Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI
Oğuz Borat MYK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi 10. Yılında Türkiye'de Bologna Süreci, 15 Haziran 2011, İstanbul

2 Sunum İçeriği MYK’na İlişkin Genel Bilgiler TYÇ’nin Yasal Altyapısı
TYÇ Hazırlama Mekanizmaları TYÇ Hazırlama Çalışma Planı

3 Amaç ve Kuruluş MYK, AB ile uyumlu Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işletmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. ÇSGB’nın ilgili kuruluşu olan MYK kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumudur.

4 Temel Görevler UYÇ’nin oluşturulması, UMS ve Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması, Ölçme-Değerlendirme ve Belgelendirme Sisteminin kurulup işletilmesi, HBÖ’yi desteklemek ve teşvik etmek MYK’nın temel görevleri arasındadır.

5 Teşkilat Şeması GENEL KURUL SEKTÖR KOMİTELERİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN
MESLEK STANDART LARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI SINAV VE BELGELENDİR ME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Birimi Bilgi İşlem Özel Kalem Basın ve Halkla İlişkiler AB, Uluslararası İlişkiler ve Projeler İnsan Kaynakları

6 UYÇ Nedir? Yeterliliklerin; başarılmış öğrenimlerin belirli seviyeleri için geliştirilmiş bir dizi ölçüte göre sınıflandırılmasını sağlayan, ulusal yeterlilik alt sistemlerini bütünleştirme ve koordine etmeyi, iş piyasası ve sivil toplum açısından yeterliliklerin şeffaflığını, kalitesini, yeterliliklere erişim ve ilerleme imkânlarını geliştirmeyi amaçlayan bir araçtır.

7 TYÇ’nin Yasal Altyapısı
5544 sayılı MYK Kanununda ve Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde “UYÇ ile ilgili hususların düzenlenmesini sağlamak” MYK’nın görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu Kanunun amacı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usûl ve esaslarının belirlenmesi ile ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlamaktır.

8 TYÇ’nin Yasal Altyapısı
İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP) 7 Temmuz 2010 tarihli ve 2010/660 sayılı BKK ile kabul edilmiş ve 15 Temmuz 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dokuz öncelik alanı ve otuz tedbir maddesi içeren plan yayınlandığı tarihten bugüne kadar güncellenmiş ve tedbir sayısı otuz sekize çıkarılmıştır. İlk öncelik alanı UYÇ’ni oluşturmaktır. UYÇ’nin oluşturulması öncelik alanından sorumlu kuruluş MYK’dır. 7 Temmuz 2010 tarihli ve 2010/660 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 15 Temmuz 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

9 TYÇ’nin Yasal Altyapısı
“UYÇ’ni Oluşturmak” öncelik alanında yer alan tedbirler şu şekildedir: UYÇ’nin oluşturulması için UYÇ Hazırlık Komisyonu kurulacaktır. UYÇ Raporu hazırlanacak ve ilgili tüm taraflara duyurulacaktır. UYÇ’nin AYÇ ile referanslama çalışmaları için uluslar arası uzmanların danışman olarak yer aldığı bir komite oluşturulacaktır. Referanslama Raporu hazırlanacak ve ilgili tüm taraflara duyurulacaktır. 7 Temmuz 2010 tarihli ve 2010/660 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 15 Temmuz 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

10 UYÇ Hazırlama Komisyonu
MYK MEB YÖK

11 Komisyon Çalışmaları Ağustos 2010’da UYÇ hazırlama çalışmalarını koordine etmek üzere UYÇ Hazırlama Komisyonu kurulmuştur. Yabancı uzmanların katılımıyla UYÇ hazırlama sürecine ilişkin bir çalışma takvimi oluşturulmuştur. Komisyonun karar almasına yardımcı olması ve teknik çalışmaları yürütmesi amacıyla Ekim 2010’da “UYÇ Hazırlama Çalışma Grubu” kurulmuştur. Çalışma grubu faaliyetleri Komisyon tarafından aralıklarla değerlendirilmektedir.

12 UYÇ Hazırlama Çalışma Grubu
MYK MEB YÖK Taslak UYÇ Raporu

13 Çalışma Grubu Faaliyetleri
Çalışma Grubu 2 ay içerisinde hızlı bir çalışma yürüterek “Taslak Seviye Tanımlayıcıları”nı hazırlamış ve Komisyona sunmuştur. Aralık 2010’da Taslak UYÇ Raporu hazırlanmış ve Komisyona sunulmuştur. Komisyon, Çalışma Grubunun yapısının genişletilmesini kararlaştırmıştır. Çalışma Grubu 2 ay içerisinde hızlı bir çalışma yürüterek “Taslak Seviye Tanımlayıcıları”nı hazırlamış ve Komisyon’a sunmuştur. Aralık 2010’da Taslak UYÇ Raporu hazırlanmış ve Komisyon’a sunulmuştur. Komisyonu Çalışma Grubu’nun yapısının genişletilmesini kararlaştırmıştır.

14 Genişletilmiş UYÇ Hazırlama Çalışma Grubu
MYK MEB YÖK Sosyal Taraflar ve İlgili Kamu Kurumları Taslak UYÇ Raporu

15 Genişletilmiş UYÇ Hazırlama Çalışma Grubu
İlgili kamu kurumları ve STK’ları çalışmalara dahil edilmiştir. (MEB, STB, DPT, ABGS, YÖK, MYK, İŞKUR, TOBB, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ) Çalışma Grubu bünyesinde Odak Gruplar oluşturulmuştur. Taslak UYÇ Raporu, yabancı uzmanların yardımlarıyla Çalışma Grubu tarafından geliştirilmektedir.

16 UYÇ Danışma ve Değerlendirme Platformu
Hazırlanacak Taslak UYÇ Raporunun geniş katılımlı bir platformda değerlendirilmesi ve incelenmesi kararlaştırılmıştır. 80 farklı kurum/kuruluş davet edilmiştir. İki günlük bilgilendirme etkinliği yapılmıştır. Taslak UYÇ Raporu hakkında inceleme ve görüşler istişare etkinlikleri ile paylaşılacaktır.

17 TYÇ’nin Hazırlanması ve AYÇ ile Referanslandırılması
Yeterlilikler Havuzu Seviye Tanımlayıcıları Temmuz 2011’e Değerlendirme Kriterleri kadar Ortak Yeterlilik Formatı Danışma ve Değerlendirme Platformu 1. İstişare Etkinliği – Temmuz 2011

18 TYÇ’nin Hazırlanması ve AYÇ ile Referanslandırılması
Yeterlilik Türlerinin Belirlenmesi Eylül 2011’e Yeterliliklerin Sınıflandırılması kadar Danışma ve Değerlendirme Platformu 2. İstişare Etkinliği – Eylül 2011 TYÇ’nin onaylanması – Kasım 2011 Taslak Referanslama Raporu– Aralık 2011’e kadar

19 Teşekkürler


"TÜRKİYE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları