Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI Oğuz Borat MYK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI Oğuz Borat MYK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI Oğuz Borat MYK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi 10. Yılında Türkiye'de Bologna Süreci, 15 Haziran 2011, İstanbul

2 Sunum İçeriği  MYK’na İlişkin Genel Bilgiler  TYÇ’nin Yasal Altyapısı  TYÇ Hazırlama Mekanizmaları  TYÇ Hazırlama Çalışma Planı

3 Amaç ve Kuruluş MYK, AB ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. ÇSGB’nın ilgili kuruluşu olan MYK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur. 3

4 Temel Görevler UYÇ’nin oluşturulması, UMS ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması, Ölçme-Değerlendirme ve Belgelendirme Sisteminin kurulup işletilmesi, HBÖ’yi desteklemek ve teşvik etmek MYK’nın temel görevleri arasındadır. 4

5 Teşkilat Şeması GENEL KURUL YÖNETİM KURULU BAŞKAN SEKT Ö R KOMİTELERİ MESLEK STANDART LARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI SINAV VE BELGELENDİR ME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Birimi Bilgi İşlem Özel Kalem Basın ve Halkla İlişkiler AB, Uluslararası İlişkiler ve Projeler İnsan Kaynakları 5

6 UYÇ Nedir? Yeterliliklerin; başarılmış öğrenimlerin belirli seviyeleri için geliştirilmiş bir dizi ölçüte göre sınıflandırılmasını sağlayan, ulusal yeterlilik alt sistemlerini bütünleştirme ve koordine etmeyi, iş piyasası ve sivil toplum açısından yeterliliklerin şeffaflığını, kalitesini, yeterliliklere erişim ve ilerleme imkânlarını geliştirmeyi amaçlayan bir araçtır.

7 TYÇ’nin Yasal Altyapısı 5544 sayılı MYK Kanununda ve Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde “UYÇ ile ilgili hususların düzenlenmesini sağlamak” MYK’nın görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

8 İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP) 7 Temmuz 2010 tarihli ve 2010/660 sayılı BKK ile kabul edilmiş ve 15 Temmuz 2010 tarihli ve 27642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dokuz öncelik alanı ve otuz tedbir maddesi içeren plan yayınlandığı tarihten bugüne kadar güncellenmiş ve tedbir sayısı otuz sekize çıkarılmıştır. İlk öncelik alanı UYÇ’ni oluşturmaktır. UYÇ’nin oluşturulması öncelik alanından sorumlu kuruluş MYK’dır. TYÇ’nin Yasal Altyapısı

9 “UYÇ’ni Oluşturmak” öncelik alanında yer alan tedbirler şu şekildedir: 1.UYÇ’nin oluşturulması için UYÇ Hazırlık Komisyonu kurulacaktır. 2.UYÇ Raporu hazırlanacak ve ilgili tüm taraflara duyurulacaktır. 3.UYÇ’nin AYÇ ile referanslama çalışmaları için uluslar arası uzmanların danışman olarak yer aldığı bir komite oluşturulacaktır. 4.Referanslama Raporu hazırlanacak ve ilgili tüm taraflara duyurulacaktır. TYÇ’nin Yasal Altyapısı

10 UYÇ Hazırlama Komisyonu MYKMEBYÖK

11 Komisyon Çalışmaları Ağustos 2010’da UYÇ hazırlama çalışmalarını koordine etmek üzere UYÇ Hazırlama Komisyonu kurulmuştur. Yabancı uzmanların katılımıyla UYÇ hazırlama sürecine ilişkin bir çalışma takvimi oluşturulmuştur. Komisyonun karar almasına yardımcı olması ve teknik çalışmaları yürütmesi amacıyla Ekim 2010’da “UYÇ Hazırlama Çalışma Grubu” kurulmuştur. Çalışma grubu faaliyetleri Komisyon tarafından aralıklarla değerlendirilmektedir.

12 UYÇ Hazırlama Çalışma Grubu MYKMEBYÖK Taslak UYÇ Raporu

13 Çalışma Grubu 2 ay içerisinde hızlı bir çalışma yürüterek “Taslak Seviye Tanımlayıcıları”nı hazırlamış ve Komisyona sunmuştur. Aralık 2010’da Taslak UYÇ Raporu hazırlanmış ve Komisyona sunulmuştur. Komisyon, Çalışma Grubunun yapısının genişletilmesini kararlaştırmıştır. Çalışma Grubu Faaliyetleri

14 Genişletilmiş UYÇ Hazırlama Çalışma Grubu MYKMEBYÖK Sosyal Taraflar ve İlgili Kamu Kurumları Taslak UYÇ Raporu

15 İlgili kamu kurumları ve STK’ları çalışmalara dahil edilmiştir. (MEB, STB, DPT, ABGS, YÖK, MYK, İŞKUR, TOBB, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ) Çalışma Grubu bünyesinde Odak Gruplar oluşturulmuştur. Taslak UYÇ Raporu, yabancı uzmanların yardımlarıyla Çalışma Grubu tarafından geliştirilmektedir. Genişletilmiş UYÇ Hazırlama Çalışma Grubu

16 Hazırlanacak Taslak UYÇ Raporunun geniş katılımlı bir platformda değerlendirilmesi ve incelenmesi kararlaştırılmıştır. 80 farklı kurum/kuruluş davet edilmiştir. İki günlük bilgilendirme etkinliği yapılmıştır. Taslak UYÇ Raporu hakkında inceleme ve görüşler istişare etkinlikleri ile paylaşılacaktır. UYÇ Danışma ve Değerlendirme Platformu

17 TYÇ’nin Hazırlanması ve AYÇ ile Referanslandırılması Yeterlilikler Havuzu Seviye Tanımlayıcıları Temmuz 2011’e Değerlendirme Kriterleri kadar Ortak Yeterlilik Formatı Danışma ve Değerlendirme Platformu 1. İstişare Etkinliği – Temmuz 2011

18 Yeterlilik Türlerinin Belirlenmesi Eylül 2011’e Yeterliliklerin Sınıflandırılması kadar Danışma ve Değerlendirme Platformu 2. İstişare Etkinliği – Eylül 2011 TYÇ’nin onaylanması – Kasım 2011 Taslak Referanslama Raporu– Aralık 2011’e kadar TYÇ’nin Hazırlanması ve AYÇ ile Referanslandırılması

19 Teşekkürler


"TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI Oğuz Borat MYK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları