Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr.İsmail CERİTLİ Strateji Geliştirme Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr.İsmail CERİTLİ Strateji Geliştirme Başkanı."— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr.İsmail CERİTLİ Strateji Geliştirme Başkanı

2 Strateji Geliştirme Başkanlığı Anket Çalışmaları Dilek, Temenni ve Şikayet Konuları İş ve İşlemlerde Sistemik Yenilikler Mevzuat Revizyon Çalışmaları Kamu Hizmet Envanteri ve Standartları Çalışmaları 2 Yapılması Planlanan Diğer Faaliyetler Vatandaş Odaklı Hizmet İçin Teklifler

3 Strateji Geliştirme Başkanlığı3 Hata Değil, Çare Bulmak! (Henry Ford)

4 Strateji Geliştirme Başkanlığı4 “Problemleri, onları ortaya çıkaran düşünce tarzlarıyla çözemeyiz.” (Albert Einstein)

5 Strateji Geliştirme Başkanlığı5 Bakanlığımız merkez ve bağlı kuruluşlara ait Kamu Hizmet Envanteri tamamlanmış olup Strateji Geliştirme Başkanlığının web adresinde yayımlanmaktadır. Kamu Hizmet Envanteri tamamlandı.

6 Kamu Hizmet Standartları Tabloları Bakanlık web adresi Bakanlık girişi Bakanlık girişi bekleme salonu Strateji Geliştirme Başkanlığı6 Kamu Hizmet Standartları tamamlandı ve yayımlandı.

7 Bu çerçevede; Bakanlığımız merkez teşkilatında 90 adet, Taşra teşkilatında 170 adet, Bağlı kuruluşların merkez birimlerinde toplam 104 adet hizmet sunulmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı7

8 Kamu Hizmet Tablolarında; Birimlerden sunulan hizmetler, Hizmetlerde istenilen belgeler, Hizmetin tamamlanma süresi (en geç süre olacak şekilde) ile Şikayet mercileri ve iletişim bilgileri vatandaşın bilgisine sunulmuştur. Strateji Geliştirme Başkanlığı8

9 9 Kurum/Birim Adı Kamu Hizmet Standartları Tablo Durumu Sunulan Hizmet Sayısı İlan Durumu İnternet SitesiPano Merkez BirimleriOluşturuldu90 adetYayımlanmakta OGMOluşturuldu20 adetYayımlanmakta DSİOluşturuldu51 adetYayımlanmakta DMİOluşturuldu13 adetYayımlanmakta ÖÇKKOluşturuldu20 adetYayımlanmakta 81 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Oluşturuldu170 adet

10 Strateji Geliştirme Başkanlığı10 Yürürlüğe Konulan Mevzuat; 1 adet yeni Kanun (Hayvanları Koruma Kanunu), 5 adet Bakanlar Kurulu Kararı, 70 adet yeni Yönetmelik, 11 adet Genelge, 5 adet Tebliğ

11 Değişiklik Yapılan Mevzuat; 3 adet Kanunda, 16 adet Yönetmelikte, 1 adet Esas ve Usullerde, 4 adet Tebliğde, 2 adet Talimat Strateji Geliştirme Başkanlığı11

12 Yürürlükten Kaldırılan M e vzuat; 2 adet Tüzük, 6 adet Yönetmelik ile 1 adet Tebliğ Strateji Geliştirme Başkanlığı12

13 Mevzuat Düzenleme Çalışmaları ile Elde Edilen Faydalar Mevzuatta uygulanabilirliğin sağlanması, Kırtasiyeciliğin azaltılması, Kamu yönetiminde şeffaflığın arttırılması, Hesap verebilir bir kamu yönetiminin temini, Mevzuat kirliliğinin ortadan kaldırılması, AB uyum sürecinin hızlandırılması, Strateji Geliştirme Başkanlığı13

14 Mevzuat Düzenleme Çalışmaları ile Elde Edilen Faydalar Etkinliğin ve verimliliğin arttırılması, Vatandaşın beyanına dayalı kamu yönetimi yaklaşımının yerleştirilmesi, Zaman kaybının önlenmesi. Strateji Geliştirme Başkanlığı14

15 Bürokrasinin azaltılması maksadıyla birtakım iş, işlem, proje ve veri tabanları yürürlüğe konulmuştur. Strateji Geliştirme Başkanlığı15

16 Strateji Geliştirme Başkanlığı16 Dilek, Temenni ve Şikâyet Kutuları ile Memnuniyet Anketlerinin Açılması ve Değerlendirmesine Dair Yönerge yürürlüğe konulmuştur.

17 Kamu Hizmet Standartları ve Kimlik Paylaşım Sisteminin Uygulamalarına Dair Anket çalışması yapılmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı17

18 Bahse Konu Anket; Merkez ve Bağlı Kuruluşlar ile 81 İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinde Daire başkanı, İl Müdürleri, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile Şube Müdürlüklerinde Konu ile Alakalı Görev Yapan Bir Personel üzerinde uygulanmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı18

19 1. Mevzuat Bilgi Sistemi hazırlıkları devam etmektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığı19

20 2. Yönerge Çerçevesinde Değerlendirme Komisyonu ; Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında, Strateji Geliştirme Başkanı, İç Denetim Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, SGB’den bir Daire Başkanı, Hukuk Müşavirliğinden bir hukuk müşaviri, Genel Müdürlüklerden birer Genel Müdür Yardımcısı, Ana Hizmet Birimi Olan Daire Başkanlıklarından Daire Başkanı. Strateji Geliştirme Başkanlığı20

21 3. Vatandaşa yönelik olarak, Bakanlık Bekleme Salonuna, dilek, temenni ve şikayet kutuları ile memnuniyet anket formlarının konulması planlanmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı21

22 4. Personelin şikayet ve memnuniyetlerini alabilmek ve ölçebilmek için, muhtemelen merdiven güzergahlarının uygun yerlerine anket kutularının yerleştirilmesi düşünülmektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığı22

23 5. Kamu Hizmet Standartları konusunda Başbakanlıktan gelen Hizmet Standartları Denetim Formu bütün birimler için doldurularak gönderilecektir. Strateji Geliştirme Başkanlığı23

24 1. Bakanlık girişi karşılama personelinin halkla ilişkiler konusunda eğitime tabi tutulması. Strateji Geliştirme Başkanlığı24

25 2. Vatandaşın işlerinin hızlı bir şekilde yapılması ve kolaylaştırılması konusunda farkındalık oluşturacak duyuru ve seminerlerin yapılması. Strateji Geliştirme Başkanlığı25

26 3. Makamın sağladığı kurumsal gücün bireysel beklentiler için kullanılmasını engelleyecek, etik farkındalığı artıracak duyuru ve seminerlerin düzenlenmesi. Strateji Geliştirme Başkanlığı26

27 4. Personelin Kurum içinde ve mesai dahilinde, Bakanlığımız hizmetleri ile alakalı olarak kişisel iş, işlem ve projeleri takip etmesini engellemeye yönelik duyuru ve seminer çalışmalarının yapılması. Strateji Geliştirme Başkanlığı27

28


"Doç.Dr.İsmail CERİTLİ Strateji Geliştirme Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları