Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşgücü Piyasası ve Eğitim Bilgi Dağıtım Sistemi III. Grup Görüşleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşgücü Piyasası ve Eğitim Bilgi Dağıtım Sistemi III. Grup Görüşleri."— Sunum transkripti:

1 İşgücü Piyasası ve Eğitim Bilgi Dağıtım Sistemi III. Grup Görüşleri

2 Yöntem:  Örnek bilgi dağıtım sistemi incelendi  MEB Orta Öğretim Projesi kapsamında mesleki bilgi dağıtım sistemine yönelik sunu yapıldı  İŞKUR çalışmaları aktarıldı  Diğer tarafların görüşü alındı

3 TÜİK  Resmi İstatistik Programı  ADNKS Çalışması  Hanehalkı İşgücü Anketi  İşyeri bazlı anket çalışmaları  Diğer Araştırmalar

4 İŞKUR  İşsizlik Sigortası’ndan yararlananların sayısı  Açık işler  Başvurular  Kayıtlı işsiz sayısı  Bölge düzeyinde niteliksel veriler

5 Mesleki Yeterlilik Kurumu  Mevcut ve hazırlanacak olan meslek standartları

6 TOBB ve TESK  Sanayi veritabanı  İşletmelere ilişkin bilgiler  Esnaf veritabanı  Eğitim Olanakları

7 MEB  MEGEP kapsamında geliştirilen eğitim modülleri ve meslek standartları  MEGEP kapsamında geliştirilen işgücü piyasası analizleri  Orta Öğretim Projesi kapsamında mesleki rehberlik ve danışmanlık bileşeni  Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitimi verilen meslek dalları  İstatistiksel Veriler (öğrenci sayısı, okul sayısı, okullara ilişkin bilgiler)

8 MEB (Devam)  Açılan kurs sayıları ve türleri (Özel Kurslar)  Halk Eğitim Merkezlerinde verilen kurslar  E-mezun projesi

9 Yüksek Öğretim Kurumları  Her alandaki bölüm, öğrenci, mezun sayıları  İK ve Kariyer Merkezleri  Sertifika Programları (SEM)

10 SHÇEK ve ÖİD  Dezavantajlı (çocuk, genç, özürlü, yaşlı, kadın) gruplara ilişkin istatistikler  500.000 özürlüye ait gerçek veriler  Ayni ve nakdi yardım ile destek sağlanan ailelerin verileri  Aile danışma ve toplum merkezlerine müracaat edenlerin verileri

11 Sosyal Taraflar  Üye kayıtları  Meslek kursları verileri  TİSK  İşgücü maliyetleri çalışmaları  Türk-iş  Yaşam endeksi verileri  Yol-İş ve İNTES  Mesleki eğitimler ve eğiticilerin istihdamı

12 Verilerin Entegrasyonu  Sisteme entegre edilecek verilerin belirlenmesi  Mevcut verilerin paylaşılması ve entegrasyonu için MEB ve İŞKUR (MEDAK) olarak çalışma yapılması  Hangi verilerin hangi birim tarafından dağıtılacağının belirlenmesi  OÖP kapsamında sosyal taraflar ile yapılacak olan meslek bilgileri dağıtım sistemi çalıştayında buradaki çıktıların değerlendirilmesi


"İşgücü Piyasası ve Eğitim Bilgi Dağıtım Sistemi III. Grup Görüşleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları