Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CPR ( KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON )  PARAMEDİK  GÜLSEMİN SERCAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CPR ( KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON )  PARAMEDİK  GÜLSEMİN SERCAN."— Sunum transkripti:

1 CPR ( KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON )  PARAMEDİK  GÜLSEMİN SERCAN

2 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Çevre güvenliği Bilinç kontrolü(seslen ve sars et) Yabancı cisim kontrolü ve hava yolunun açılması (baş-çene pozisyonu) Solunum kontrolü (bak-dinle-hisset) 30 göğüs kompresyonu 2 solunum 30 göğüs kompresyonu

3 PEDİATRİK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Çevre güvenliği Bilinç kontrolü (ayak tabanından) Yabancı cisim kontrolü ve hava yolunun açılması (baş -çene pozisyonu) Solunumun kontrolü (baş-çene pozisyonu) 5 kurtarıcı soluk Tek kişi 30 göğüs kompresyonu (iki kişi 15 göğüs kompresyonu 2 solunum)

4 Başarılı Resüsitasyon için gerekli temel adımlar Acil durumun erken tanınması ve hemen yardım çağrılması Acil durumun erken tanınması ve hemen yardım çağrılması Erkenden CPR’a başlanması Erkenden CPR’a başlanması Erken defibrilasyon: yaşam oranını % 49-75 arttırır Erken defibrilasyon: yaşam oranını % 49-75 arttırır Erken ileri yaşam desteği ve post-resüsitasyon bakım kalitesi prognozu etkiler Erken ileri yaşam desteği ve post-resüsitasyon bakım kalitesi prognozu etkiler

5 ERİŞKİN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Kazazede ve kendinin güvenliğini sağla Kazazede ve kendinin güvenliğini sağla 2. Kazazedenin yanıtını kontrol et ( hafifçe omuzlarından sarsarak “iyimisin ?”) 2. Kazazedenin yanıtını kontrol et ( hafifçe omuzlarından sarsarak “iyimisin ?”)

6 “iyimisin ?” “iyimisin ?” Cevap (+) Bilinç açık; Tehlike söz konusu olmadıkça hareket ettirmeyin Gerekli ise yardım çağırın Düzenli aralıklarla durumu değerlendirin Cevap (-) Bilinç kapalı; Yardım çağırın Kazazedeyi sırtüstü çevir Kazazedeyi sırtüstü çevir

7 Baş-çene pozisyonu ile Baş-çene pozisyonu ile hava yolunu aç hava yolunu aç Elini alnına yerleştirirken Elini alnına yerleştirirken başını nazikçe geriye al başını nazikçe geriye al

8 Göğüs kafesinin iniş-kalkışına bak Ekpirasyonda havanın çıkışını dinle Hava akımını yanağında hisset Solunumu değerlendir; Değerlendirme süresi 10 sn’yi geçmemelidir. Normal solunum şüpheli ise “normal değilmiş” gibi hareket edilmelidir.

9 Solunum Normal ise; Solunum Normal ise; “ Recovery pozisyonu” na getir “ Recovery pozisyonu” na getir Y ardım çağırmaya git veya birisini gönder Düzenli aralıklarla solunumu kontrol edin Y ardım çağırmaya git veya birisini gönder Düzenli aralıklarla solunumu kontrol edin

10

11 Solunumu normal değilse; Solunumu normal değilse; Yardım istemek için birisini gönder/ yalnız isen kazazedeyi bırak ve acil yardım ekibini ara, Yardım istemek için birisini gönder/ yalnız isen kazazedeyi bırak ve acil yardım ekibini ara, Geri dönerek göğüs kompresyonlarını başlat Geri dönerek göğüs kompresyonlarını başlat

12 Göğsün kalkışını izleyerek bir soluk ver (1 s) Göğsün kalkışını izleyerek bir soluk ver (1 s) Baş-çene pozisyonunu koruyarak kazazedenin ağzından uzaklaşarak hava çıkışını gözle Baş-çene pozisyonunu koruyarak kazazedenin ağzından uzaklaşarak hava çıkışını gözle

13 Kazazedenin göğsünü vertikal durumda ve sternumu 4-5 cm çöktür Her kompresyon sonrası el ve sternum arasında teması kaybetmeksizin gevşet; 30 kompresyon uygula (100 bası/dk olacak şekilde) kompresyon ve dekompresyon süreleri eşit olmalı

14 30 kompresyon sonrası baş-çene pozisyonu ile hava yolunu aç 30 kompresyon sonrası baş-çene pozisyonu ile hava yolunu aç El alında baş ve işaret parmağı ile burnun yumuşak kısmını kapat El alında baş ve işaret parmağı ile burnun yumuşak kısmını kapat Çene yukarı pozisyonu Çene yukarı pozisyonu koruyarak ağız açıklığına koruyarak ağız açıklığına izin ver izin ver

15 Hava yolu açıklığını sağlama  Head tilt-chin lift manevrası  Kazazedenin başı bir el ile alnından geriye itilip, diğer elin işaret ve orta parmağı ile çenesi öne doğru çekilerek solunum yolunun açıklığı sağlanır.

16 Dolaşım belirtileri açısından hastayı değerlendirme  Herhangi bir hareketin varlığının, yutkunma veya solunum hareketlerinin gözlenmesi.  Karotis nabzının mevcut olup olmadığının kontrolü.

17 Karotisten nabız alınmışsa  Hasta kendisi soluyuncaya kadar yapay solunuma devam ediniz.  Her dakikada bir dolaşım belirtilerini yeniden kontrol ediniz.  Şayet kendisi solumaya başlarsa fakat bilinçsiz durumda kalırsa, onu recovery pozisyonuna getiriniz.

18 Dolaşım belirtileri yoksa yada tam olarak emin değilseniz  Toraks kompresyonlarına (kapalı kalp masajı) başlayınız.  Hasta veya kazazedenin yan tarafında yerinizi alınız.

19 Güncel öneriler: Güncel öneriler: Her kurtarıcı solunum 1 s’de ve kazazedenin göğsünü yükseltecek yeterlilikte volüm verilmesidir Her kurtarıcı solunum 1 s’de ve kazazedenin göğsünü yükseltecek yeterlilikte volüm verilmesidir Kompresyonların kesilmesine izin verilmemelidir Kompresyonların kesilmesine izin verilmemelidir

20 Başlangıç kurtarıcı solunumları Asfiktik olmayan kardiyak arrest sonrası ilk birkaç dk’da O 2 içeriği yüksektir Asfiktik olmayan kardiyak arrest sonrası ilk birkaç dk’da O 2 içeriği yüksektir Miyokardiyal ve serebral oksijen sunumu akciğerlerdeki ventilasyon eksikliğinden çok, kardiyak debi yetersizliği nedeniyle sınırlıdır Miyokardiyal ve serebral oksijen sunumu akciğerlerdeki ventilasyon eksikliğinden çok, kardiyak debi yetersizliği nedeniyle sınırlıdır Bu nedenle, göğüs kompresyonları daha önemlidir Bu nedenle, göğüs kompresyonları daha önemlidir Enfeksiyon korkusu ile ağız-ağıza ventilasyon istenmediği durumlarda CPR’a göğüs kompresyonları ile başlanması önerilir Enfeksiyon korkusu ile ağız-ağıza ventilasyon istenmediği durumlarda CPR’a göğüs kompresyonları ile başlanması önerilir

21 Tekrar bir soluk al ve 2. efektif solunumu ver Tekrar bir soluk al ve 2. efektif solunumu ver Göğüs kompresyonları ve kurtarıcı solunum oranı 30:2 olacak şekilde devam et Göğüs kompresyonları ve kurtarıcı solunum oranı 30:2 olacak şekilde devam et Kazazede normal solumaya başlarsa kontrol etmek üzere dur; aksine resüsitasyona ara verme Kazazede normal solumaya başlarsa kontrol etmek üzere dur; aksine resüsitasyona ara verme

22 Başlangıç kurtarıcı solunumlarınız ile normal solunumda olduğu gibi göğüs kalkmaz ise; Başlangıç kurtarıcı solunumlarınız ile normal solunumda olduğu gibi göğüs kalkmaz ise; kazazedenin ağzını kontrol et ve obstrüksiyona kazazedenin ağzını kontrol et ve obstrüksiyona neden olan bir şey varsa çıkart neden olan bir şey varsa çıkart baş-çene pozisyonunu kontrol et baş-çene pozisyonunu kontrol et Birden fazla kurtarıcı varsa, 2 dk’da bir kompresyonları yapan personeli değiştir Birden fazla kurtarıcı varsa, 2 dk’da bir kompresyonları yapan personeli değiştir Kurtarıcı değişimi sırasında minimum gecikme olmalıdır. Kurtarıcı değişimi sırasında minimum gecikme olmalıdır.

23 Sternumun alt yarısının tespiti:  işaret parmağı ve orta parmak ile kaburgaların alt sınırlarını belirleyin.

24 Eksternal kalp masajı  Öteki elin topuğunu işaret parmağının ötesine sternum üzerine koyun. (Bu el sternumun alt yarısının orta noktasına gelmelidir.)

25 Eksternal kalp masajı  Her iki eli kullanarak kompresyona başlayın.  Vücut ağırlığını kolları düz tutarak gövdeye yansıtın.  Göğsün 1/3 oranında basılmasını sağlayın(4- 5cm).  Kompresyona dakikada 100 hızında başlayın.

26 Eksternal kalp masajı  Elin topuğunu sternumun alt yarısı üzerine koyun. Diğer elinizi bunun üzerine yerleştirin.  Parmaklarınızı kilitleyin. Basınç kaburgalar üzerine direkt gelmemeli.

27 CPR’da sadece göğüs kompresyonlarının kullanımı; CPR’da sadece göğüs kompresyonlarının kullanımı; Yapamadığınız veya solunum vermek istemediğiniz zaman, sadece göğüs kompresyonları yapınız. Yapamadığınız veya solunum vermek istemediğiniz zaman, sadece göğüs kompresyonları yapınız. Sadece göğüs kompresyonları yaparsanız hız: 100 /dk olmalı. Sadece göğüs kompresyonları yaparsanız hız: 100 /dk olmalı. Kazazede normal solumaya başlarsa kontrol etmek üzere dur; aksine resüsitasyona ara verme Kazazede normal solumaya başlarsa kontrol etmek üzere dur; aksine resüsitasyona ara verme

28 HASTANEDE RESÜSİTASYON Kardiyo-pulmoner arrest hemen tanınmalıdır Kardiyo-pulmoner arrest hemen tanınmalıdır Standard tlf numarası ile yardım istenmelidir Standard tlf numarası ile yardım istenmelidir Hava yolu gereçleri kullanılarak hemen CPR’a başlanmalıdır Hava yolu gereçleri kullanılarak hemen CPR’a başlanmalıdır

29 Hastanede CPR’da hemen yapılması gerekenler: Güvenliğin sağlanması Güvenliğin sağlanması Kazazedenin yanıtının kontrolü (iyimisin ?) Kazazedenin yanıtının kontrolü (iyimisin ?) Yardım istenmesi Yardım istenmesi Hasta yanıt verirse; Hasta yanıt verirse; –Acil tıbbi değerlendirme yapın –Yardım ekibi bekleniyorsa, O 2 verin, monitörize edin, IV yol açın O 2 verin, monitörize edin, IV yol açın

30 Hasta yanıt vermezse: Yardım isteyin Yardım isteyin Kazazedeyi sırtüstü çevirerek hava yolunu açın Kazazedeyi sırtüstü çevirerek hava yolunu açın Baş-çene pozisyonu ile hava yolunu açık tutun Baş-çene pozisyonu ile hava yolunu açık tutun Ağız içinde görülen yabancı cisim varsa forseps veya aspiratör ile çıkarın Ağız içinde görülen yabancı cisim varsa forseps veya aspiratör ile çıkarın Boyun travması şüphesi varsa hava yolu açık kalacak şekilde boyunun alt kısmını boşluk kalmayacak şekilde destekleyerek baş hareketini minimale çekin Boyun travması şüphesi varsa hava yolu açık kalacak şekilde boyunun alt kısmını boşluk kalmayacak şekilde destekleyerek baş hareketini minimale çekin Bak-dinle-hisset ile solunumu değerlendirin (10 s) Bak-dinle-hisset ile solunumu değerlendirin (10 s)

31 Havayolu açıklığını koruyun ve en uygun ekipmanla 10 sol./dk ventile edin, hiperventilasyondan kaçının Havayolu açıklığını koruyun ve en uygun ekipmanla 10 sol./dk ventile edin, hiperventilasyondan kaçının İnspirasyon süresini 1s tutun İnspirasyon süresini 1s tutun Tidal volümü göğsü normal düzeyde yükseltecek yeterlilikte olmasını sağlayın Tidal volümü göğsü normal düzeyde yükseltecek yeterlilikte olmasını sağlayın En kısa sürede O 2 desteği sağlayın En kısa sürede O 2 desteği sağlayın Hasta entübe edilir edilmez kompresyonları 100/dk olarak kesintisiz sürdürün Hasta entübe edilir edilmez kompresyonları 100/dk olarak kesintisiz sürdürün Hava yolu ekipmanı yoksa ağız-ağıza soluk verin Hava yolu ekipmanı yoksa ağız-ağıza soluk verin Ağız ağıza solutma engeli varsa, hava yolu ekipmanı ulaşıncaya dek göğüs kompresyonu yapın Ağız ağıza solutma engeli varsa, hava yolu ekipmanı ulaşıncaya dek göğüs kompresyonu yapın

32 Defibrilatör ulaştırıldığında paletleri yerleştirin, ritm analizi yapın Defibrilatör ulaştırıldığında paletleri yerleştirin, ritm analizi yapın Defibrilasyon sonrası hemen göğüs komp.’a tekrar başlayın Defibrilasyon sonrası hemen göğüs komp.’a tekrar başlayın Yeterli personel varsa İV yol açın Yeterli personel varsa İV yol açın Hastanın kayıtlarını tutun Hastanın kayıtlarını tutun

33 Dolaşım bulguları kontrol edin (A.Karotisten ve en fazla 10 s ) Dolaşım bulguları kontrol edin (A.Karotisten ve en fazla 10 s ) Yaşam belirtileri (hareket, normal solunum, öksürük vb) yoksa veya şüpheli ise; deneyimli eleman gelinceye veya hasta yaşam belirtileri gösterinceye kadar hemen CPR uygulayın Yaşam belirtileri (hareket, normal solunum, öksürük vb) yoksa veya şüpheli ise; deneyimli eleman gelinceye veya hasta yaşam belirtileri gösterinceye kadar hemen CPR uygulayın 30 kompresyon: 2 solunum 30 kompresyon: 2 solunum 2 dk’da bir kompresyonları yapan personeli değiştirin 2 dk’da bir kompresyonları yapan personeli değiştirin

34 CPR 30:2 başlatın ve hemen İV 1mg adrenalin verin, 3-5 dak’da tekrarlayın CPR 30:2 başlatın ve hemen İV 1mg adrenalin verin, 3-5 dak’da tekrarlayın Atropin 3mg verin (maks. vagal blokaj sağlayan doz) Atropin 3mg verin (maks. vagal blokaj sağlayan doz) Yeterli göğüs kompresyonu için en kısa sürede hava yolunu emniyete alın Yeterli göğüs kompresyonu için en kısa sürede hava yolunu emniyete alın 2 dk CPR sonrası ritmi tekrar kontrol edin, asistoli ise CPR’a ara vermeyin 2 dk CPR sonrası ritmi tekrar kontrol edin, asistoli ise CPR’a ara vermeyin Düzenli ritim varsa, nabzı palpe edin, nabız yok ise, CPR’a devam edin Düzenli ritim varsa, nabzı palpe edin, nabız yok ise, CPR’a devam edin Nabız var ise, resüsitasyon sonrası bakıma başlayın Nabız var ise, resüsitasyon sonrası bakıma başlayın

35 Göğüs kompresyonları beyin ve miyokardiyuma küçük fakat kritik miktarda kan akımı oluşturur ve defibrilasyonun başarı şansını arttırır Göğüs kompresyonları beyin ve miyokardiyuma küçük fakat kritik miktarda kan akımı oluşturur ve defibrilasyonun başarı şansını arttırır Bu durum kollaps sonrası 5 dk.’dan daha fazla süreçte ilk şokun verilmesi halinde önemlidir Bu durum kollaps sonrası 5 dk.’dan daha fazla süreçte ilk şokun verilmesi halinde önemlidir

36 Ventilasyon; CPR’da ventilasyonun amacı yeterli oksijenasyonu sürdürmektir 1. CPR’da akciğerlere kan akımı önemli derecede azaldığından normalden daha az tidal volüm ve solunum sayıları ile yeterli ventilasyon-perfüzyon oranı korunabilir 2. Hiperventilasyon intratorasik basıncı arttırarak kalbe venöz dönüşü ve kardiyak debiyi azaltacağından zararlıdır --1 lt iv, 500 ml’ye kıyasla daha fazla gastrik --1 lt iv, 500 ml’ye kıyasla daha fazla gastrik distansiyona neden olur distansiyona neden olur --Ortalama 6-7 mL/kg (500-600 ml) yeterlidir --Ortalama 6-7 mL/kg (500-600 ml) yeterlidir

37 Kardiyak Arrest Ritimleri Ventriküler fibrilasyon / nabızsız ventriküler taşikardi (VF / VT) Ventriküler fibrilasyon / nabızsız ventriküler taşikardi (VF / VT) 2. Şok edilemeyen ritimler (asistoli ve nabızsız elektriksel aktivite-NEA)

38 VF/VT Erişkinde en sık rastlanan kardiyak arrest ritmidir Erişkinde en sık rastlanan kardiyak arrest ritmidir VF/VT doğrulanırsa; 1. şoku verin (150-200-J bifazik veya 360-J monofazik) VF/VT doğrulanırsa; 1. şoku verin (150-200-J bifazik veya 360-J monofazik) Göğüs kompresyonlarına hemen başlayın ve 2dk CPR’a ara vermeyin (komp/sol oranı; 30/2) Göğüs kompresyonlarına hemen başlayın ve 2dk CPR’a ara vermeyin (komp/sol oranı; 30/2) Monitörü kısa süreli kontrol edin Monitörü kısa süreli kontrol edin VF/VT devam ediyorsa; 2. şoku verin (150-360-J bifazik veya 360-J monofazik) VF/VT devam ediyorsa; 2. şoku verin (150-360-J bifazik veya 360-J monofazik)

39 2 dk CPR uygulayın 2 dk CPR uygulayın Monitörü kısa süre kontrol edin; VF/VT devam ediyorsa adrenalin verin (1mg / 3-5 dk.) Monitörü kısa süre kontrol edin; VF/VT devam ediyorsa adrenalin verin (1mg / 3-5 dk.) 3. Şoku verin (150-360-J bifazik veya 360-J monofazik) 3. Şoku verin (150-360-J bifazik veya 360-J monofazik) 2 dk CPR uygulayın 2 dk CPR uygulayın VF/VT ısrar ediyorsa; 300 mg İ.V.bolus amiodaron verin VF/VT ısrar ediyorsa; 300 mg İ.V.bolus amiodaron verin 4. Şok verin 4. Şok verin 2 dk CPR uygulayın 2 dk CPR uygulayın

40 İnatçı VF tedavisinde; Defibrilasyon uygulayın Defibrilasyon uygulayın Göğüs kompresyonlarını uygulayın (ara verilirse koroner perfüzyon basıncında anlamlı düşüşler olur) Göğüs kompresyonlarını uygulayın (ara verilirse koroner perfüzyon basıncında anlamlı düşüşler olur) Geri döndürülebilir nedenleri düşünün (4H-4T)ve varsa, düzeltin Geri döndürülebilir nedenleri düşünün (4H-4T)ve varsa, düzeltin Trakeal intübasyon 30 s den kısa sürede, kompresyonlara ara vermeden ve bir an tüp yerleştirilirken durmak üzere sadece eğitilmiş eleman tarafından yapılmalıdır Trakeal intübasyon 30 s den kısa sürede, kompresyonlara ara vermeden ve bir an tüp yerleştirilirken durmak üzere sadece eğitilmiş eleman tarafından yapılmalıdır 4H: hipoksi, hipovolemi, hipotermi, hipo/hiperkalemi, 4T: tansiyon pnömotoraks, kardiyak tamponat, toksinler, tromboemboli 4H: hipoksi, hipovolemi, hipotermi, hipo/hiperkalemi, 4T: tansiyon pnömotoraks, kardiyak tamponat, toksinler, tromboemboli

41 Şok uygulanmayan ritmler 1-NEA (sıklıkla reversibl nedenlere bağlıdır) 2-ASİSTOLİ

42 Periferal intravenöz yol açılması.  Kardiyak arrest sırasında ilaç verilmesi için damar yolu açılırken, hasta güvenliği ve intravenöz hattın kolaylıkla açılabilmesi göz önünde bulundurulmalıdır.

43 Trakeal yol  i.v. yol açılamadığında kullanılır.  İlaçlar 10 ml izotonik ile sulandırılır.  Uygulanan dozlar iki katında olmalı.  Atropin, adrenalin, lidokain gibi ilaçlar bu yolla kullanılabilir.

44 Diğer yollar  i.m. yol, kardiak arrest sırasında emilimi değişken olacağından tavsiye edilmez.  İntrakardiak yol tekniğin komplikasyonları nedeniyle bugün için başvurulacak son yöntemdir Bu komplikasyonlar; * Pnömotoraks * Koroner arter yaralanması

45 Eksternal juguler vene i.v. hattın takılması.  İntravenöz hattın mümkün olduğunca kalbe yakın takılmasına çalışılmalı, her enjeksiyondan sonra 20 ml serum fizyolojik bolus şeklinde verilmelidir.

46 Santral intravenöz yol  Kardiyak arrestten önce yerleştirilmişse, en hızlı ve en etkili ilaç verilmesi yoludur.  Kardiyak arrest sırasında takılması çeşitli zorluklara ve komplikasyonlara neden olur. Bunlar: * Kanama * Pnömotoraks * Kataterin takılamaması

47 Hastanede kardiyak arrest sonrası yapılacakları etkileyen faktörler: Yeri (klinik/klinik dışı, monitörize olan/olmayan) Yeri (klinik/klinik dışı, monitörize olan/olmayan) İlk müdahale edenlerin deneyimi İlk müdahale edenlerin deneyimi Sorumlu sayısı Sorumlu sayısı Mevcut ekipman Mevcut ekipman Kardiyak arreste yanıt veren sistem ve kardiyak arrest acil ekibi Kardiyak arreste yanıt veren sistem ve kardiyak arrest acil ekibi

48 CPR 'ın Başlıca Önemli Sonuçları Her bir kompresyon ara verilmeden sürdürülmelidir Her bir kompresyon ara verilmeden sürdürülmelidir Kompresyon sayısı: 100 bası/dk olmalıdır Kompresyon sayısı: 100 bası/dk olmalıdır Erişkinde kompresyon derinliği 4-5 cm olmalıdır Erişkinde kompresyon derinliği 4-5 cm olmalıdır Her kompresyon sonrası dekompresyona izin verilmelidir Her kompresyon sonrası dekompresyona izin verilmelidir Kompresyon/dekompresyon süreleri eşit ve ritmik olmalıdır Kompresyon/dekompresyon süreleri eşit ve ritmik olmalıdır Kompresyonlarda kesinti minimal olmalıdır Kompresyonlarda kesinti minimal olmalıdır Efektif karotid akım bulgusu olarak palpe edilebilir karotid veya femoral nabıza güvenilmemelidir Efektif karotid akım bulgusu olarak palpe edilebilir karotid veya femoral nabıza güvenilmemelidir

49 CPR VE KARDİYAK ACİLLERDE KULLANILAN İLAÇLAR

50 Adrenalin: Miyokardiyal ve serebral perfüzyon basıncını artırır Miyokardiyal ve serebral perfüzyon basıncını artırır Koroner ve serebral kan akımını artırabilir; miyokardiyal oksijen tüketimindeki artışlar ve hipoksemi bu yararları baskılayabilir Koroner ve serebral kan akımını artırabilir; miyokardiyal oksijen tüketimindeki artışlar ve hipoksemi bu yararları baskılayabilir Daha yüksek koroner kan akımı VF dalga formu sıklığını artırır ve defibrilasyon uygulandığında dolaşımın düzelme şansını artırır Daha yüksek koroner kan akımı VF dalga formu sıklığını artırır ve defibrilasyon uygulandığında dolaşımın düzelme şansını artırır

51 Amiodaron. Membran stabilize edici bir anti-aritmiktir ve atriyal-ventriküler miyokardda aksiyon potansiyel süresini ve refraktör periyodu artırır; atrioventriküler iletim yavaşlar Membran stabilize edici bir anti-aritmiktir ve atriyal-ventriküler miyokardda aksiyon potansiyel süresini ve refraktör periyodu artırır; atrioventriküler iletim yavaşlar Tromboflebite neden olabilir Tromboflebite neden olabilir Major akut yan etkileri hipotansiyon ve bradikardi Major akut yan etkileri hipotansiyon ve bradikardi

52 Lidokain; Amiodaron olmadığında önerilmektedir ve Amiodaron henüz verilmiş ise önerilmemektedir Amiodaron olmadığında önerilmektedir ve Amiodaron henüz verilmiş ise önerilmemektedir Membran-stabilize eden antiaritmiktir, ventriküler ektopik aktiviteyi baskılar, VF eşiğini yükseltir Membran-stabilize eden antiaritmiktir, ventriküler ektopik aktiviteyi baskılar, VF eşiğini yükseltir Miyokardiyal fonksiyonu amiodarondan daha az ve geçici olarak deprese eder; İV. sıvılarla ve vazopressörlerle tedavi edilebilir Miyokardiyal fonksiyonu amiodarondan daha az ve geçici olarak deprese eder; İV. sıvılarla ve vazopressörlerle tedavi edilebilir

53 Magnezyum: Magnezyum: Dirençli VF’de hipomagnezemi şüphesi varsa (ör: potasyum kaybettiren diuretik kullanan hastalarda) (4ml veya 2 mg % 50 magnezyum sulfat) verin Dirençli VF’de hipomagnezemi şüphesi varsa (ör: potasyum kaybettiren diuretik kullanan hastalarda) (4ml veya 2 mg % 50 magnezyum sulfat) verin

54 Bikarbonat; Rutin kullanımı önerilmemektedir Rutin kullanımı önerilmemektedir Arterial pH 7.1den az olduğunda bikarbonat verenler olmakla birlikte tartışmalı bir uygulamadır Arterial pH 7.1den az olduğunda bikarbonat verenler olmakla birlikte tartışmalı bir uygulamadır

55 Atropin endikasyonları Asistoli, nabızsız elektriksel aktivite (NEA) Sinus, atriyal veya nodal bradikardilerde (KAH <60/dk) ve hastanın hemodinamik durumu anstabil olduğunda Asistoli, nabızsız elektriksel aktivite (NEA) Sinus, atriyal veya nodal bradikardilerde (KAH <60/dk) ve hastanın hemodinamik durumu anstabil olduğunda Erişkinde 3 mg İV tek bolus doz Erişkinde 3 mg İV tek bolus doz Kalsiyum solüsyonları ve sodyum bikarbonat ile aynı yoldan verilmemesi önerilmektedir Kalsiyum solüsyonları ve sodyum bikarbonat ile aynı yoldan verilmemesi önerilmektedir

56 Resüsitasyona Devam Koşulları Kalifiye yardım gelinceye Kalifiye yardım gelinceye Kazazede normal soluyuncaya kadar Kazazede normal soluyuncaya kadar Siz yorgunluktan tükeninceye kadar Siz yorgunluktan tükeninceye kadar

57  SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"CPR ( KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON )  PARAMEDİK  GÜLSEMİN SERCAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları