 Kadınların İşgücüne Katılımı
Kadın ve erkek istihdam oranları arasındaki farkın en düşük olduğu üye ülkeler Finlandiya İsveç Litvanya Farkın en fazla olduğu üye ülkeler Malta Yunanistan İtalya İspanya Kaynak: EUROSTAT, Temmuz 2008

9 Kadın İstihdamı (Türkiye – AB)
AB Lizbon Stratejisi 2010 hedefi: %60 Türkiye’de mevcut durum: %26,6

10 Avrupa Komisyonu 2007 yılı İlerleme Raporu
Emine Bozkurt’un Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi Raporu: Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi alandaki katılımlarının artırılması için reform yapılması; ILO ve AB standartlarına uygun çalışma koşulları; Güvenilir veriye ulaşma zorluğu.

11 İktisadi Kalkınma Vakfı
Toplumsal dönüşüm ve müktesebat uyumu Tarım ve tarımda çalışan kadın işgücü %60,5 %48,5 1 Mart 2008 “Tarımda Çalışan Kadın İşgücünün Dönüşümü”

12

13 Kadın Girişimciliği Çok sayıda çalışma, proje, yayın…
Çeşitli aktörler (kamu kuruluşları, dernek, vakıf, örgütler); Başarı oranı? Sürdürülebilirlik

14 Kadın Girişimciliği Kadın girişimciliği, kadınlara yönelik genel bir istihdam politikasından bağımsız ele alınmamalı. Avrupa İstihdam Stratejisi ile uyumlu, makroekonomik politikalarla ilişkilendirilmiş, bilinçli (mevcut ve potansiyel sorunları dikkate alan), siyasi irade desteğini almış İSTİHDAM STRATEJİSİ.

15 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

16 Teşekkürler Zeynep ÖZLER


"TÜRKİYE-AB KATILIM SÜRECİ VE KADIN İSTİHDAMI I" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları