Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜRESEL TİCARETİN EN ÖNEMLİ ÜÇ ELEMANI HAM MADDE ÜRETİM PAZAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜRESEL TİCARETİN EN ÖNEMLİ ÜÇ ELEMANI HAM MADDE ÜRETİM PAZAR."— Sunum transkripti:

1 KÜRESEL TİCARETİN EN ÖNEMLİ ÜÇ ELEMANI HAM MADDE ÜRETİM PAZAR

2 2 KONUYA BAŞLARKEN 1. Siz uluslar arası ticaretle uğraşsaydınız hangi tür ham madde ve işlenmiş ürünleri, hangi ülke veya bölgelerden alıp hangi ülke veya bölgelere satardınız? Tartışınız. HAM MADDE, ÜRETİM VE PAZARIN KÜRESEL TiCARETTEKi YERi Günümüzde ülkeler ve bölgeler arasındaki ticarette önemli bir yere sahip olan ham madde, üretimin ve ekonominin temel kaynağını oluşturur. Ham Madde PazarÜretim Dünya ticaretinin dağılımına baktığımızda çok karmaşık bir yapı karşımıza çıkar, ülkelerin birbirleriyle ticaret yapmalarının temel nedeni, kendi ülkelerinde üretilmeyen veya çok büyük maliyetler gerektiren malları daha ucuza almaktır. Dünyada hiç bir ülke kendi ihtiyaçlarını kendisi üretecek kaynak ve kapasiteye sahip değildir, ülkeler, sahip oldukları fazla kaynakları ve ürettikleri malları başka ülkelere satıp ihtiyaçları olan ürünleri de başka ülkelerden alırlar. Bu olay sonucunda uluslararası (küresel) ticaret ortaya çıkar. Küresel Ticaret

3 3 ETKİNLİK S.148 PetrolTaş Kömürü Orman Ürünleri Doğal Gaz Pamuk Yün Altın- Gümüş Buğday S.Arabistan Çin Kongo Rusya Özbekistan İran G.Afrika Cum Avustralya Pirinç Venezüella A.B.D PetrolTaş Kömürü Orman Ürünleri Doğal Gaz Pirinç

4 4 ETKİNLİK S.149 Orman Üretim alanı Hayvancılık Üretim alanı Maden-enerji Üretim alanı Sanayi Üretim alanı Hizmet Üretim alanı Pazar Üretim alanı ticaret yapan bir şirket sahibi olarak dü­şünüp harita ile tabloyu eşleştirerek kendi ticaret ağınızı oluşturunuz. Tarımsal Üretim Alanı Balık Üretim alanı

5 5 1. Yukarıdaki haritada dünyadaki önemli ham madde, üretim ve pazar alanları görülmektedir. Bu alanlar arasında ticaretin nasıl gerçekleştiğini, ne tür ham madde ve işlenmiş ürünlerin alınıp satıldığını araştırınız? ETKİNLİK S.149 DÜNYADAKİ ÖNEMLİ ÜRETİM ALANLARI VE BÖLGELERİ Tarımsal Ham Madde Alanları Toprak Ürünleri Üretim Alanları: ABD,Çin, Hindistan Orman Ürünleri Üretim Alanları: Kongo, Amazon havzası, K. Avrupa Balkçılık Ürünleri Üretim Alanları:Japonya Çevresi, Peru ve çevresi, Kanada’nın batısı, ABD’nin doğu kıyıları Hayvancılık Ürünleri Üretim Alanları : Avustralya, Kb Avrupa, Orta ve güney Afrika Sanayi Üretim Alanları K. Amerika, B. Avrupa, Japonya, Çin, Gd. Asya, Rusya Federasyonu Maden-enerji Üretim alanı K. Amerika, Orta Asya, Büyük Sahra, Kongo Havzası, G. Amerika’nın Ortaları, Orta Avustralya (Çöl Bölgeleri), Avrasya(Orta ve K. Avrupa ile Rusya’nın K, Orta Doğu

6 6 Hizmet Üretim Alanları (Bankacılık,Sigortacılık, AracılıkHizmetleri) Avrupa,ABD, Japonya,Gd. Asya Pazar Alanları DÜNYADAKİ ÖNEMLİ ÜRETİM ALANLARI VE BÖLGELERİ Avrupa,ABD, Japonya,Gd. Asya 2. Bu alan ve bölgelerin bazılarının aynı zamanda büyük pazar alanı olmalarının nedenlerini belirtiniz. 2. Yoğun nüfuslu olması. Sanayinin gelişmiş olması Zengin Ülkeler olması Siz de söyleyebilir misiniz? Serbay?

7 7 3. Kendinizi uluslararası ticaret yapan bir şirket sahibi olarak düşünüp harita ile tabloyu eşleştirerek kendi ticaret ağınızı oluşturunuz.

8 8 Ticaretin haritada belirtilen yerler dışında yoğunlaşmamasının nedenleri neler olabilir? Bu bölgeler, büyük pazarlardır. Yatırımların hem kaynağı hem de yoğunlaştığı alanlardır. Fazla üretimin yapıldığı alanlardır.

9 9 Etkinlik s. 172 Ülke-Bölge AdıHam madde alanı Üretim alanıPazar alanı 1. Kuzey Amerika 2. Japonya X 3. Avrupa 4. Çin 5. Güneydoğu Asya XXX 6. Kuzey Afrika 7. Orta Doğu 8. Nijerya 9. ingiltere X 10. Brezilya Aşağıda verilen balıkçılık üretim alanları çiftlerinden hangisi doğrudur? A) Japonya çevresi- Kanada’nın batısı B) K. Avrupa- Avustralya C) GD. Asya-Rusya D) Hindistan- Çin E) B.Avrupa-G. Amerika

10 10 Etkinlik S.152 Petrol Ham Maddesi üretim ve Pazar Bölgeleri Üretim BölgesiMiktar (%)Tüketim BölgesiMiktar (%) 1. Orta Doğu26,501. Kuzey Amerika27,00 2. Bağımsız Dev. Top.16,402. uzak Doğu20,20 3. Kuzey Amerika16,203. Avrupa20,10 4. Latin Amerika12,404. Bağımsız Dev. Top.13,40 5. Afrika10,80 5. Latin Amerika8,00 6. uzak Doğu9,706. Orta Doğu4,90 7. Avrupa6,807. Afrika3,10 8. Avustralya0,908. Avustralya1,10 Yukarıdaki tabloları inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1.Ürettiğinden fazla, ürettiğinden az ve ürettiği kadar tüketen ülke veya bölgeleri tespit ediniz. Ürettiğinden Fazla Tüketen:Kuzey Amerika,Uzak Doğu, Avrupa Ürettiğinden az Tüketen: Orta Doğu, Bağımsız Dev. Top. Latin Amerika, Afrika 2. Farklılık olan ülke veya bölgelerde bu farklılıkların oluşmasında etkili olan hususları sınıfça tartışınız. Bu farklılıkların oluşmasının nedenleri: 1) Tüketin bölgelerinde petrolün yeterince bulunmaması 2) Nüfusun yoğun ve fazla olması 3) Sanayinin gelişmiş olması

11 11 Etkinlik Sanayi üretim AlanıTarımsal üretim Alanı Kuzey AmerikaOrta ve Güney Afrika Batı AvrupaKuzey Amerika Rusya FederasyonuGüney, Güney Doğu Asya Güneydoğu AsyaAkdeniz Çevresi Çin-JaponyaRusya Avrupa Yukarıdaki üretim alanlarının oluşmasında hangi coğrafi ve beşerî faktörler etkili olmuştur? Sanayi Üretim alanlarının oluşmasında Arazilerinin düz ve verimli ovaların bulunması,ikliminin elverişli olması yer altı kaynakları, doğal güzellikleri gibi Doğal faktörler rol oynamıştır.

12 12 Dünya ticaretinin büyük bir kısmı Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Doğu ve Güneydoğu Asya'da yoğunlaşmıştır. Dünya ticaretinin yoğunlaştığı bu bölgelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Aynı kıtada yer almaları B) Yer şekillerinin sade olması C) Diğer bölgelere yoğun göç vermeleri D) Zengin yer altı kaynaklarına sahip olmaları E) Büyük üretim ve tüketim merkezleri olmaları Ülkeler arasındaki ticaretin doğmasına; I. ülkelerde yetiştirilen tarım ürünlerinin farklılık göstermesi, II. dış ticaret açığının ortaya çıkması, III. üretilen ürünlerin ülkelere göre farklılık göstermesi durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III Sorular

13 13 I. Orta Doğu II. Kuzey Amerika III. Akdeniz çevresi IV. Güneydoğu Asya Yukarıda verilen bölgelerden hangisi, hem sanayi üretim alanı hem de tarımsal üretim alanıdır? A)I ve II B)B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaretin gelişmesinde, aşağıdakilerden hangisinin katısı daha fazla olmuştur? A) Nüfusun artmasının B) Ulaşım sistemlerinin gelişmesinin C) Ham madde kaynaklarının azalmasının D) Üretimin tüketim oranından fazla artmasının E) Ülkeler arasındaki savaşların sona ermesinin 1970'li yıllarda Orta Doğu'da çıkan olaylara bağ­lı olarak petrol üretimi azalmış bu durum sanayi tesislerinde üretimi durma noktasına getirmiştir. Üretimin durmasıyla sanayi ürünlerine olan talep karşılanamamış bazı ürünlerde aşın fiyat artışları yaşanmıştır. Yukarıda sözü edilen durum aşağıdakilerden hangisini doğrular? A) Sanayi ürünlerinin fiyatlarının sürekli değiştiğini B) Dünya petrol ihtiyacının tamamının Orta Doğu'dan karşılandığını C) Zengin ham madde kaynaklarına sahip ülkelerin daha fazla geliştiğini D) Sanayi ürünlerine olan talebin petrole olan talepten fazla olduğunu E) Küresel ticarette ham madde, üretim ve pazar arasında sıkı bir ilişki olduğunu

14 14 Gelecek Ders Gelecek Ders Dünyanın Hızla Geli ş en Endüstrisi :TUR İ ZM Derse girmeden önce konuyu mutlaka okuyunuz Te ş ekkürler


"KÜRESEL TİCARETİN EN ÖNEMLİ ÜÇ ELEMANI HAM MADDE ÜRETİM PAZAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları