Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitsel Yazılımların Değerlendirilmesi Sibel SOMYÜREK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitsel Yazılımların Değerlendirilmesi Sibel SOMYÜREK."— Sunum transkripti:

1 Eğitsel Yazılımların Değerlendirilmesi Sibel SOMYÜREK

2 Değerlendirme •Geliştirilen bir eğitsel yazılımın istendik amaçları kazandıracak nitelikte olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

3 Değerlendirme •Değerlendirme iki amaca hizmet eder: 1.Geliştirilen yazılımının varsa aksayan yönlerinin belirlenerek gerekli düzenlemelerin yapılması 2.Yazılımın bütün olarak etkililiğinin belirlenmesi

4 Değerlendirme 1.Süreci değerlendirme (Biçimlendirici değerlendirme) 2.Ürünü değerlendirme

5 •Eğitsel yazılımın tasarım ve geliştirme aşamaları sırasında ve sonunda gerçekleştirilir. •Yazılımdaki ▫Teknik ve içerik hataları varsa belirleyerek düzeltmeyi ve ▫Yazılımı daha etkili ve yeterli hale getirmeyi amaçlar Biçimlendirici değerlendirme

6 •Uygulanması: ▫Prototip Uygulama Yazılımın küçük bir modülünün oluşturularak denenmesi ▫Pilot Çalışma 8-20 arası küçük bir grubun yazılımı kullanması Biçimlendirici değerlendirme

7 •Değerlendirme Yöntemleri: ▫Uzman incelemesi ▫Bire-bir Görüşme ▫Küçük Grup Buluşması Biçimlendirici değerlendirme

8 •Ölçme Araçları: ▫Kontrol listeleri ▫Anketler (tutum, memnuniyet, ilgi) ▫Görüşmeler Biçimlendirici değerlendirme

9 •Geliştirilen eğitsel yazılımın uygulamaya konmasından sonra gerçekleştirilir. •Yazılımın gerçekte ne kadar etkili olduğunu belirlemeyi amaçlar. •Değerlendirme sonucunda geliştirilen ortamın başarılı ya da başarısız olduğuna karar verilir. Ürün değerlendirmesi

10 •Ürün değerlendirmesinde; ▫İnsan Bilgisayar etkileşimi, ▫Öğrenci Başarısı ve ▫Öğrencilerin eğitim programına devam/bırakma oranları değerlendirlir. Ürün değerlendirmesi

11 •İnsan-bilgisayar etkileşimi, ▫ev, okul ve işyeri gibi farklı ortamlarda kullanılacak teknolojilerin ▫etkili ve insanların işlerini kolaylaştıracak şekilde tasarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Ürün değerlendirmesi

12 •İnsan- Bilgisayar Etkileşimi (İBE) ▫kullanılabilir teknolojilerin tasarlanması ve geliştirilmesi üzerine odaklanmaktadır ve ▫disiplinler arası bir çalışma alanıdır Ürün değerlendirmesi

13 •Kullanılabilirlik, ▫belirli bir bağlamda belirli bir kullanıcı grubunun bir ürünü kullanarak belirli amaçları etkili,verimli ve memnuniyet içerisinde gerçekleştirme seviyesidir. Ürün değerlendirmesi

14 •Kullanılabilirlik, ▫bir yazılımda belirlenen işlerin, ▫hedef kitle olarak tespit edilen kullanıcılar tarafından, ▫gerekli eğitim ve teknik desteğin verilmesinin ardından, ▫kolaylıkla ve etkili biçimde kullanılabilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ürün değerlendirmesi

15 •Kullanılabilirlik beş niteliksel özellik ile ölçülür: ▫Öğrenilebilirlilik ▫Verimlilik ▫Hatırlanabilirlilik ▫Hatalar ▫Memnuniyet Ürün değerlendirmesi

16 •Öğrenilebilirlilik: Kullanıcılar, tasarımı ilk kullandıklarında yerine getirmeleri gereken görevleri ne kolaylıkta yapabiliyorlar? •Verimlilik: Kullanıcılar, tasarımın çalışma şeklini öğrendikten sonra gerçekleştirecekleri işlemleri ne kadar hızlı yapabiliyorlar? Ürün değerlendirmesi

17 •Hatırlanabilirlilik: Kullanıcılar, bir süre tasarımı kullanmadıktan sonra tekrar kullanamaya başladıklarında tasarıma dair var olan bilgilerin ne kadarını hatırlayabiliyorlar? •Hatalar: Kullanıcılar, ne kadar hata yapıyor ve bu hataları ne sıklıkta tekrarlıyorlar, hataları ne kadar hızlı yok edebiliyorlar? Ürün değerlendirmesi

18 •Memnuniyet: Tasarımı kullanmak kullanıcıları duygusal anlamda mutlu ediyor mu, kullanıcılar tasarımı kullanırken kendini rahat hissediyorlar mı? Ürün değerlendirmesi

19 •Kullanılabilirliğin belirlenmesine yönelik: “Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye’deki İlk Örneğin İncelenmesi” adlı makaleyi okuyun. http://www.gefad.gazi.edu.tr//window/dosyapdf/2007/2/2007-2-57-80-4- selcukczdemir,bilalatasoyvesibelsomycrek.pdf Ürün değerlendirmesi

20 •Eğitsel yazılımlarda İnsan- Bilgisayar Etkileşimi (İBE) test edilirken sadece kullanılabilirlik açısından yazılım incelenmez. •Öğrenci Memnuniyet ve Doyumunun Değerlendirilmesin’de eğitsel açıdan bazı değerlendirmeler yapılır. Ürün değerlendirmesi

21 ▫Öğrenci Memnuniyet ve Doyumunun Değerlendirilmesi  Sınıf Arkadaşları ile Etkileşim  Öğretim Elemanı Desteği ve Geribildirim  Gerçek Hayat Bağlantısı  Aktif Öğrenme  İşbirlikli Öğrenme  Esnek Öğrenme  Kültürel Zenginlik ve Bireysel Farklılıklar Ürün değerlendirmesi

22 ▫Öğrenci Başarısı  Çalışma Testleri  Çalışma Kılavuzları  Yansıtma Ödevleri  Yansıtma Tartışmaları  Günlükler  Ödevler  Projeler  Gelişim Dosyaları Ürün değerlendirmesi

23 Okuma görevi •http://gefad.gazi.edu.tr/window/dosyapdf/200 7/2/2007-2-57-80-4- selcukczdemir,bilalatasoyvesibelsomycrek.pdfhttp://gefad.gazi.edu.tr/window/dosyapdf/200 7/2/2007-2-57-80-4- selcukczdemir,bilalatasoyvesibelsomycrek.pdf Web adresindeki kullanılabilirlik testi ile ilgili çalışmayı okuyunuz.

24 Kaynaklar •Özdemir, S., Atasoy, B. ve Somyürek, S. (2007). Bilimsel Dergilerin İş Süreçleri Yönetimini Gerçekleştiren Bir Yazılımın Kullanılabilirlik Araştırması: Türkiye’deki İlk Örneğin İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27(2). 57-80. •Şahin, S. (2008). Değerlendirme. İnternet Temelli Eğitim. Editör: Yalın, H.İ. Ankara: Nobel Yayınevi. •Yalın, H.İ.(2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınevi. •http://www.kakis.gov.tr/kullanilabilirlik •http://www.usabilitydesigners.com/usability/kullanilabilirlik.html


"Eğitsel Yazılımların Değerlendirilmesi Sibel SOMYÜREK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları