Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitsel Yazılımların Değerlendirilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitsel Yazılımların Değerlendirilmesi"— Sunum transkripti:

1 Eğitsel Yazılımların Değerlendirilmesi
Sibel SOMYÜREK

2 Değerlendirme Geliştirilen bir eğitsel yazılımın istendik amaçları kazandıracak nitelikte olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

3 Değerlendirme Değerlendirme iki amaca hizmet eder:
Geliştirilen yazılımının varsa aksayan yönlerinin belirlenerek gerekli düzenlemelerin yapılması Yazılımın bütün olarak etkililiğinin belirlenmesi

4 Değerlendirme Süreci değerlendirme (Biçimlendirici değerlendirme)
Ürünü değerlendirme

5 Biçimlendirici değerlendirme
Eğitsel yazılımın tasarım ve geliştirme aşamaları sırasında ve sonunda gerçekleştirilir. Yazılımdaki Teknik ve içerik hataları varsa belirleyerek düzeltmeyi ve Yazılımı daha etkili ve yeterli hale getirmeyi amaçlar

6 Biçimlendirici değerlendirme
Uygulanması: Prototip Uygulama Yazılımın küçük bir modülünün oluşturularak denenmesi Pilot Çalışma 8-20 arası küçük bir grubun yazılımı kullanması

7 Biçimlendirici değerlendirme
Değerlendirme Yöntemleri: Uzman incelemesi Bire-bir Görüşme Küçük Grup Buluşması

8 Biçimlendirici değerlendirme
Ölçme Araçları: Kontrol listeleri Anketler (tutum, memnuniyet, ilgi) Görüşmeler

9 Ürün değerlendirmesi Geliştirilen eğitsel yazılımın uygulamaya konmasından sonra gerçekleştirilir. Yazılımın gerçekte ne kadar etkili olduğunu belirlemeyi amaçlar. Değerlendirme sonucunda geliştirilen ortamın başarılı ya da başarısız olduğuna karar verilir.

10 Ürün değerlendirmesi Ürün değerlendirmesinde;
İnsan Bilgisayar etkileşimi, Öğrenci Başarısı ve Öğrencilerin eğitim programına devam/bırakma oranları değerlendirlir.

11 Ürün değerlendirmesi İnsan-bilgisayar etkileşimi,
ev, okul ve işyeri gibi farklı ortamlarda kullanılacak teknolojilerin etkili ve insanların işlerini kolaylaştıracak şekilde tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır.

12 Ürün değerlendirmesi İnsan- Bilgisayar Etkileşimi (İBE)
kullanılabilir teknolojilerin tasarlanması ve geliştirilmesi üzerine odaklanmaktadır ve disiplinler arası bir çalışma alanıdır

13 Ürün değerlendirmesi Kullanılabilirlik,
belirli bir bağlamda belirli bir kullanıcı grubunun bir ürünü kullanarak belirli amaçları etkili,verimli ve memnuniyet içerisinde gerçekleştirme seviyesidir.

14 Ürün değerlendirmesi Kullanılabilirlik,
bir yazılımda belirlenen işlerin, hedef kitle olarak tespit edilen kullanıcılar tarafından, gerekli eğitim ve teknik desteğin verilmesinin ardından, kolaylıkla ve etkili biçimde kullanılabilmesi olarak tanımlanmaktadır.

15 Ürün değerlendirmesi Kullanılabilirlik beş niteliksel özellik ile ölçülür: Öğrenilebilirlilik Verimlilik Hatırlanabilirlilik Hatalar Memnuniyet

16 Ürün değerlendirmesi Öğrenilebilirlilik: Kullanıcılar, tasarımı ilk kullandıklarında yerine getirmeleri gereken görevleri ne kolaylıkta yapabiliyorlar? Verimlilik: Kullanıcılar, tasarımın çalışma şeklini öğrendikten sonra gerçekleştirecekleri işlemleri ne kadar hızlı yapabiliyorlar?

17 Ürün değerlendirmesi Hatırlanabilirlilik: Kullanıcılar, bir süre tasarımı kullanmadıktan sonra tekrar kullanamaya başladıklarında tasarıma dair var olan bilgilerin ne kadarını hatırlayabiliyorlar? Hatalar: Kullanıcılar, ne kadar hata yapıyor ve bu hataları ne sıklıkta tekrarlıyorlar, hataları ne kadar hızlı yok edebiliyorlar?

18 Ürün değerlendirmesi Memnuniyet: Tasarımı kullanmak kullanıcıları duygusal anlamda mutlu ediyor mu, kullanıcılar tasarımı kullanırken kendini rahat hissediyorlar mı?

19 Ürün değerlendirmesi Kullanılabilirliğin belirlenmesine yönelik:
“Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye’deki İlk Örneğin İncelenmesi” adlı makaleyi okuyun. selcukczdemir,bilalatasoyvesibelsomycrek.pdf

20 Ürün değerlendirmesi Eğitsel yazılımlarda İnsan- Bilgisayar Etkileşimi (İBE) test edilirken sadece kullanılabilirlik açısından yazılım incelenmez. Öğrenci Memnuniyet ve Doyumunun Değerlendirilmesin’de eğitsel açıdan bazı değerlendirmeler yapılır.

21 Ürün değerlendirmesi Öğrenci Memnuniyet ve Doyumunun Değerlendirilmesi
Sınıf Arkadaşları ile Etkileşim Öğretim Elemanı Desteği ve Geribildirim Gerçek Hayat Bağlantısı Aktif Öğrenme İşbirlikli Öğrenme Esnek Öğrenme Kültürel Zenginlik ve Bireysel Farklılıklar

22 Ürün değerlendirmesi Öğrenci Başarısı Çalışma Testleri
Çalışma Kılavuzları Yansıtma Ödevleri Yansıtma Tartışmaları Günlükler Ödevler Projeler Gelişim Dosyaları

23 Okuma görevi 7/2/ selcukczdemir,bilalatasoyvesibelsomycrek.pdf Web adresindeki kullanılabilirlik testi ile ilgili çalışmayı okuyunuz.

24 Kaynaklar Özdemir, S., Atasoy, B. ve Somyürek, S. (2007). Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye’deki İlk Örneğin İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27(2) Şahin, S. (2008). Değerlendirme. İnternet Temelli Eğitim. Editör: Yalın, H.İ. Ankara: Nobel Yayınevi. Yalın, H.İ.(2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınevi.


"Eğitsel Yazılımların Değerlendirilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları