Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ruhu ve Davranışı Sınıflandırmak : Neden, kimler için? Dr. Halis ULAŞ DEÜTF Psikiyatri AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ruhu ve Davranışı Sınıflandırmak : Neden, kimler için? Dr. Halis ULAŞ DEÜTF Psikiyatri AD."— Sunum transkripti:

1 Ruhu ve Davranışı Sınıflandırmak : Neden, kimler için? Dr. Halis ULAŞ DEÜTF Psikiyatri AD.

2 Kavramlar ADLANDIRMA (nomenclature): Bir bilim dalına ait terimler, terminoloji. ADLANDIRMA (nomenclature): Bir bilim dalına ait terimler, terminoloji. TAKSONOMİ (taxonomy): Canlıların sınıflandırılmasıyla ilgilenen bilim dalı. Taksis (düzenleme) ve nomos (yasa)’dan. TAKSONOMİ (taxonomy): Canlıların sınıflandırılmasıyla ilgilenen bilim dalı. Taksis (düzenleme) ve nomos (yasa)’dan. NOSOLOJİ (nosology): [daha çok] tıbbi bozuklukları sınıflandırma bilimi. NOSOLOJİ (nosology): [daha çok] tıbbi bozuklukları sınıflandırma bilimi. SINIFLANDIRMA (classification): Belli bir sisteme göre gruplandırmak ve adlandırmak. SINIFLANDIRMA (classification): Belli bir sisteme göre gruplandırmak ve adlandırmak.

3 Tarihçe Frenitis (Akut ateşli akıl hastalığı) Mania (Akut ateşsiz akıl hastalığı) Melankoli (Her çeşit kronik akıl hastalığı) Epilepsi Histeri (Paroksismal dispne, ağrı, konvulsiyonlar) Scythian Hastalığı (Transvestizm ile eş anlamlı) Hipokrates, MÖ 5. yüzyıl

4 Tarihçe Mani Melankoli Demans İdiotizm Philippe Pinel (1745-1826)

5 Tarihçe 1. Hereditary insanity 2. Toxic insanity 3. Insanity produced by the transformation of other diseases. 4. Idiopatic insanity 5. Sympatethic insanity 6. Dementia Benedict Morel-1860

6 Tarihçe Dementia praecox Dementia praecox (hebephrenia, catatonia, dementia paranoids) Dementia paralytica Dementia paralytica Manic–depressive insanity Manic–depressive insanity Insanity and brain diseases Insanity and brain diseases Involutional psychosis Involutional psychosis Paranoid states Paranoid states Emil Kraepelin-1896 Angst J (2002) Historical aspects of the dichotomy between manic–depressive disorders and schizophrenia Schizophrenia Research 57:5– 13.

7 Tarihçe 1880 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan nüfus sayımında psikiyatrik hastalıklar ilk olarak farklı kategorilerde alt gruplara ayrılmıştır. Bu alt gruplar arasında mani, melankoli, monomani, parezi, demans, dipsomani ve epilepsi bulunmaktadır. 1880 ABD Nüfus Sayımı

8 DSM Medical 203, War Department Technical Bulletin, (War Department, 1946) Medical 203, War Department Technical Bulletin, (War Department, 1946) DSM-I (APA, 1952) DSM-I (APA, 1952) DSM-II (APA, 1968) DSM-II (APA, 1968) DSM-III (APA, 1980) DSM-III (APA, 1980) DSM-III-R (APA, 1987) DSM-III-R (APA, 1987) DSM-IV (APA, 1994) DSM-IV (APA, 1994) DSM-IV-TR (APA, 2000) DSM-IV-TR (APA, 2000) D iagnostic and S tatistical Manual of M ental Disorders

9 ICD International Classification of Causes of Death-1900 (ICD 1) Yaklaşık 10 yılda bir revize edilir... 1948’de kurulan WHO, ICD’leri üstlendi… 1948’de kurulan WHO, ICD’leri üstlendi… Manual of the I nternational C lassification of D iseases, Injuries, and Causes of Death-1948 (ICD-6) İlk defa “Ruhsal, Psikonevrotik ve Kişilik Bozuklukları” başlığı altında ruhsal hastalıklar sınıflandırması dahil edildi ICD-8 (WHO-1968) ICD-8 (WHO-1968) ICD-9 (WHO-1978) ICD-9 (WHO-1978) ICD-10 (WHO-1992) ICD-10 (WHO-1992)

10 Sınıflandırmanın Yararları Bir psikiyatrik tanının diğerinden ayırt edilebilmesi Klinisyenin hasta için uygun tedaviyi uygulayabilmesi Sağlık hizmeti verenler arasında ortak bir dilin sağlanması Halen etiyolojisi aydınlatılamamış birçok psikiyatrik hastalığın nedenlerinin araştırılmasına olanak sağlaması Psikiyatrik hastalıkların sınıflandırılmasının etiyolojiye ya da patofizyolojiye dayanmasına katkıda bulunması First MB, Westen D (2007) Classification for clinical practice: How to make ICD and DSM better able to serve clinicians. International Review of Psychiatry, 19: 473–481.

11 Sınıflandırmanın Amacı Sınıflandırmanın asıl amacı tedavi ve koruma çabalarını iyileştirmektir. First MB, Westen D (2007) Classification for clinical practice: How to make ICD and DSM better able to serve clinicians. International Review of Psychiatry, 19: 473–481. ?

12 Öteki Her kültür ya da toplum kendisini tanımlayabilmek için “öteki”ne ihtiyaç duyar ve “ötekini” inşa eder. Ötekinin inşasında, modern dönemde en çok kullanılan kavram ruh hastalığıdır. Candansayar C. “Psikiyatri, insan, toplum, dünya” sunumundan uyarlanmıştır. 31.08.08

13 Öteki Diğeri, öbürü Sözü edilen veya benzer iki nesneden önem ve konum bakımından uzakta olan. Öbür, diğer. Mevcut kültürün içinde dışlanmış olan. Türk Dil Kurumu. Büyük Türkçe Sözlük

14 Öteki Öteki, sistem için bir tehdittir. Tehdit yalnızca fiziksel değildir; farklı olmasıdır asıl tehdit edici yapan Öteki, kabul edilebilir, hoş görülebilir ya da katlanılabilir olandan, toplumun bütüncül yapısını bozucu bir tehdit olarak değerlendirildiği durumlara kadar değişken bir sürekliliğe sahiptir. Candansayar C. “Psikiyatri, insan, toplum, dünya” sunumundan uyarlanmıştır. 31.08.08

15 Öteki “Deli” “Cadı” “Kaçak köle deliliği” (Drapetomania) “Geri zekalı” “Öjeni” “Ari ırk” “Eşcinsel”

16 İlk ÇağOrta ÇağYeni ÇağYakın Çağ ııı ı 375-Kavimler Göçü MÖ 3200 Yazının bulunması 1453 İstanbul’un fethi 1789 Fransız ihtilali

17 İlk ÇağOrta ÇağRönesansSanayi Devrimi ııı ı 375-Kavimler Göçü MÖ 3200 Yazının bulunması 18-19. yüzyıl ı Reform Dönemi ı Aydınlanma Rönesans 14-16. yüzyıl 15-17. yüzyıl17-18. yüzyıl

18 Hieronymus Bosch (1453-1516) Deliler Gemisi (1490- 1500)

19 Malleus Maleficarum (Cadı Çekici) Heinrich Kramer ve Jacob Sprenger adlı 2 engizisyon rahibi tarafından 1486 yılında tarafından yazılmıştır.

20 Malleus Maleficarum (Cadı Çekici) Bu kitabın 3. bölümü 17 yüzyıl sonuna kadar hem kilise hem de sivil mahkemelerde ceza yasası olarak kullanılmıştır. Tüm Avrupayı hatta ABD’yi de etkisi altına almıştır. Son yakılma 1793’te Posen’de gerçekleşmiştir. Toplam 50 milyondan fazla insan öldürülmüştür ve büyük çoğunluğu da psikiyatri hastasıdır. “Ruh hasta olamayacağına göre” bir dış gücün etkisi altında bulunmaktadır.

21 “Tımarhaneler Dönemi” “Delilik”, XVII. yüzyıl rasyonalizminin, giderek egemen olması sonucu dışlanmaya başlanmıştı. Madem ki “akıl” (“Raison”) artık temel “norm koyucu” haline gelmişti, o halde “akıl dışılık” (“Déraison”) hali olan deliliğin de bertaraf edilmesi gerekmekteydi. İnsanın en önemli ayracı akıl olduğuna göre bu yetenekten yoksun olanlar da artık “insanlık dışı yaratık” olarak algılanıyorlar. Foucault M. Deliliğin Tarihi. İmge Kitabevi. 2000

22 “Tımarhaneler” Dönemi 1656 “Paris Genel Hastanesinin” açılması. 16 Haziran 1676 “Fransa’nın her kentine bir Genel Hastane” kurulmasının kararlaştırılması 1676 yılında Londra’da İngiltere’nin ilk “tımarhanesi” Bethlem Kraliyet Hastanesi açılmıştır. Foucault M. Deliliğin Tarihi. İmge Kitabevi. 2000 Killaspy H. (2007) From the asylum to community care: learning from experience.

23 “Tımarhaneler” Dönemi 1676 yılında Paris Genel Hastanesi’nin açılmasından birkaç yıl sonra Paris nüfusunun %1’i kapatılmıştır. 1891 yılında Fransa’da 108 akıl hastanesi bulunuyordu. 1891 yılında Almanya’da 202 kamu akıl hastanesi ve 200’den fazla özel akıl hastanesi bulunuyordu. 1895 yılında sadece Londra bölgesinde 16 akıl hastanesi bulunuyordu. 1904 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde 150.000’den fazla kişi akıl hastanelerinde bulunuyordu. Foucault M. Deliliğin Tarihi. İmge Kitabevi. 2000 Babaoğlu AN. Psikiyatri Tarihi. Okuyanus Yayın. 2002

24 Philippe Pinel (1745-1826) 1794 yılında Pinel Bicêtre Düşkünlerevi'nde çalışırken zincire vurulmuş akıl hastaları çözdürdü.

25 Sanayi Devrimi (18-19. yüzyıl) 1763 yılında James Watt buharla çalışan makineyi buldu. 1850 yılına kadar İngiltere tekelinde olan sanayi tüm dünyaya yayılmaya başladı. Kırdan kente göç. İnsan gücüne gereksinimde artış. Sistem için “işe yarayan” ve “işe yaramayanların” ayrımı İşe yaramayanların yeniden işe yarar hale getirilmesi

26 20. Yüzyılın ilk yarısı Binet-Simon Zeka Testi (1905) Stanfort-Binet Zeka-Testi (1911) ABD hızla gelişen dünyada varolmak istiyor. Zeka ölçümleri ABD’deki beyaz Amerikalılar lehine kullanılmaya başlanıyor. Böylece zenciler ve Yahudiler ile Çinli, Sicilyalı ve Doğu Avrupalı göçmenler saf dışı bırakılıyor. Örneğin Amerikalı öjenist psikolog Henry H. Goddard IQ testlerine dayanarak Macar, Yahudi, İtalyan ve Polonyalı göçmenlerin %80’inin akıl ve zekaca zayıf ve sakat olduğunu belirtiyordu. Psikiyatrinin utanç çağı Babaoğlu AN. Psikiyatri Tarihi. Okuyanus Yayın. 2002

27 20. Yüzyılın ilk yarısı 1930 yılında New England Journal of Medicine Yayın Kurulu Raporunda Amerika’da zeka geriliğindeki artışın felaket boyutlarda olduğu, acele önlem alınması gerektiği ileri sürülüyordu. 1934 yılında New England Journal of Medicine’in editörü Morris Fishbein uygunsuz olan kişilerin üremesinin durdurulmasına vurgu yapıyordu. Aynı yıllarda American Journal of Medicine ve American Journal of Psychiatry’de yer alan yazılarda da aynı öneri detekleniyordu. Sadece American Journal of Neurology farklı bir görüş dile getiriyordu. Dergide zeka geriliği dölünün pek de o kadar kötü olmadığı, böylelikle millet için pis işleri yapacak insanların ürediği belirtiliyordu. Psikiyatrinin utanç çağı Babaoğlu AN. Psikiyatri Tarihi. Okuyanus Yayın. 2002

28 20. Yüzyılın ilk yarısı 1931 yılında zeka geriliği saptanan kişilerin kısırlaştırılmasını onaylayan yasa Amerika Birleşik Devletleri’nin 27 eyaletinde kabul edilmişti. 1938 yılında sadece Virginia’da binden fazla kişi kısırlaştırılmıştı. 1948 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde yasayı kabul eden 27 eyalette toplam 6212 kişi kısırlaştırılmıştı. Psikiyatrinin utanç çağı Babaoğlu AN. Psikiyatri Tarihi. Okuyanus Yayın. 2002

29 20. Yüzyılın ilk yarısı “Alman Devleti’nin bir bölgesinde 4400 akıl hastası devlet kurumlarında yatmakta, 4500 akıl hastası devlet yardımı almakta, 1600 akıl hastası kent hastanelerinde bakılmakta, 1500’ü de çeşitli bakım kurumlarında bakılmaktadır. Devlet bu kurumlara yılda 10 milyon Reichs Mark ödemektedir. Buna göre bir hastanın devlete ortalama maliyeti ne kadardır?” Psikiyatrinin utanç çağı

30 20. Yüzyılın ilk yarısı “ Bir akıl hastanesinin yapımı 6 milyon Reichs Mark ise, bir akıl hastanesinin yapımı için harcanan parayla, bedeli 15.000 Reichs Mark olan evlerden kaç aileye birer adet yapılabilir.” Psikiyatrinin utanç çağı

31 20. Yüzyılın ilk yarısı Ekim 1939’da II. Dünya Savaşının başlamasından hemen sonra Naziler tedavisi mümkün olmayan ruh hastalarını öldürmeleri emrini verdi. Irksal saflığı koruma (öjeni) gerekçesiyle yapılan bu uygulamada yaklaşık 270 000 psikiyatrik hasta öldürüldü. Ekim 1939’da II. Dünya Savaşının başlamasından hemen sonra Naziler tedavisi mümkün olmayan ruh hastalarını öldürmeleri emrini verdi. Irksal saflığı koruma (öjeni) gerekçesiyle yapılan bu uygulamada yaklaşık 270 000 psikiyatrik hasta öldürüldü. Psikiyatrinin utanç çağı

32 20. Yüzyılın ilk yarısı “Bir intiharsa, bir romantik ölümse ya da teklifiniz Kabul, ona da varım. İspanya senin tercihin, senin kararınım ben, Ben İspanya’yım.” W. H. Auden Psikiyatrinin utanç çağı

33 20. Yüzyılın ilk yarısı General Franco’ya göre kendisine karşı savaşmak için farklı ülkelerden gelen bu insanların kesinlikle aklından zoru olmalıydı. Hemen bu savını ispat edebilmek için kolları sıvadı. General Franco baş psikiyatristi Dr Antonio Vallejo Nagera’yıcumhuriyetçilere destek veren yabancıların deliliğini ispatlamasıiçin görevlendirdi. Dr Antonio Vallejo Nagera; İspanya iç savaşında Franco ordusunun psikiyatrik hizmetler şefiydi. Nagera’nın çalışmasının temel amacı Marksizmin psikopatoloji ile ilişkisini saptamaktı. Psikiyatrinin utanç çağı Ulaş H (2009) No Pasaran. Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni; 12(1):3-6

34 20. Yüzyılın ilk yarısı “Biopsiquismo del Fanatismo Marxista” (Marksist Fanatizmin Biyopsişiği-1939) Bu araştırma iç savaş sonrası yakalanarak toplama kamplarına gönderilen Uluslar arası Tugaylara bağlı direnişçiler ve İspanyol Cumhuriyetçiler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Amerikalı mahkumlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda; Amerikalıların %51’inin şizoid, sikloid, paraoid ya da epileptik bir dejeneratif beyin hastalığına sahip olduğu; %47’sinin ortalamanın altında zeka seviyesine sahip olduğu bulunmuştur. İspanyol kadın mahkumların %72’sinde dejeneratif bir beyin hastalığı saptanırken, %50’sinin ortalamanın altında zeka seviyene sahip olduğu bulunmuştur. Psikiyatrinin utanç çağı Bandrés J, Llavona R (1997) Psychology in Franco’s concentration camps. Psychology in Spain, 1: 3-9

35 20. Yüzyılın ilk yarısı Öjenist bir psikiyatrist olan Nagera’nın bu “bilimsel çalışmasının” sonuçları sayıları 30 bin ile 50 bin arasında değişen Cumhuriyetçinin ve sempatizanlarının ölüm mangaları tarafından öldürülmesine zemin hazırladı. Psikiyatrinin utanç çağı

36 20. Yüzyılın ilk yarısı Psikiyatrinin utanç çağı Sovyetler Birliği, Sovyetler Birliği, “Sluggisly progressing schizophrenia” “Reform hezeyanları” “Reform hezeyanları” Çin Çin “Politik olarak sapkın düşüncelerin neden olduğu mental hastalık” “Politik olarak sapkın düşüncelerin neden olduğu mental hastalık” “Politik monomani” “Politik monomani” Türkiye Türkiye

37 II. Dünya Savaşı Sonrası ve Sınıflandırma ı ıııı ıı Medical 203DSM-I DSM-IIDSM-III DSM-IIIR DSM-IVDSM-IVTR 19461952 196819801987 1994 2000 ICD-6 ı ICD-8ICD-9 ICD-10

38 (War Department Medical 203 ( (War Department 1946) 1909 yılında Freud ABD’de Clarck Üniversitesinde konuşma yapmıştır. Tuğgeneral William C. Menninger’in başkanlığında 1946 yılında geliştirilmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası psikiyatriye ciddi ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Savaş süresince orduda hizmet veren 11.400.000 askerin 1.000.000 psikiyatrik rahatsızlıktan dolayı hastane başvurusunda bulunmuştur. 1948’de NIMH araştırma bursları 374.000 dolar iken 1962 de bu rakam 42.6 milyon dolara artırılmıştır. 1946 yılında sadece ABD üniversitelerinde sadece 758 asistan kadrosu varken, bu sayı 1956 yılında 2983’e ulaşmıştır. Arthur Houts (2000) Fifty Years of Psychiatric Nomenclature: Reflections on the 1943 War Department Technical Bulletin, Medical 203. Journal Of Clinical Psychology, 56:935–967.

39 II. Dünya Savaşı Sonrası ve Sınıflandırma Medical 203, (War Department, 1946) DSM-I (APA, 1952)

40 II. Dünya Savaşı Sonrası ve Sınıflandırma DSM-I (APA, 1952) DSM-II (APA, 19 68 ) Gross Stress Reaction Combat Exhaustion

41 II. Dünya Savaşı Sonrası ve Sınıflandırma DSM-II (APA, 19 68 ) DSM-III (APA, 19 80 ) Eşcinsellik Travma Sonrası Stres Bozukluğu

42 DSM-III ve sonrası… Neo-Kraepelian yaklaşım ve Neoliberal Politikalar 1980 dünyada neoliberal politikaların hakimiyet kazanması İlaç endüstrisinin alana girmesi İlaç endüstrisinin 1980 yılında araştırmalara ayırdıkları bütçe 1,5 milyar dolar iken, 2001 yılında bu bütçe 22 milyar dolara çıkmıştır.

43 Dünya İlaç Pazarı Toplam Dünya Pazarı (Milyar $) Yıllık Büyüme (%) 19982987 199933111 200035611 200139013 20024279 200349710 20045598 20056027 20066437 20077126 http://www.imshealth.com

44 RUHSATLANDIRMA İLAÇ FDA EMEA Bilimsel Araştırmalar Sınıflandırma Sistemleri

45 Yeni Tanılar DSM-I’de 106 olan psikiyatrik hastalık sayısı DSM-IV’de 365’e artmıştır. Sigorta Şirketleri

46 “Mükemmel bir pazarlama yöntemi: Psikiyatrik hastalıklar beyindeki biyokimyasal dengesizliklerden kaynaklanmaktadır ve psikotrop ilaçlar beyindeki biyokimyasal dengesizlikleri düzelterek sorunu çözmektedir.” Arthur Houts (2000) Fifty Years of Psychiatric Nomenclature: Reflections on the 1943 War Department Technical Bulletin, Medical 203. Journal Of Clinical Psychology, 56:935–967.

47 Toplumsal Algının Biçimlendirilmesi Zoloft Reklamı; “Premenstrüel sendrom (PMS) olduğunu düşündüğünüz şey yüzünden günleriniz heba mı oluyor? Eğer öyleyse Premenstrüel Disforik Bozukluk (PMDB) olabilir” Paxil Reklamı; “ Her zaman sadece PMS olduğumu düşündüm. Şimdi olmadığını biliyorum. Mızmız? Duygusal? Asabi? PMDB olabilir. Moynihan R, Cassels A. Satılık Hastalıklar. Hayykitap. 2006

48 Toplumsal Algının Biçimlendirilmesi Amerikan ilaç endüstrisi en karlı markalarını pazarlamak için doğrudan reklamlara her yıl 3 milyar dolardan fazla para harcıyor. 2001 yılında Paxil 1.1 milyar kez medyada yer almıştır. Moynihan R, Cassels A. Satılık Hastalıklar. Hayykitap. 2006

49 Toplumsal Algının Biçimlendirilmesi Cohn&Wolfe Halkla İlişkiler Şirketi “Biz sadece en son akımları takip etmeyiz, onları yaratırız.” “Her 8 Amerikalıdan biri sosyal anksiyeteden mustariptir. İyi haber ise tedavi edilebilir olması.” Kessler RC ve ark. Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States: results from the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry. 1994;51:8-19. Narrow W ve ark. Revised prevalence estimates of mental disorders in the United States: using a clinical significance criterion to reconcile 2 surveys' estimates. Arch Gen Psychiatry. 2002; 59:129-130. Moynihan R, Cassels A. Satılık Hastalıklar. Hayykitap. 2006

50 Toplumsal Algının Biçimlendirilmesi Kadınlarda cinsel işlev bozukluğu yaygınlığı %43’tür. Laumann E, Paik A, RosenRC. Sexual dysfunction in the United States: prevalence and predictors. JAMA 1999, 281:537-44. Makalenin yayınlanmasından 2 ay sonra JAMA yazarlardan 2’sinin Pfizer ile finansal bağlantıları olduğunu yayınlar. JAMA 1999; 281:1174.

51 Yeni Tanılar Premenstrüel Disforik Bozukluk (PMDB) “1998 yılında Jean Endicott başkanlığında ve Lilly ilaç firmasının sponsorluğunda Washington’da bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıdan 1 yıl sonra PMDB’nin ayrı bir klinik olduğunu belirten bir makale yayınlanmıştır. “Endicott ve ark. (1999) Is premenstrual dysphoric disorder a distinct clinical entity? J Womens Health Gend Based Med; 8:663-79.” Makalenin yayınlanmasından birkaç ay sonra da Lilly tarafından üretilen fluoksetin etken maddeli ilaç FDA’dan PMDB tedavisi için onay aldı. Moynihan R ve Cassels A. Satılık Hastalıklar. Hayykitap. 2006

52 Esnekleştirilen Tanılar Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) DSM-III’de tanımlanmış DEHB tanı kriterleri DSM-III-R’de genişletilmesi bu tanının ABD’de %50, Almanya’da %60 oranında daha fazla konulmasına yol açtı. DSM-III’de tanımlanmış DEHB tanı kriterleri DSM-III-R’de genişletilmesi bu tanının ABD’de %50, Almanya’da %60 oranında daha fazla konulmasına yol açtı. Moynihan R, Cassels A. Satılık Hastalıklar. Hayykitap. 2006

53 Esnekleştirilen Tanılar Sosyal Fobiden Sosyal Anksiyete Bozukluğuna “Fobi terapi ile tedavi edilebilir çağrışımı yaparken, anksiyete için ilaç tedavisi çağrışımı daha önde gelir.” Paxil, Prozac ve Zoloft satışlarını geçerek yıllık 3 milyar dolarlık satış rakamıyla dünyanın en çok satan antideprasanı oldu. Bu başarısı nedeniyle Cohn&Wolfe Halkla İlişkiler Şirketi, Glasgow Smith Klein adına yürüttüğü kampanya sonrasında Paxil, Prozac ve Zoloft satışlarını geçerek yıllık 3 milyar dolarlık satış rakamıyla dünyanın en çok satan antideprasanı oldu. Bu başarısı nedeniyle Amerika Halkla İlişkiler Topluluğu tarafından ödüle layık görüldü Moynihan R, Cassels A. Satılık Hastalıklar. Hayykitap. 2006

54 Ruhsatlandırma ve İlaç Endüstrisi

55 Abraham J (2002) Making regulation responsive to commercial interests: streamlining drug industry watchdogs. BMJ; 325:1164-9.

56 Ruhsatlandırma ve İlaç Endüstrisi 1988 yılında tüm yeni ilaçların sadece %4’ü FDA tarafından onaylanarak dünya piyasasına girerken, 1998 yılında bu oran %60’a çıkmıştır. İlaç firmaları FDA’ya her yeni ilaç başvurusu için 309.647 dolar ödüyorlar. Daha öncesinde bir ilaç başvurusunun değerlendirme süreci ortalama 2 yıl sürerken, 1992 yılında ABD Başkanı Bush tarafından imzalanan “Prescription Drug User Fee Act” ile 6 aya kadar kısaltılmıştır. William D. New FDA: How a new policy led to seven deadly drugs. LA Times. 20.12.2000

57 Abraham J (2002) Making regulation responsive to commercial interests: streamlining drug industry watchdogs. BMJ; 325:1164-9.

58 Ruhsatlandırma ve İlaç Endüstrisi William D. New FDA: How a new policy led to seven deadly drugs. LA Times. 20.12.2000

59 Ruhsatlandırma ve İlaç Endüstrisi Lotronex (İBS)  5 Redux (Diet)  123 Raxar (Antibiyotik)  13 Posicor (Antihipertansif)  100 Duract (Ağrı kesici)  68 Rezulin (Antidiyabetik)  391 700 5 milyar dolar

60 Ruhsatlandırma ve İlaç Endüstrisi 14 Eylül 2002 BMJ FDA kime ait? İlaç endüstrisine mi, halka mı?

61 DSM ve İlaç Endüstrisi DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders) ve DSM-IV-TR danışma kurullarında çalışan 170 üyenin çıkar çatışmasını inceleyen bir araştırmada, üyelerin 95’inin (%56) en az bir ilaç firması ile çıkar çatışması içerisinde olduğu saptanmıştır. Duygudurum bozuklukları ya da şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar gibi ilaç tedavisinin önemli yer tuttuğu tanı kategorilerinin oluşturulma oturumlarına katılan üyelerin çıkar çatışması değerlendirildiğinde ise bu oran %100’e çıkmaktadır Cosgrove L ve ark. (2006) Financial ties between DSM-IV panel members and the pharmaceutical industry. Psychother Psychosom, 75: 154–160.

62 DSM ve İlaç Endüstrisi

63

64 İlaç Endüstrisinin Kar Oranları İlaç endüstrisi 2007 yılında yıllık %19.6’lık karlılık oranı ile tüm sektörler arasında petrol endüstrisinden sonra 2. sırada yer almıştır.

65 Sınıflandırmanın Yararları Bir psikiyatrik tanının diğerinden ayırt edilebilmesi Klinisyenin hasta için uygun tedaviyi uygulayabilmesi Sağlık hizmeti verenler arasında ortak bir dilin sağlanması Halen etiyolojisi aydınlatılamamış birçok psikiyatrik hastalığın nedenlerinin araştırılmasına olanak sağlaması Psikiyatrik hastalıkların sınıflandırılmasının etiyolojiye ya da patofizyolojiye dayanmasına katkıda bulunması First MB, Westen D (2007) Classification for clinical practice: How to make ICD and DSM better able to serve clinicians. International Review of Psychiatry, 19: 473–481.

66


"Ruhu ve Davranışı Sınıflandırmak : Neden, kimler için? Dr. Halis ULAŞ DEÜTF Psikiyatri AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları