Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dumansız Hava Sahası uygulaması ile basında olumlu ve olumsuz haber akış ilişkisinin değerlendirilmesi Elif Dağlı, Murat Güner, Efza Evrengil, SSUK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dumansız Hava Sahası uygulaması ile basında olumlu ve olumsuz haber akış ilişkisinin değerlendirilmesi Elif Dağlı, Murat Güner, Efza Evrengil, SSUK."— Sunum transkripti:

1 Dumansız Hava Sahası uygulaması ile basında olumlu ve olumsuz haber akış ilişkisinin değerlendirilmesi Elif Dağlı, Murat Güner, Efza Evrengil, SSUK

2 Sayfa 2 Sigaraya Karşı Toplumu Bilinçlendirme ve Takip Çalışması Temmuz 2010 Çıkar çatışması yoktur

3 Sayfa 3 Amaç 1 Ekim 2008 – 31 Mayıs 2010 tarihleri arasındaki sağlık açısından olumlu ve olumsuz haber içerikleri araştırılmış Haberler zaman içindeki akışı değerlendirilmiş Haber kaynağı dikkate alınmış Reklam eşdeğeri hesaplanmıştır

4 Sayfa 4 Araştırma Tasarımı Çalışmada Medya Takip Ajansı tarafından ayrıştırılan konu ile ilgili gazete ve dergi haberleri çeşitli alt başlıklarda ayrıştırılarak kantitatif verilere dönüştürülmüş ve analiz edilmeleri sağlanmıştır. Çalışmada ajans tarafından iletilen toplam haber sayısı 18.008’dir. Elenen haberlerden sonra toplam 12.453 haber raporlamaya dahil edilmiştir. Çalışmada görev alan kodlama ekibinin kalibrasyonunun sağlanması amacıyla belli dönemlerde kalibrasyon toplantıları gerçekleştirilmiştir.

5 Bulgular

6 Sayfa 6 Haber Etkisi Çalışmada incelenen 12.453 haberin yarıdan fazlası sağlık sektörü bakımından olumlu içerikli haberlerden oluşmaktadır. n=12453

7 Sayfa 7 Yayın Tarihine Göre Haber Etkisi Sigara yasağının başladığı Temmuz 2009’da olumlu haberler bir önceki aya göre %61 artarken, olumsuz haberler %365 artmıştır. Sigara Yasağı

8 Sayfa 8 Yayın Tipine Göre Haber Etkisi Ana gazete ve eklerinde çıkan olumsuz haberler incelenen olumlu haberlerin yaklaşık yarısını oluştururken, dergi ve dergi eklerinde olumlu haberlere yakın sayıda olumsuz haber yayınlanmıştır.

9 Sayfa 9 Haber Türüne Göre Haber Etkisi Yayınlanan haberlerin büyük çoğunluğu iç haber olarak yer bulmuştur. İç haberlerde olumlu haber sayısı olumsuz haberlerin 2 katından fazladır.

10 Sayfa 10 Yayının Etki Alanına Göre Haber Etkisi Yayınların etki alanına göre incelendiğinde ulusal yayınlarda olumlu haber içeriği olumsuz haberlerin 2 katı iken, yerel yayınlarda olumsuz haberlerin 2 katında fazla olumlu haber yayınlanmıştır.

11 Sayfa 11 Yayın Etki Alanı ve Ortalama Tiraja Göre Haber Etkisi Olumlu ve olumsuz haberlerin yayınlandığı mecraların ortalama tirajları birbirlerine oldukça yakındır. Göreceli olarak bölgesel yayınlarda olumsuz haber sayısı olumlu haberlerin üzerindedir.

12 Sayfa 12 Toplam Reklam Eşdeğerine Göre Haber Etkisi ($) Haberlerin yayınlandığı boyut (stxcm) üzerinden elde edilen reklam eşdeğerlerinin ortalaması ile yayınlanan haber sayıları çarpılarak elde edilen toplam reklam eşdeğeri büyüklüğü olumlu haberlerde olumsuz haberlerin %140 üzerindedir.

13 Sayfa 13 Yayın Tarihine Göre Toplam Reklam Değeri (x1.000 $) Yayınlanan haberlerin reklam eşdeğerleri toplamları zaman göre karşılaştırmalı olarak incelendiğinde sigara yasağı sonrası dönemde olumlu haberleri reklam eşdeğerinin olumsuz haberlerin oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. Sigara Yasağı

14 Sayfa 14 SSUK Kaynaklı Haberlerin Toplam Reklam Eşdeğeri ($) Toplam 3.241.929$ Kapsanan dönemde yayınlanan haberlerden SSUK kaynaklı olduğu ayrıştırılabilen haberlerin reklam eşdeğeri toplamının 3 milyon $’ın üzerinde olduğu görülmektedir. Baz=SSUK kaynaklı olduğu belirlenebilen haber sayısı (n=358)

15 Sayfa 15 Sonuçlar Tütün kontrolu konusunda basın çalışmalarının değerlendirilmesi için medya takibi elzemdir Sağlık karşıtı bilgiler basında yer almakta ve literatürde rapor edilen sürenin çok üzerinde devam ettiği görülmüştür Sivil toplum kuruluşlarının basına kanıta dayalı bilgi sunması toplumsal bilinç açısından çok önemlidir Programlı çalışma sağlık haberlerinin ciddi bir reklam eşdeğeri almasını sağlamaktadır


"Dumansız Hava Sahası uygulaması ile basında olumlu ve olumsuz haber akış ilişkisinin değerlendirilmesi Elif Dağlı, Murat Güner, Efza Evrengil, SSUK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları