Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doğru- Yanlış Testleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doğru- Yanlış Testleri"— Sunum transkripti:

1 Doğru- Yanlış Testleri

2 DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİ
Zayıf Yönleri %50 tahminle doğru cevap bulunur. Geçerlik ve güvenirliği düşüktür. Yarısı yanlış, yarısı doğru cevap olduğundan ölçme açısından gerekli, eğitim açısından sakıncalıdır. Güçlü Yönleri Az zamanda çok soru cevaplandırılabilir. Puanlaması kolay ve çabuktur.

3 Doğru-Yanlış Test Maddeleri
Yönerge: Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz. __ 1. Öğretimin Birliği (Tevhid-i Tedrisat) Yasası, 1924 yılında çıkmıştır. __ 2. Aklın hataya düşmeksizin hakikate ulaştırılabilmesini kabul eden görüşe septisizm adı verilir. __ 3. Bir testteki maddelerin çoğunda yeterli bilgiye sahip olmayan cevaplayıcıların doğru cevabı bulmalarına yarayan ipuçları varsa, o testin geçerliliği düşer. __ 4. Seksen maddelik bir çoktan seçmeli test, seksen maddelik bir doğru-yanlış testinden daha güvenilirdir.

4 Yönerge: Aşağıdaki maddeler, doğru ya da yanlış olabilen cümlelerden
Yönerge: Aşağıdaki maddeler, doğru ya da yanlış olabilen cümlelerden ibarettir. Eğer cümle doğruysa cevap kâğıdındaki A seçeneğini; yanlışsa B seçeneğini karalayınız. __ 5. Atatürk 1938 yılında ölmüş ve aynı yıl Anıtkabir'e gömülmüştür. __ 6. Bugüne değin Türkiye Cumhuriyeti'nin birkaç Cumhurbaşkanı olmuştur. D yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin dokuz Cumhurbaşkanı olmuştur. __ 7. Türk Kurtuluş Savaşı, Yunanlılara karşı verilmiştir. D Kurtuluş Savaşı'nda Türklerin karşısındaki düşman uluslardan biri de Yunanlılar idi __ 8. Fransız İhtilali 1798 yılında olmuştur. D 9. Doğru-yanlış maddelerinde daima, hiçbir, genellikle gibi özgül belirleyiciler kullanılmamalıdır. D Doğru-yanlış maddelerinde daima, hiçbir, genellikle gibi özgül belirleyicilerin kullanılması hatalıdır. Y Bir doğru-yanlış maddesinde daima, hiçbir, genellikle gibi belirleyiciler kullanılması o maddenin kalitesini yükseltir.

5 Daima, Asla, Bütün, Hiçbir, Yalnızca------------- Yanlış
Genellikle, Bazı, Çoğunlukla  Doğru Y 10. İshal olmuş bir hastaya fazla su verilmemelidir. Y İshal olmuş bir hastaya az su verilmelidir. D 11. Atatürk, siyasal bağımsızlığın ekonomik bağımsızlığa bağlı olduğunu görmemiş değildir. D Atatürk, siyasal bağımsızlığın ekonomik bağımsızlığa bağlı olduğunu görmüştür. Y 12. Bölme işleminde, bölüm, bölünenden daima küçüktür. D 13. Bazı bölmelerde bölüm, bölünenden büyüktür. D 14. Bazı çift sayılar 3 ile kalansız bölünür. Y Hiçbir insan ozan değildir. 16. Kültür ile uygarlık arasında fark yoktur. D Atatürk'e göre kültür ile uygarlık arasında fark yoktur. Y Ziya Gökalp'e göre kültür ile uygarlık arasında fark yoktur.

6 Yönerge: Aşağıda çoktan seçmeli testlerle ilgili ifadeleri dikkatle okuyun. Eğer ifade, çoktan seçmeli testlerin bir özelliği ise D, değilse Y harfi yazınız. D 17. Puanlama güvenilirliği yüksektir. Y 18. Geliştirilmesi kolaydır. Y 19. Büyük bir örnekleme hatasına sahiptir. D 20. Puanlanması az zaman alır.

7 Doğru Yanlış Testleri Yazarken Dikkat Edilecek Kurallar
Her madde tek ve belirli bir fikri belirtmelidir. Aynı maddede biri doğru, diğeri yanlış fikir bulunmamalıdır. __ Atatürk 1938 yılında ölmüş ve aynı yıl Anıtkabir'e gömülmüştür. 2. Kesin doğru veya kesin yanlış olmalıdır. "Birkaç" ya da "birçok" gibi belirsiz ifadeler bulunmamalıdır. __ Bugüne değin Türkiye Cumhuriyeti'nin birkaç Cumhurbaşkanı olmuştur. D yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin dokuz Cumhurbaşkanı olmuştur. __ Türk Kurtuluş Savaşı, Yunanlılara karşı verilmiştir. D Kurtuluş Savaşı'nda Türklerin karşısındaki düşman uluslardan biri de Yunanlılar idi.

8 __ Fransız İhtilali 1798 yılında olmuştur.
3. Yanlışlık ifadeleri önemsiz bir ayrıntıda ya da aldatıcı bir noktada olmamalıdır. __ Fransız İhtilali 1798 yılında olmuştur. 4. Mümkünse olumsuz ifadeler kullanılmamalıdır. Hele iki kez olumsuz ifade olan cümleler kesinlikle kullanılmamalıdır. D Doğru-yanlış maddelerinde daima, hiçbir, genellikle gibi özgül belirleyiciler kullanılmamalıdır. D Doğru-yanlış maddelerinde daima, hiçbir, genellikle gibi özgül belirleyicilerin kullanılması hatalıdır. Y Bir doğru-yanlış maddesinde daima, hiçbir, genellikle gibi belirleyiciler kullanılması o maddenin kalitesini yükseltir. Y İshal olmuş bir hastaya fazla su verilmemelidir. Y İshal olmuş bir hastaya az su verilmelidir.

9 D Atatürk, siyasal bağımsızlığın ekonomik bağımsızlığa bağlı olduğunu
D Atatürk, siyasal bağımsızlığın ekonomik bağımsızlığa bağlı olduğunu görmemiş değildir. D Atatürk, siyasal bağımsızlığın ekonomik bağımsızlığa bağlı olduğunu görmüştür. 5. Sözel ipuçları bulunmamalıdır. Y 12. Bölme işleminde, bölüm, bölünenden daima küçüktür. D 13. Bazı bölmelerde bölüm, bölünenden büyüktür. D 14. Bazı çift sayılar 3 ile kalansız bölünür. Y 15. Hiçbir insan ozan değildir. 6. Kanı ifadeleri bir kaynağa bir otoriteye dayanmalıdır. Kültür ile uygarlık arasında fark yoktur. D Atatürk'e göre kültür ile uygarlık arasında fark yoktur. Y Ziya Gökalp'e göre kültür ile uygarlık arasında fark yoktur.

10 10. Doğru-yanlış maddelerin sayısı birbirine denk olmalıdır.
7. Madde gereksiz ayrıntılarla şişirilmemelidir. 8. Doğru ve yanlış maddelerin ifadeleri yaklaşık olarak aynı uzunlukta olmalıdır. Bazıları doğru maddeleri daha uzun yazma eğilimindedir. 9. Doğru-yanlış cümleleri ders kitabından olduğu gibi aktarılmamalıdır. Aksi halde ezbere yöneltir. 10. Doğru-yanlış maddelerin sayısı birbirine denk olmalıdır. 11. Üç-dört nokta birden ölçülecekse bir madde demeti halinde sorulmalıdır. 12. Doğru-yanlış maddeleri belli bir sıraya göre yerleştirilmemelidir. İki doğru iki yanlış gibi değil, maddeler rasgele sıralanmalıdır.

11 Doğru-Yanlış Testlerde Şans Hatasını Önleme
Öğrenci sadece tahminle %50 doğru cevap verebilir. Buna şans başarısı denir. Düzeltme formülü kullanılmalıdır. Bu doğru cevaplardan toplam yanlış cevapların çıkarılması ile olur. (Pb= D-Y) Yani bir yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. Örneğin; 50 soruluk bir doğru-yanlış sınavında, bir öğrenci, 35 doğru cevap, 10 yanlış cevap, 5 boş bıraktığında; sorular 2'şer puan (toplam 100 puan) olarak değerlendirildiğinde bu öğrenci kaç puan alır? 35-10= 25 25x2= 50 puan


"Doğru- Yanlış Testleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları