Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARİHSEL SÜREÇTE ŞEHİRLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARİHSEL SÜREÇTE ŞEHİRLER"— Sunum transkripti:

1 TARİHSEL SÜREÇTE ŞEHİRLER
Cografya.biz Muhammed Doruk

2 A.Tarihsel Süreçte Şehirlerin Nufüs Gelişimi
İlk şehirlerin ortaya çıkışı ve yeryüzünde şehirleşme hareketlerinin başlangıcı oldukça eskilere dayanmaktadır.Buna karşın,şehirleşme sürecinin hızlanması Sanayi İnkılabıyla başlamış ve günümüzde de devam eder. Cografya.biz Muhammed Doruk

3 Dünyadaki ilk şehir yerleşmeleri Mısır,Hindistan,Fırat-Dicle Havzası,Kuzey Çin,Orta Meksika ,Kuzey Andlar ve Güneydoğu Asya’nın akarsu vadilerinde tarımın gelişmesiyle belirmeye başlamıştır. Cografya.biz Muhammed Doruk

4 Şehir terim anlam olarak nüfus olarak yoğunlaşmış ,tarımsal olmayan insan yerleşmeleridir.Bazı şehirler tarımsal faaliyetleriyle öne çıkıp tarım şehri adını alsalar da bu tür şehirler gerçek anlamda şehir değillerdir. Cografya.biz Muhammed Doruk

5 İlk şehir yerleşmelerinin nüfusu günümüzdeki şehirlere oranla oldukça azdır.Örneğin Mezopotamya’da Sümerlere ait bir şehirde nüfus 7000 ile arasında değişiyordu.Günümüzde ise şehir nüfusları milyonluk dev rakamlara ulaşmaktadır . Cografya.biz Muhammed Doruk

6 B.ŞEHİRLERİN FONKSİYONEL GELİŞİMİ
Cografya.biz Muhammed Doruk

7 Yeryüzündeki ilk şehirleri oluşturan faaliyet tarımdı
Yeryüzündeki ilk şehirleri oluşturan faaliyet tarımdı.Sanayinin ortaya çıkması ve gelişmesi ile şehirleşme hız kazanmış ve şehirlerin fonksiyonel değişimi hızlanmıştır.Değişen koşullar ve artan ihtiyaçlarla beraber şehirlerdeki faaliyetler farklılaşmıştır. Cografya.biz Muhammed Doruk

8 Cografya.biz Muhammed Doruk

9 C.ŞEHİRLERİN GELİŞİMLERİNİN KÜRESEL ETKİLERİ
Şehirlerin sahip oldukları özelliklere göre etkileri yerel,bölgesel ve küresel boyutlarda olabilmektedir.Örneğin Newyork’ta meydana gelen bir olay Dünya’nın büyük bir kısmını etkilerken,Sudan’ın başkenti Hartum’da meydana gelen bir olay sadece yakın çevreyi etkilemektedir.Küresel etkileri fazla olan bazı şehirler şunlardır: Cografya.biz Muhammed Doruk

10 1.ROMA Roma,tarih boyunca süren belirleyici etkisinden dolayı Dünya’nın Başkenti unvanına sahiptir.13.yy.da nüfusu 13bin olan Roma’nın gücü hem dini hem de siyasi olarak Dünya’nın büyük kısmını kapsıyordu.Ancak Roma’nın gücü İstanbul’a doğru kayınca şehir hem etkisini hem de nüfusunu büyük ölçüde kaybetmiştir. Cografya.biz Muhammed Doruk

11 Roma’nın şimdiki nüfusu 3 milyon civarındadır
Roma’nın şimdiki nüfusu 3 milyon civarındadır.Aynı zamanda Katolik Hıristiyanların dini kenti olan Vatikan’ı da içine aldığından çift başkent özelliği taşımaktadır.Vatikan’ın etkisi İtalya’dan fazladır. Cografya.biz Muhammed Doruk

12 2. NEWYORK 1613 yılında Hollandalılar tarafından kurulmuştur.A.B.D.nin nüfus bakımından 2.büyük şehridir.Çevresindeki yerleşimlerle beraber nüfusu 21 milyondur.Dünya’nın ve A.B.D.nin önemli ve uluslar arası şirket ve firmalarının merkezleri burada bulunmaktadır.Bu şehirde bulunan Wall Street dünyanın en önemli finans merkezidir.Sanayi ve ticaretin olduğu kadar eğitim ve kültürel faaliyetlerin de yoğunlaştığı bir şehirdir. Cografya.biz Muhammed Doruk

13 Cografya.biz Muhammed Doruk

14 3.ŞEHİRLER VE ETKİ ALANLARI
Şehirlerin gelişmesinde önemli paya sahip olan faaliyet türü o şehrin asıl fonksiyonunu belirler.Bazı şehirler aynı anda birden fazla fonksiyona sahip olabilirler.Şehirsel fonksiyonlar şehirleri çevrelerine göre bir cazibe merkezi haline getirmiştir.Bundan dolayı şehirler,çevresindeki nüfusu kendisine doğru çeken bir özelliğe sahiptir. Cografya.biz Muhammed Doruk

15 A.DÜNYA’NIN BÜYÜK ŞEHİRLERİ NEREDE KURULMUŞTUR?
Büyük şehirlerin genel özelliklerine bakıldığında her birinin çeşitli faaliyetlerle çevresini etkilediği görülmektedir.Konumu,hinterlandı (art bölge,etki alanı) ve fonksiyonları farklı şehirler bu şekilde oluşmaktadır . Cografya.biz Muhammed Doruk

16 Büyük şehirler genellikle orta kuşakta kurulmuştur
Büyük şehirler genellikle orta kuşakta kurulmuştur.Özellikle bu şehirlerin bazılarında denizle bağlantının kolay kurulduğu yerler tercih edilmiştir.Bazıları doğal güzellikleriyle insanları kendine çekmiş,bazıları ise sanayi ve ticaret faaliyetleriyle etki alanı oluşturmuş,bir kısım şehirler ise tarihsel süreçteki önemleriyle büyük şehirler arasında yer almışlardır. Cografya.biz Muhammed Doruk

17 B.ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI
MEKKE Coğrafi konum itibariyle şartlar olumsuz olsa da İslamiyet’in doğuşuyla önem kazanmıştır.Bu özellikle dünyadaki tüm Müslümanları etki altına almaktadır.Her yıl milyonlarca Müslüman bu şehri ziyaret edip hacı olmak amacıyla Mekke’ye gelmektedir. Cografya.biz Muhammed Doruk

18 Cografya.biz Muhammed Doruk

19 ESSEN Avrupa’nın en büyük sanayi bölgelerinden olan Ruhr bölgesinde bulunur.Kömür yataklarına bağlı olarak gelişmiştir. Cografya.biz Muhammed Doruk

20 ŞAM Geçmişte kervan yollarının ve önemli ticaret yollarının üzerinde bulunmaktaydı.Günümüzde de bu şartların sağladığı avantajları değerlendirerek gelişimini devam ettirmektedir. Cografya.biz Muhammed Doruk

21 MARSİLYA Akdeniz’in en büyük ticari kapasitesine sahip olan liman şehridir.Fransa’da bulunur. Cografya.biz Muhammed Doruk

22 BAYBURT Tarım ve hayvancılık faaliyetleri öne çıkmıştır.
Cografya.biz Muhammed Doruk

23 OXFORD Eğitim hizmetlerinin öne çıktığı bu şehir, dünyanın her bölgesinden öğrencinin üniversite ve dil eğitimi için geldiği bir yerleşimdir. Cografya.biz Muhammed Doruk

24 PARİS Fransa’nın idari ve siyasi başkenti olmakla kalmayıp,aynı zamanda modanın da başkenti durumunda olan bir şehirdir. Cografya.biz Muhammed Doruk

25 11 Sosyal C 11 sosyal C TOKYO Japonya hem yer şekilleri hem de yer altı kaynakları bakımından olumsuz konumda olan bir ülkedir.Ancak bunlara rağmen yüksek teknolojiyi kullanarak önemli sanayi ülkelerinden biri olmuştur.Başkent Tokyo’nun bu olaydaki payı,demir yolu ve güçlü deniz filolarını kullanarak dünya pazarlarına erişimi sağlamasıyladır.Bu özelliğiyle Tokyo aynı zamanda sanayi kentidir. Cografya.biz Muhammed Doruk

26 11 Sosyal C 11 sosyal C Cografya.biz Muhammed Doruk

27 Kayseri İstikbal Lisesi
Hazırlayan: Muhammed Doruk Kayseri İstikbal Lisesi Cografya.biz Muhammed Doruk


"TARİHSEL SÜREÇTE ŞEHİRLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları