Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARACİĞERİN FOKAL LEZYONLARI DR. MEDİH ÇELİKTAŞ. KC FOKAL LEZYONLAR AMAÇ BENİGN LEZYONLARI İYİ TANIMAK GEREKSİZ CERRAHİ & KANSER HASTARINDA YANLIŞ EVRELEMEYİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARACİĞERİN FOKAL LEZYONLARI DR. MEDİH ÇELİKTAŞ. KC FOKAL LEZYONLAR AMAÇ BENİGN LEZYONLARI İYİ TANIMAK GEREKSİZ CERRAHİ & KANSER HASTARINDA YANLIŞ EVRELEMEYİ."— Sunum transkripti:

1 KARACİĞERİN FOKAL LEZYONLARI DR. MEDİH ÇELİKTAŞ

2 KC FOKAL LEZYONLAR AMAÇ BENİGN LEZYONLARI İYİ TANIMAK GEREKSİZ CERRAHİ & KANSER HASTARINDA YANLIŞ EVRELEMEYİ ÖNLEMEK

3 KC FOKAL LEZYONLAR İNSİDENTAL BULGU (US.BT,laparaskopi,laparatomi ) METASTATİK KC ? SİROTİK KC (HCC ?)

4 SORULAR AYIRICI TANI GÖRÜNTÜLEME TEK BAŞINA YETERLİ Mİ? TEDAVİ GEREKLİ Mİ?

5 SORUN ? GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNDEKİ ÇEŞİTLİLİK YÖNTEMLERİN BİRLİKTE VEYA HANGİ SIRA İLE KULLANILMASI GEREKTİĞİ

6 KC FOKAL LEZYONLARI Hepatik Kist Hemanjiom FNH HA Hepatik lipom, anjiomyolipom, infantil hemanjioendoteliıma, mezenkimal hamartoma HCC METASTAZ

7 HEPATİK KİST %2-7 İZLENME Tek veya multipl mm-cm İnsidental ortaya çıkış Polikistik böbrek hst. eşlik edebilir Malign potansiyel (-) Görüntüleme tanı için TEK BAŞINA YETERLİ

8 HEPATİK KİST

9 HEPATİK HEMANJİOM EN SIK SOLİD KC KİTLESİ iNSİDANS: %1-20 1:5 E/K ORANI TEK veya MULTİPL EN SIK KC SAĞ LOB POSTERİOR SEGMENT, <5cm SANTRAL SKAR & KALSİFİKASYON NADİR <%5 AĞRI: BÜYÜK OLANLAR RÜPTÜR: NADİR MALİGN TRANSFORMASYON: (-) TANI: GÖRÜNTÜLEME TEK BAŞINA YETERLİ Fulcher. J Clin Gastroenterol 2002; 34(4): 463-471.

10 HEPATİK HEMANJİOM: US HOMOJEN HİPEREKOİK İYİ SINIRLI De Rave. Scand J Gastroenterol 2002; 37 Suppl 236: 81-86.

11 HEPATİK HEMANJİOM: BT PREKONTRAST: HİPODENS ARTERİYEL FAZ: NODÜLER PERİFERAL BOYANMA VENÖZ FAZ: SENTRİPEDAL DOLMA GEÇ FAZ : İZODENS,PERSİSTAN KONTRASTLANMA

12 HEPATİK HEMANJİOM: BT

13 KÜÇÜK HEMANJİOMLARDA ATİPİK GÖRÜNÜM ARTERİYEL+VENÖZ FAZ: HİPERVASKÜLER METASTAZDAN AYRIM,SPESİFİTE Kim. Radiology 2001; 219: 699-706.

14 HEPATİK HEMANJİOM: MR T1: HİPOİNTENS T2: BELİRGİN HİPERİNTENS KONTRASTLANMA: BT İLE AYNI METASTAZ İLE AYRIM: KONTRASLI İNCELEMEDE SPESİFİTE %100 Mitchell. Radiology 1994; 193: 49-57.

15

16 FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ EN SIK İKİNCİ SOLİD KC KİTLESİ İNSİDENTAL SAĞ ÜST KADRAN AĞRISI (NADİR) KADINLARDA SIKLIK: OK İLE İLİŞKİ: prevelansında artış KONJENİTAL AVM’ye BENİGN HİPERPLASTİK CEVAP

17 FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ HEPATOSİT,KUPFFER HÜC, PRİMİTİF SAFRA DUKTLARI YÜZEYE YAKIN LOKALİZASYON,<5cm AVM İÇEREN FİBRÖZ SKAR VASKÜLER, KANAMA RİSKİ DÜŞÜK MALİGN TRANFORMASYON: (-) TANI: GÖRÜNTÜLEME HER ZAMAN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

18 FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ: US NORMAL KC İLE AYNI veya DÜŞÜK EKOJENİTE TANI İÇİN YETERLİ DEĞİL

19 FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ: BT PREKONTRAST: HOMOJEN, İYİ SINIRLI HİPO- İZODENS, SANTRAL SKAR? ARTERİYEL FAZ: HOMOJEN, HİPERDENS GEÇ VENÖZ FAZ: HİPO-İZODENS, HIZLI WASH- OUT, SANTRAL SKARDA GEÇ KONTRASTLANMA

20 FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ: BT

21 FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ: MR T1-T2 AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLER: KC İLE AYNI İNTENSİTE BT İLE AYNI KONTRASTLAN MA PATERNİ

22 FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ: MR FİBRÖZ SEPTALARIN OLUŞTURDUĞU ARABA TEKERLEĞİ GÖRÜNÜMÜ SANTRAL SKAR VİZÜALİZASYONU

23 HEPATİK ADENOM GENÇ BAYANLAR: OK VE GEBELİK ERKEK: ANABOLİK STEROİD,GLİKOJEN DEPO HST. SEMPTOM: HEPATOMEGALİ, SAĞ ÜST KADRAN AĞRISI BÜYÜMEYE EĞİLİMLİ RÜPTÜR POTANSİYELİ MALİGN TRANSFORMASYON (+)

24 HEPATİK ADENOM BOYUT: 5-10cm KAPSÜL: (+) BENİGN HEPATOSİTLER+HEMORAJİ +NEKROZ TANI: GÖRÜNTÜLEME HER ZAMAN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

25 HEPATİK ADENOM: US DEĞİŞKEN EKOJENİTE TANI İÇİN YETERLİ DEĞİL

26 HEPATİK ADENOM: BT PRE-KONTRAST: İZO-HİPO DENS ARTERİYEL FAZ: HİPER-DENS GEÇ FAZ: İZO-DENS

27 HEPATİK ADENOM: BT

28 HEPATİK ADENOM: MR KANAMAYA BAĞLI DEĞİŞKEN GÖRÜNÜM

29 SİROTİK KC PARANKİM DİSTORSİYONU-PSÖDO TM FİBROZİS AV ŞANT,PSÖANEVRİZMA (biyopsi sonrası) DİSPLASTİK-BENİGN REJENERASYON NODÜLLERİ HCC

30 SİROTİK KC <3mm: mikronodül 3-20mm: makrorejeneratif nodül Rejeneratif nodül+demir: siderotik nodül >20mm: displastik nodül BT+MR (mikronodül): parankim yapısı homojen

31 SİROTİK KC SİDEROTİK MN: Kontrastsız BT:Yüksek dansiteli Kontrastlı BT:arteryel fazda boyanma(-) T2: Düşük sinyal intensitesi

32 SİROTİK KC DİSPLASTİK NODÜL: Arteriyel boyanma (-) T1: Homojen yüksek; T2: Düşük sinyal intensitesi (karakteristik)

33 HEPATOSELÜLER KARSİNOM Nodül içerinde Nodül

34 PRE-KONTRAST: HİPODENS,ENKAPSÜLE HETEROJEN: DÜŞÜK DANSİTE NEKROZ YÜKSEK DANSİTE KANAMA,KALSİFİKASYON ARTERİYEL FAZ: KÜÇÜK TÜMÖR HIZLI,BÜYÜK TÜMÖR(mozaik perfüzyon) VENÖZ FAZ: DÜŞÜK DANSİTE LİPİODOL BT(2-3 hafta): TUTULUM(+)

35 HEPATOSELÜLER KARSİNOM: MR T1: DEĞİŞKEN (KANAMA-STEATOZ) T2: HİPERİNTENS KONTRASTLANMA: BT ile aynı RADYOLOJİK TANIDA SEROLOJİ VE TÜMÖR MARKIRLARI YARDIMCI

36 METASTAZ <1cm:BENiGN KABUL EDİLİP TAKİP EDİLEBİLİR PRİMER TM’ye BAĞLI HİPO-HİPERVASKÜLER HER MODALİTEDE DEĞİŞKEN GÖRÜNÜM YÜZÜK BENZERİ OLUŞUM: US,BT,MR

37 TANI ? BİYOPSİ GÖRÜNTÜLEMEDEKİ GELİŞMELERE PARALEL OLARAK SAYIDA AZALMA SORUNLAR: FNA?, PERKÜTAN BİYOPSİ? KANAMA POTANSİYELİ? “SEEDING”?

38 TANI ? BİYOPSİ FNA DÜŞÜK KANAMA RİSKİ (0-0.04%) GERÇEK HİSTOLOJİ İLE DÜŞÜK KORELASYON ÖNERİ BİYOPSİ ÖNCESİ MR Charny. Br J Surg 2001; 88: 808-813.

39 TANI ? BİYOPSİ 26/38 DOĞRU SONUÇ FNH: %50 HA: %67 HH. %100 Arch Surg 2001: 136: 1033-1038.

40 TANI ? BİYOPSİ PERKÜTAN BİYOPSİ DOĞRULUK YÜKSEK KANAMA RİSKİ (HİPERVASKÜLER LEZYON-HEMANJİOM) Yu. Radiology 2001; 218 (1): 195-9.

41 TANI ? BİYOPSİ SEEDING: ÖZELLİKLE METASTATİK TM DÜŞÜK RİSK SONUÇ ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİ?

42 Algoritim Görüntüleme : hemanjiom Görüntüleme : FNH Görüntüleme: olası FNH Görüntüleme: Olası adenoma/HCC Takipten çıkarılabil ir Perkütan kor biopsy Tümör markırları (  -FP, CEA) Angiografi/ lipiodol BT + Muhte mel HCC -HCC değil ve Hay ır Evet Hay ır OK stop,Klinik ve radyolojik (US) takip 3 ayda bir 1 yıl, sonra 6 aylık OK stop,gebe değil Perkütan kor biopsy Konfürme HCC Evet Hay ır Eve t Semptomatik veya boyut değişikliği Rezeksiyon (alternatifler: RFA, alkol injeksiyonu, TACE) Konfürme FNH Evet Asemptomatik, 5 yıl boyut değişikliği yok Olası FNH Evet HCC için risk faktörleri (HCV,HBV, cirrhosis) Lezyon < 3cm çapHay ır

43 TEDAVİ ENDİKASYONLARI HEPATİK ADENOM HCC METASTAZ

44 TEDAVİ SEÇENEKLERİ REZEKSİYON (parsiyel,hepatektomi- transplantasyon) RFA ALKOL İNJEKSİYONU METASTAZ: Primere bağlı


"KARACİĞERİN FOKAL LEZYONLARI DR. MEDİH ÇELİKTAŞ. KC FOKAL LEZYONLAR AMAÇ BENİGN LEZYONLARI İYİ TANIMAK GEREKSİZ CERRAHİ & KANSER HASTARINDA YANLIŞ EVRELEMEYİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları