Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞVERENLERE SUNULAN HİZMETLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞVERENLERE SUNULAN HİZMETLER"— Sunum transkripti:

1 İŞVERENLERE SUNULAN HİZMETLER
Türkiye İş Kurumu İŞVERENLERE SUNULAN HİZMETLER

2 “Her işsiz ve işverene bir iş ve meslek danışmanı”
İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ “Her işsiz ve işverene bir iş ve meslek danışmanı” İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında işsizler ve daha iyi iş arayanlara yönelik olarak iş danışmanlığı, öğrencilere yönelik olarak ise meslek danışmanlığı hizmeti verilmektedir. İşverenlerimiz ziyaret edilerek Kurum hizmetlerimiz anlatılmakta, açık işleri alınmakta ve aranılan nitelikte işgücünün temini için aracılık yapılmaktadır. Böylece; işsizlik süresinin kısalması, istihdam ve verimliliğin artması ile istihdamda devamlılığın sağlanması amaçlanmaktadır. Son 3 yıl içinde yaklaşık işyeri ziyareti yapılırken,  kişiye de danışmanlık hizmeti verilmiştir.

3 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz !
İŞGÜCÜ PİYASASI TALEP ARAŞTIRMASI İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz ! Yılda en az 2 kez, tüm Türkiye’de 10+ çalışanı olan yaklaşık 130 bin işyeri, yüz yüze anket yöntemi ile ziyaret edilerek; İşverenlerin güncel ve gelecekteki işgücü ihtiyaçları belirleniyor, Açık işleri alınarak karşılanmaya çalışılıyor, Aranılan nitelikteki işgücünün temini için mesleki eğitim kursları düzenleniyor, İşgücü piyasasına yönelik politika ve faaliyetler belirleniyor. 3

4 GENÇ VE KADIN İSTİHDAMININ TEŞVİKİ-1
İstihdam Teşvikleri GENÇ VE KADIN İSTİHDAMININ TEŞVİKİ-1 AMAÇ DAYANAK -İşgücüne katılımı ve istihdamı artırmak -Çalışanların vasıflarını yükseltmek, -Mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, tarih 6111 sayılı Kanun BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ FİNANSMANI İşsizlik Sigortası Fonu YARARLANMA ŞARTI -İşe alındığı tarihten önceki 6 ay içinde işsiz olması, -Alınan bu kişi son 6 ay içinde SGK’ya verilen prim ve hizmet belgelerinde çalıştırılan ortalama işçi sayısına ilave olması

5 GENÇ VE KADIN İSTİHDAMININ TEŞVİKİ-2
İstihdam Teşvikleri GENÇ VE KADIN İSTİHDAMININ TEŞVİKİ-2 1-) yaş arası erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; - Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar 48 ay süreyle, - Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 36 ay süreyle, - Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanlar 24 ay süreyle, 2-) 29 yaşından büyük erkeklerden; - Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar ile mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 24 ay süreyle, 3-) Çalışmakta iken; tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 12 ay süreyle, 4-) Yukarıda (1), (2), (3) numaralı bentlerde sayılanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından alınmaları halinde, öngörülen sürelere ilave olarak 6 ay daha, 5-)18 yaşından büyüklerden hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle, Teşvik uygulamasından yararlanabilecek, SGK işveren payı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır.

6 GENÇ VE KADIN İSTİHDAMININ TEŞVİKİ-3
İstihdam Teşvikleri GENÇ VE KADIN İSTİHDAMININ TEŞVİKİ-3 UYGULAMA Sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veya işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekmektedir. Destekten bir kez yararlanılması ve hak sahipliği süresi tamamlanmadan işsiz kalınması halinde, kalan süreden yeniden yararlanılamaması, ancak daha üst düzeydeki belgelerin temin edilmesi halinde ikinci hak sahipliğinin oluşması, bu durumda ilk hak sahipliğinin süresinin, ikinci hak sahipliğinin süresinden düşülmesi öngörülmektedir. Bakanlar Kuruluna, bu maddenin uygulanma süresini 2015 yılından itibaren 5 yıla kadar uzatmaya yetki verilmektedir. Her bir kişi için 221 TL

7 PASİF İSTİHDAM POLİTİKALARI Ücret Garanti Fonu Kısa Çalışma Ödeneği
İşveren tüm maaşı ödeyemez (iflas gibi) ise İŞKUR ücretin ödenmeyen bölümünü öder. Temel ücret dikkate alınır. Maksimum 3 ay Ağustos ayı sonuna kadar toplam kişiye yaklaşık 103 milyon 987 bin 837 TL ödeme yapılmıştır. Kısa Çalışma Ödeneği Ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle İş zamanında veya çalışmada azaltılmaya gidilmesini önlemek için İŞKUR çalışana ödeme yapar. 2014 yılının birinci döneminde en az 675, 24-TL ve en fazla 1.688,09-TL ödeme yapılacaktır. İş Kaybı Tazminatı Yalnızca özelleştirilmiş kurumlar için Toplu lağvetme anlaşmasıyla işini kaybeden çalışanlar için. 3 ile 8 ay

8 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM)
İşgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi” 2010 yılında İŞKUR, TOBB, MEB ve TOBB ETU arasında başlatılmıştır. Proje ile, özellikle sanayi ve mesleki ve teknik eğitim kurumları arasındaki işbirliği artırılmakta ve ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü talebi karşılanmaktadır. Proje kapsamında sanayi, hizmet ve tarım alanlarında teorik eğitim ve işbaşı eğitim birlikte verilmektedir.

9 ENGELLİ İSTİHDAMI 4857 Sayılı İş Kanunun 30. maddesi gereği 49 + çalışanı olan özel sektör işlerleri toplam çalışan sayısının %3’ü kadar engelli personel istihdam etmek zorundadır. İstihdam teşvikleri kapsamında engelli personelin sigorta primleri Hazine tarafından karşılanmaktadır. Engelli çalıştırma maliyeti : TL Engelli çalıştırmama maliyeti : TL

10 ENGELLİYE KENDİ İŞİNİ KURMA HİBE DESTEĞİ
Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler Girişimcilik eğitim programından sertifika almış veya iş kuracağı alanda mesleki eğitim sertifikasına sahip engellilerden kendi işini kurmak isteyenlerin hazırlayacakları projelere TL destek Kuruluş işlemleri desteği İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla TL. İşletme gideri desteği Kurulan işletmeye 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla TL. Kuruluş desteği İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla TL.

11 ENGELLİLERE YÖNELİK FAALİYETLER
Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler Engellinin bir işyerinde iş bulmasını, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projeler desteklenecektir. Destek teknolojilerine örnek olarak aşağıdakiler belirtilebilir: İşverenin engelliyi işe alması halinde bilgisayar kullanmasını kolaylaştıracak yazılım ve donanım desteği, Engellinin işini yapmasını sağlayacak kabartma harfler (braille alfabesi) kullanılmış teknolojiler, Engellinin işini yapmasını sağlayacak veya kolaylaştıracak diğer alet ve teçhizatlar.

12 ENGELLİLERE YÖNELİK FAALİYETLER
Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler Engelli bireylerin işe kabulü için hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasını temin edecek projelerde, esas olarak bu amaçların nasıl gerçekleştirileceğine dair ayrıntılı bir iş planı ve görev tanımları ile proje sürecine yer verilmelidir. Engellilerin İstihdam Edilebilirliklerini Artırmayı Amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri Engellilerin toplumsal entegrasyonuna ve rehabilitasyonuna hizmet eden, istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan mesleki eğitim ve rehabilitasyon amaçlı projelerin öncelikle o ilin işgücü piyasası araştırmaları ve yıllık işgücü eğitim planı ile uyumlu olması gerekir.

13 iş ve meslek danışmanınız sizi ziyaret etsin.
Arayın, iş ve meslek danışmanınız sizi ziyaret etsin.

14 İŞKUR HİZMET MERKEZLERİ
İŞKUR Ankara İl Müdürlüğü- Çankaya Hizmet Merkezi Altındağ Hizmet Merkezi Ostim Hizmet Merkezi Sincan Hizmet Merkezi Polatlı Hizmet Merkezi


"İŞVERENLERE SUNULAN HİZMETLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları