Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EPİSTAKSİS DR.CİHAN DUMAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EPİSTAKSİS DR.CİHAN DUMAN."— Sunum transkripti:

1 EPİSTAKSİS DR.CİHAN DUMAN

2 Epistaksis ( burun kanaması ) genel-likle kendiliğinden veya müdahale ile duran bir kanama olmasına rağmen bazen de hayatı tehdit edici boyut-lara erişebilir.

3 Burun Vaskuler Anatomisi
Burnun anatomik yapıları karotid arterin eksternal ve internal dalları tarafından kanlanmaktadır Eksternal karotid arter - İnternal maksiller arter * Desenden palatin arter * Sfenopalatin arter # Posterior septal dal # Posterior lateral dal - Fasial arter * Superior labial arter

4 İnternal karotid arter
-Oftalmik arter *Anterior etmoidal arter *Posterior etmoidal arter

5

6 Desenden Palatin Arter
Lateral nazal duvara kan sağlar Pterigopalatin kanaldan geçerek majör palatin foramenden çıkar Alveolar prosesin medialinden öne doğru uzanır İnsisiv foramenden geçerek anterior ve inferior nazal septuma ulaşır ve septal kanlanmaya katkıda bulunur

7 Sfenopalatin Arter Orta konkanın hemen arkasındaki sfenopalatin foramenden nazal kaviteye giriş yapar Alt ve orta konkalara, lateral nazal duvara kan sağlar Etmoidal arterler ile anastomoz yapar

8 11-Sfenopalatin Arter

9 Fasiyal Arter Üst dudak seviyesinde superior labial arter dalını verir
Anterior nazal spinin hemen lateralinden burna giren bu arter anterior nazal septuma ve nazal tabana giden septal dal ve burun kanadına giden alar dal olmak üzere ikiye ayrılır Little bölgesinde Kiesselbach pleksusuna katılır

10 İnternal Karotid Arter
Oftalmik arterin anterior ve posterior etmoidal arter dalları ile superior septum ve superior lateral nazal duvarın kanlanmasını sağlar

11 Etmoid Arter Posterior etmoid arter ( 3 ) üst konkanın ve ona bakan septal bölgenin kanlanmasını sağlar Anterior etmoidal arter medial ve lateral nazal duvarların 1/3 lük ön kısmına kan sağlar. Septal dalı Kiesselbach pleksusuna katılır

12 Kiesselbach Pleksusu Sfenopalatin arter, anterior etmoidal arter, major palatin arter ve superior labial arterler septumun ön kısmındaki Little bölgesinde Kiesselbach pleksusunu oluşturur Anterior epistaksislerin çoğu anterior nazal septumdaki Little bölgesinde bulunan Kiesselbach pleksusundan kaynaklanır

13

14 Etiyoloji 1- Lokal Sebepler Travma İnflamasyon Tümörler
Septal Deformiteler Granülomatöz Hastalıklar Yabancı Cisim Krut oluşumu İklim ve Mevsimler Anevrizmalar

15 2- Sistemik Sebepler Kanama Diatezleri ( Trombasteni, Trombositopeni ) Herediter Hemorajik Telenjiektazi ( Osler-Rendu-Weber ) Vaskuler Faktörler ( DM, HT ) İdiopatik Koagülasyon Bozuklukarı: - Hemofili - İTP - Won Willebrand - Karaciğer Yet. - Alkol - Aspirin, vb. ilaçlar Diyet

16 Travma Epistaksis’ in en sık sebebidir.
Nazal kemik veya diğer yüz kemik-lerinde fraktürler yol açabilir. Burun karıştırma veya burna yaban-cı cisim sokmada travma sayılabilir

17 Septal Patolojiler Septal deviasyonlar ve septumdaki spurlar
Septal perforasyon -Septal cerrahi -Travma -Kokain kullanımı -Granülomatöz hastalıklar

18 Septal Deviasyon

19 Septal Kret + Septal Perforasyon

20 İnflamasyon Üst solunum yollarındaki infeksiyöz veya alerjik durumlarda burun mukozasının kan akımı artar. Hassaslaşan mukoza üzerine uygulanan travma ( burun temiz-leme) veya irritasyon kanamaya yol açabilir.

21 Tümörler Burun ve paranasal sinüs bening ve malign tümörleri epistaksisin önemli sebeplerinden biridir. Özellikle bir sebep bulunamayan tek-rarlayan epistak-sislerde mutlaka araştırılmalıdır.

22 Granulomatöz Hastalıklar (Wegener Gr. )

23 Hastanın Değerlendirilmesi
Hızlı anamnez, Mevcut bir sistemik hastalığın varlığı: -Hipertansiyon, aterosklerotik kalp hastalığı, kronik alkolizm, koagülasyon bozukluğu, kronik obstrüktif akciğer hastalığı Enfeksiyon veya cerrahi müdahale Travma varlığı Antikoagülan veya anti-agregan tedavi Diğer ilaçların kullanımı

24 TA ve KTA ölçülmesi Gerekirse sıvı replasmanı Laboratuar incelemeleri Tam kan sayımı,kan grubu tayini, PT, PTT, trombosit sayımı,kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, serum faktör VIII düzeyi

25 TANISAL YAKLAŞIM KANAMA YERİ SAPTANMASI 1. Anterior rinoskopi
2. Nazal endoskopi 3. Nazal anjiografi LABORATUAR TETKİKLERİ Hemogram, PT, aPTT, İNR, Kanama zamanı Radyolojik tetkikler ( Nazal grafi, BT, MR )

26 Anterior Rinoskopi Kanama yeri saptan-ması için yapılacak ilk işlemdir. Hem kanama odağının hem de diğer septal veya nasal patoloji-lerin saptanmasında kullanılabilir. Kanama odağının gör-ülebilmesi için yapılan pıhtı aspirasyonuna da olanak sağlar.

27 Nazal Endoskopi Rinoskop anteriorda saptanamayan kana-ma odaklarının bulun-masına olanak sağlar. Ayrıca posterior yerle-şimli herhangi bir lez-yonun ( tm, vaskulit, polip,vs.) görülebilme-si için gereklidir.

28 Angiografi Rutin muayene met-hodlarında saptana-mayan kanama odak-ları için endikedir. Görüntüleme sırasında tedavi amaçlı olarak embolizasyona olanak sağlaması diğer bir avatajıdır. İnvaziv bir method olduğundan az da olsa mortalite riski bulunmaktadır.

29 LABORATUAR TETKİKLERİ
Kanamaya yol açabilecek sistemik hasta-lıkların veya lokal lezyonların teşhisinde kullanılırlar. Kan tetkiklerinde koagulopati veya trom-bositopeniye yol açan hastalıkların ayırıcı tanısına gidilebilir. Radyolojik tetkiklerde nazal fraktür veya nazal, paranazal sinüslerde ki yer kapla-yan lezyonlar ( tm, vs. ) saptanabilir

30 Tedavi Hastanın oturtularak sakinleştirilmesi
Nazal kavitedeki pıhtıların temizlenmesi Trotter pozisyonunda burnun sıkılması Vazokonstrüktör+anestezikli pamuklu tampon Burun köküne ve enseye soğuk uygulama Kanama noktasının lokalizasyonu Kimyasal veya elektrokoterizasyon

31 Anterior veya posterior tampon
İnatçı kanamalarda arter ligasyonu, anjiografi ile embolizasyon

32 Anterior Tampon Anterior kanamalarda anterior nazal tampon konulur
Bayonet ile uzun şeritler halindeki gaz tamponlar,burun spekulumunun arasından direkt görüş altında nazal tabandan yukarıya doğru akordeon tarzında tabaka tabaka yerleştirilir

33 Heriki nazal kaviteye uygulanmalıdır
Genellikle 48 saat burunda kalır Proflaktik antibioterapi başlanmalıdır

34 Posterior Nazal Tampon
Kanamanın posterior kökenli olduğu durumlarda posterior tampon konulur Kullanılabilecek birkaç yöntem vardır -Foley kateter -Nazal balon kateter -Posterior + anterior tampon Posterior tampon konulan hasta muhakkak hospitalize edilmeli ve gözleme alınmalıdır Yerleştirildikten saat sonra çıkartılır

35 Koterizasyon Kimyasal ya da elektriksel koterizasyon uygulanabilir
Kimyasal koterizasyon, %50'lik gümüş nitrat (AgNO3) solüsyonuna batırılmış bir pamuklu çubuk veya katı AgNO3 çubuğu kullanılarak yapılabilir

36 Arter Ligasyonu Endikasyon; Konservatif yöntemlerin başarısızlığı
Posterior nazal tamponun riskli olduğu durumlarda Pulmoner veya kardiyovasküler sorunu olanlarda Transfüzyon sorunu olanlarda

37 Ant./post. ethmoidal arter ligasyonu

38 Transnasal spheno-palatine arter ligasyonu

39 TEŞEKKÜRLER


"EPİSTAKSİS DR.CİHAN DUMAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları