Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CPR Dr. Zafer GÖKKAYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CPR Dr. Zafer GÖKKAYA."— Sunum transkripti:

1 CPR Dr. Zafer GÖKKAYA

2 Yaşamı kesintiye uğramış bir kişide, kalbin normal olarak çalışmaya başlamasına kadar vital organ fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlayan semptomatik tedavi yaklaşımlarıdır. CPCR

3 Ani kardiyak arrestlerdeki ölümlerin büyük çoğunluğunun sebebi VF’ dir.
VF’ nin tedavisi: Erken CPR ve defibrilasyondur. Efektif ve etkili yapılan CPR, kardiyak arreste yaşama geri döndürme şansını 2-3 misli daha arttırır.

4 Uzun Vadeli Yaşam Desteği
Temel Yaşam Desteği İleri Yaşam Desteği Uzun Vadeli Yaşam Desteği

5 Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR)
Temel Yaşam Desteği Temel Havayolu Temel Solunum Temel Dolaşım Desteği sağlanmalıdır İleri Yaşam Desteği İleri Havayolu İleri Solunum İleri Dolaşım Desteği sağlanmalıdır

6 Başlama zamanı kritiktir.
İdeal olarak arrestin; 4. dakikasında temel yaşam desteği, 8. dakikasında ileri kardiyak yaşam desteği, başlatılmış olmalıdır. Beyin hasarı 4 – 6. dakikada başlayacaktır.

7 Ne Zaman Defibrilasyon
Standart KPR teknikleri ile hastaneye ulaştırma ve hastanede defibrilasyon Canlı ulaşım %23 Taburculuk %7 Hemen defibrilasyon sonrası hastaneye ulaştırma Canlı ulaşım %53 Taburculuk %26 Eisenberg MS, Copass MK, Hallstrom AP, Blake B, Bergner L, Short FA, et al. Treatment of out-of-hospital cardiac arrests with rapid defibrillation by emergency medical technicians. N Engl J Med 1980; 302:

8 Müdahale Süresi < 2 dakika Sağ kalım % 48 >10 dakika

9 CPR ve Defibrilasyon ile Yaşam oranları
Tanıklı-hastane dışı ventriküler fibrilasyon arrestte sağkalım yaklaşık %50 Arrest – CPR Zamanı Arrest – Defibrilasyon Zamanı < 10 dakika > 10 dakika < 5 dakika % 37 % 7 > 5 dakika % 20 % 0

10 Uygun değerlendirme yapılana kadar
Değerlendirme fazı kritiktir. Uygun değerlendirme yapılana kadar CPR yapma !?

11 Olay yerini incele, sonra
R cevabı kontrol et… Omuzdan tutarak sars ve seslen “ İyimisiniz ? ” A cevapsız ise… 112 ‘yi ara Veya araması için birisini görevlendir. P Her zaman baş ve spinal kord hasarı olabileceğini unutma Boyun ve spinal kordu destekle

12 Yaşam zincirinin önemli halkaları…
Erken arama Erken CPR Erken defibrilasyon

13 ACİL YANIT SİSTEMİ AKTİVASYONU
2010 VURGULARI Acil medikal yönlendirme, acil yanıt sisteminin parçasıdır Kurtarıcı- CPR yapan (lay-responder eğitimli-eğitimsiz) acil yanıt sistemini aramalı Yönlendiricinin (telefondaki acil çalışanı) CPR talimatları, CPR yapan kişinin performansını ve sağkalım oranını arttırmakta Yönlendiriciler CPR talimatları konusunda eğitimli olmalı (CLASS 1 – LOE B)

14 Çocuklarda, Kardiyopulmoner arrestten yaşama dönme şansı, derhal yapay solunum uygulanmasına bağlıdır. Bu nedenle yardım çağırmaya gitmeden önce, iki dakika süreyle yaşam desteği sağlanması önerilmektedir. Çocuklarda ölüm sebeplerinin çoğunluğu boğulma, ilaç alımı gibi özel durumlar olduğu için son çalışmalar (hastane içi – dışı, tüm kurtarıcılara) kurtarıcı solunumu öneriyor.

15 Airway Breathing Circulation Defibrilation İlk Müdahale
Çevre Güvenliği Bilinç Değerlendirmesi 112 Acil Sağlık Sisteminin Aktivasyonu Airway Breathing Circulation Defibrilation

16 2010 İLE…

17 Dolaşım Cevapsızlığı değerlendir; Dolaşım bulgularını ara:
Nabız kontrolü Diğer dolaşım belirtileri, normal solunum, öksürük, hareket vb. Toplam 10 sn Dolaşım bulguları yok  kompresyon

18 Sadece sağlık personeli nabız kontrolü yapmalıdır
(Class IIa)

19 Göğüs Kompresyonu Seri, ritmik basınç uygulanması
100/dakika kompresyon (Class IIa) Kompresyon / Ventilasyon Erişkin ve tek kurtarıcılı çocuk ve infant 30/2 (Class IIa) İki kurtarıcılı çocuk ve infant KPR 15/2 (Class IIb) Yenidoğan 3/1

20 Göğüs Kompresyonu Uygun el pozisyonu, 4-5 cm çöktür, (1,5-2 inch)
Çocuklarda toraksın 1/2-1/3’ü El pozisyonunu bozma, Kompresyon fazı = relaksasyon fazı (Class IIb) Göğsün normal pozisyona dönmesine izin ver.

21 Masaj sırasında vücudunuzu hastanın vücuduna dik olacak şekilde tutun.

22 (A) Hava Yolu Pozisyon “supin pozisyonu” Hava yolunun açılması
hava yolu obstruksiyonunun en sık nedeni “dil” Head tilt - chin lift (tüm kurtarıcılar) Class IIa

23 Travma şühesi varlığında sadece sağlık personeli
Jaw thrust Travma şühesi varlığında sadece sağlık personeli

24 Ağız içini kontrol edin.
Yabancı cisim var ise görerek çıkartın.

25 Orofarengeal airway Nazofarengeal airway
Bilinci kapalı hastalarda kullan… Tecrübeli kişilerce uygulanmalı ! Nazofarengeal airway Bilinci tam kapanmamış ya da trismus olan hastalarda kullan Kafa tabanı kırıklarına dikkat !!!

26 TYD ALGORİTMİNDEN KALDIRILDI
10 Sn. Solunum (B) Bak Dinle Hisset ‘’BAK, DİNLE, HİSSET’’ TYD ALGORİTMİNDEN KALDIRILDI

27 Solunum Normal Derlenme (Recovery) pozisyonuna al Yardım iste
Solunumun kontrolü Derlenme pozisyonu

28 Size yakın kolu dirsekten 90 derece açı ile yukarı doğru ve avuç içi yukarı bakacak şekilde yerleştir. Size uzak kolu göğüs üzerinden el sırtı hastanın size yakın yanağına gelecek şekilde getir. Diğer elinizle size uzak bacağı diz üzerinden kavra ve ayak yerde kalacak şekilde yukarı ve kendinize doğru çek… Derlenme pozisyonu

29 Yabancı cisim aspirasyonu
Erişkinlerde tedavi Ciddiyeti belirle Ciddi tıkanma Etkisiz öksürük Hafif tıkanma Etkili öksürük Öksürmeye devam ettir Etkisiz öksürük gelişene kadar veya tıkanma ortadan kalkana kadar yakın izlem Bilinçli 5 sırt vurusu 5 abdominal vuru Bilinçsiz KPR başla

30 YENİ 2010 ESKİ 2005 ESKİ 2000 ETT Class IIa; Ventilasyonda; ETT
LMA ve combitube Ritim kontrolü için CPR’a ara mümkün olduğunca verilmeyecek CPR sonrası ritim bakılacak IV ve IO CPR 30:2 Tek defibrilasyon Defibrilasyon 360J 3 doz ESKİ 2000 Ventilasyonda; ETT Ritim kontrolü için CPR’a sık ara veriliyordu Defibrilasyon sonrası ritim bakılıyordu İlaçlar; IV veya ETT CPR 15:2 Ardışık 3 defibrilasyon Defibrilasyon 200, , 360J Atropin; 0.04mg/kg UYGUN ORAN VE DERİNLİKTE KOMPRESYON KOMPRESYON ARASINDA GÖĞSÜN DOLMASINA İZİN VER GÖĞÜS KOMPRESYONUNA ARA VERMENİN AZALTILMASI ASIRI VENTİLASYONDAN KAÇINMA EĞİTİMLİ BİR TAKIM UYGUN KOŞULLARDA EŞZAMANLI, GÖREVİNİ BİLEREK YAPILAN KOMPRESYON, HAVAYOLU YÖNETİMİ, KURTARICI SOLUNUM, RİTİM SAPTAMA VE ŞOK UYGULAMA YAPABİLİR. ‘’BAK DİNLE HİSSET’’ KURALI KALDIRILDI EĞİTİMSİZ KURTARICILAR SADECE SÜREKLİ KOMPRESYON YAPMALI KOMPRESYONDAN ÖNCE KURTARICI SOLUNUM SIRASI DEGİŞTİ ‘’ABC YERİNE CAB’’ DENEYİMLİ KİŞİLER GÖĞÜS KOMPRESYONUNA SPONTAN DOLAŞIM GELENE YADA RESÜSİTASYON SONUNA KADAR DEVAM ETMELİ ATROPİN YER ALMIYOR

31 Acil Servis içi Hareket Planı
Kardiyak Arrest Algoritması Nabıza bak… Yardım iste ve TYD’ ne başla… Oksijen başla… Monitorize et… (DEFİBRİLATÖR!) Ritime bak; Ölümcül Ritme karar ver… Uygun Algoritmaya geç

32

33 Erişkinde Temel Yaşam Desteği

34 İleri Kardiak Yaşam Desteği
Kardiyak Arrest VF Ventriküler Fibrilasyon NEA Nabızsız Elektriksel Aktivite Nabızsız VT Nabızsız Ventriküler Taşikardi Asistoli

35 VF / Nabızsız VT

36 VENTRİKÜLER FİBRİLASYON/NABIZSIZ VT
Kardiyak arrest Defibrilatöre ulaş Vasapressör Antiaritmik CPR CPR CPR CPR + + + Ritim kontrol Ritim kontrol Ritim kontrol 5 siklus veya 2dk CPR Defibrilatör şarj edilirken CPR CPR Şok +

37 DEFİBRİLASYON !!! Defibrilasyon öncesi göğüs kompresyonu
Tek defibrilasyon Bifazik defibrilatörde J Monofazik defibrilatörde 360 J VF/VT de yaşam %85-95 Her dakika %7-10 azalır. 12 dakika üzerinde %2

38 VF / Nabızsız VT AMİODARONE 300mg IV puşe 150mg tekrarlanabilir
LİDOKAİN 1-1.5mg/kg IV puşe, 3-5 dk da tekrar max 3mg/kg MAGNEZYUM Torsad ve hipomagnezemide HCO3

39 VF / Nabızsız VT Amaç kardiyak kompresyonları kesintiye uğratmamaktır.
En kritik dakikalar ilk dakikalardır. Kesintisiz kardiyak kompresyon ve erken defibrilasyon yapılmalıdır(Class I)

40 VF / Nabızsız VT Defibrilasyon sonrası nabız kontrolü ile vakit kaybetmeyin!!! Hemen kompresyona başlayın ve ritme bakın!!! Sadece, düzenli ve organize bir ritim görürseniz nabıza bakın!!!

41 VF / Nabızsız VT İleri Havayolu Desteği sağlanırsa
Ventilasyon/kompresyon oranlarına bakılmaz Ventilaston kendi içinde /dk Kompresyon kendi içinde 100/dk

42 Defibrilasyon Kullanılmayan Ritimler
Nabızsız Elektriksel Aktivite / Asistoli KPR KPR İLAÇ İLAÇ KPR KPR İLAÇ İLAÇ KPR KPR İLAÇ İLAÇ KPR KPR İLAÇ = Ritim Kontolü

43 Nabızsız Elektriksel Aktivite / Asistoli
NEA da düzenli bir ritim vardır ama nabız yoktur. NEA ve Asistoli’de döndürülebilir nedenleri araştırın Bulduğunuzu mutlaka tedavi edin. Asistolide prognoz iç karartıcıdır. Toksinler Tamponat Tansiyon pnömotoraks Tromboemboli (pulmoner) Tromboemboli (koroner) Hipovelemi Hipoksi H+ (asidoz) Hipo/hiperkalemi Hipotermi 5H 6H 5T 6T Hipoglisemi Travma

44 Nabızsız Elektriksel Aktivite / Asistoli
Defibrilasyonun ve Atropinin NEA ve Asistolide yararı ve kullanımı yoktur.

45 İlaçlar - Değişiklikler
Adrenalin KPR’nin en sık kullanılan ilacı Her 3-5 dk.’da bir 1 mg İV verilir Her tür algoritmde uygulama alanı var Klinik sonucu iyileştirdiğine ait veriler sanılandan daha az

46 İlaçlar - Değişiklikler
Atropin Parasempatolitik etkilidir Kalp hızını arttırır Sistemik vasküler rezistansı arttırır Kan basıncını arttırır Sinüs nodu otomatisitesini arttırır Doz Yetişkinlerde her 3-5 dk.’da bir 1 mg İ.V mg/kg maksimum doz Çocuklarda 0.02 mg/kg her 3-5 dk.’da bir İ.V 2010 AHA ÖNERİLER İÇİNDE YER ALMIYOR

47 İlaçlar - Değişiklikler
Sodyum Bikarbonat Gereksiz kullanımı yaygın Klinik sonucu iyileştirdiğine yönelik kanıt yok Potansiyel tehlikeleri var Endikasyonları Bilinen hiperkalemi TCA, barbitürat ve salisilat entoksikasyonu Defibrilasyon, masaj, entübasyon, ventilasyon ve ilaçlara yanıt vermeyen arrestlerde

48 Bilimsel kanıtı olmayanlar
Pacemaker… Prokainamid Noradrenalin İntrakardiyak adrenalin Göğüs Darbesi… Artık kullanılmıyor…!!!

49 IV/IO yol aç: vasopresor ver Adrenalin: 1 mg, 3-5 dk tekrar
VF/VT 3 Ritmi kontrol et. Şoklanabilir ritim ? 5 Şok ver Bifazik: j Monofazik: 360j KPR uygula 4 5 siklus KPR uygula IV/IO yol aç: vasopresor ver Adrenalin: 1 mg, 3-5 dk tekrar Vasopressin: 40 u tek doz Atropin: 1 mg, 3-5 dk tekrar, mak. 3mg Asistoli veya yavaş NEA 10 Asistoli/ NEA 9 KPR devam 1 şok ver Adrenalin: 1 mg Vasopressin: 40 u 6 11 7 Asistoli: 10. kutuya git NEA: 10. kutuya git Nabız +: postresusitasyon bakım 12 Amiodaron Lidokain Magnesium 5 siklus KPR sonrası 5. kutuya git 8 Nabızsız Arrest TYD algoritmi:yardım iste, KPR uygula Oksijen ver Monitorizasyon/defibrilatör 1 2 Şoklanabilir Şoklanamaz Hayır 4. Kutuya git 13

50 Katılımınız için teşekkürler…


"CPR Dr. Zafer GÖKKAYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları