Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER 31.12.2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER 31.12.2012."— Sunum transkripti:

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER 31.12.2012

2 STRATEJİK AMAÇ SA-1Paydaşlarla İlişkileri Güçlendirmek

3 STRATEJİK HEDEFLER SA1Paydaşlarla İlişkileri Güçlendirmek SH1.1Mezunlarla İlişkileri Güçlendirmek SH1.2Eğitim Kurumları ile Yürütülen Ortak Proje Sayısını Artırmak SH1.3Sektör İşbirliğini Arttırmak ve İşveren İlişkilerini Güçlendirmek SH1.4 Mesleki Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Mülki ve Yerel Yönetimler ile Ortak Projeler Üretmek

4 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.1Mezunlarla İlişkileri Güçlendirmek PH 1.1.1 Web Altında İzlenebilir Veri Tabanını 2014 Sonuna Kadar Kurulmasını Sağlamak ve Etkinliğini Artırmak PH 1.1.2Mezunlar Derneklerinin Etkinliğini Artırmak PH 1.1.3Mezunlarla Birlikte Yapılan Faaliyet Sayılarını Artırmak

5 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.2Eğitim Kurumları ile Yürütülen Ortak Proje Sayısını Artırmak PH 1.2.1Orta Öğretim Kurumlarında Üniversitemiz Kültürünü Yaygınlaştırmak PH 1.2.2 Diğer Üniversitelerle Ortak Yürütülen Sosyal ve Kültürel Faaliyet Sayısını Artırmak PH 1.2.3 Eğitim Kurumları İle Yapılan Sosyal Sorumluluk Projeleri Sayısını Artırmak

6 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.3Sektör İşbirliğini Arttırmak ve İşveren İlişkilerini Güçlendirmek PH 1.3.1Kariyer Planlama Veri Tabanı Yazılımını Tamamlamak PH 1.3.2Üniversite – Sektör İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri Artırılmak PH 1.3.3İşveren ve Danışma Kurullarının Etkinliğini Artırmak

7 PERFORMANS HEDEFLERİ SH 1.4 Mesleki Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Mülki ve Yerel Yönetimler ile Ortak Projeler Üretmek PH 1.4.1 Mesleki Kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Sosyal ve Kültürel İşbirliği Sayısını Artırmak PH 1.4.2Mülki ve Yerel Yönetimler ile İşbirliği Sayısını Artırmak

8 SA 1.1 Mezunlarla İlişkileri Güçlendirmek PH 1.1.1 Veri Tabanının 2014 Sonuna Kadar Kurulmasını Sağlamak ve Etkinliğini Artırmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1 Veri tabanının tamamlanma oranı Gerçekleşen / PlanlananVerimlilik%BİD 2 Web altında veri tabanına katılım oranı Kayıt Olan Mezun Sayısı / Mezun Sayısı Verimlilik%Veri Tabanı Sorumlusu PH 1.1.2 Mezunlar Derneklerinin Etkinliğini Artırmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Derneklere üye olma oranıKayıtlı Mezun / MezunVerimlilik%İlgili Birim 2Kurulan Mezun Derneği SayısıSayılacakGirdiAdetİlgili birim 3Kurulan Mezun Derneği SayısıKurulan Dernek Sayısı / Birim Sayısı Verimlilik%Üst Yönetim PH 1.1.3 Mezunlarla Birlikte Yapılan Faaliyet Sayılarını Artırmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Mezunlar Günü SayısıGerçekleşen / PlanlananVerimlilik%İlgili Birim

9 PH 1.2.1 Orta Öğretim Kurumlarında Üniversitemiz Kültürünü Yaygınlaştırmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Tanıtıma Gidilen Kurum SayısıSayılacakGirdiSayıÖİD / İlgili Birim 2 Ziyarete Gelen Kurum SayısıSayılacakGirdiSayıÖİD / İlgili Birim PH 1.2.2 Diğer Üniversitelerle Sosyal ve Kültürel Faaliyet Sayısını Artırmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Üniversitemiz Sorumluğundaki Faaliyet SayısıSayılacakGirdiSayıAkademik ve İdari Birimler 2Katılım Sağlanan Faaliyet SayısıSayılacakGirdiSayıAkademik ve İdari Birimler PH 1.2.3 Eğitim Kurumları İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Yapmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Organize Edilen Sosyal Sorumluluk Proje SayısıSayılacakGirdiSayıAkademik ve İdari Birimler 2Katılım Sağlanan Sosyal Sorumluluk Proje SayısıSayılacakGirdiSayıAkademik ve İdari Birimler SA 1.2 Eğitim Kurumları ile Ortak Projeler Geliştirmek

10 PH 1.3.1 Kariyer Planlama Veri Tabanının oluşturulması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Veri tabanının tamamlanma oranıGerçekleşen / PlanlananVerimlilik%BİD PH 1.3.2 Üniversite – Sektör işbirliği çerçevesindeki yürütülen faaliyetlerin artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Üniversite – Sektör İşbirliği Çerçevesinde Yürütülen Danışmanlık Sayısının Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı Yıl İçindeki Danışmanlık Sayısı / Bir önceki yıldaki Danışmanlık Sayısı Verimlilik%ÜSİGEM / Tüm Akademik Birimler 2Üniversite – Sektör İşbirliği Çerçevesinde Yürütülen Eğitim Faaliyeti Sayısının Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı Yıl İçindeki Eğitim Sayısı / Bir önceki yıldaki Eğitim Sayısı Verimlilik%ÜSİGEM / Tüm Akademik Birimler 3Üniversite – Sektör İşbirliği Çerçevesinde Yürütülen Diğer Faaliyetlerin Sayısının Bir Önceki Yıla Göre Artış Oranı Yıl İçindeki Diğer Faaliyetlerin Sayısı / Bir önceki yıldaki diğer faaliyetlerin Sayısı Verimlilik%ÜSİGEM / Tüm Akademik Birimler SA 1.3 Sektör İşbirliğini Arttırmak ve İşveren İlişkilerini Güçlendirmek PH 1.3.3 İşveren ve Danışma Kurullarının Etkin Çalışmasının Sağlanması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1İşveren / Danışma Kurullarından Gelen Öneri ve/veya Projelerin Uygulanma Oranı Uygulanan Öneriler / Gelen Öneriler Verimlilik%Tüm Eğitim Birimleri

11 PH 1.4.1 Mesleki Kuruluşlar ve Sivil Toplum KUruluşları ile Yürütülen Ortak Proje Sayısını Artırmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1 Mesleki Kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları İle Yürütülen Sosyal Ve Kültürel İşbirliği Sayısı SayılacakÇıktıAdetAkademik ve İdari Birimler PH 1.4.2 Mülki Ve Yerel Yönetimler İle Ortaklaşa Yürütülen Faaliyetlerin Sayısını Artırmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1 Mülki Ve Yerel Yönetimlerle Yürütülen Ortak Faaliyetlerin Sayısı SayılacakÇıktıAdetAkademik ve İdari Birimler SA 1.4 Mesleki Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Mülki ve Yerel Yönetimler ile Ortak Projeler Üretmek

12 STRATEJİLER 1.Mezunların istihdam durumunu takip etmek, geliştirmek ve bu gelişimi kurumsal imaja daha etkin biçimde yansıtmak 2.Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimizin Mezun Derneklerine katılımını sağlamak 3.Üniversitemizde çalışan mezunlarımızın mezun derneklerinde aktif görev almasını sağlamak 4.Oluşturulacak olan mezun veri tabanında üniversitemizden mezun olup üniversitemizde çalışanların belirtilmesini sağlamak 5.Tüm birimlere yönelik mezun derneklerinin kurulmasını sağlamak ve mezunlar derneklerinin üye sayılarını artırmak 6.Mezunlar derneklerinin üst örgütlenmesini sağlamak 7.Her bir mezunlar derneğinin ilgili birimle ortak yılda en az bir kere MEZUNLAR GÜNÜ planlamasını sağlamak 8.İlgili sektörlerin kendini tanıttığı ve iş gücü taleplerinin yer aldığı öğrencilerimize ve mezunlarımıza açık bir veri tabanı (portal) oluşturmak 9.Danışma Kurulu üyelerinin dağılımını sektörlere göre planlamak 10.Yaşam boyu eğitim kapsamında yürütülen faaliyetlerde Sivil Toplum Kuruluşları ve mesleki kuruluş çalışanlarının katılımının özendirilmeK

13 Teşekkür ederiz… PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER TEMA GRUBU


"ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 PAYDAŞLARLA İLİŞKİLER 31.12.2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları