Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avusturya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avusturya."— Sunum transkripti:

1 Avusturya

2 Avusturya Yüz ölçümü :83.855 km2 Nüfusu :8.150.835
İdare şekli :Federal Cumhuriyet Başkenti :Viyana Önemli şehirleri :İnsbruck, Graz, Salzburg, Linz Dili :Almanca Dini :Hıristiyanlık Para birimi :E4r6

3 Avusturya’nın Tarihçesi
15. yy.'dan itibaren güçlenen ülke, daha sonra Macaristan'la birleşerek Avusturya-Macaristan İmparatorluğu adını almıştır. II. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın işgaline uğramış, 1945'te yeniden bağımsızlığına kavuşmuştur.

4 Avusturya’nın Sınırları
Kuzeyde Almanya ve Çek Cumhuriyeti, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Slovakya ve Macaristan, batıda ise İsviçre ve Lichtenstein ile komşudur.

5 Avusturya’nın Yer Şekilleri
Ülkede doğu - batı doğrultulu Alp dağları uzanır. Kuzeybatı kesiminde Bohemya platoları yer alır. En önemli ovası Viyana'yı da içine alan Tuna ovasıdır. Pannonia ve Moravya ovaları da önemlidir. Özellikle buzul gölleri fazladır. Tuna, Mur ve Drava önemli akarsularıdır.

6 Avusturya’nın Yer Şekilleri

7 Avusturya’nın İklimi Avusturya'da karasal iklim özellikleri görülür.
Ülkenin önemli bir bölümü ormanlarla kaplıdır. Yükseklerde Alpin çayır görülür.

8 Viyana 48°K – 16°D / 203m 9,4°C / 643mm

9 Avusturya’nın Nüfusu Nüfusu, 2001 yılına göre 8.150.835'tir.
Avusturyalılar etnik köken bakımından Alman'dır. Nüfusun büyük çoğunluğunu Alman asıllılar oluşturur. Az miktarda Hırvat, Macar, Çek, Slovak ve İtalyan yaşar. Avusturya, yoğun nüfuslu bir ülkedir (km2'ye 90 kişi). Nüfus artış hızı çok düşüktür. Nüfusun yarıdan fazlası şehirlerde yaşar. Tuna Nehri boyları ve kış turizminin canlı olduğu alanlar nüfusun yoğunlaştığı yerlerdir. En önemli şehirleri; başkent Viyana ile Graz, Linz, Salzburg ve Innsbruck 'tur.

10 Avusturya’nın Ekonomik Etkinlikleri
Tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Doğal kaynakları azdır. Sanayi çok gelişmiştir. Turizm ülke ekonomisi için önemlidir.

11 Tarım Avusturya topraklarının %20'si tarıma elverişlidir.
Tarımda modern yöntemlerin kullanılması nedeniyle verim yüksektir. Ülke, besin ihtiyacının tamamına yakınını kendi topraklarından karşılar. En önemli tarım ürünleri; tahıl, şeker pancarı, patates, meyve, sebze ve üzümdür.

12 Hayvancılık Ülkede hayvancılık çok gelişmiştir.
Çayırların geniş yer tuttuğu dağlık alanlarda, büyükbaş hayvan yetiştirilir. İhtiyaç fazlası hayvansal ürünler ihraç edilir.

13 Maden ve Enerji Avusturya yer altı kaynakları bakımından fakir bir ülkedir. Demir, linyit, petrol, bakır, çinko ve tuz yatakları işletilmektedir. Hidroelektrik enerji potansiyeli yüksek bir ülke olmakla beraber bu potansiyelinden yeterince yararlanamamıştır. Sanayisi için gerekli enerjinin büyük bölümünü ithal eder.

14 Sanayi Yeterli enerji kaynaklarına sahip olmamasına rağmen, sanayileşmiş bir ülkedir. Demir-çelik, otomobil, traktör, lokomotif, elektronik, kimya, gıda ve tekstil gibi sanayi kolları çok gelişmiştir. Ayrıca cam eşya, ayakkabı, optik ve müzik aletleri gibi geleneksel ürünleri de vardır. Ülke ekonomisinde, sanayi ürünleri ihracatta en önemli yeri tutar.

15 Turizm Ülke turizmde de çok ileridir.
Avusturya Alpleri dünyanın Önde gelen kış sporları merkezlerindendir. Ülkeye her yıl kayak yapmak, doğal ve tarihî güzellikleri görmek için çok sayıda turist gelir. Turistlerin bıraktığı döviz, ülke ekonomisine büyük katkı sağlar.

16 Ulaşım Avusturya, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Orta Avrupa arasındaki konumundan dolayı ulaşım bakımından büyük önem taşır. Ülkede modern ve etkin bir ulaşım sistemi vardır, Önemli merkezler kara, demir ve hava yoluyla birbirine bağlıdır. Ayrıca Tuna Nehri'nden de taşımacılıkta yararlanılır.

17 Ticaret İhracatı: Ulaşım araçları, çeşitli makineler, demir-çelik, kâğıt, kereste, elektrikli aletler satar. İthâlatı: Başta enerji ham maddeleri olmak üzere, gıda maddeleri, ağır makineler, konfeksiyon ürünleri, motorlu araçlar alır. Dış ticaretinde Almanya, İtalya ve diğer AB ülkeleri en önemli yeri tutar.

18 Avusturya – Türkiye İlişkileri
Türkiye – Avusturya arası ilişkiler gelişmiştir. Avusturya'da 150 bin Türk işçisi çalışmaktadır. Türkiye'ye kâğıt ve selüloz, demir-çelik ürünleriyle çeşitli makineler satar. Türkiye‘den deri ve konfeksiyon ürünleri, halı, gıda maddeleri ve çimento sebze ve meyve alır.

19 Viyana

20 Viyana

21 Viyana

22 Viyana

23 Viyana

24 Salzburg

25 Salzburg

26 Salzburg

27 Salzburg

28 Salzburg

29 Salzburg

30 Salzburg

31 Ahmet PEKER Erol KURT Ramazan AKYILDIZ


"Avusturya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları