Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EPİSTAKSİS Dr. Evren Hızal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EPİSTAKSİS Dr. Evren Hızal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 EPİSTAKSİS Dr. Evren Hızal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı

2 BURUN KANAMASI En fazla travmaya maruz kalan organ En fazla travmaya maruz kalan organ %80 anterior kanamalar %80 anterior kanamalar Hipertansiyona bağlı kanamalar ileri yaşlarda daha çok etken Hipertansiyona bağlı kanamalar ileri yaşlarda daha çok etken Anterior kanamaların yeri Little Bölgesi (Kisselbach pleksusu) Anterior kanamaların yeri Little Bölgesi (Kisselbach pleksusu) Çocuklarda travma burun karıştırılması şeklinde Çocuklarda travma burun karıştırılması şeklinde

3 ETİYOLOJİ LOKAL NEDENLER Travma Travma Septal deformite Septal deformite Septal perforasyon Septal perforasyon İnflamatuar hastalıklar İnflamatuar hastalıklar Tümörler Tümörler Anevrizmalar Anevrizmalar SİSTEMİK NEDENLER Koagülopatiler Koagülopatiler Vasküler hastalıklar Vasküler hastalıklar Hipertansiyon Hipertansiyon Herediter hemorajik telenjiektazi Herediter hemorajik telenjiektazi

4 Travmatik nedenler Akut nazal travma Akut nazal travma İatrojenik: septorinoplasti, ESC, konka rezeksiyonu, nazal entübasyon İatrojenik: septorinoplasti, ESC, konka rezeksiyonu, nazal entübasyon Kronik nazal travma Kronik nazal travma Topikal stereoidler, kokain Topikal stereoidler, kokain

5 Septal Deformiteler Septal deviasyon Septal deviasyon Spurlar Spurlar Septal perforasyon Septal perforasyon

6 ETİYOLOJİ LOKAL NEDENLER Travma Travma Septal deformite Septal deformite Septal perforasyon Septal perforasyon İnflamatuar hastalıklar İnflamatuar hastalıklar Tümörler Tümörler Anevrizmalar Anevrizmalar SİSTEMİK NEDENLER Koagülopatiler Koagülopatiler Vasküler hastalıklar Vasküler hastalıklar Hipertansiyon Hipertansiyon Herediter hemorajik telenjiektazi Herediter hemorajik telenjiektazi

7 Koagulasyon Bozuklukları  von Willebrand hastalığı  von Willebrand hastalığı Hemofili Hemofili İlaç yada hastalığa bağlı oluşan koagülopatiler (ITP, lösemi) İlaç yada hastalığa bağlı oluşan koagülopatiler (ITP, lösemi)  Vitamin K eksikliği  Vitamin K eksikliği Karaciğer hastalığı Karaciğer hastalığı Kronik böbrek yetmezliği Kronik böbrek yetmezliği  Alkol  Alkol

8 ETİYOLOJİ LOKAL NEDENLER Travma Travma Septal deformite Septal deformite Septal perforasyon Septal perforasyon İnflamatuar hastalıklar İnflamatuar hastalıklar Tümörler Tümörler Anevrizmalar Anevrizmalar SİSTEMİK NEDENLER Koagülopatiler Koagülopatiler Vasküler hastalıklar Vasküler hastalıklar Hipertansiyon Hipertansiyon Herediter hemorajik telenjiektazi Herediter hemorajik telenjiektazi

9 Herediter Hemorajik Telenjiektazi HHT (Osler-Weber-Rendu hastalığı) Diffüz mukokutanöz telenjiektazi ve arteriyovenöz malformasyonlar ile kendini gösteren otozomal dominant bir hastalıktır 1-2/100.000 insidansı ile görülür % 20 hastada aile öyküsü negatiftir

10

11

12

13

14

15

16 BURUN KANAMASI- Tanı Tam kan sayımı ve periferik yayma Tam kan sayımı ve periferik yayma Tansiyonun ölçülmesi Tansiyonun ölçülmesi Adrenalin-Pantokainli kılavuz pamuk tamponlarla kanamanın yerinin tesbiti Adrenalin-Pantokainli kılavuz pamuk tamponlarla kanamanın yerinin tesbiti

17 BURUN KANAMASI- Tedavi Burun soğuk suyla yıkanarak sümkürülür, baş hafif öne eğikken işaret ve baş parmakla burun kanatları 5 dakika sıkılır Burun soğuk suyla yıkanarak sümkürülür, baş hafif öne eğikken işaret ve baş parmakla burun kanatları 5 dakika sıkılır Tansiyonu uygunsa premedikasyon yapılır, sedatize edilir Tansiyonu uygunsa premedikasyon yapılır, sedatize edilir Adrenalin-Pantokainli kılavuz pamuk tamponlarla kanama durdurulabilir veya Adrenalin-Pantokainli kılavuz pamuk tamponlarla kanama durdurulabilir veya Koterizasyon yapılabilir (Elektrik, kimyasal, kriyo vs.)* Koterizasyon yapılabilir (Elektrik, kimyasal, kriyo vs.)* Kanama diatezleri giderilir Kanama diatezleri giderilir Anterior tampon (2-5 gün, antibiyotikler verilir) Anterior tampon (2-5 gün, antibiyotikler verilir) Posterior tampon (Hospitalizasyon özellikle yaşlılarda gerekir) Posterior tampon (Hospitalizasyon özellikle yaşlılarda gerekir) Cerrahi: İnternal maksiller arter bağlanabilir, etmiod arter bağlanabilir, septoplasti yapılabilir, anjiografi ve embolizasyon, dermal septoplasti Cerrahi: İnternal maksiller arter bağlanabilir, etmiod arter bağlanabilir, septoplasti yapılabilir, anjiografi ve embolizasyon, dermal septoplasti

18 TEDAVİ Koterizasyon Koterizasyon Anterior tampon Anterior tampon Posterior tampon Posterior tampon Arteriel ligasyon Arteriel ligasyon Anjiografi ve Embolizasyon Anjiografi ve Embolizasyon

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Arteriyel Ligasyon Eksternal karotid arter ligasyonu Eksternal karotid arter ligasyonu İnternal maksiller arterin transantral ligasyonu İnternal maksiller arterin transantral ligasyonu İnternal maksiller arterin transoral yaklaşımla ligasyonu İnternal maksiller arterin transoral yaklaşımla ligasyonu Etmoidal arterlerin ligasyonu Etmoidal arterlerin ligasyonu

39 Transantral İnternal Maksiller Arter Ligasyonu

40

41 Septodermaplasti

42 Epistaksiste hospitalizasyon gerektiren durumlar Posterior nazal tampon Posterior nazal tampon İleri yaştaki hastalar İleri yaştaki hastalar Genel durum bozukluğu Genel durum bozukluğu Hipovolemi ve şiddetli anemi Hipovolemi ve şiddetli anemi Kronik alkolizm ve karaciğer hastalığı Kronik alkolizm ve karaciğer hastalığı Kanama diatezi Kanama diatezi Kontrolsüz HT Kontrolsüz HT Riskli sistemik hastalık Riskli sistemik hastalık

43 Nazal Tampon Komplikasyonları Hipoksi ve hiperkarbi (Posterior tampon yerleştirilen hastalarda) Hipoksi ve hiperkarbi (Posterior tampon yerleştirilen hastalarda) Yutkunmanın güçleşmesi, kan ve sekresyonların aspirasyonu (Posterior tampon yerleştirilen hastalarda) Yutkunmanın güçleşmesi, kan ve sekresyonların aspirasyonu (Posterior tampon yerleştirilen hastalarda) Posterior tamponun orofarenkse düşmesi Posterior tamponun orofarenkse düşmesi Östaki tüpü disfonksiyonu Östaki tüpü disfonksiyonu Akut sinüzit Akut sinüzit Nazal kavite, nazofarenks ve yumuşak damakta mukoza yırtıkları Nazal kavite, nazofarenks ve yumuşak damakta mukoza yırtıkları Septumda basınç nekrozu ve septum perforasyonu Septumda basınç nekrozu ve septum perforasyonu


"EPİSTAKSİS Dr. Evren Hızal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları