Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ruhu ve Davranışı Sınıflandırmak: Neden, kimler için?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ruhu ve Davranışı Sınıflandırmak: Neden, kimler için?"— Sunum transkripti:

1 Ruhu ve Davranışı Sınıflandırmak: Neden, kimler için?
Dr. Halis ULAŞ DEÜTF Psikiyatri AD.

2 Kavramlar ADLANDIRMA (nomenclature): Bir bilim dalına ait terimler, terminoloji. TAKSONOMİ (taxonomy): Canlıların sınıflandırılmasıyla ilgilenen bilim dalı. Taksis (düzenleme) ve nomos (yasa)’dan. NOSOLOJİ (nosology): [daha çok] tıbbi bozuklukları sınıflandırma bilimi. SINIFLANDIRMA (classification): Belli bir sisteme göre gruplandırmak ve adlandırmak.

3 Tarihçe Frenitis (Akut ateşli akıl hastalığı)
Hipokrates, MÖ 5. yüzyıl Frenitis (Akut ateşli akıl hastalığı) Mania (Akut ateşsiz akıl hastalığı) Melankoli (Her çeşit kronik akıl hastalığı) Epilepsi Histeri (Paroksismal dispne, ağrı, konvulsiyonlar) Scythian Hastalığı (Transvestizm ile eş anlamlı)

4 Tarihçe Philippe Pinel ( ) Mani Melankoli Demans İdiotizm

5 Tarihçe Benedict Morel-1860 Hereditary insanity Toxic insanity
Insanity produced by the transformation of other diseases. Idiopatic insanity Sympatethic insanity Dementia Yıllarca süren bir tartışma başlattı; French Debate on Classification adıyla anılır.

6 Tarihçe Emil Kraepelin-1896 Dementia praecox
(hebephrenia, catatonia, dementia paranoids) Dementia paralytica Manic–depressive insanity Insanity and brain diseases Involutional psychosis Paranoid states Angst J (2002) Historical aspects of the dichotomy between manic–depressive disorders and schizophrenia Schizophrenia Research 57:5– 13.

7 Tarihçe 1880 ABD Nüfus Sayımı 1880 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan nüfus sayımında psikiyatrik hastalıklar ilk olarak farklı kategorilerde alt gruplara ayrılmıştır. Bu alt gruplar arasında mani, melankoli, monomani, parezi, demans, dipsomani ve epilepsi bulunmaktadır.

8 DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
Medical 203, War Department Technical Bulletin, (War Department, 1946) DSM-I (APA, 1952) DSM-II (APA, 1968) DSM-III (APA, 1980) DSM-III-R (APA, 1987) DSM-IV (APA, 1994) DSM-IV-TR (APA, 2000)

9 ICD Yaklaşık 10 yılda bir revize edilir...
International Classification of Causes of Death-1900 (ICD 1) Yaklaşık 10 yılda bir revize edilir... 1948’de kurulan WHO, ICD’leri üstlendi… Manual of the International Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death-1948 (ICD-6) İlk defa “Ruhsal, Psikonevrotik ve Kişilik Bozuklukları” başlığı altında ruhsal hastalıklar sınıflandırması dahil edildi ICD-8 (WHO-1968) ICD-9 (WHO-1978) ICD-10 (WHO-1992)

10 Sınıflandırmanın Yararları
Bir psikiyatrik tanının diğerinden ayırt edilebilmesi Klinisyenin hasta için uygun tedaviyi uygulayabilmesi Sağlık hizmeti verenler arasında ortak bir dilin sağlanması Halen etiyolojisi aydınlatılamamış birçok psikiyatrik hastalığın nedenlerinin araştırılmasına olanak sağlaması Psikiyatrik hastalıkların sınıflandırılmasının etiyolojiye ya da patofizyolojiye dayanmasına katkıda bulunması First MB, Westen D (2007) Classification for clinical practice: How to make ICD and DSM better able to serve clinicians. International Review of Psychiatry, 19: 473–481.

11 Sınıflandırmanın Amacı
? Sınıflandırmanın Amacı Sınıflandırmanın asıl amacı tedavi ve koruma çabalarını iyileştirmektir. First MB, Westen D (2007) Classification for clinical practice: How to make ICD and DSM better able to serve clinicians. International Review of Psychiatry, 19: 473–481.

12 Öteki Her kültür ya da toplum kendisini tanımlayabilmek için “öteki”ne ihtiyaç duyar ve “ötekini” inşa eder. Ötekinin inşasında, modern dönemde en çok kullanılan kavram ruh hastalığıdır. Candansayar C. “Psikiyatri, insan, toplum, dünya” sunumundan uyarlanmıştır

13 Öteki Diğeri, öbürü Sözü edilen veya benzer iki nesneden önem ve konum bakımından uzakta olan. Öbür, diğer. Mevcut kültürün içinde dışlanmış olan. Türk Dil Kurumu. Büyük Türkçe Sözlük

14 Öteki Öteki, sistem için bir tehdittir. Tehdit yalnızca fiziksel değildir; farklı olmasıdır asıl tehdit edici yapan Öteki, kabul edilebilir, hoş görülebilir ya da katlanılabilir olandan, toplumun bütüncül yapısını bozucu bir tehdit olarak değerlendirildiği durumlara kadar değişken bir sürekliliğe sahiptir. Candansayar C. “Psikiyatri, insan, toplum, dünya” sunumundan uyarlanmıştır

15 Öteki “Deli” “Cadı” “Kaçak köle deliliği” (Drapetomania) “Geri zekalı”
“Öjeni” “Ari ırk” “Eşcinsel” Bu örneklerden ilki drapetomania denilen ilginç bir hastalık hakkında yılında Louisianalı psikolog Samuel A. Cartwright bu “hastalıkla” ilgili bir makale yayınladı. Drapetomania sözcüğü Yunanca “kaçak köle” ve “delilik” sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştu. Adından da anlaşılabileceği üzere bu sözde hastalık afro-amerikan kölelerin engellenemeyen kaçma davranışıyla ilişkiliydi. Cartwright’a göre bu hastalık siyah ırka özgüydü. Üstelik tedavi edilebilir nitelikteydi. Kölelerin birden çok kaçmaları gibi bir sözde semptom köleci Amerika’da klinik psikolojinin uğraştığı bir konu olabiliyordu.

16 MÖ 3200 Yazının bulunması 1453 İstanbul’un fethi 375-Kavimler Göçü 1789 Fransız ihtilali ı ı ı ı İlk Çağ Orta Çağ Yeni Çağ Yakın Çağ

17 Rönesans MÖ 3200 Yazının bulunması 375-Kavimler Göçü 14-16. yüzyıl
İlk Çağ Orta Çağ Rönesans Sanayi Devrimi Reform Dönemi Aydınlanma

18 Hieronymus Bosch ( ) Deliler Gemisi ( )

19 Malleus Maleficarum (Cadı Çekici)
Heinrich Kramer ve Jacob Sprenger adlı 2 engizisyon rahibi tarafından 1486 yılında tarafından yazılmıştır. Bu kitabın 3. bölümü 17 yüzyıl sonuna kadar hem kilise hem de sivil mahkemelerde ceza yasası olarak kullanılmıştır. Tüm Avrupayı hatta ABD’yi de etkisi altına almıştır. Son yakılma 1793’te Posen’de gerçekleşmiştir. Toplam 50 milyondan fazla insan öldürülmüştür ve büyük çoğunluğu da psikiyatri hastasıdır. “Ruh hasta olamayacağına göre” bir dış gücün etkisi altında bulunmaktadır.

20 Malleus Maleficarum (Cadı Çekici)
Bu kitabın 3. bölümü 17 yüzyıl sonuna kadar hem kilise hem de sivil mahkemelerde ceza yasası olarak kullanılmıştır. Tüm Avrupayı hatta ABD’yi de etkisi altına almıştır. Son yakılma 1793’te Posen’de gerçekleşmiştir. Toplam 50 milyondan fazla insan öldürülmüştür ve büyük çoğunluğu da psikiyatri hastasıdır. “Ruh hasta olamayacağına göre” bir dış gücün etkisi altında bulunmaktadır.

21 “Tımarhaneler Dönemi”
“Delilik”, XVII. yüzyıl rasyonalizminin, giderek egemen olması sonucu dışlanmaya başlanmıştı. Madem ki “akıl” (“Raison”) artık temel “norm koyucu” haline gelmişti, o halde “akıl dışılık” (“Déraison”) hali olan deliliğin de bertaraf edilmesi gerekmekteydi. İnsanın en önemli ayracı akıl olduğuna göre bu yetenekten yoksun olanlar da artık “insanlık dışı yaratık” olarak algılanıyorlar. Foucault M. Deliliğin Tarihi. İmge Kitabevi. 2000

22 “Tımarhaneler” Dönemi
1656 “Paris Genel Hastanesinin” açılması. 16 Haziran 1676 “Fransa’nın her kentine bir Genel Hastane” kurulmasının kararlaştırılması 1676 yılında Londra’da İngiltere’nin ilk “tımarhanesi” Bethlem Kraliyet Hastanesi açılmıştır. Kuruluşundan birkaç yıl sonra bu hastaneye Paris nüfusunun %1 (6000 kişi) kapatılmıştır. Foucault M. Deliliğin Tarihi. İmge Kitabevi. 2000 Killaspy H. (2007) From the asylum to community care: learning from experience.

23 “Tımarhaneler” Dönemi
1676 yılında Paris Genel Hastanesi’nin açılmasından birkaç yıl sonra Paris nüfusunun %1’i kapatılmıştır. 1891 yılında Fransa’da 108 akıl hastanesi bulunuyordu. 1891 yılında Almanya’da 202 kamu akıl hastanesi ve 200’den fazla özel akıl hastanesi bulunuyordu. 1895 yılında sadece Londra bölgesinde 16 akıl hastanesi bulunuyordu. 1904 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde ’den fazla kişi akıl hastanelerinde bulunuyordu. Foucault M. Deliliğin Tarihi. İmge Kitabevi. 2000 Babaoğlu AN. Psikiyatri Tarihi. Okuyanus Yayın. 2002

24 Philippe Pinel ( ) 1794 yılında Pinel Bicêtre Düşkünlerevi'nde çalışırken zincire vurulmuş akıl hastaları çözdürdü.

25 Sanayi Devrimi (18-19. yüzyıl)
1763 yılında James Watt buharla çalışan makineyi buldu. 1850 yılına kadar İngiltere tekelinde olan sanayi tüm dünyaya yayılmaya başladı. Kırdan kente göç. İnsan gücüne gereksinimde artış. Sistem için “işe yarayan” ve “işe yaramayanların” ayrımı İşe yaramayanların yeniden işe yarar hale getirilmesi

26 20. Yüzyılın ilk yarısı Psikiyatrinin utanç çağı
Binet-Simon Zeka Testi (1905) Stanfort-Binet Zeka-Testi (1911) ABD hızla gelişen dünyada varolmak istiyor. Zeka ölçümleri ABD’deki beyaz Amerikalılar lehine kullanılmaya başlanıyor. Böylece zenciler ve Yahudiler ile Çinli, Sicilyalı ve Doğu Avrupalı göçmenler saf dışı bırakılıyor. Örneğin Amerikalı öjenist psikolog Henry H. Goddard IQ testlerine dayanarak Macar, Yahudi, İtalyan ve Polonyalı göçmenlerin %80’inin akıl ve zekaca zayıf ve sakat olduğunu belirtiyordu. Babaoğlu AN. Psikiyatri Tarihi. Okuyanus Yayın. 2002

27 20. Yüzyılın ilk yarısı Psikiyatrinin utanç çağı
1930 yılında New England Journal of Medicine Yayın Kurulu Raporunda Amerika’da zeka geriliğindeki artışın felaket boyutlarda olduğu, acele önlem alınması gerektiği ileri sürülüyordu. 1934 yılında New England Journal of Medicine’in editörü Morris Fishbein uygunsuz olan kişilerin üremesinin durdurulmasına vurgu yapıyordu. Aynı yıllarda American Journal of Medicine ve American Journal of Psychiatry’de yer alan yazılarda da aynı öneri detekleniyordu. Sadece American Journal of Neurology farklı bir görüş dile getiriyordu. Dergide zeka geriliği dölünün pek de o kadar kötü olmadığı, böylelikle millet için pis işleri yapacak insanların ürediği belirtiliyordu. Babaoğlu AN. Psikiyatri Tarihi. Okuyanus Yayın. 2002

28 20. Yüzyılın ilk yarısı Psikiyatrinin utanç çağı 1931 yılında zeka geriliği saptanan kişilerin kısırlaştırılmasını onaylayan yasa Amerika Birleşik Devletleri’nin 27 eyaletinde kabul edilmişti. 1938 yılında sadece Virginia’da binden fazla kişi kısırlaştırılmıştı. 1948 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde yasayı kabul eden 27 eyalette toplam 6212 kişi kısırlaştırılmıştı. Babaoğlu AN. Psikiyatri Tarihi. Okuyanus Yayın. 2002

29 20. Yüzyılın ilk yarısı Psikiyatrinin utanç çağı “Alman Devleti’nin bir bölgesinde 4400 akıl hastası devlet kurumlarında yatmakta, 4500 akıl hastası devlet yardımı almakta, 1600 akıl hastası kent hastanelerinde bakılmakta, 1500’ü de çeşitli bakım kurumlarında bakılmaktadır. Devlet bu kurumlara yılda 10 milyon Reichs Mark ödemektedir. Buna göre bir hastanın devlete ortalama maliyeti ne kadardır?”

30 20. Yüzyılın ilk yarısı Psikiyatrinin utanç çağı “ Bir akıl hastanesinin yapımı 6 milyon Reichs Mark ise, bir akıl hastanesinin yapımı için harcanan parayla, bedeli Reichs Mark olan evlerden kaç aileye birer adet yapılabilir.”

31 20. Yüzyılın ilk yarısı Psikiyatrinin utanç çağı Ekim 1939’da II. Dünya Savaşının başlamasından hemen sonra Naziler tedavisi mümkün olmayan ruh hastalarını öldürmeleri emrini verdi. Irksal saflığı koruma (öjeni) gerekçesiyle yapılan bu uygulamada yaklaşık psikiyatrik hasta öldürüldü.

32 20. Yüzyılın ilk yarısı Psikiyatrinin utanç çağı “Bir intiharsa, bir romantik ölümse ya da teklifiniz Kabul, ona da varım. İspanya senin tercihin, senin kararınım ben, Ben İspanya’yım.” W. H. Auden

33 20. Yüzyılın ilk yarısı Psikiyatrinin utanç çağı
General Franco’ya göre kendisine karşı savaşmak için farklı ülkelerden gelen bu insanların kesinlikle aklından zoru olmalıydı. Hemen bu savını ispat edebilmek için kolları sıvadı. General Franco baş psikiyatristi Dr Antonio Vallejo Nagera’yı cumhuriyetçilere destek veren yabancıların deliliğini ispatlaması için görevlendirdi. Dr Antonio Vallejo Nagera; İspanya iç savaşında Franco ordusunun psikiyatrik hizmetler şefiydi. Nagera’nın çalışmasının temel amacı Marksizmin psikopatoloji ile ilişkisini saptamaktı. Ulaş H (2009) No Pasaran. Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni; 12(1):3-6

34 20. Yüzyılın ilk yarısı Psikiyatrinin utanç çağı
“Biopsiquismo del Fanatismo Marxista” (Marksist Fanatizmin Biyopsişiği-1939) Bu araştırma iç savaş sonrası yakalanarak toplama kamplarına gönderilen Uluslar arası Tugaylara bağlı direnişçiler ve İspanyol Cumhuriyetçiler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Amerikalı mahkumlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda; Amerikalıların %51’inin şizoid, sikloid, paraoid ya da epileptik bir dejeneratif beyin hastalığına sahip olduğu; %47’sinin ortalamanın altında zeka seviyesine sahip olduğu bulunmuştur. İspanyol kadın mahkumların %72’sinde dejeneratif bir beyin hastalığı saptanırken, %50’sinin ortalamanın altında zeka seviyene sahip olduğu bulunmuştur. Bandrés J, Llavona R (1997) Psychology in Franco’s concentration camps. Psychology in Spain, 1: 3-9

35 20. Yüzyılın ilk yarısı Psikiyatrinin utanç çağı Öjenist bir psikiyatrist olan Nagera’nın bu “bilimsel çalışmasının” sonuçları sayıları 30 bin ile 50 bin arasında değişen Cumhuriyetçinin ve sempatizanlarının ölüm mangaları tarafından öldürülmesine zemin hazırladı.

36 20. Yüzyılın ilk yarısı Sovyetler Birliği,
Psikiyatrinin utanç çağı Sovyetler Birliği, “Sluggisly progressing schizophrenia” “Reform hezeyanları” Çin “Politik olarak sapkın düşüncelerin neden olduğu mental hastalık” “Politik monomani” Türkiye

37 II. Dünya Savaşı Sonrası ve Sınıflandırma
ICD-10 ICD-6 ICD-8 ICD-9 1946 1952 1968 1980 1987 1994 2000 ı ı ı ı ı ı ı ı Medical 203 DSM-I DSM-II DSM-III DSM-IIIR DSM-IV DSM-IVTR

38 Medical 203 ((War Department 1946)
1909 yılında Freud ABD’de Clarck Üniversitesinde konuşma yapmıştır. Tuğgeneral William C. Menninger’in başkanlığında 1946 yılında geliştirilmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası psikiyatriye ciddi ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Savaş süresince orduda hizmet veren askerin psikiyatrik rahatsızlıktan dolayı hastane başvurusunda bulunmuştur. 1948’de NIMH araştırma bursları dolar iken 1962 de bu rakam 42.6 milyon dolara artırılmıştır. 1946 yılında sadece ABD üniversitelerinde sadece 758 asistan kadrosu varken, bu sayı 1956 yılında 2983’e ulaşmıştır. Arthur Houts (2000) Fifty Years of Psychiatric Nomenclature: Reflections on the 1943 War Department Technical Bulletin, Medical 203. Journal Of Clinical Psychology, 56:935–967.

39 II. Dünya Savaşı Sonrası ve Sınıflandırma
Medical 203, (War Department, 1946) DSM-I (APA, 1952) Tuğgeneral William C. Menninger’in başkanlığında geliştirilmiştir yılında Freud ABD’de Clarck Üniversitesinde konuşma yapmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası psikiyatriye ciddi ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Savaş süresince orduda hizmet veren askerin psikiyatrik rahatsızlıktan dolayı hastane başvurusunda bulunmuştur. 1948’de NIMH araştırma bursları dolar iken 1962 de bu rakam 42.6 milyon dolara artırılmıştır yılında sadece ABD üniversitelerinde sadece 758 asistan kadrosu varken, bu sayı 1956 yılında 2983’e ulaşmıştır.

40 II. Dünya Savaşı Sonrası ve Sınıflandırma
DSM-I (APA, 1952) DSM-II (APA, 1968) Gross Stress Reaction Combat Exhaustion

41 II. Dünya Savaşı Sonrası ve Sınıflandırma
DSM-II (APA, 1968) DSM-III (APA, 1980) Eşcinsellik Travma Sonrası Stres Bozukluğu

42 DSM-III ve sonrası… Neo-Kraepelian yaklaşım ve Neoliberal Politikalar
1980 dünyada neoliberal politikaların hakimiyet kazanması İlaç endüstrisinin alana girmesi İlaç endüstrisinin 1980 yılında araştırmalara ayırdıkları bütçe 1,5 milyar dolar iken, 2001 yılında bu bütçe 22 milyar dolara çıkmıştır. Bayl-Dole yasası: Patent politikasında değişiklik sağlayan bu yasa ile üniversite laboratuarlarında geliştirilen teknolojinin özel sektöre transferi hızlandırılmıştır. Böylece hem endüstri destekli akademik araştırma sayısı artmıştır hem de araştırmacıların endüstri destekli projelerin içerisinde yer alması tetiklenmiştir. Yasal düzenleme, akademi ile endüstrinin işbirliğinin artmasını sağlamıştır

43 Dünya İlaç Pazarı Toplam Dünya Pazarı (Milyar $) Yıllık Büyüme (%)

44 Sınıflandırma Sistemleri
İLAÇ Bilimsel Araştırmalar RUHSATLANDIRMA FDA EMEA

45 Yeni Tanılar DSM-I’de 106 olan psikiyatrik hastalık sayısı DSM-IV’de 365’e artmıştır. Sigorta Şirketleri Sigorta Şirketleri Sigorta Şirketleri Sigorta Şirketleri

46 “Mükemmel bir pazarlama yöntemi: Psikiyatrik hastalıklar beyindeki biyokimyasal dengesizliklerden kaynaklanmaktadır ve psikotrop ilaçlar beyindeki biyokimyasal dengesizlikleri düzelterek sorunu çözmektedir.” Arthur Houts (2000) Fifty Years of Psychiatric Nomenclature: Reflections on the 1943 War Department Technical Bulletin, Medical 203. Journal Of Clinical Psychology, 56:935–967.

47 Toplumsal Algının Biçimlendirilmesi
Zoloft Reklamı; “Premenstrüel sendrom (PMS) olduğunu düşündüğünüz şey yüzünden günleriniz heba mı oluyor? Eğer öyleyse Premenstrüel Disforik Bozukluk (PMDB) olabilir” Paxil Reklamı; “ Her zaman sadece PMS olduğumu düşündüm. Şimdi olmadığını biliyorum. Mızmız? Duygusal? Asabi? PMDB olabilir. Moynihan R, Cassels A. Satılık Hastalıklar. Hayykitap. 2006

48 Toplumsal Algının Biçimlendirilmesi
Amerikan ilaç endüstrisi en karlı markalarını pazarlamak için doğrudan reklamlara her yıl 3 milyar dolardan fazla para harcıyor. 2001 yılında Paxil 1.1 milyar kez medyada yer almıştır. Moynihan R, Cassels A. Satılık Hastalıklar. Hayykitap. 2006

49 Toplumsal Algının Biçimlendirilmesi
Cohn&Wolfe Halkla İlişkiler Şirketi “Biz sadece en son akımları takip etmeyiz, onları yaratırız.” “Her 8 Amerikalıdan biri sosyal anksiyeteden mustariptir. İyi haber ise tedavi edilebilir olması.” Kessler RC ve ark. Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States: results from the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry. 1994;51:8-19. Narrow W ve ark. Revised prevalence estimates of mental disorders in the United States: using a clinical significance criterion to reconcile 2 surveys' estimates. Arch Gen Psychiatry. 2002; 59: %13, %4 Moynihan R, Cassels A. Satılık Hastalıklar. Hayykitap. 2006

50 Toplumsal Algının Biçimlendirilmesi
Kadınlarda cinsel işlev bozukluğu yaygınlığı %43’tür. Laumann E, Paik A, RosenRC. Sexual dysfunction in the United States: prevalence and predictors. JAMA 1999, 281: Makalenin yayınlanmasından 2 ay sonra JAMA yazarlardan 2’sinin Pfizer ile finansal bağlantıları olduğunu yayınlar. JAMA 1999; 281:1174. Testesteron bandı

51 Yeni Tanılar Premenstrüel Disforik Bozukluk (PMDB)
“1998 yılında Jean Endicott başkanlığında ve Lilly ilaç firmasının sponsorluğunda Washington’da bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıdan 1 yıl sonra PMDB’nin ayrı bir klinik olduğunu belirten bir makale yayınlanmıştır. “Endicott ve ark. (1999) Is premenstrual dysphoric disorder a distinct clinical entity? J Womens Health Gend Based Med; 8: ” Makalenin yayınlanmasından birkaç ay sonra da Lilly tarafından üretilen fluoksetin etken maddeli ilaç FDA’dan PMDB tedavisi için onay aldı. Moynihan R ve Cassels A. Satılık Hastalıklar. Hayykitap. 2006

52 Esnekleştirilen Tanılar
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) DSM-III’de tanımlanmış DEHB tanı kriterleri DSM-III-R’de genişletilmesi bu tanının ABD’de %50, Almanya’da %60 oranında daha fazla konulmasına yol açtı. Moynihan R, Cassels A. Satılık Hastalıklar. Hayykitap. 2006

53 Esnekleştirilen Tanılar
Sosyal Fobiden Sosyal Anksiyete Bozukluğuna “Fobi terapi ile tedavi edilebilir çağrışımı yaparken, anksiyete için ilaç tedavisi çağrışımı daha önde gelir.” Cohn&Wolfe Halkla İlişkiler Şirketi, Glasgow Smith Klein adına yürüttüğü kampanya sonrasında Paxil, Prozac ve Zoloft satışlarını geçerek yıllık 3 milyar dolarlık satış rakamıyla dünyanın en çok satan antideprasanı oldu. Bu başarısı nedeniyle Amerika Halkla İlişkiler Topluluğu tarafından ödüle layık görüldü Moynihan R, Cassels A. Satılık Hastalıklar. Hayykitap. 2006

54 Ruhsatlandırma ve İlaç Endüstrisi

55 Ruhsatlandırma ve İlaç Endüstrisi
Abraham J (2002) Making regulation responsive to commercial interests: streamlining drug industry watchdogs. BMJ; 325:

56 Ruhsatlandırma ve İlaç Endüstrisi
1988 yılında tüm yeni ilaçların sadece %4’ü FDA tarafından onaylanarak dünya piyasasına girerken, 1998 yılında bu oran %60’a çıkmıştır. İlaç firmaları FDA’ya her yeni ilaç başvurusu için dolar ödüyorlar. Daha öncesinde bir ilaç başvurusunun değerlendirme süreci ortalama 2 yıl sürerken, 1992 yılında ABD Başkanı Bush tarafından imzalanan “Prescription Drug User Fee Act” ile 6 aya kadar kısaltılmıştır. William D . New FDA: How a new policy led to seven deadly drugs. LA Times

57 Abraham J (2002) Making regulation responsive to commercial interests: streamlining drug industry watchdogs. BMJ; 325:

58 Ruhsatlandırma ve İlaç Endüstrisi
William D . New FDA: How a new policy led to seven deadly drugs. LA Times

59 Ruhsatlandırma ve İlaç Endüstrisi
Lotronex (İBS) 5 Redux (Diet) 123 Raxar (Antibiyotik) 13 Posicor (Antihipertansif) 100 Duract (Ağrı kesici) 68 Rezulin (Antidiyabetik) 391 700 5 milyar dolar

60 Ruhsatlandırma ve İlaç Endüstrisi
14 Eylül 2002 BMJ FDA kime ait? İlaç endüstrisine mi, halka mı? 14 Eylül 2002 tarihli BMJ’nin kapak fotoğrafı.

61 DSM ve İlaç Endüstrisi DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders) ve DSM-IV-TR danışma kurullarında çalışan 170 üyenin çıkar çatışmasını inceleyen bir araştırmada, üyelerin 95’inin (%56) en az bir ilaç firması ile çıkar çatışması içerisinde olduğu saptanmıştır. Duygudurum bozuklukları ya da şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar gibi ilaç tedavisinin önemli yer tuttuğu tanı kategorilerinin oluşturulma oturumlarına katılan üyelerin çıkar çatışması değerlendirildiğinde ise bu oran %100’e çıkmaktadır Cosgrove L ve ark. (2006) Financial ties between DSM-IV panel members and the pharmaceutical industry. Psychother Psychosom, 75: 154–160.

62 DSM ve İlaç Endüstrisi

63

64 İlaç Endüstrisinin Kar Oranları
İlaç endüstrisi 2007 yılında yıllık %19.6’lık karlılık oranı ile tüm sektörler arasında petrol endüstrisinden sonra 2. sırada yer almıştır.

65 Sınıflandırmanın Yararları
Bir psikiyatrik tanının diğerinden ayırt edilebilmesi Klinisyenin hasta için uygun tedaviyi uygulayabilmesi Sağlık hizmeti verenler arasında ortak bir dilin sağlanması Halen etiyolojisi aydınlatılamamış birçok psikiyatrik hastalığın nedenlerinin araştırılmasına olanak sağlaması Psikiyatrik hastalıkların sınıflandırılmasının etiyolojiye ya da patofizyolojiye dayanmasına katkıda bulunması First MB, Westen D (2007) Classification for clinical practice: How to make ICD and DSM better able to serve clinicians. International Review of Psychiatry, 19: 473–481.

66


"Ruhu ve Davranışı Sınıflandırmak: Neden, kimler için?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları