Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLİKLER ÇERÇEVESİ ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİKLER SİSTEMİ HAYATBOYU ÖĞRENME ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ ROLÜ Prof. Dr. Mustafa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLİKLER ÇERÇEVESİ ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİKLER SİSTEMİ HAYATBOYU ÖĞRENME ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ ROLÜ Prof. Dr. Mustafa."— Sunum transkripti:

1 HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLİKLER ÇERÇEVESİ ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİKLER SİSTEMİ HAYATBOYU ÖĞRENME ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ ROLÜ Prof. Dr. Mustafa BALCI Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu mustafa.balci@eeas.europa.eu mustafa.balci@eeas.europa.eu TOBB 4. EĞİTİM KONGRESİ – 15 / 16 NİSAN 2011 TOBB - ANKARA

2 Avrupa Yeterlikler Çerçevesi Bologna ve Kopenhag süreçlerini temel alır Yaşam boyu öğrenim kapsamında yer alan tüm yeterlikleri içerir Talebin açık biçimde ifade edilmesini sağlar Sektörü temsil eden bir uzmanlar grubunun çalışmaları üzerine yapılandırılır Nihai bir tavsiyeden çok temel biçimle ilgili bir danışma aracı niteliği taşır

3 Avrupa Yeterlikler Çerçevesi Fonksiyonları Yeterliklerin karşılaştırılmasına yönelik bir tercüme aracı Öğrenim çıktılarını temel alan tarafsız bir referans noktası Kredi transferi ve kalite güvencesi sistemlerini destekler Sektör yeterliklerin geliştirilmesi için temel oluşturur

4 AYÇ’nin temel bileşenleri

5 AYÇ: Ortak Prensipler Ortak Prensipler Kalite güvencesi Anahtar yeterlikler konusunda anlaşma Yaygın ve informal öğrenime geçerlilik kazandırılması Danışma ve rehberlik

6 Y Y Y Y Y Y Y Y Y YY Y Y Y Y UYS vb AYÇ Çerçevenin İşleyişi

7 1 1 2 2 4 4 6 6 3 3 5 5 7 7 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1 9 9 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 6 6 A Y Ç Ülke A Ülke B Yeterlikler ( A ) Yeterlikler ( B )

8 1 1 2 2 4 4 6 6 3 3 5 5 7 7 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1 9 9 1 1 2 2 4 4 3 3 5 5 6 6 A Y Ç Ülke A Ülke B Yeterlikler ( A ) Yeterlikler ( B )

9 A Y Ç Ülke A Ülke B 4 4 4 3 3 AYÇ işleyişi: örnek İsveç’te 4.Seviye Sertifika = AYÇ Seviye 4 = İrlanda ‘Advanced certificate’

10 Öğrenim çıktıları Öğrenme Çıktılar Girdiler Geleneksel Eğitim Sistemleri GİRDİLERİ temel alır AYÇ ÖĞRENİM ÇIKTILARINI TEMEL ALIR  OBJEKTİF referans noktasıdır

11 Öğrenim Çıktılarına Odaklanma AYÇ Öğrenim Çıktıları İnformal Öğrenim Örgün Öğrenim Yaygın Öğrenim

12 Neden Öğrenim Çıktılarına Odaklanma? AYÇ Öğrenim Çıktıları İşgücü Piyasası Bilgi Temelli Ekonomi Sosyal sebepler

13 HAYATBOYU ÖĞRENME ZENGİNLİĞİ BEŞİK MEZAR Hayatboyu Öğrenme Okul Üniversite Meslek Lisesi Formal & Non- formal Öğr. Sürekli Eğt. Merkezi İşbaşı Eğitimi Informal Öğr.

14 Türkiye’de Ulusal Yeterlik Sistemi AYÇ Türkiye Raporu 22.12.2006 tarihinde sunularak Türkiye’nin AYÇ katılımı resmen ilan edilmiştir. Ulusal Yeterlikler Sisteminin gerçekleştirilmesi kapsamında ilk adım olarak Ekim 2006 ayında yürürlüğe giren Mesleki Yeterlikler Kurumu (MYK) kurulması ile ilgili kanun yer almaktadır.

15 MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ ORGANLARI MYK Tekstil Metal ULAŞTIRMA Otomotiv İnşaat Turizm MEB YÖK ÜNİ. ÇSGB İŞKUR İŞÇİ VE İŞVEREN KUR. TÜRKAK

16 MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ VE EĞİTİM KURUMLARI MEB Genel Lise Halk Eğt.M. Mes. Eğt. M. Açık Lise Meslek Lise Dershaneler MYK YÖKÜNV. ÖZELSEKTÖR ÇSGB İŞKUR İŞÇİ VE İŞVEREN KUR. OKUL ÖNCESİ ve İLKÖĞRETİM OKULLARI

17 YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖK MESLEK YÜKSEKOKULU MEB MYK ÖZELSEKTÖR ÇSGB İŞKUR İŞÇİ VE İŞVEREN KUR. KALİTE AKREDİTASYON KURUMU ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞT. MERKEZİ TEKNOPARK İŞ BAŞI EĞT

18 Eğitim Sistemi Mesleki Yeterlilik Sistemi Uyumu ve Koordinasyonu MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU – MESGEMLER MESLEK STANDARTLARI VE MESLEKİ YETERLİLİKLER İLKÖĞRETİM OKULLARI – MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI MESLEK YÜKSEKOKULLARI - ÜNİVERSİTELER EĞİTİM STANDARTLARI – MODÜLER MÜFREDAT

19 AYÇ: Ortak Prensipler Ortak Prensipler Kalite güvencesi Anahtar yeterlikler konusunda anlaşma Yaygın ve informal öğrenime geçerlilik kazandırılması Danışma ve rehberlik

20 Yaygın ve informal Öğrenmenin (Dershane-HEM-SEM…) Tanınırlık Kazandırılması MİLLİ DÜZEYDE VE BÖLGE / İL DÜZEYİNDE GÜVENİLİR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ – AÇIK ÖĞR. MESLEK STANDARTLARI / MESLEKİ YETERLİLİKLER MODÜLER MÜFREDAT – MODÜL GEÇME – MODÜL DİLİMLERİ PAYDAŞLARIN KATILIMI KREDİLENDİRME VE MEŞRUİYET BİREYSEL YETKİLENDİRME GÜVEN

21 Yaygın ve informal Öğrenmenin (Dershane-HEM-SEM…) Tanınırlık Kazandırılması Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi EUROPASS ve Yeterliliklerin Şeffaf ve Adil Ölçme Değer. Sistemi PLOTEUS Internet Ağı Öğrenme ve İstihdam Fırsatları Veri tabanı Öğrenme Desteği

22 Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (ECTS + ECVET) Hedef: Avrupa Genelinde Mesleki ve Akademik Eğitim Kurumlarının İhtiyacını Karşılayacak Entegre Bir Kredi Transfer Sistemi Oluşturmak.

23 Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (ECTS + ECVET) Entegre Edilmiş Kredi Transfer Sistemi: HBÖ de Farklı İhtiyaçlara (Akademik, Mesleki vb.) cevap verebilmeli, AYÇ seviyeleri ile ilişkili olmalı, Kurumlar, Sistemler ve Ülkeler arası Yatay ve Dikey geçişlere izin vermelidir

24 Europass Europass, AYÇ ile bağlantıyı sağlamak üzere düzenlenen ve beş belgeden oluşan bir bütündür. İçeriğinde şunlar bulunur: 1.Europass Özgeçmiş 2. Europass Dil Pasaportu 3. Europass Diploma Eki 4. Europass Sertifika Eki Birey tarafından doldurulur Yetkili kurumlar tarafından doldurulur ve onaylanır. 5. Europass Hareketlilik

25 Ploteus Öğrenme Fırsatları ve İstihdam İmkanları veritabanı Öğrenim fırsatları ile ilgili internet portalıdır. Hedef gruplar: öğrenciler, iş arayanlar, çalışanlar, anne – babalar, rehber danışmanlar, öğretmenler AYÇ ortak referans seviyeleri portal’ın içeriğini biçimlendirecektir.

26 Türkiye’de Ulusal Yeterlik Sistemi – Görevler Uzun Dönem Reform Süreci Ulusal Yeterliliklerin AYÇ ile İlişkilendirilmesi, Öğrenme Çıktılarına Dayalı Yeterlilikler Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi – Sistemi oluşturulması

27 Yeterliliklerin AYÇ ile İlişkilendirilmesi Sektörel Paydaşların Rolü Sektörel Yeterliliklerin AYÇ ile İlişkilendirilmesi İşbirliği Sektörlerin Yeterlilikler Konusunda Gelişiminin Desteklenmesi Ulusal ve sektörel yeterlikler arasında ilişki kurulması VOC-TEST Merkezleri yoluyla yerel düzeyde belgelendirme süreci

28 AB Desteği IPA I Projeleri Mesleki Yeterlikler Kurumu ve Ulusal Yeterliklerin Güçlendirilmesi Projesi –Toplam Bütçe 10,7 Milyon Avro –Projenin hibe ayağı kapsamında 26 VOC-TEST Merkezi kurulacak. Türk Yüksek Öğretim Sisteminin, Avrupa Yüksek Eğitim Sistemi ile Uyumunun Sağlanması Projesi –Toplam Bütçe 5 Milyon Avro

29 AB Desteği IPA IV Projeleri Hayatboyu Öğrenmenin Desteklenmesi (Phase 1) –Toplam Bütçe: 15 Milyon Avro –Hibe bileşeni altında şu anda toplam bütçesi 5 milyon avro olan 45 proje uygulanmakta –Hizmet ve Ekipman bileşenleri için ihale süreci devam etmekte.

30 AB Desteği IPA IV Projeleri Hayatboyu Öğrenmenin Desteklenmesi (Phase 2) –Toplam Bütçe: 15 Milyon Avro –Operasyonun detayları belirlenmekte. 2013 yılında uygulamanın başlaması planlanıyor.

31 AB Desteği IPA IV Projeleri Mesleki Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi (Phase 1) –Toplam Bütçe: 20 Milyon Avro –Hizmet bileşeni ihale aşamasında –Hibe ve ekipman bileşenleri hazırlık aşamasında.

32 AB Desteği IPA IV Projeleri Mesleki Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi (Phase 2) –Toplam Bütçe: 13 Milyon Avro –Bu operasyonun 2014 yılında başlaması planlanmaktadır.

33 İlginiz için Teşekkür ederim mustafa.balci@eeas.europa.eu


"HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLİKLER ÇERÇEVESİ ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİKLER SİSTEMİ HAYATBOYU ÖĞRENME ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ ROLÜ Prof. Dr. Mustafa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları