Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AFRİKA KITASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AFRİKA KITASI."— Sunum transkripti:

1 AFRİKA KITASI

2 37° Kuzey paralelleri ile 35° güney arasında yer alan kıta kaplamış olduğu 30 milyon km².lik alanı ile dünyanın üçüncü büyük kara parçasını oluşturur. Girinti ve çıkıntısının az olduğu kıtanın çevresinde dünyanın en büyük adalarından biri olan Madagaskar adası ile birkaç küçük ada dışında fazla ada ve girinti çıkıntı yoktur.

3 MADAGASKAR

4 Büyük bir plato görünümündedir
Kıyı şekilleri sade, doğal limanlar az, adaları az (Madagaskar) Kuzey batıda Atlas dağları ve Doğu Kıyılarında yükselti fazla Uhura/Klimanjaro

5 Klimanjaro Dağları

6 ATLAS Dağları

7 Dünyanın en eski kara parçası olan Afrika’nın yeryüzü şekilleri sade olup, kıtanın büyük bölümü plato düzlüklerinden oluşmaktadır. Fakat plato düzlükleri birkaç yüz metre yüksekteki düzlüklerinden oluşup, hemen kıyıda başladığı için fazla düzlük değildir. Yeryüzünün en büyük kırık hattına sahip Doğu Afrika Grabeni 5000 km uzunluğunda olup, Kızıldeniz’den Türkiye’deki Hatay iline kadar uzanmaktadır. Kırık hattı boyunca bulunan göller, dünya üzerinde çöküntülü hendekleri içinde bulunan en büyük gölleri bünyesinde toplamıştır. Bunlar Victoria, Tanganika, Nyassa’dır.

8 (Viktorya, Tanganika, Malawi (Nyassa)
Doğu Afrika Grabeni (Viktorya, Tanganika, Malawi (Nyassa)

9 TANGANİKA

10 NYASSA (MALAWİ)

11 Viktorya Gölü Afrika'nın doğusunda Tanzanya, Uganda ve Kenya topraklarında bulunan Dünya'nın en büyük ikinci tatlı su gölüdür. Afrika'nın en büyük gölüdür.

12 AKARSULARI: Nil Kongo Nijer, Zambezi Orange

13 Dünyanın ikinci uzun nehri olan Nil’de Afrika kıtasında yer alıp, Nil nehrinde Su seviyesinin değişmesine ve Akdeniz’e dökülmesine rağmen yazın seviyesinin yükselmesinin nedeni sularını farklı iklim bölgelerinde toplamış olmasındandır.

14 İKLİMİ Genel olarak Tropikal İklim : “Sıcak Kıta” 2/3 ü dönenceler arasında Sıcak İklimler : Ekvatoral, (A 1) Tropikal Denizsel, (A 2) Tropikal Karasal (A 3) Tropikal Karasal Muson Çöl İklimleri (F 1) Dönenceler civarı Suptropikal İklimler : (B) Batı kenarı, ve Doğu kenarı , Kuzey ve Güney Afrika kıyılarında : Akdenizİklimi

15 Ekvatoral İklim Kıtanın Kongo havzasında etkilidir
Ekvatoral İklim Kıtanın Kongo havzasında etkilidir. Ekvatoral iklimin etkisi 3000 m’ye kadar görülür.

16 Savan İklimi:Kuzeyde Sudan Çad, Nijerya, Güneyde ise Rodezya, Angola Tanzanya, Zambiya’da etkilidir.

17 Çöl İklimi:Her iki yarımkürede de dönenceler çevresinde etkili olan çöl iklimi, yeryüzünün en büyük çölü olan Büyük sahra ile Libya, Mısır, Cezayir’in kuzeyinde , Kalahari Çölü, Namibya ve Bostwana’da etkilidir.

18 Akdeniz iklimi ise Kuzey Afrika’da (Atlas ülkeleri) ve Güney Afrika Cumhuriyeti Kap Bölgesinde görülür.

19 BİTKİ ÖRTÜSÜ Nemli tropikal Ormanlar, Ilıman Ormanlar Savanlar
Çöl altı stepleri Çöller Madagaskar adası %80 endemik bitki

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Mirket, 30 cm boylarında, koloni halinde yaşayan, Afrika'ya özgü etobur memeli bir hayvan.
14 yıl kadar yaşarlar. Kolonileri 15 kadar hayvandan oluşur, aralarında iş bölümü yaparlar ve yuvalarının güvenliğini sağlamak için etrafı gözetleme, düşmanlarını kollama görevlerini sırayla paylaşırlar

33 Kıtanın ekonomisi ise, doğal koşullar ile gelişmişlik düzeyi arasında büyük zıtlık görülür. Ham madde ve tarım ürünleri yönünden zengindir. Dünyada en fazla elmas ve altın Güney Afrika cumhuriyetlerinde bulunmaktadır. Atlas ülkelerinden olan Fas, Cezayir ve Tunus dünyanın en zengin fosfat yataklarına sahip ülkelerdir. Bununla birlikte kıtanın çeşitli yerlerinde petrol, bakır, çinko, demir ve uranyum çıkarılmaktadır. Kıtanın bu doğal olanaklarına karşın geri kalmasının nedeni yüzyıllar boyunca sömürge olarak kullanılmasıdır.

34 EKONOMİK YAŞAM Genel Olarak Geçim tipi tarım ve hayvancılık
Tarım dar bölgelerde kuzeyde (Nil vadisi) güneyde(Cap bölgesi) Hayvancılık : N. Atlas Dğl: yamaçlarında koyun keçi Güney Afr. Koyun ve Domuz besiciliği Savanlarda-Çeçe sineği olumsuz etkiliyor Madencilik: Her türlü maden var Demir ,Bakır, Kurşun, Manganez Krom, Kobalt(%77), Fosfat( %50), Altın (%70), Elmas( Pırlanta Ür. %90) Enerji kaynakları Elektrik En. Beyaz kömür : Petrol, Doğal gaz, Ulaşım : yeni gelişme sürecinde Turizm : doğal, tarihi ve kültürel değerleri zengin Ticaret. Ham madde ve tarım ürünleri satar, mamul maddeler,gıda, kimya, giyim, ulaşım araçları alır. Ticaret: Genellikle eski sömürgesi olduğu ülkeler ile

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Başlıca Afrika Ülkeleri
FAS CEZAYİR TUNUS NİJERYA GÜNEY AFRİKA

51 FAS (Rabat) Avrupa’ya en yakın Afrika ülkesidir.
Rif,Orta ve Yüksek Atlas dağları vardır. Akdeniz,Çöl ve Ilıman okyanusal iklim görülür. Topraklarının büyük bir kısmı verimli fakat tarımsal üretim azdır. Turunçgil ihracatında İspanya ve İsrail'den sonra dünyada 3. sıradadır. Fosfat üretiminde kıtada 1.sıradadır. Dünya üretiminde 4.sıradadır. Petrol, doğalgaz ,demir yataklarına sahiptir.

52

53

54 TUNUS (Tunus) Atlas ülkelerinin en küçüğüdür.
Akdeniz ve Çöl iklimi görülür. Tarım ülkenin en önemli sektörüdür. Petrol ve fosfat en önemli sektörüdür. İnsan iş gücünün en ucuz olduğu ülkedir Turizm ülke ekonomisi için önemlidir.

55

56

57 CEZAYİR (Cezayir) Atlas ülkelerinin en büyüğüdür.
Ülkenin büyük bir kısmı çöllerle kaplıdır. Fransız kültürünün etkisi görülür. Akdeniz iklimi ve iç kesimlerde Çöl iklimi görülür Petrol,fosfat,doğalgaz gibi yer altı zenginliklerine sahiptir.

58 NİJERYA (Abuja) Afrika kıtasında nüfusu en fazla olan ülkedir.
Müslüman nüfusun en fazla olduğu ülkedir. Ekvatoral ve savan iklimi görülür Verimli tarımsal arazileri uygun iklim şartları,zengin yer altı kaynaklarından dolayı gelişmeye elverişlidir. Petrol yataklarının en fazla olduğu ülkedir. Ülkede Petrol, uranyum, kömür,kalay gibi önemli yeraltı zenginlikleri vardır. Dışsatımında petrol ürünleri ve kereste önemlidir.

59

60 G.A.CUMHURİYETİ (Pretoria
Afrika'nın en güneyinde yer alan cumhuriyettir. Afrika'nın her bakımdan en fazla geliştiği ülkedir. Ülkenin gelişmesinin sebebi kalifiyeli insan sayısının fazla olması ve zengin yeraltı kaynaklarının varlığıdır. Kıtada üretilen kömürün tümüne yakınını ülke karşılamaktadır. Altın(1),Elmas(2),demir,bakır, krom gibi madenlerin büyük bir kısmı bu ülkede çıkarılmaktadır. Kıtanın en uzun otoyol ve demiryolu şebekesine sahiptir.

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 Teşekkürler...


"AFRİKA KITASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları