Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞVERENLERE SUNULAN HİZMETLER Türkiye İş Kurumu. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ 2 İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında işsizler ve daha.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞVERENLERE SUNULAN HİZMETLER Türkiye İş Kurumu. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ 2 İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında işsizler ve daha."— Sunum transkripti:

1 İŞVERENLERE SUNULAN HİZMETLER Türkiye İş Kurumu

2 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ 2 İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında işsizler ve daha iyi iş arayanlara yönelik olarak iş danışmanlığı, öğrencilere yönelik olarak ise meslek danışmanlığı hizmeti verilmektedir. İşverenlerimiz ziyaret edilerek Kurum hizmetlerimiz anlatılmakta, açık işleri alınmakta ve aranılan nitelikte işgücünün temini için aracılık yapılmaktadır. Böylece; işsizlik süresinin kısalması, istihdam ve verimliliğin artması ile istihdamda devamlılığın sağlanması amaçlanmaktadır. Son 3 yıl içinde yaklaşık 873.464 işyeri ziyareti yapılırken, 3.284.986 kişiye de danışmanlık hizmeti verilmiştir. “Her işsiz ve işverene bir iş ve meslek danışmanı”

3  Yılda en az 2 kez, tüm Türkiye’de 10+ çalışanı olan yaklaşık 130 bin işyeri, yüz yüze anket yöntemi ile ziyaret edilerek;  İşverenlerin güncel ve gelecekteki işgücü ihtiyaçları belirleniyor,  Açık işleri alınarak karşılanmaya çalışılıyor,  Aranılan nitelikteki işgücünün temini için mesleki eğitim kursları düzenleniyor,  İşgücü piyasasına yönelik politika ve faaliyetler belirleniyor. 3 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz ! İŞGÜCÜ PİYASASI TALEP ARAŞTIRMASI

4 4 AMAÇ DAYANAK -İşgücüne katılımı ve istihdamı artırmak -Çalışanların vasıflarını yükseltmek, -Mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, 25.02.2011 tarih 6111 sayılı Kanun BAŞLAMA TARİHİ01.03.2011 BİTİŞ TARİHİ31.12.2015 FİNANSMANI İşsizlik Sigortası Fonu YARARLANMA ŞARTI -İşe alındığı tarihten önceki 6 ay içinde işsiz olması, -Alınan bu kişi son 6 ay içinde SGK’ya verilen prim ve hizmet belgelerinde çalıştırılan ortalama işçi sayısına ilave olması GENÇ VE KADIN İSTİHDAMININ TEŞVİKİ-1 İstihdam Teşvikleri

5 5 GENÇ VE KADIN İSTİHDAMININ TEŞVİKİ-2 İstihdam Teşvikleri 1-) 18-29 yaş arası erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; - Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar 48 ay süreyle, - Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 36 ay süreyle, - Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanlar 24 ay süreyle, 2-) 29 yaşından büyük erkeklerden; - Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar ile mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 24 ay süreyle, 3-) Çalışmakta iken; - 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 12 ay süreyle, 4-) Yukarıda (1), (2), (3) numaralı bentlerde sayılanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından alınmaları halinde, öngörülen sürelere ilave olarak 6 ay daha, 5-)18 yaşından büyüklerden hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle, Teşvik uygulamasından yararlanabilecek, SGK işveren payı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır.

6 UYGULAMA Sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veya işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekmektedir. Destekten bir kez yararlanılması ve hak sahipliği süresi tamamlanmadan işsiz kalınması halinde, kalan süreden yeniden yararlanılamaması, ancak daha üst düzeydeki belgelerin temin edilmesi halinde ikinci hak sahipliğinin oluşması, bu durumda ilk hak sahipliğinin süresinin, ikinci hak sahipliğinin süresinden düşülmesi öngörülmektedir. Bakanlar Kuruluna, bu maddenin uygulanma süresini 2015 yılından itibaren 5 yıla kadar uzatmaya yetki verilmektedir. GENÇ VE KADIN İSTİHDAMININ TEŞVİKİ-3  Her bir kişi için 221 TL İstihdam Teşvikleri

7 7 Ücret Garanti Fonu İşveren tüm maaşı ödeyemez (iflas gibi) ise İŞKUR ücretin ödenmeyen bölümünü öder. Temel ücret dikkate alınır. Maksimum 3 ay 2003-2014 Ağustos ayı sonuna kadar toplam 51.835 kişiye yaklaşık 103 milyon 987 bin 837 TL ödeme yapılmıştır. Kısa Çalışma Ödeneği Ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle İş zamanında veya çalışmada azaltılmaya gidilmesini önlemek için İŞKUR çalışana ödeme yapar. Maksimum 3 ay 2014 yılının birinci döneminde en az 675, 24-TL ve en fazla 1.688,09-TL ödeme yapılacaktır. İş Kaybı Tazminatı Yalnızca özelleştirilmiş kurumlar için Toplu lağvetme anlaşmasıyla işini kaybeden çalışanlar için. 3 ile 8 ay PASİF İSTİHDAM POLİTİKALARI

8 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) İşgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi” 2010 yılında İŞKUR, TOBB, MEB ve TOBB ETU arasında başlatılmıştır. Proje ile, özellikle sanayi ve mesleki ve teknik eğitim kurumları arasındaki işbirliği artırılmakta ve ihtiyaç duyulan nitelikli işgücü talebi karşılanmaktadır. Proje kapsamında sanayi, hizmet ve tarım alanlarında teorik eğitim ve işbaşı eğitim birlikte verilmektedir. 8

9 4857 Sayılı İş Kanunun 30. maddesi gereği 49 + çalışanı olan özel sektör işlerleri toplam çalışan sayısının %3’ü kadar engelli personel istihdam etmek zorundadır. İstihdam teşvikleri kapsamında engelli personelin sigorta primleri Hazine tarafından karşılanmaktadır. Engelli çalıştırma maliyeti : 1.071 TL Engelli çalıştırmama maliyeti : 1.903 TL ENGELLİ İSTİHDAMI

10 Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler Girişimcilik eğitim programından sertifika almış veya iş kuracağı alanda mesleki eğitim sertifikasına sahip engellilerden kendi işini kurmak isteyenlerin hazırlayacakları projelere 36.000 TL destek Kuruluş işlemleri desteği İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2.000 TL. İşletme gideri desteği Kurulan işletmeye 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL. Kuruluş desteği İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 30.000 TL. 10 ENGELLİYE KENDİ İŞİNİ KURMA HİBE DESTEĞİ

11 Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler Engellinin bir işyerinde iş bulmasını, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projeler desteklenecektir. Destek teknolojilerine örnek olarak aşağıdakiler belirtilebilir: İşverenin engelliyi işe alması halinde bilgisayar kullanmasını kolaylaştıracak yazılım ve donanım desteği, Engellinin işini yapmasını sağlayacak kabartma harfler (braille alfabesi) kullanılmış teknolojiler, Engellinin işini yapmasını sağlayacak veya kolaylaştıracak diğer alet ve teçhizatlar. 11 ENGELLİLERE YÖNELİK FAALİYETLER

12 Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler Engelli bireylerin işe kabulü için hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasını temin edecek projelerde, esas olarak bu amaçların nasıl gerçekleştirileceğine dair ayrıntılı bir iş planı ve görev tanımları ile proje sürecine yer verilmelidir. Engellilerin İstihdam Edilebilirliklerini Artırmayı Amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri Engellilerin toplumsal entegrasyonuna ve rehabilitasyonuna hizmet eden, istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan mesleki eğitim ve rehabilitasyon amaçlı projelerin öncelikle o ilin işgücü piyasası araştırmaları ve yıllık işgücü eğitim planı ile uyumlu olması gerekir. 12 ENGELLİLERE YÖNELİK FAALİYETLER

13 Arayın, iş ve meslek danışmanınız iş ve meslek danışmanınız sizi ziyaret etsin. www.iskur.gov.tr www.facebook.com/TurkiyeIsKurumu www.twitter.com/TurkiyeIsKurumu 13

14 İŞKUR Ankara İl Müdürlüğü- Çankaya Hizmet Merkezi 0312 431 03 28 Altındağ Hizmet Merkezi 0312 317 03 62 Ostim Hizmet Merkezi Sincan Hizmet Merkezi Polatlı Hizmet Merkezi 14 İŞKUR HİZMET MERKEZLERİ


"İŞVERENLERE SUNULAN HİZMETLER Türkiye İş Kurumu. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ 2 İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetleri kapsamında işsizler ve daha." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları