Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bürokrasinin Azaltılması ve Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu Çalışmaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bürokrasinin Azaltılması ve Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu Çalışmaları"— Sunum transkripti:

1 Bürokrasinin Azaltılması ve Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu Çalışmaları
Doç.Dr.İsmail CERİTLİ Strateji Geliştirme Başkanı

2 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Muhteva Kamu Hizmet Envanteri ve Standartları Çalışmaları Mevzuat Revizyon Çalışmaları İş ve İşlemlerde Sistemik Yenilikler Dilek, Temenni ve Şikayet Konuları Anket Çalışmaları Yapılması Planlanan Diğer Faaliyetler Vatandaş Odaklı Hizmet İçin Teklifler Strateji Geliştirme Başkanlığı

3 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Temel Esasımız Hata Değil, Çare Bulmak! (Henry Ford) Strateji Geliştirme Başkanlığı

4 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Görev Usulümüz “Problemleri, onları ortaya çıkaran düşünce tarzlarıyla çözemeyiz.” (Albert Einstein) Strateji Geliştirme Başkanlığı

5 Kamu Hizmet Standartları Çalışmaları
Kamu Hizmet Envanteri tamamlandı. Bakanlığımız merkez ve bağlı kuruluşlara ait Kamu Hizmet Envanteri tamamlanmış olup Strateji Geliştirme Başkanlığının web adresinde yayımlanmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

6 Kamu Hizmet Standartları Çalışmaları
Kamu Hizmet Standartları tamamlandı ve yayımlandı. Kamu Hizmet Standartları Tabloları Bakanlık web adresi Bakanlık girişi bekleme salonu Strateji Geliştirme Başkanlığı

7 Kamu Hizmet Standartları Çalışmaları
Bu çerçevede; Bakanlığımız merkez teşkilatında 90 adet, Taşra teşkilatında 170 adet, Bağlı kuruluşların merkez birimlerinde toplam adet hizmet sunulmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

8 Kamu Hizmet Standartları Çalışmaları
Kamu Hizmet Tablolarında; Birimlerden sunulan hizmetler, Hizmetlerde istenilen belgeler, Hizmetin tamamlanma süresi (en geç süre olacak şekilde) ile Şikayet mercileri ve iletişim bilgileri vatandaşın bilgisine sunulmuştur. Strateji Geliştirme Başkanlığı

9 Kamu Hizmet Standartları Çalışmaları
Kurum/Birim Adı Kamu Hizmet Standartları Tablo Durumu Sunulan Hizmet Sayısı İlan Durumu İnternet Sitesi Pano Merkez Birimleri Oluşturuldu 90 adet Yayımlanmakta OGM 20 adet DSİ 51 adet DMİ 13 adet ÖÇKK 81 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 170 adet Strateji Geliştirme Başkanlığı

10 Mevzuat Revizyon Çalışmaları
Yürürlüğe Konulan Mevzuat; 1 adet yeni Kanun (Hayvanları Koruma Kanunu), 5 adet Bakanlar Kurulu Kararı, 70 adet yeni Yönetmelik, 11 adet Genelge, 5 adet Tebliğ Strateji Geliştirme Başkanlığı

11 Mevzuat Revizyon Çalışmaları
Değişiklik Yapılan Mevzuat; 3 adet Kanunda, 16 adet Yönetmelikte, 1 adet Esas ve Usullerde, 4 adet Tebliğde, 2 adet Talimat Strateji Geliştirme Başkanlığı

12 Mevzuat Revizyon Çalışmaları
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat; 2 adet Tüzük, 6 adet Yönetmelik ile 1 adet Tebliğ Strateji Geliştirme Başkanlığı

13 Mevzuat Revizyon Çalışmaları
Mevzuat Düzenleme Çalışmaları ile Elde Edilen Faydalar Mevzuatta uygulanabilirliğin sağlanması, Kırtasiyeciliğin azaltılması, Kamu yönetiminde şeffaflığın arttırılması, Hesap verebilir bir kamu yönetiminin temini, Mevzuat kirliliğinin ortadan kaldırılması, AB uyum sürecinin hızlandırılması, Strateji Geliştirme Başkanlığı

14 Mevzuat Revizyon Çalışmaları
Mevzuat Düzenleme Çalışmaları ile Elde Edilen Faydalar Etkinliğin ve verimliliğin arttırılması, Vatandaşın beyanına dayalı kamu yönetimi yaklaşımının yerleştirilmesi, Zaman kaybının önlenmesi. Strateji Geliştirme Başkanlığı

15 İş ve İşlemlerde Sistemik Yenilikler
Bürokrasinin azaltılması maksadıyla birtakım iş, işlem, proje ve veri tabanları yürürlüğe konulmuştur. Strateji Geliştirme Başkanlığı

16 Dilek, Temenni ve Şikayet Konuları
Dilek, Temenni ve Şikâyet Kutuları ile Memnuniyet Anketlerinin Açılması ve Değerlendirmesine Dair Yönerge yürürlüğe konulmuştur. Strateji Geliştirme Başkanlığı

17 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Anket Çalışmaları Kamu Hizmet Standartları ve Kimlik Paylaşım Sisteminin Uygulamalarına Dair Anket çalışması yapılmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

18 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Anket Çalışmaları Bahse Konu Anket; Merkez ve Bağlı Kuruluşlar ile 81 İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinde Daire başkanı, İl Müdürleri, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile Şube Müdürlüklerinde Konu ile Alakalı Görev Yapan Bir Personel üzerinde uygulanmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

19 Yapılması Planlanan Diğer Çalışmalar
1. Mevzuat Bilgi Sistemi hazırlıkları devam etmektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

20 Yapılması Planlanan Diğer Çalışmalar
2. Yönerge Çerçevesinde Değerlendirme Komisyonu ; Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında, Strateji Geliştirme Başkanı, İç Denetim Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, SGB’den bir Daire Başkanı, Hukuk Müşavirliğinden bir hukuk müşaviri, Genel Müdürlüklerden birer Genel Müdür Yardımcısı, Ana Hizmet Birimi Olan Daire Başkanlıklarından Daire Başkanı . Strateji Geliştirme Başkanlığı

21 Yapılması Planlanan Diğer Çalışmalar
3. Vatandaşa yönelik olarak, Bakanlık Bekleme Salonuna, dilek, temenni ve şikayet kutuları ile memnuniyet anket formlarının konulması planlanmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

22 Yapılması Planlanan Diğer Çalışmalar
4. Personelin şikayet ve memnuniyetlerini alabilmek ve ölçebilmek için, muhtemelen merdiven güzergahlarının uygun yerlerine anket kutularının yerleştirilmesi düşünülmektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

23 Yapılması Planlanan Diğer Çalışmalar
5. Kamu Hizmet Standartları konusunda Başbakanlıktan gelen Hizmet Standartları Denetim Formu bütün birimler için doldurularak gönderilecektir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

24 Vatandaş Odaklı Hizmet İçin Teklifler
1. Bakanlık girişi karşılama personelinin halkla ilişkiler konusunda eğitime tabi tutulması. Strateji Geliştirme Başkanlığı

25 Vatandaş Odaklı Hizmet İçin Teklifler
2. Vatandaşın işlerinin hızlı bir şekilde yapılması ve kolaylaştırılması konusunda farkındalık oluşturacak duyuru ve seminerlerin yapılması. Strateji Geliştirme Başkanlığı

26 Vatandaş Odaklı Hizmet İçin Teklifler
3. Makamın sağladığı kurumsal gücün bireysel beklentiler için kullanılmasını engelleyecek, etik farkındalığı artıracak duyuru ve seminerlerin düzenlenmesi. Strateji Geliştirme Başkanlığı

27 Vatandaş Odaklı Hizmet İçin Teklifler
4. Personelin Kurum içinde ve mesai dahilinde, Bakanlığımız hizmetleri ile alakalı olarak kişisel iş, işlem ve projeleri takip etmesini engellemeye yönelik duyuru ve seminer çalışmalarının yapılması. Strateji Geliştirme Başkanlığı

28 Arz ederim...


"Bürokrasinin Azaltılması ve Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu Çalışmaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları