Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EPİSTAKSİS DR.CİHAN DUMAN. Epistaksis ( burun kanaması ) genel- likle kendiliğinden veya müdahale ile duran bir kanama olmasına rağmen bazen de hayatı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EPİSTAKSİS DR.CİHAN DUMAN. Epistaksis ( burun kanaması ) genel- likle kendiliğinden veya müdahale ile duran bir kanama olmasına rağmen bazen de hayatı."— Sunum transkripti:

1 EPİSTAKSİS DR.CİHAN DUMAN

2 Epistaksis ( burun kanaması ) genel- likle kendiliğinden veya müdahale ile duran bir kanama olmasına rağmen bazen de hayatı tehdit edici boyut- lara erişebilir. Epistaksis ( burun kanaması ) genel- likle kendiliğinden veya müdahale ile duran bir kanama olmasına rağmen bazen de hayatı tehdit edici boyut- lara erişebilir.

3 Burun Vaskuler Anatomisi Burnun anatomik yapıları karotid arterin eksternal ve internal dalları tarafından kanlanmaktadır Eksternal karotid arter Eksternal karotid arter - İnternal maksiller arter - İnternal maksiller arter * Desenden palatin arter * Desenden palatin arter * Sfenopalatin arter * Sfenopalatin arter # Posterior septal dal # Posterior septal dal # Posterior lateral dal # Posterior lateral dal - Fasial arter - Fasial arter * Superior labial arter * Superior labial arter

4 İnternal karotid arter İnternal karotid arter -Oftalmik arter -Oftalmik arter *Anterior etmoidal arter *Anterior etmoidal arter *Posterior etmoidal arter *Posterior etmoidal arter

5

6 Desenden Palatin Arter Lateral nazal duvara kan sağlar Lateral nazal duvara kan sağlar Pterigopalatin kanaldan geçerek majör palatin foramenden çıkar Pterigopalatin kanaldan geçerek majör palatin foramenden çıkar Alveolar prosesin medialinden öne doğru uzanır Alveolar prosesin medialinden öne doğru uzanır İnsisiv foramenden geçerek anterior ve inferior nazal septuma ulaşır ve septal kanlanmaya katkıda bulunur İnsisiv foramenden geçerek anterior ve inferior nazal septuma ulaşır ve septal kanlanmaya katkıda bulunur

7 Sfenopalatin Arter Orta konkanın hemen arkasındaki sfenopalatin foramenden nazal kaviteye giriş yapar Orta konkanın hemen arkasındaki sfenopalatin foramenden nazal kaviteye giriş yapar Alt ve orta konkalara, lateral nazal duvara kan sağlar Alt ve orta konkalara, lateral nazal duvara kan sağlar Etmoidal arterler ile anastomoz yapar Etmoidal arterler ile anastomoz yapar

8 11-Sfenopalatin Arter

9 Fasiyal Arter Üst dudak seviyesinde superior labial arter dalını verir Üst dudak seviyesinde superior labial arter dalını verir Anterior nazal spinin hemen lateralinden burna giren bu arter anterior nazal septuma ve nazal tabana giden septal dal ve burun kanadına giden alar dal olmak üzere ikiye ayrılır Anterior nazal spinin hemen lateralinden burna giren bu arter anterior nazal septuma ve nazal tabana giden septal dal ve burun kanadına giden alar dal olmak üzere ikiye ayrılır Little bölgesinde Kiesselbach pleksusuna katılır Little bölgesinde Kiesselbach pleksusuna katılır

10 İnternal Karotid Arter Oftalmik arterin anterior ve posterior etmoidal arter dalları ile superior septum ve superior lateral nazal duvarın kanlanmasını sağlar Oftalmik arterin anterior ve posterior etmoidal arter dalları ile superior septum ve superior lateral nazal duvarın kanlanmasını sağlar

11 Etmoid Arter Posterior etmoid arter ( 3 ) üst konkanın ve ona bakan septal bölgenin kanlanmasını sağlar Posterior etmoid arter ( 3 ) üst konkanın ve ona bakan septal bölgenin kanlanmasını sağlar Anterior etmoidal arter medial ve lateral nazal duvarların 1/3 lük ön kısmına kan sağlar. Septal dalı Kiesselbach pleksusuna katılır Anterior etmoidal arter medial ve lateral nazal duvarların 1/3 lük ön kısmına kan sağlar. Septal dalı Kiesselbach pleksusuna katılır

12 Kiesselbach Pleksusu Sfenopalatin arter, anterior etmoidal arter, major palatin arter ve superior labial arterler septumun ön kısmındaki Little bölgesinde Kiesselbach pleksusunu oluşturur Anterior epistaksislerin çoğu anterior nazal septumdaki Little bölgesinde bulunan Kiesselbach pleksusundan kaynaklanır

13

14 Etiyoloji 1- Lokal Sebepler Travma Travma İnflamasyon İnflamasyon Tümörler Tümörler Septal Deformiteler Septal Deformiteler Granülomatöz Hastalıklar Granülomatöz Hastalıklar Yabancı Cisim Yabancı Cisim Krut oluşumu Krut oluşumu İklim ve Mevsimler İklim ve Mevsimler Anevrizmalar Anevrizmalar

15 2- Sistemik Sebepler Kanama Diatezleri ( Trombasteni, Trombositopeni ) Kanama Diatezleri ( Trombasteni, Trombositopeni ) Herediter Hemorajik Telenjiektazi ( Osler- Rendu-Weber ) Herediter Hemorajik Telenjiektazi ( Osler- Rendu-Weber ) Vaskuler Faktörler ( DM, HT ) Vaskuler Faktörler ( DM, HT ) İdiopatik İdiopatik Koagülasyon Bozuklukarı: Koagülasyon Bozuklukarı: - Hemofili - Hemofili - İTP - İTP - Won Willebrand - Won Willebrand - Karaciğer Yet. - Karaciğer Yet. - Alkol - Alkol - Aspirin, vb. ilaçlar - Aspirin, vb. ilaçlar Diyet Diyet

16 Travma Epistaksis’ in en sık sebebidir. Epistaksis’ in en sık sebebidir. Nazal kemik veya diğer yüz kemik- lerinde fraktürler yol açabilir. Nazal kemik veya diğer yüz kemik- lerinde fraktürler yol açabilir. Burun karıştırma veya burna yaban- cı cisim sokmada travma sayılabilir Burun karıştırma veya burna yaban- cı cisim sokmada travma sayılabilir

17 Septal Patolojiler Septal deviasyonlar ve septumdaki spurlar Septal deviasyonlar ve septumdaki spurlar Septal perforasyon Septal perforasyon -Septal cerrahi -Septal cerrahi -Travma -Travma -Kokain kullanımı -Kokain kullanımı -Granülomatöz hastalıklar -Granülomatöz hastalıklar

18 Septal Deviasyon

19 Septal Kret + Septal Perforasyon

20 İnflamasyon Üst solunum yollarındaki infeksiyöz veya alerjik durumlarda burun mukozasının kan akımı artar. Üst solunum yollarındaki infeksiyöz veya alerjik durumlarda burun mukozasının kan akımı artar. Hassaslaşan mukoza üzerine uygulanan travma ( burun temiz- leme) veya irritasyon kanamaya yol açabilir. Hassaslaşan mukoza üzerine uygulanan travma ( burun temiz- leme) veya irritasyon kanamaya yol açabilir.

21 Tümörler Burun ve paranasal sinüs bening ve malign tümörleri epistaksisin önemli sebeplerinden biridir. Burun ve paranasal sinüs bening ve malign tümörleri epistaksisin önemli sebeplerinden biridir. Özellikle bir sebep bulunamayan tek- rarlayan epistak- sislerde mutlaka araştırılmalıdır. Özellikle bir sebep bulunamayan tek- rarlayan epistak- sislerde mutlaka araştırılmalıdır.

22 Granulomatöz Hastalıklar (Wegener Gr. )

23 Hastanın Değerlendirilmesi  Hızlı anamnez,  Mevcut bir sistemik hastalığın varlığı: -Hipertansiyon, aterosklerotik kalp hastalığı, kronik alkolizm, koagülasyon bozukluğu, kronik obstrüktif akciğer hastalığı -Hipertansiyon, aterosklerotik kalp hastalığı, kronik alkolizm, koagülasyon bozukluğu, kronik obstrüktif akciğer hastalığı  Enfeksiyon veya cerrahi müdahale  Travma varlığı  Antikoagülan veya anti-agregan tedavi  Diğer ilaçların kullanımı

24 TA ve KTA ölçülmesi TA ve KTA ölçülmesi Gerekirse sıvı replasmanı Gerekirse sıvı replasmanı Laboratuar incelemeleri Laboratuar incelemeleri oTam kan sayımı,kan grubu tayini, PT, PTT, trombosit sayımı,kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, serum faktör VIII düzeyi

25 TANISAL YAKLAŞIM KANAMA YERİ SAPTANMASI KANAMA YERİ SAPTANMASI 1. Anterior rinoskopi 2. Nazal endoskopi 3. Nazal anjiografi LABORATUAR TETKİKLERİ LABORATUAR TETKİKLERİ 1. Hemogram, PT, aPTT, İNR, Kanama zamanı 2. Radyolojik tetkikler ( Nazal grafi, BT, MR )

26 Anterior Rinoskopi Kanama yeri saptan- ması için yapılacak ilk işlemdir. Kanama yeri saptan- ması için yapılacak ilk işlemdir. Hem kanama odağının hem de diğer septal veya nasal patoloji- lerin saptanmasında kullanılabilir. Hem kanama odağının hem de diğer septal veya nasal patoloji- lerin saptanmasında kullanılabilir. Kanama odağının gör- ülebilmesi için yapılan pıhtı aspirasyonuna da olanak sağlar. Kanama odağının gör- ülebilmesi için yapılan pıhtı aspirasyonuna da olanak sağlar.

27 Nazal Endoskopi Rinoskop anteriorda saptanamayan kana- ma odaklarının bulun- masına olanak sağlar. Rinoskop anteriorda saptanamayan kana- ma odaklarının bulun- masına olanak sağlar. Ayrıca posterior yerle- şimli herhangi bir lez- yonun ( tm, vaskulit, polip,vs.) görülebilme- si için gereklidir. Ayrıca posterior yerle- şimli herhangi bir lez- yonun ( tm, vaskulit, polip,vs.) görülebilme- si için gereklidir.

28 Angiografi Rutin muayene met- hodlarında saptana- mayan kanama odak- ları için endikedir. Rutin muayene met- hodlarında saptana- mayan kanama odak- ları için endikedir. Görüntüleme sırasında tedavi amaçlı olarak embolizasyona olanak sağlaması diğer bir avatajıdır. Görüntüleme sırasında tedavi amaçlı olarak embolizasyona olanak sağlaması diğer bir avatajıdır. İnvaziv bir method olduğundan az da olsa mortalite riski bulunmaktadır. İnvaziv bir method olduğundan az da olsa mortalite riski bulunmaktadır.

29 LABORATUAR TETKİKLERİ Kanamaya yol açabilecek sistemik hasta- lıkların veya lokal lezyonların teşhisinde kullanılırlar. Kanamaya yol açabilecek sistemik hasta- lıkların veya lokal lezyonların teşhisinde kullanılırlar. Kan tetkiklerinde koagulopati veya trom- bositopeniye yol açan hastalıkların ayırıcı tanısına gidilebilir. Kan tetkiklerinde koagulopati veya trom- bositopeniye yol açan hastalıkların ayırıcı tanısına gidilebilir. Radyolojik tetkiklerde nazal fraktür veya nazal, paranazal sinüslerde ki yer kapla- yan lezyonlar ( tm, vs. ) saptanabilir Radyolojik tetkiklerde nazal fraktür veya nazal, paranazal sinüslerde ki yer kapla- yan lezyonlar ( tm, vs. ) saptanabilir

30 Tedavi Hastanın oturtularak sakinleştirilmesi Hastanın oturtularak sakinleştirilmesi Nazal kavitedeki pıhtıların temizlenmesi Nazal kavitedeki pıhtıların temizlenmesi Trotter pozisyonunda burnun sıkılması Trotter pozisyonunda burnun sıkılması Vazokonstrüktör+anestezik li pamuklu tampon Vazokonstrüktör+anestezik li pamuklu tampon Burun köküne ve enseye soğuk uygulama Burun köküne ve enseye soğuk uygulama Kanama noktasının lokalizasyonu Kanama noktasının lokalizasyonu Kimyasal veya elektrokoterizasyon Kimyasal veya elektrokoterizasyon

31 Anterior veya posterior tampon Anterior veya posterior tampon İnatçı kanamalarda arter ligasyonu, anjiografi ile embolizasyon İnatçı kanamalarda arter ligasyonu, anjiografi ile embolizasyon

32 Anterior Tampon Anterior kanamalarda anterior nazal tampon konulur Anterior kanamalarda anterior nazal tampon konulur Bayonet ile uzun şeritler halindeki gaz tamponlar,burun spekulumunun arasından direkt görüş altında nazal tabandan yukarıya doğru akordeon tarzında tabaka tabaka yerleştirilir Bayonet ile uzun şeritler halindeki gaz tamponlar,burun spekulumunun arasından direkt görüş altında nazal tabandan yukarıya doğru akordeon tarzında tabaka tabaka yerleştirilir

33 Heriki nazal kaviteye uygulanmalıdır Heriki nazal kaviteye uygulanmalıdır Genellikle 48 saat burunda kalır Genellikle 48 saat burunda kalır Proflaktik antibioterapi başlanmalıdır Proflaktik antibioterapi başlanmalıdır

34 Posterior Nazal Tampon Kanamanın posterior kökenli olduğu durumlarda posterior tampon konulur Kanamanın posterior kökenli olduğu durumlarda posterior tampon konulur Kullanılabilecek birkaç yöntem vardır Kullanılabilecek birkaç yöntem vardır -Foley kateter -Foley kateter -Nazal balon kateter -Nazal balon kateter -Posterior + anterior tampon -Posterior + anterior tampon Posterior tampon konulan hasta muhakkak hospitalize edilmeli ve gözleme alınmalıdır Posterior tampon konulan hasta muhakkak hospitalize edilmeli ve gözleme alınmalıdır Yerleştirildikten 48-72 saat sonra çıkartılır Yerleştirildikten 48-72 saat sonra çıkartılır

35 Koterizasyon  Kimyasal ya da elektriksel koterizasyon uygulanabilir  Kimyasal koterizasyon, %50'lik gümüş nitrat (AgNO 3 ) solüsyonuna batırılmış bir pamuklu çubuk veya katı AgNO 3 çubuğu kullanılarak yapılabilir

36 Arter Ligasyonu Endikasyon; Konservatif yöntemlerin başarısızlığı Konservatif yöntemlerin başarısızlığı Posterior nazal tamponun riskli olduğu Posterior nazal tamponun riskli olduğu durumlarda durumlarda Pulmoner veya kardiyovasküler sorunu Pulmoner veya kardiyovasküler sorunu olanlarda olanlarda Transfüzyon sorunu olanlarda Transfüzyon sorunu olanlarda

37 Ant./post. ethmoidal arter ligasyonu

38 Transnasal spheno-palatine arter ligasyonu

39 TEŞEKKÜRLER


"EPİSTAKSİS DR.CİHAN DUMAN. Epistaksis ( burun kanaması ) genel- likle kendiliğinden veya müdahale ile duran bir kanama olmasına rağmen bazen de hayatı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları