Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION I. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi TÜRKİYE-AB KATILIM SÜRECİ VE KADIN İSTİHDAMI I.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION I. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi TÜRKİYE-AB KATILIM SÜRECİ VE KADIN İSTİHDAMI I."— Sunum transkripti:

1 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION I. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi TÜRKİYE-AB KATILIM SÜRECİ VE KADIN İSTİHDAMI I. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi 25 AĞUSTOS 2008 Ankara

2 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION İktisadi Kalkınma Vakfı İKV, 1965 yılında İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası’nın girişimleriyle; Türk iş dünyası adına AB ve Türkiye-AB ilişkilerini izlemek, değerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve Türk özel sektörünü AB nezdinde temsil etmek amacıyla kurulmuştur. Hedefler: –Türkiye’nin AB üyelik sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak; –AB üyelik sürecinde, Türk iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımını sağlamaktır. Araştırma, yayın, proje, toplantı, seminer vb. İKV Brüksel Temsilciliği (1984)

3 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION AB’YE KATILIM MÜZAKERELERİNDE SON DURUM

4 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Açılan Başlıklar (8)  Bilim ve Araştırma  İstatistik  İşletme ve Sanayi Politikası  Trans-Avrupa Ağları  Tüketici ve Sağlığın Korunması  Mali Kontrol  Şirketler Hukuku  Fikri Mülkiyet Hukuku Askıya Alınan Başlıklar (8)  Dış ilişkiler  Dış Politika, Güvenlik ve Savunma Politikası  İşçilerin Serbest Dolaşımı  Gümrük Birliği  Tarım ve Kırsal Kalkınma  Balıkçılık  Mali Hizmetler  Ulaştırma Fransa Tarafından Açılması Veto Edilen Başlıklar (5)  Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu  Tarım ve Kırsal Kalkınma  Ekonomik ve Parasal Politika  Mali ve Bütçesel Hükümler  Kurumlar

5 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION 19- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Açılış kriterleri  Müktesebatın uygulanmasına yönelik bir stratejinin geliştirilmesi (özellikle kayıtdışı istihdam ile mücadele alanında);  kadın-erkek eşitliği ve sosyal diyaloğun sağlanması,  kadın istihdamını merkeze alan bir istihdam stratejisi ve sosyal koruma politikaları oluşturulması,  Sendikal Haklar alanında uluslararası standartlara ulaşılması.

6 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION  Ulusal Program Taslağı  Katılım Ortaklığı Belgesi Ulusal Program  Ulusal Program 2001  Ulusal Program 2003  4 yıllık dönemde 33 fasılda 473 düzenleme yapılması öngörülüyor. GÜNCEL GELİŞMELER

7 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Kadınların İşgücüne Katılımı  AB-27’de Durum: %53,6 (2002) %57,3 (2006) %58,3 (2007)  Üye Ülkelerde Durum: Danimarka%73,2 İsveç %71,8 Hollanda%69,6 Finlandiya%68,5 Malta %36,9 İtalya %46,6 Yunanistan %47,9 Kaynak: EUROSTAT, Temmuz 2008

8 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Kadınların İşgücüne Katılımı  Kadın ve erkek istihdam oranları arasındaki farkın en düşük olduğu üye ülkeler  Finlandiya  İsveç  Litvanya  Farkın en fazla olduğu üye ülkeler  Malta  Yunanistan  İtalya  İspanya Kaynak: EUROSTAT, Temmuz 2008

9 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION AB Lizbon Stratejisi 2010 hedefi: %60 Türkiye’de mevcut durum: %26,6 Kadın İstihdamı (Türkiye – AB)

10 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Avrupa Komisyonu 2007 yılı İlerleme Raporu Emine Bozkurt’un Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi Raporu: oKadınların ekonomik, sosyal ve siyasi alandaki katılımlarının artırılması için reform yapılması; oILO ve AB standartlarına uygun çalışma koşulları; oGüvenilir veriye ulaşma zorluğu.

11 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION  Toplumsal dönüşüm ve müktesebat uyumu  Tarım ve tarımda çalışan kadın işgücü 2000 %60,5 2006 %48,5  1 Mart 2008 “Tarımda Çalışan Kadın İşgücünün Dönüşümü” İktisadi Kalkınma Vakfı

12 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION

13 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION  Çok sayıda çalışma, proje, yayın…  Çeşitli aktörler (kamu kuruluşları, dernek, vakıf, örgütler);  Başarı oranı?  Sürdürülebilirlik Kadın Girişimciliği

14 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION  Kadın girişimciliği, kadınlara yönelik genel bir istihdam politikasından bağımsız ele alınmamalı.  Avrupa İstihdam Stratejisi ile uyumlu, makroekonomik politikalarla ilişkilendirilmiş, bilinçli (mevcut ve potansiyel sorunları dikkate alan), siyasi irade desteğini almış İSTİHDAM STRATEJİSİ. Kadın Girişimciliği

15 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr

16 İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION Teşekkürler Zeynep ÖZLER zozler@ikv.org.tr


"İKV İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ECONOMIC DEVELOPMENT FOUNDATION I. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi TÜRKİYE-AB KATILIM SÜRECİ VE KADIN İSTİHDAMI I." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları