Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşsizlik Sigortası Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşsizlik Sigortası Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 İşsizlik Sigortası Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı

2 İşsizlik Sigortası Tanım
İşsizlik sigortası kapsamında verilen hizmetler İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları Ödenek Miktarı Ödenek Süresi

3 İstihdam Paketi (5763 sayılı Kanun) Kapsamında Yapılan Düzenlemeler-1
4857 sayılı Kanunda yer alan “Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği” ile “Ücret Garanti Fonu” na ilişkin hükümler, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu bünyesine alınmıştır. Böylelikle Deniz İş ve Basın İş Kanununa tabi çalışanların Kısa Çalışma Ödeneği almalarının ve Ücret Garanti Fonundan yararlanmalarının önündeki engel kaldırılmıştır.

4 İstihdam Paketi İle Yapılan Düzenlemeler-2
İşsizlik ödeneği miktarı; asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemeyecek şekilde sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak belirlenmiştir. Bu değişikliğin sonucunda işsizlik ödeneği miktarında yaklaşık olarak %12’lik bir artış gerçekleşmiştir.

5 İstihdam Paketi İle Yapılan Düzenlemeler-3
Kuruma kayıtlı diğer işsizlere verilecek olan iş bulma, danışmanlık hizmetleri, mesleki eğitim, işgücü uyum ve toplum yararına çalışma hizmetleri ile işgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarının giderlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması mümkün hale gelmiştir. Bu amaçla bir önceki yıl içinde Fona aktarılan Devlet payının yüzde otuzu bu hizmetler için ayrılmıştır. Bu oranı yüzde elliye kadar çıkarmaya da Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

6 İstihdam İstihdam Paketi İle Yapılan Düzenlemeler-4
Sigortalı işsizlerin elektronik ortamda işsizlik ödeneğine başvurmasının ve işverenlerin de İşten Ayrılma Bildirgesini elektronik ortamda Kuruma verilebilmesinin yasal altyapısı oluşturulmuştur.

7 İstihdam İstihdam Paketi İle Yapılan Düzenlemeler-5
Sigortalı işsizler işsizlik sigortasına hak kazanma koşullarını taşımaları durumunda, gerekli işlemler yapıldıktan sonra, Kurumumuza başvurdukları ayın sonuna kadar işsizlik sigortası hizmetlerinden faydalanma imkanı doğmuştur.

8 İstihdam İstihdam Paketi İle Yapılan Düzenlemeler-6
18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınların, Kanunda belirtilen koşullar altında ek olarak işe alınmaları durumunda prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin; birinci yıl için yüzde yüzü, ikinci yıl için yüzde sekseni, üçüncü yıl için yüzde altmışı, dördüncü yıl için yüzde kırkı, beşinci yıl için yüzde yirmisi, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

9 İstihdam İstihdam Paketi İle Yapılan Düzenlemeler-7
Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelik vermek kaydıyla münhasıran ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımlarda kullanılmak üzere, 2008 yılına münhasır olmak üzere, Fonun mevcut nema gelirlerinden 1 milyar 300 milyon TL Fon tarafından 2008 Haziran ayında Hazineye aktarılmıştır. Ayrıca, yıllarında Fon tarafından tahsil edilecek nema gelirlerinin dörtte biri de aynı amaçla Fon tarafından Hazineye aktarılacaktır.

10 İstihdam İstihdam Paketi İle Yapılan Düzenlemeler-7

11 İşsizlik sigortası verileri
İşsizlik Sigortasının uygulamaya başladığı Mart 2002 tarihinden tarihine kadar sisteme kişi başvuruda bulunmuş, kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. Mart 2002 tarihinden Nisan 2009 tarihine kadar toplamda ,72.-TL ödemede bulunulmuştur. Nisan 2009 ayında işsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere kişi ünitelerimize başvurmuştur. Nisan 2009 ayında kişiye ,61.-TL ödeme yapılmıştır.

12 İletişim bilgisi Erhan FINDIK İstihdam ve Meslek Uzmanı
Türkiye İş Kurumu İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı Tel: E posta:


"İşsizlik Sigortası Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları